အေဖၚမဲ့ျခင္း၊ အထီးက်န္ျခင္း (Loneliness) - Biligram


အေဖၚမဲ့ျခင္း၊ အထီးက်န္ျခင္း
(Loneliness)

ယေန႔ည အေဖာ္မဲ့ အထီးက်န္ျခင္း အေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါသည္။ ရွင္ေယာဟန္ ခရစ္၀င္ အခန္း(၅)ကို ဖြင့္၍ အငယ္ ၁ မွ ၉ သို႔ ဖတ္ေစခ်င္ပါသည္။ ဖတ္ျပသည္ထက္ ေျပာျပခ်င္ပါသည္။

ေျခလက္ေသေနသူ လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔ နံနက္ ေရကန္ထဲသို႔ ဦးစြာဆင္းႏိုင္ပါက၊ သူ႔ေရာဂါ ေပ်ာက္မည္ဟု အထင္ရွိျပီး ထိုေရကန္နံေဘး၌ ေစာင့္ေနသည္မွာ (၃၈)ႏွစ္ ၾကာရွိခဲ့ျပီး၊ ေရာဂါေပ်ာက္ဖို႔အတြက္ ေရကန္ထဲ ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ ၾကိဳးစားလွ်က္ ေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ကူညီမည့္သူ တစ္ေယာက္မွ် မရွိေသာေၾကာင့္ ကန္ထဲ မဆင္းႏိုင္ခဲ့ပါ။ သူသည္ ကူမမည့္သူ မရွိေသာ အထီးက်န္သမား တစ္ဦးျဖစ္သည္။ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ (၃၈)ႏွစ္လံုးလံုး ေျခလက္ေသေနျပီး၊ မည္သူမွ် သူ႔ကို အေဖာ္မလုပ္ပါ။ မည္သူမွ် သူ႔ကို မကူညီပါ။

Read more: အေဖၚမဲ့ျခင္း၊ အထီးက်န္ျခင္း (Loneliness) -...

ကရင္၊ဗမာ၊ကုလား၊တရုပ္၊အေမရိကန္၊အဂၤလိပ္ေတြ - ဆရာဦးမ်ိဳးခ်စ္၊


ကြ်န္ေတာ္ေျပာျပခ်င္တဲ့ ၃ခ်က္ရွိပါတယ္။
(၁) ကြ်န္ေတာ္လူျဖစ္ရတာ ေက်းဇူးတင္တယ္။ ကံေကာင္းလို႔ လူျဖစ္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဖန္ဆင္းရွင္ရွိလို႔ လူျဖစ္ေနရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီေလာကၾကီးမွာ လူ၂မ်ိဳးပဲရွိတယ္။ ဘာပဲယံုၾကည္၊ယံုၾကည္၊ ကြန္ျမဴနစ္ပဲ ေခၚေခၚ၊ ဘာသာတရားရွိတဲ့သူပဲ ေခၚေခၚ၊ ဂုဏ္ခ်ဳပ္ၾကီးပဲ ေခၚေခၚ၊ လူ၂မ်ိဳးပဲ ရွိပါတယ္။ ဘုရားကိုသိေသာသူ ဆိုတာရွိတယ္။ ဘုရားကို မသိေသာသူ ဆိုတာ ရွိတယ္။ ဘုရားကို သိေသာသူသည္ ဘုရားလူ ျဖစ္တယ္။ ဘုရားကို မသိေသာသူသည္ စာတန္လူျဖစ္တယ္။

(၂) ဘုရားရွင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေပးထားတဲ့ ဆုေက်းဇူးမွာ

Read more: ကရင္၊ဗမာ၊ကုလား၊တရုပ္၊အေမရိကန္၊အဂၤလိပ္ေတြ -...

