ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္ ၈မိုင္ အေဆာက္အဦးအသစ္၊ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္း ၁၄-ဇြန္-၂၀၁၅ ရန္ကုန္ Yangon Brethren Assembly News

ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္ ၈မိုင္ အေဆာက္အဦးအသစ္၊ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္း

၁၄-ဇြန္-၂၀၁၅ ရန္ကုန္ Yangon Brethren Assembly News
၈မိုင္ျပည္လမ္းမၾကီးေဘး ဝင္လိုက္ခ်ိန္ အလြန္ၾကီးမားတဲ့ အယ္အီးဒီ (LCD မဟုတ္ပါ) ေရာင္စံု၁၀ေပ၊ ၆ေပ ေလာက္ၾကီးတဲ့ ရုပ္ျမင္သံၾကားလႊင့္၊ သီဆိုခ်ီးမြမ္းေနၾကပါတယ္။ သီခ်င္းမ်ား

Read more: ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္ ၈မိုင္ အေဆာက္အဦးအသစ္၊...

ျမန္မာျပည္အတြက္ ခရစ္ေတာ္ (Read word by word, into your Heart, to Love ) ဆက္လက္ ဆုေတာင္းေပးၾကပါ။

ျမန္မာျပည္အတြက္ ခရစ္ေတာ္ (Read word by word, into your Heart, to Love ) ဒီသီခ်င္းစာသားေတြကို သံစဥ္အျဖစ္ ျမန္မာခရစ္ယာန္လူငယ္၊ လူၾကီးအားလံုး သီဆိုၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သားေတြကို ခရစ္ေတာ္ခ်စ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အဆက္မျပတ္ သတိရေအာက္ေမ့ ဆိုေတာင္းၾကပါတယ္။
.

Read more: ျမန္မာျပည္အတြက္ ခရစ္ေတာ္ (Read word by word,...

ကယ္တင္ျခင္း ၃ မ်ိဳး - ေလာမဲ

လူသားမ်ားကိုးကြယ္ေသာထာ၀ရဘုရားသည္ ၃ပါးတစ္ဆူျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားဆိုၿပီး တည္ရိွေန ပါသည္။ ထာ၀ရ ဘုရား သည္ လူသားမ်ား ကို သူ၏ပံုသ႑န္ ေတာ္ အတိုင္း ဖန္ဆင္း ေရးဆြဲထားသည့္ အတြက္ လူသားတြင္ အရာ၃ ခုရိွေန၏။ ၎မွာ ခႏၶာ၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ျဖစ္၏

(Body, Spirit and Soul)။

Read more: ကယ္တင္ျခင္း ၃ မ်ိဳး - ေလာမဲ

က်မ္းစာေလ့လာ၊ အျပန္လွန္ေဆြးေႏြးျခင္း (ဆရာခ်ိဳမနားလိန္း) 22-Jan-2014 Thursday, 7pm

ယံုၾကည္သူတိုင္းအတြက္ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ (ၾသဝါဒ)
၁။ ဘုရားသခင္၏အၾကံအစည္
၂။ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္
၃။ ဘုရားသခင္၏အခြင့္ေတာ္
၄။ ဘုရားသခင္၏ဂတိေတာ္ ... ဆိုတဲ့အခ်က္(၄)ခ်က္ကိုေလ့လာၾကပါမယ္။
.
1. * ဘုရားသခင္၏အၾကံအစည္ ဆိုတာဘာလဲ ေမးခ်င္ပါတယ္။ ေျဖၾကပါ။ ... လူသားေတြကိုဘုရားနဲ႕မိတ္သဟာရျပဳဖို႕

Read more: က်မ္းစာေလ့လာ၊ အျပန္လွန္ေဆြးေႏြးျခင္း...

.ဆရာျမတ္ထြန္း (2012, MCA တရားေဒသနာ)၊ ဘုရားသခင္ကိုေၾကနပ္ေစဖို႕..

