June ဇြန္လသည္ ဖခင္မ်ားေန႔ျဖစ္သည္။ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံသူမ်ားကို ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးသည္။ဇြန္လ၁၉ရက္၊  အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ဖခင္မ်ားေန႔ျဖစ္သည္။ မိခင္မ်ားေန႔ေတာ့ ရွိေနျပီး၊ ဖခင္မ်ားေန႔မရွိေသးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္တဦး  Sonora Smart Dodd ဆိုသူက 1910 တြင္ စတင္ စည္ရံုးလွိဳ႔ေဆာ္သူခဲ့သည္။ သူမ၏ျမိဳ႔ငယ္ Spokane, Washington အသင္းေတာ္တြင္စတင္က်င္းပခဲ့ျပီး၊ ၁၀ႏွစ္ၾကာေအာင္

Read more: June ဇြန္လသည္ ဖခင္မ်ားေန႔ျဖစ္သည္။...

By Jesus အေကာင္းျမတ္ဆံုးစြဲလမ္းမႈ... Rev. David Lah at Myitkyina


၂၄-ဇႏၷ၀ါရီ-၂၀၁၃ ျမစ္ၾကီးနား
စာတန္ႏိုင္ငံက်ဆံုးျပီး၊ ဘုရားသခင္ႏိုင္ငံတည္ေထာင္ရန္။  ဘုရားသခင္က ဆံုးရံႈးသြားေသာအရာမ်ားကို ၇ဆ ျပန္ေပးႏိုင္ေသာဘုရားျဖစ္တယ္။ ေဘးက မိတ္ေဆြကိုေျပာပါ ..  ဘုရားသခင္က ဆံုးရံႈးသြားေသာအရာမ်ားကို ၇ဆ ျပန္ေပးႏိုင္ေသာဘုရားျဖစ္တယ္။

ဘာသာတရားထဲက ထြက္ျပီး

Read more: By Jesus အေကာင္းျမတ္ဆံုးစြဲလမ္းမႈ... Rev. David...

အသက္တာတြင္အခက္အခဲရိွေနရေသာအေၾကာင္းအရင္း

အသက္တာတြင္းအေပ်ာ္ဆံုးအခ်ိန္ကို ျပန္ၾကည့္ေသာ္ ခေလးဘ၀သည္ အေပ်ာ္ဆံုးျဖစ္၏။ အပူအပင္မရိွ အခ်ိန္တန္ကစား၊ အခ်ိန္တန္စားျဖင့္ အသက္တာတြင္ အခက္အခဲမရိွသျဖင့္ အေပ်ာ္ဆံုးေသာ အခ်ိန္ကာလ တခုျဖစ္ပါသည္။ အရြယ္ရလာသည္ႏွင့္အမွ် ၎ေပ်ာ္ရႊင္မႈေနရာမ်ားတြင္ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာမ်ား၀င္ ေရာက္ ေနရာယူလာပါေတာ့သည္။

Read more: အသက္တာတြင္အခက္အခဲရိွေနရေသာအေၾကာင္းအရင္း

ျမန္မာလူငယ္မ်ားညီလာခံ 3-May-2013 (3rd Day) GMYC Chaing Mai, Thailand ဆရာစံတိုးဘုရားစကားနားေထာင္ျခင္း ႏွင့္ ဆံုးမျခင္းအဆင့္ဆင့္


ဆုေတာင္းၾကရေအာင္၊
ဘုရားသခင္နာမေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုဆင္ခ်င္တဲ့အခါ၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ မစပါ။ ရွင္းရွင္းနားလည္ရန္ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူပါ။ သခင္ေယရႈ၏နာမေတာ္ျဖင့္ ဆုေတာင္းပါသည္ဘုရား။ အာမင္

Read more: ျမန္မာလူငယ္မ်ားညီလာခံ 3-May-2013 (3rd Day) GMYC...