ရိတ္ေသာျမက္ပင္ေပၚမွာရြာေသာမိုး - အံၾသဘြယ္ရာနာမေတာ္မ်ား

ေစာစံေအာင္ (Rev)

(RAIN upon Mown Grass)

“ထိုမင္း၏သက္ေရာက္ျခင္းသည္ ရိတ္ေသာ ျမက္ပင္ေပၚမွာ ရြာေသာမိုးကဲ့သို႔၎၊ ေျမကို စိုေစေသာမိုးေပါက္မ်ားကဲ့သို႔၎ ျဖစ္လိမ့္မည္။” (ဆာ၊ ရ၂း ၆)

ဆာလံက်မ္းမ်ား၌ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဖၚျပခ်က္မ်ား ပါ႐ွိတတ္ရာ ယခု ဆာလံ ၇၂ သည္ ေမ႐ွိယကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။ ဤဆာလံသည္

Read more: ရိတ္ေသာျမက္ပင္ေပၚမွာရြာေသာမိုး -...

အသက္ေပးခ်စ္တဲ့သူ၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း - ဆရာေတာ္လတ္ေယရွဲ

ဆရာေတာ္လတ္ေယရွဲ

(သခင္ခရစ္ေတာ္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၏ေကာင္းၾကီးမဂၤလါမ်ား)။

တႏွစ္တခါ၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၊ က်င္းပတာမဟုတ္ပါ။ အပတ္စဥ္၊ တနဂၤေႏြကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းလည္း Easter Sunday ျဖစ္တယ္။

အိမ္၊

Read more: အသက္ေပးခ်စ္တဲ့သူ၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း -...

ေလာဒိကိျမိဳ႔မွေငြေၾကးၾကြယ္၀ျခင္းႏွင့္ဘုရားသခင္အားကိုးကြယ္ျခင္း - ဆရာမ်ိဳးသူ


ဆရာမ်ိဳးသူ


ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းမွာရွိတဲ့ အသင္းေတာ္(၇)ပါးကို ေလ့လာတာ ဒီကေန႔ဆိုရင္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္တဲ့ ေလာဒိကိ Laodicea ဆိုတဲ့ အသင္းေတာ္ကို ေရာက္ပါျပီ။ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတာက အဲဒီ (၇)ျမိဳ႔ကို ဘုရားသခင္က တမန္ေတာ္ၾကီးေယာဟန္ကို ေဖၚျပတယ္။

Read more: ...

ထာ၀ရအသက္ Eternal Life - ဆရာေစာပက္ထရစ္ ေဒသနာ

ထာ၀ရအသက္ Eternal Life
ဆရာေစာပက္ထရစ္ ေဒသနာ 15.02.2009

ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေပးထားတဲ့ သမၼာက်မ္းစာ၊ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္တဲ့ ဘုရားသခင္၊ ဒါေတြကို ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ ထာ၀ရျဖစ္ျခင္း ဆိုတာ သိပ္အေရးၾကီးပါတယ္။ ထာ၀ရဆိုတဲ့အရာ အေရွ႔တိုင္းဘာသာရပ္မ်ားမွာ အေတြးအေခၚ၊အိုင္ဒီယာ မရွိပါဘူး။ သိကၤၡာရနဲ႔အနိစၥ၊ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္း ေတြပဲရွိပါတယ္။ မတူပါဘူး။ ထာ၀ရ ဆိုတဲ့ အရာထဲမွာ ထာ၀ရအသက္ဆိုတဲ့ အရာက အေရးအၾကီးဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

ေလာကမွာ အသက္ရွင္ေနျပီး ထာ၀ရအသက္ဆိုတာ မသိဘူး၊ နားမလည္ဘူး ..ဆိုရင္ေတာ့ က်န္တာဘာပဲရရ၊ ဘာမွ အဓိပၸါယ္မရွိျဖစ္သြားပါမယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တိတိက်က်၊ နားလည္ေစခ်င္ပါတယ္။