က်ေနာ္တို႕အဖြဲ႕ အမ္စီေအကို ေရာက္လာေတာ့ ၊ အားလံုးနီးပါးက ပထမဆံုးေရာက္သူေတြ ျဖစ္မွာပါ။ က်ေနာ္တို႕ကို လာၾကိဳတဲ့ အမ္စီေအ ဆရာမန္းထြန္းျမတ္၊ က်ေနာ့္နာမည္က ျမတ္ထြန္း၊ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတယ္။ က်ေတာ္နဲ႕ဆရာမာရွယ္၊ ဆရာဆိုင္မြန္၊ ဆရာဆူး ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၊ နဲ႕ ေဆးကုသျခင္းမ်ား .. ပါလာတဲ့ဆရာဝန္ေတြက လူငယ္မ်ားဆိုေပမဲ့

Read more: .ဆရာျမတ္ထြန္း (2012, MCA တရားေဒသနာ)၊...

ဘလိုင္းစေပါ့ - ယာကုပ္ (ကၠဳသေရလ) ဘုရားသခင္ႏွင့္နဘမ္းလံုးျခင္း

ယာကုပ္ (ကၠဳသေရလ) ဘုရားသခင္ႏွင့္နဘမ္းလံုးျခင္း1 ကမၻာဦး - ၃၂း၂၂-၃၂
ကားေမာင္းသင္တန္း တက္ဖူးသူမ်ား၊ ကားလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းရင္ ေနာက္ကားကို သတိေပးဖို႕၊ ဆစ္ဂနယ္မီးျပရပါတယ္။ ကားေနာက္ၾကည့္မွန္မ်ားကိုၾကည့္ျပီး. ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႕... ဘလိုင္းစေပါ့ .. ဆိုတဲ့ မွန္ထဲမျမင္ရတဲ့ေနရာမွာ ေနာက္ကား ရွိသလားလို႕

Read more: ဘလိုင္းစေပါ့ - ယာကုပ္ (ကၠဳသေရလ)...

ေယရႈအသက္ရွင္ေနျခင္းေၾကာင့္သာ - ေရးသူမသိ

ေယရႈအသက္ရွင္ေနျခင္းေၾကာင့္သာ - ေရးသူမသိ

ဘုရားသခင္သည္ သူ႕သားေတာ္ကို ေစလႊတ္၊ သူ၏အမည္ ေယရႈ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ခ်စ္ေမတၱာႏွင့္ အနာျငိမ္းျခင္းမ်ား၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ လာသည္။ ေသြးအိုင္တြင္ သူေသဆံုးသြားသည္၊ က်ေနာ္ကိုခြင့္လႊတ္ျခင္းျပသသည္၊ အေလာင္းမရွိေသာ သူ႕အုတ္ဂူ၊

Read more: ေယရႈအသက္ရွင္ေနျခင္းေၾကာင့္သာ - ေရးသူမသိ

ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းနဲ႕က်မ္းစာေက်ာင္း

ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္အဖို႕ တပါတ္တၾကိမ္ ဘုရားေက်ာင္းသြားျခင္းဟာ မလုပ္မေနရလို႕၊ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းကို အပါတ္စဥ္သြားျခင္းက အျခားယံုၾကည္သူ မိတ္ေဆြမ်ားနဲ႕ မိတ္သဟာရ ျဖစ္ေစပါတယ္။ 
.
မန္မာႏိုငဦးေနာႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ ထုတ္ေဝတဲ့ ဓမၼသီခ်င္းစာအုပ္မွာ၊ မိသားစုညဝတ္ျပဳျခင္းအတြက္

Read more: ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းနဲ႕က်မ္းစာေက်ာင္း

