Rev. ဆရာဦးေက်ာ္၀င္း - တရားေဒသနာ Little Myanmar

၂၄-ဇႏၷ၀ါရီ-၂၀၁၀ (တနဂၤေႏြ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း)
တရားေဒသနာ (အက်ဥ္းခ်ဳပ္)

ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း ႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ စတင္ပါသည္။ ပေရာဖက္ ေဟရွာရ၊ ေယရမိ ခံစားခ်က္မ်ားကို ေျပာျပရင္း ဓမၼေဟာင္းတြင္ ေယာရွိမင္းၾကီး သာသနာျပဳျခင္း၊ ဗိမာန္ေတာ္ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေမာေရွက်မ္းမ်ားကို ျပည္သူလူထုအား ျပန္လည္ပို႔ခ်၊ ရွင္းျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း။

 

.မိုးတိမ္  ႏွင့္  ဘုန္းေတာ္ရွိျခင္း  ၂မ်ိဳးတို ့ အေၾကာင္းကို အထူး ရွင္းျပသြားပါသည္။ 

မိုးတိမ္သည္ လမ္းျပျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ လမ္းျပသည္။  ဘုရားသခင္သည္ နံပါတ္ (၁) ျဖစ္သည္။  ယံုၾကည္သူမ်ားမွာ  သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ တံဆိပ္ခပ္ျခင္းကို ခံၾကရျပီ။ ဧဖက္ ၁း၁၃ ။   ဓမၼေဟာင္းတြင္ ဧလိယ ႏွင့္ ဧလိရွဲ တို႔အေၾကာင္းတြင္ ဧလိရွဲက သူ႔ဆရာ ဧလိယကဲ့သို႔ မစြမ္းႏိုင္ေသာ္လည္း .. မိုးေကာင္းကင္သို႔တက္သြားမည့္ ဧလိယထံကို ၂ဆေသာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ေတာင္းခံျခင္း၊  ဘုန္းေတာ္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ဘုရားရွင္က ေပးသနားေတာ္မူျခင္း   ၀ိညာဥ္တန္ခိုးအေၾကာင္းကိုလည္း မသဲ၂၅း၅ သတိုးသမီး ၁၀ ေယာက္အေၾကာင္းႏွင့္ မအိပ္ပဲ၊ ဆီပါေသာ မီးခြက္ျဖင့္ ေစာင့္ေနသူမ်ားကို ၀ိညာဥ္တန္ခိုးရရွိေစျခင္း မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားပါသည္။

ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစေသာ  ဟင္နရီဖို႔၊ လီးဗိုက္စ္၊ ဘီးလ္ဂိတ္  တို႔အေၾကာင္းမ်ားကို လည္းအက်ဥ္းခ်ံဳးက မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမ်ားကို ေျပာသြားပါသည္။ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို ျဖစ္ေစသည္။ 

တရုပ္ျပည့္မၾကီးမွ လူငယ္လင္မယား၂ေယာက္ တိုင္၀မ္တြင္ ေျပာင္းေရြ႔ ျပီး ဘာလုပ္ရမွန္မသိျဖစ္ခဲ့သည္။ ဘုရားကို အားကိုးျပီး အ၀စား တိုင္၀မ္ေငြ ၂၇၀ ျဖင့္ စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုကို ဖြင့္ခဲ့ၾကသည္။ ေမတၱာျဖင့္ စီးပြားေရးကို လုပ္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ စားေသာက္လာသူမ်ား ေၾကနပ္အားေပးရင္း  .. ယခုအခါ ဆိုင္ခြဲ ၇ ခုျဖစ္လာေသာ ျဖစ္ရပ္မွန္တခုကိုေျပာပါသည္။ ထိုနည္းတူ စင္ကာပူ၊ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ားလည္း ဘုရားမတတ္ႏိုင္တာမရွိေၾကာင္း .. ေအာင္ျမင္ေသာ ဘ၀အသက္တာကို ရရိွရန္ ဘုရားကို ေရွ့ထားျပီး လုပ္ေဆာင္ရန္၊ အားေပး ေဟာၾကားသြားပါသည္။

ထို႔ေနာက္ လူငယ္မ်ား သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ာအျပီးတြင္  ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းကို ဆရာ၀င္စတင္ (အဂၤလိကန္ - St Andrew) မွ ေကာင္းၾကီးေပး၍ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။

......................................

