ဘယ္သန္မ်ား၊ အားနည္းသူမ်ား - Rev Kenny Fam

ဘုရားသခင္ အသံုးခ်သူမ်ားဟာ အားနည္း၊ စိတ္ပ်က္မႈမ်ားစြာ ၾကံဳေနရသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အားနည္းမႈမ်ားစြာေၾကာင့္ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းသူမ်ားကို ဘုရားသခင္ေစာင့္ေရွာက္ျပီး၊ ၾကီးစြာဘုန္းေတာ္ထင္ရ်ားေစပါတယ္။
.
ဘယ္သန္မ်ား - ၁၀% ေသာလူသားမ်ား၊ လူနည္းစု ဘယ္သန္မ်ားဟာေမြးဖြားစဥ္ကတည္းက၊ မိဘ၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ အလုပ္ရွင္မ်ား

Read more: ဘယ္သန္မ်ား၊ အားနည္းသူမ်ား - Rev Kenny Fam

ေနာင္တ....ႏွင္..ေက်းဇူးေတာ္ခံစားရျခင္းအသက္တာ


ေနာင္တ....လူတစ္ေယာက္၊ ကိုယ့္အမွားကို အမွားမွန္းသိဖို႕ ခရစ္ယန္တစ္ဦးရဲ့ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးဟာ ကိုယ္အရမ္းအျပစ္ၾကီးေၾကာင္း သိလာပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ ကားတိုင္ေပၚအေသခံ၊ အေသြးသြန္းေလာာင္းျခင္းနဲ႕ မိမိအျပစ္ကို ေျဖလႊတ္ခံရတာလဲ သိပါတယ္။ ေနာက္ ...ထပ္ျပီး၊ ဒီအျပစ္ကို လုပ္မိျပန္ပါတယ္။

Read more: ေနာင္တ....ႏွင္..ေက်းဇူးေတာ္ခံစားရျခင္းအသက္တာ

နားေထာာင္ျခင္းျဖင့္ .. ခရစ္ေတာ္ကိုနားလည္ျခင္း - ဆရာစံတိုး

ဘုရားသခင္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ခ်ီးမြမ္း၊ သက္ေသခံ၊ ဆုေတာင္းခ်က္တင္ .အသင္းေတာ္ေတြမွာ ရွိပါတယ္။ အနည္းဆံုးေတာ့ ဘုရားရွိခိုးျခင္း ရွိပါတယ္။ ဘုရားရွိခိုးျခင္းဟာ ဆန္းၾကယ္ပါတယ္။ ဘုရားရွိခိုးျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး.. ရွိေပမဲ့  အခု က်ေနာ္တို႕ ဘုရားရွိခိုးျခင္းဟာ အသက္ရွင္လွ်က္ရွိေသာ ဘုရားကို

Read more: နားေထာာင္ျခင္းျဖင့္ .. ခရစ္ေတာ္ကိုနားလည္ျခင္း -...

ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းခံေနရသလား - ေန႕စဥ္ခြန္အား


ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းခံေနရသလား

16.07.2014
ဖတ္ရန္: ဆာ ၁၆း၁-၁၁

ငါသည္ ေတြ႕ႀကံဳသမွ်ေသာ အျခင္းအရာတို႔၌ ေရာင့္ရဲေသာစိတ္ ရွိအံ့ေသာငွာ သင္မိၿပီ။         ဖိ ၄း၁၁

သမၼာက်မ္းစာ တစ္ႏွစ္တာ: □ ဆာ ၁၆-၁၇ □ တ ၂၀း ၁-၁၆

ဘိုသီးယက္စ္သည္ ၁၆ရာစုႏွစ္က အီတလီေတာ္ဝင္ တရား႐ံုး၌

Read more: ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းခံေနရသလား - ေန႕စဥ္ခြန္အား

မွန္ကန္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕ - ဆရာဦးေက်ာ္ဝင္း


က်မ္းစာသင္တန္း ၂ရက္ ေလ့လာခဲ့ၾကတယ္။ က်မ္းစာသင္တန္းရဲ့ ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ ယံုၾကည္သူမ်ားကို ဖ်က္ဆီးေႏွာက္ယွက္တဲ့ စာတန္မာနတ္ရဲ့ ပရိယယ္ (၄)မ်ိဳးအေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ပရိယယ္(၄)မ်ိဳးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ျပီး ခရစ္ယာန္ေျခလွမ္းအေၾကာင္း သင္ၾကားေလ့လာခဲ့ၾကပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ကတည္းက ဖိတ္ထားတဲ့

Read more: မွန္ကန္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕...

အျပစ္လႊတ္ျခင္းႏွင့္သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ရျခင္း - ဆရာေဇာ္ဝင္း


ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ တ ၂း၃၈

ေပတရုကလည္း၊ သင္တို႔၏အျပစ္ကို လြတ္ေစျခင္းငွါ ေနာင္တရ၍ တေယာက္မွ်မၾကြင္း၊ ေယရႈခရစ္၏နာမ၌ ဗတၱိဇံ ကိုခံၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္တည္း ဟူေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရၾကလိမ့္မည္။

သင္းအုပ္ဆရာဦးေဇာ္ဝင္း 8 June 2014 (Youtube

Read more: အျပစ္လႊတ္ျခင္းႏွင့္သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ရျခင္း...