သခင္ေယရႈလက္ထက္မွာ ဓမၼေဟာင္း နဲ႔ ဓမၼသစ္ စပ္ကူး၊ မတ္ကူးကာလ၊ ဓမၼေဟာင္းျပီးသြားတဲ့ မလခိက်မ္းနဲ႔ ဓမၼသစ္ ရွင္မသဲက်မ္းစာ အၾကား ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀၊ တိတ္ဆိတ္ေသာကာလို႔ေခၚတယ္။ ဘာမွ က်မ္းစာမွတ္တမ္း

Read more: ထာ၀ရအသက္ Eternal Life - ဆရာေစာပက္ထရစ္ ေဒသနာ

သခင့္စကား ၁၂၈ (Mar 2012) ထြက္ျပီ။ စိုက္သည့္အတိုင္း - (မင္းေအာင္သက္လြင္)

စိုက္သည့္အတိုင္း - (မင္းေအာင္သက္လြင္)

စင္ကာပူႏိုင္ငံပိုင္ ကၽြန္း တစ္ကၽြန္း ျဖစ္တဲ့ စိန္႕ဂၽြန္ ကၽြန္းေပၚကို အလုပ္ ကိစၥနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္ သြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ကၽြန္းေပၚက ဂ်င္နေရတာ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး ဌာနမွာ အိၿႏိၵယ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ကေန စင္ကာပူႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ခံယူထားတဲ့ အသက္  ၄ဝေက်ာ္ အရြယ္ ရွိတဲ့ ဒင္ ဆိုတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို ေတြ႕ခဲ့ ရပါတယ္။ သူနဲ႕ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဘက္ မိတ္ေဆြ ေတြက ပင္ပင္ပန္းပန္း အလုပ္ လုပ္ေနခ်ိန္မွာ သူကေတာ့ သက္သက္သာသာ အလုပ္ ေတြကိုဘဲ လုပ္ေနတဲ့အတြက္ သူ႕ကို ေရသာခိုတဲ့ လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ျမင္မိတာမို႕ ဒင့္ကို ကၽြန္ေတာ္ သိပ္ၾကည့္လို႕ မရခဲ့ပါ။ အလုပ္ သမား အခ်င္းခ်င္း ေတြကို သိပ္ေခါင္းပံု ျဖတ္လြန္းတယ္လို႕လဲ ထင္မိလို႕ပါ။ တစ္ေန႕ သူနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ နီးနီးကပ္ကပ္ အလုပ္ တြဲလုပ္ေနခ်ိန္မွာ ႏွစ္ေယာက္ အတူတူ မၿပီး သယ္ရမဲ့ ေလမွဳတ္စက္တစ္လံုးကို သူက မသယ္ဘဲ ေရွာင္ထြက္သြားတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ ေဒါသေတြ အခဲလိုက္ ထြက္လာတာမို႕ ေဟ့ေကာင္ ဒင္ မင္းဘာျဖစ္လို႕ အလုပ္ကို ေရသာခိုတာလဲကြလို႕ ေအာ္ေျပာလိုက္မိ ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့မွ ဒင္က ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ဆိုးေနမွန္း သိသြားၿပီး သူ႕ရဲ႕ အလုပ္ကို ေရသာခိုရတဲ့အေၾကာင္း အေသးစိတ္ ရွင္းျပပါေတာ့တယ္။

Read more: သခင့္စကား ၁၂၈ (Mar 2012) ထြက္ျပီ။...