သခင့္၏မ်က္ႏွာကိုေထာက္လွ်က္..(ေနာ္ဘူေဘာဆုေတာင္းေတာင္) ဆိုး၊ ညစဥ္ခြန္အား

သံေတာင္ျမိဳ႔ကိုေရာက္လွွ်င္ ထင္ရွားေသာအမွတ္အသားတစ္ခုကေတာ့ ေနာ္ဘူေဘာ ဆုေတာင္းေတာင္ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္အမ်ား သြား၍ ဆုေတာင္းခ်င္ေသာေနရာျဖစ္၍ ဆုေတာင္းျပည္သည္ဟု နာမည္ၾကီးပါ၏။ ျမင့္မားေသာ ေတာင္အထြဏ္ေပၚမွာ ၾကီးမားလွေသာ သံလက္၀ါးကပ္တိုက္ကို တည္ေထာင္ထား၍ ေနာဧ၏ သေဘၤာပံုသ႑န္ ဆုေတာင္းရန္ဗိမာန္ေတာ္

Read more: ...

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာမ်ား (မင္းေအာင္သက္လြင္)

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၁

( အာလဖ ႏွင့္ ၾသေမဃ)

မင္းေအာင္သက္လြင္

ကၽြႏု္ပ္တို႕ ကိုးကြယ္ ေသာ ေယရႈ သခင္ သည္ အာလဖ ႏွင့္ ၾသေမဃ ဆိုသည့္ ခမ္းနား ထည္ဝါ လြန္းသည့္ ဘြဲ႕နာမ ဂုဏ္ထူးအား လူသားမ်ား သိရွိရန္ သမၼာ က်မ္းစာ၏ ေနာက္ဆံုးက်မ္း (ဗ်ာဒိတ္) တြင္ ေဖာ္ျပ ခဲ့ပါသည္။ ထိုဘြဲ႕ထူး သည္ သခင္ ဤေလာက ကမၻာသို႕

Read more: ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာမ်ား (မင္းေအာင္သက္လြင္)

မဂၤလာတရားေတာ္၊ ရန္ျငိမ္းေစျခင္း၊ စိတ္ႏွလံုးႏွိမ့္ခ်ျခင္းႏွင့္စိတ္ႏွလံုးျဖဴစင္ျခင္း

မဂၤလာတရားေတာ္ (၁)

သူတပါးခ်င္း ခိုက္ရန္ျပဳျခင္းကို ၿငိမ္းေစတတ္ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္ဘုရား သခင္၏ သားေတာ္ဟု ေခၚေဝၚျခင္းကို ခံရၾကလတံ့။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားေၾကာင့္ ေႏွာင့္ရွက္ညွင္းဆဲျခင္းကို ခံရေသာသူ တို႔သည္မဂၤလာ ရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္

Read more: မဂၤလာတရားေတာ္၊ ရန္ျငိမ္းေစျခင္း၊...

အေဖၚမဲ့ျခင္း၊ အထီးက်န္ျခင္း (Loneliness) - Biligram (Part III)


Part I , Part II  တို႔တြင္ ၄ခ်က္ကို ေဖၚျပခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ယခုအဆံုးသပ္ပိုင္း Part III ျဖစ္ပါသည္။

ပဥၥမအခ်က္-သခင္ေယရႈအေဖာ္မဲ့ျခင္းအေၾကာင္း (Loneliness of Jesus) ေျပာလိုပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ကယ္တင္ရွင္၏ အေဖာ္မဲ့ျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အေဖာ္မဲ့သူ၊ အစြန္႔ပစ္ခံရသူတို႔ကို အခ်ိန္မ်ားစြာ

Read more: အေဖၚမဲ့ျခင္း၊ အထီးက်န္ျခင္း (Loneliness) -...