ယရမိ - အျပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈ၊ဆုေတာင္းျခင္း၊


JEREMIAH'S PRAYER OF CONFESSION ေယရမိ - အျပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈ၊ဆုေတာင္းျခင္း၊  Jeremiah 14:7  Rev. Ivan Liew

က်ေနာ္လည္း စက္ဘီးစီးႏွစ္သက္သူ ဆိုေတာ့ တေန႕က ကမၻာပတ္ျပီး၊ စက္ဘီးစီးသူ ဂ်ပန္၊ ကိုးရီးယား၊ တရုပ္၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္း မေလးရ်ား ေတြကိုျဖတ္ျပီး စင္ကာပူေရာက္လာပါတယ္။ အက်ၤ ီ၂ထည္ပဲ၊ စက္ဘီးစီးလိုက္၊

Read more: ယရမိ - အျပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈ၊ဆုေတာင္းျခင္း၊

အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းဆိုသည္မွာ ဥပုဒ္ေစာင့္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အလြန္အေရးၾကီးေသာ အခ်ိန္အခါမ်ားတြင္ စုေပါင္းအစာေရွာင္ျခင္းသည္ တလံုးတဝတည္း ဘုရားသခင္ေအာက္တြင္ ညီညြတ္မႈကိုရေစပါသည္။ ႏိုင္ငံ၊လူမ်ိဳးအတြက္ အမ်ိဳးျပဳတ္၊ တိုိက္ခိုက္ခံရမည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္ တိုက္အေရးၾကံဳလာခ်ိန္ သမၼာက်မ္းစာအရ စုေပါင္းအစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း၊ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ကိုဝတ္ဆင္ျခင္း

Read more: အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းဆိုသည္မွာ...

မတရားေသာေမထုန္၊ ညစ္ညဴးစကား၊ လိမ္လည္ျခင္းမွာက လြတ္ေျမာက္ေနသူအားလံုး - ဆရာဦးေဇာ္မင္း

ဆရာဦးေဇာ္မင္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ (ျမန္မာခရစ္ယာန္မိတ္သဟာရ အသင္းေတာ္၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕၊ ေမလ ၄ရက္၊ ၂၀၁၄)
ဆရာတူးဂ်ာနဲ႕ဆရာမန္းထြန္းျမတို႕ ဂ်ပန္မွာေရာက္ေနပါတယ္။ ၂ပတ္လံုး မရွိပါဘူး။ ဟိုမွာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေဝင၊ွ၊ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား လုပ္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသင္းေတာ္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြ ဆက္လက္ျပီး

Read more: မတရားေသာေမထုန္၊ ညစ္ညဴးစကား၊ လိမ္လည္ျခင္းမွာက...

ခရစ္ယာန္တို႕၏ အေျခခံယံုၾကည္ခ်က္မ်ား Christian Basic Faith (Anglican Church)

အသင္းေတာ္မ်ားသည္ သခင္ေယရႈေခတ္ကာလမွ စတင္ျပီး ယံုၾကည္ခဲ့ေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ (က်မ္းစာ) တြင္ပါသည့္ အေျခခံယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို စြဲစြဲျမဲျမဲယံုၾကည္ရန္လိုပါသည္။ အဂၤလိကန္အသင္းေတာ္၊ စင္ကာပူ ဝန္းျခံအတြင္း အသင္းသားမ်ားႏွင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ဖတ္ရႈျပီး၊ ႏွလံုးသားတြင္ သိုျမည္းထားမည့္ က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို

Read more: ခရစ္ယာန္တို႕၏ အေျခခံယံုၾကည္ခ်က္မ်ား Christian...

လွပတင့္တယ္ေသာေျခလွမ္း၊ - Rev Saw Augustus


က်မ္းပိုဒ္။
ေရာမ ၁၀း၁၄-၁၅
သို႔ရာတြင္၊ မယံုၾကည္လွ်င္ အဘယ္သို႔ပဌနာျပဳႏိုင္မည္နည္း။ သိတင္းမၾကားလွ်င္ အဘယ္သို႔ ယံုၾကည္ ႏိုင္မည္နည္း။ ေဟာေျပာေသာသူမရွိလွ်င္ အဘယ္သို႔ၾကားႏိုင္မည္နည္း။ လူကိုမေစလႊတ္လွ်င္ အဘယ္သို႔ေဟာ ေျပာႏိုင္မည္နည္း။ ထိုသို႔ႏွင့္အညီ က်မ္းစာလာသည္ကား၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၏ ဝမ္းေျမာက္ စရာသိတင္း၊

Read more: လွပတင့္တယ္ေသာေျခလွမ္း၊ - Rev Saw Augustus

SOCIAL GRACES IN AN ANTI-SOCIAL WORLD - Rev Kenny Fam


SOCIAL GRACES IN AN ANTI-SOCIAL WORLD

Ephesian 4:25-32 , Rev Kenny Fam
စင္ကာပူမွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို တံေထြး၆ခါ ေထြးျပီး၊ ေျပာလိုက္တာကေတာ့ "ေအး..မင္းစကား၊ ငါးစိမ္းသည္လို၊ သူမ်ားနာေအာင္မေျပာနဲ၊ မင္း ေယာကၤ်ားမျဖစ္တာ ကံေကာင္းတ

Read more: SOCIAL GRACES IN AN ANTI-SOCIAL WORLD - Rev...