ကရာနီထက္က ကားသံုုးတိုုင္ - လွမင္းသူ


လွမင္းသူ
ကရာနီအမည္ရွိေသာ အရပ္သို႔ေရာက္ၾကေသာ္၊ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္တကြ ထုိလူဆုိးတို႔ကို လက်္ာ ေတာ္ဘက္၌ တေယာက္၊ လက္ဝဲေတာ္ဘက္၌ တေယာက္၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာရိုက္ထားၾက၏။
Read more: ကရာနီထက္က ကားသံုုးတိုုင္ - လွမင္းသူ

ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳ လစဥ္ထုတ္စာေစာင္ (April2012)


April 2012
ဘုရားရွင္ျပဳခဲ့ေသာေက်းဇူးမ်ားကိုခ်ီးမြမ္းဖို႔  - ညီအစ္ကိုႀကီးတင္ေမာင္ထြန္း
ၾကြလာခ်ိန္နီးၿပီျဖစ္၍ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားဖို႔ - ဆရာဦးေအာင္သက္ၫြန္႔
အလင္းေတာ္သို႔ေခၚသြင္းျခင္းခံရသူမ်ား  - ဆရာဦးၫြန္႕လွ
သိလ်က္ႏွင့္ဝန္မခံျခင္း၏အက်ိဳး -

Read more: ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳ လစဥ္ထုတ္စာေစာင္ (April2012)

ညီအစ္ကိုတို႔ - ဆရာမ်ိဳးသူ


ဆရာမ်ိဳးသူ
ယုဒသန္ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (စင္ကာပူ) ၁၄ - စက္တင္ဘာ - ၂၀၀၈


ဂလာတိ ၆း ၁ -၂
ညီအစ္ကိုတို႔ လူသည္ သတိလစ္၍တစံုတခုေသာ ဒုစရိုက္ကို ျပဳမိလွ်င္၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးကို ခံရေသာသင္တို႔သည္ အျပစ္ေသြးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ကိုယ္တိုင္လြတ္မည့္ အေၾကာင္း ကုိယ့္ကို သတိျပဳလ်က္ သိမ္ေမြ႔ ႏူးညံေသာ သေဘာႏွင့္ထိုသို႔ေသာသူကို မစ၍ သူ၏

Read more: ညီအစ္ကိုတို႔ - ဆရာမ်ိဳးသူ

ပဋိညာဥ္တရားကို အစဥ္ေအာက္ေမ့၍တည္ေစေသာဘုရား - ညီအစ္ကိုဦးေယာသပ္

ပဋိညာဥ္ျပဳ၍အစဥ္ေအာက္ေမ့ၿပီး ေစာင့့္္ေရွာက္ေတာ္မူေသာထာဝရဘုရား

'ထာဝရဘုရား၏ဂုုဏ္ေက်းဇူးေတာ္က္ကိုို ခ်ိးမြမ္းၾကေလာ့။ နာမေတာ္ကိုို ပဌနာျပဳၾကေလာ့၊ အမႈေတာ္တိုို႔ု႔ကိုို လူမ်ားတိုို႔ု႔အား ျပသၾကေလာ့။....အာျဗဟံ၌ဂတိထား၍၊ ဣဇက္၌ က်ိန္ဆိုေတာ္မူလွ်က္၊ ယာကုပ္၌ ၿမဲၿမံ႔ေသာတရား၊ ဣသေရလ၌

Read more: ပဋိညာဥ္တရားကို အစဥ္ေအာက္ေမ့၍တည္ေစေသာဘုရား -...

ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္ Mar-2012 (Pulpit & Bible Study Helps)


ဘုရားရွင္ထံမွအလင္းကိုရ၍ - ညီအစ္ကိုႀကီးဦးတင္ေမာင္ထြန္း
ၾကြလာခ်ိန္နီးၿပီျဖစ္၍ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ပဋိညာဥ္တရားကို အစဥၤေအာက္ေမ့၍ တည္ေစေသာဘုရား - ညီအစ္ကိုဦးေယာသပ္
ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ဂ႐ုဏာေတာ္ - ညီအစ္ကိုဦးတင္ေမာင္ၾကည္
ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာ - ညီအစ္ကိုဦးဒယ္နီရယ္
ေၾကျငာမ်ား
March 2012
http://burmesebible.com/pulpit/2012Mar%20MMPulpit.pdf

 

Read more: ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳစာေစာင္ Mar-2012 (Pulpit &...