ဦးေက်ာ္၀င္း၏ "ေအာင္ျမင္ျခင္းေသာ့ခ်က္" သက္ေသခံခ်က္ (Rev. U Khaw Win, Dr , Ph.D)ဆရာဦးေက်ာ္၀င္းသည္ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစေသာျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ၁၉၉၀ေနာက္ပိုင္း လူတိုင္းအေမရိကန္ေဒၚလာဘဏ္စာရင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ US$ dollar a/c ဖြင့္ႏိုင္ေသာ ပထမဆံုးပုဂၢလိကဘဏ္ (ေမဖလား၀ါးဘဏ္) ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တြင္ ATM ပထမဆံုးစတင္ခဲ့ျပီး၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ဘဏ္ခြဲေပါင္း

Read more: ဦးေက်ာ္၀င္း၏ "ေအာင္ျမင္ျခင္းေသာ့ခ်က္"...

ၾသဇိမင္းဘုရားကိုျမင္သကဲ့သို႔ တကယ္ျမင္ရန္၊ (မိမိ၏ စင္ကာပူမွာသာတဲ့လကဲ့သို႔ ဘ၀သက္ေသခံခ်က္) - Rev Augustus 17-Feb-2012


က်မ္းခ်က္။ ေဟရွာယ အခန္း၆း၁-၈
ၾသဇိမင္းၾကီးကြယ္လြန္မွ ေဟရွာယ (ပေရာဖက္ၾကီး) ထာ၀ရဘုရားကိုျမင္ျခင္း။
Rev Saw Augustus (Sermon at MCA Bangkok, 17-Feb-2013)

သက္ေသခံခ်င္ပါသည္။
စင္ကာပူတြင္ ညဖက္ ကားေပၚစီးရင္း အျပင္ဖက္သို႔ ေငးၾကည္မိရာ လမင္းၾကီး

Read more: ၾသဇိမင္းဘုရားကိုျမင္သကဲ့သို႔ တကယ္ျမင္ရန္၊ (မိမိ၏...

ဘုရားထံအပ္ႏွံဆပ္ကပ္သူ "သိုးမ်ားအေၾကာင္း" ဆရာေဒဗစ္လား - စင္ကာပူယုဒသန္အသင္းေတာ္ Sunday Sermon 10-Feb-2013


က်မ္းပိုဒ္၂ပိုဒ္ - ကိုဂမ္ဆိုင္းဖတ္သြားပါတယ္။ ၁ေကာ ၄း ၁၇-၁၈ ကမၻာဦး ၄း၂၅-၂၆
ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ဘာသာတရားထဲပဲ ေနသူမ်ားဟာ ...စာတန္ကို အရႈံေပးရတတ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ အဆက္အသြယ္လုပ္ႏိုင္သူ၊ ခရစ္ေတာ္ေယရႈကို သိုးသငယ္ေလးလို နာခံ၊လိုက္ေလွ်ာက္သူဟာ စာတန္ရဲ့စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းကို ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အႏိုင္ရပါတယ္။

Read more: ဘုရားထံအပ္ႏွံဆပ္ကပ္သူ "သိုးမ်ားအေၾကာင္း"...

ထာ၀ရဘုရားကိုေၾကာက္ရြံျခင္း - Rev ေစာၾသဂတ္စတပ္


“ထာဝရဘုရား၏  ကရုဏာေတာ္မူကား၊ ေၾကာက္ရြံ႔ေသာ သူတို႔အေပၚသို႔ ကာလအစဥ္အဆက္ သက္ေရာက္တက္၏။ သစၥာေတာ္ကို ေစာင့္၍ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို က်င့္ျခင္းငွာ ၊ သတိျပဳေသာ သူတို႔၏ သားစဥ္ ေျမးဆက္တို႔သည္ ကုသလတရားေတာ္ႏွင့္ ဆိုင္ရၾက၏။” ဆာ ၁၀၃း၁၇-၁၈

Read more: ထာ၀ရဘုရားကိုေၾကာက္ရြံျခင္း - Rev ေစာၾသဂတ္စတပ္