သခင္ခရစ္ေတာ္မိန္႕ေတာ္မူခဲ့ေသာ ပံုဥပမာမ်ား PARABLES OF JESUS

သခင္ခရစ္ေတာ္၏ပံုပမာမ်ား Parables. (၃၈)ခု ရွိပါတယ္။ .....တကယ္ေတာ့...က်ေနာ္၊က်မ ဟာ လူပိန္းျဖစ္ပါတယ္။ က်မ္းစာမွာ သိုး လို႕ေရးထားပါတယ္။ ဘုရားသခင္က သိုးသူငယ္လို ခပ္ထံုထံု ျဖစ္တဲ့ ...က်ေနာ္၊က်မတို႕ နားလည္ေအာင္ ရိုးစင္းတဲ့ ပံုပမာေလးေတြနဲ႕ ေျပာျပပါတယ္။ လူသားအျဖစ္ ေလာကကို ၾကြဆင္းလာတဲ့ သခင္ေယရႈရဲ့ အသက္တာကလဲ

Read more: သခင္ခရစ္ေတာ္မိန္႕ေတာ္မူခဲ့ေသာ ပံုဥပမာမ်ား...

အေကာင္းဆံုးကို ေမွ်ာ္လင့္ပါ။ Hope for the best - Rev.David.Lah

ေငြေၾကး
အေၾကြးေက်ဖို႕ဆုေတာင္းတဲ့လူ၊ ဆုေတာင္းခံတဲ့လူေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ဘုရားသခင္က က်ိဳးပဲ့ေက်မြေသာႏွလံုးသားနဲ႕ ေနာင္တရျပီး၊ ေယရႈထံျပန္လာသူကို အျမဲလက္ခံပါတယ္။ ဆုေတာင္းခ်က္ကို နားေညာင္းပါတယ္။
ဆုေတာင္းရင္ ..ဆံုးျဖက္ခ်က္ခ်ရပါတယ္။ ဒီတခါအေၾကြးေက်သြားရင္
Read more: အေကာင္းဆံုးကို ေမွ်ာ္လင့္ပါ။ Hope for the best -...

ေန႕စဥ္ခြန္အား ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၄ , Our Daily Bread - Aug 2014

အဆံုးစြန္ စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္မႈ

31.08.2014

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဟူနန္ျပည္နယ္ရွိ  Sunshui ျမစ္ထဲ၌ လူမ်ားအသက္လုကူးခပ္ေနရသည္ကို Deng Jinjie ေတြ႕ေသာအခါ သူေက်ာ္မသြားပါ။ သူရဲေကာင္းဆန္ဆန္ ေရထဲခုန္ခ်ၿပီး မိသားစုဝင္ ေလးဦးကို ကယ္တင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူေရထဲ၌ က်န္ေနဆဲမွာ ထိုမိသားစုက ထြက္ခြာသြားသည္။ ေျခကုန္လက္ပန္းက်ၿပီး ေမာေနသည့္ Jinjie မွာ ေရစီး၌ ေမ်ာပါသြားကာ

Read more: ေန႕စဥ္ခြန္အား ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၄ , Our Daily Bread -...

ယုဒသန္အသင္းေတာ္ ျမန္မာျပည္မစ္ရွင္ခရီးစဥ္ - ဆရာမ ဇင္မာသြင္၊

ခရစ္ေတာ္၌တလံုးတဝတည္း ညီညြတ္ျခင္း။ ရွင္ေပါလုက - ငါသည္ဧဝံေဂလိတရား မေျပာပဲမေနႏိုင္၊ ဘုရားကို ကြ်န္အျဖစ္အေစခံရန္အတြက္ ..တိုက္တြန္းအားေပးပါသည္။ ေငြေၾကးရွိမွ၊ အခ်ိန္ရွိမွာသာ မစ္ရွင္ခရီးသြားမည္ဆိုပါက မစ္ရွင္သြားရန္မလြယ္ပါ။ အခ်ိဳ႕က မစ္ရွင္ခရီးကို အေပ်ာ္ခရီးသေဘာျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကသည္။ တကယ္ေတာ့

Read more: ယုဒသန္အသင္းေတာ္ ျမန္မာျပည္မစ္ရွင္ခရီးစဥ္ - ဆရာမ...