ဆရာဦးေက်ာ္၀င္း၏ နိုင္ငံတကာတြင္ ေဟာၾကားေသာ တရားေဒသနာမ်ာကို CD, DVD မ်ားထုတ္ေ၀ထားျပီး .. လာေရာက္ေသာသူ အေယာက္စီတိုင္းအား အခမဲ့ လက္ေဆာင္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ဧ၀ံေဂလိႏွင့္ သာသနာျပဳဌာနမွ ျမိဳ႔ၾကီးျပည္သူ႔သာသနာ - ခရစ္ယာန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမိတ္သဟာယ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား DVD လည္းထုတ္ေ၀ထားပါသည္။ေအာင္ျမင္ေသာခရစ္ယာန္အသက္တာ ဗြီစီဒီ၊ ဒီဗြီဒီမ်ား ရယူလိုသူမ်ား ဆက္သြယ္ရန္

ျမန္မာႏုိင္ငံ။      ေဒၚနန္းသီတာေအာင္၊ အမွတ္ ၉၄  ဒုတိယအထပ္၊ ၅၁လမ္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ 
ဖုန္း ၀၉-၈၀၃၁၅၄၃၊  ၀၁-၂၉၆၄၈၈
ထိုင္းႏိုင္ငံ။     ဆရာစိုင္းေအး  #196 Ekamai Soi 16, Sukhumvit 63, Bangkok Thailand 
Rev. SaiAye (+66870805255) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
မေလးရွာႏိုင္ငံ။    KL Myanmar Christian Fellowship
စင္ကာပူႏိုင္ငံ။   ဦးသိန္းေက်ာ္ ၈၅၀၁၅၀၀၃၊  ဆရာစံ၀င္းခ်ိဳ ၉၂၃၁၈၀၄၃၊  ဆရာေအာင္ႏိုင္ ၈၃၈၃၂၇၉၅
ကိုဂ်ိဳးဇက္ေဇယ်ာမင္း ၉၇၃၆၁၀၂၄၊ ဦးေဇာ္ေအာင္ ၉၃၃၆၀၆၆၂


ဆရာဦးေက်ာ္၀င္း  DVD - သမၼာက်မ္းႏွင့္စီးပြားေရးပညာ (၂၀၀၉ - ဒီဇင္ဘာ၊ ရန္ကုန္)

 

 

ဆရာဦးေက်ာ္၀င္း ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္(အက်ဥ္း)
၁၉၄၉တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ကြတ္ခိုင္အနီးရွိ၊ ၀ါးေတာရြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ရြာမွာ အိမ္ေျခ ၆အိမ္မွ်ရွိျပီး ေမာင္ႏွမ ၈ေယာက္တြင္ နံပါတ္(၃)ျဖစ္သည္။ ဖခင္၊မိခင္တို႔က လယ္လုပ္ကိုင္ေၾကြးေမြးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဖခင္ၾကီးသည္ ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႔ေပၚေရာက္လာျပီး နယ္လွည့္ ဧ၀ံေဂလိ၊ အေကာ္ဒီယံတီး တရားေဟာဆရာတဦးအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဖခင္ၾကီးသည္ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ဆုေတာင္း၊ ဆပ္ကပ္ရာမွာ အေသးငယ္ဆံုးေသာအမႈတြင္ပင္ သစၥာရွိစြာလုပ္ကိုင္ရင္း ယကၠန္းလုပ္ငန္းရွင္ဘ၀သို႔ တေျဖးေျဖးေရာက္ရွိလာျပီး၊ သားသမီးမ်ားကို ပညာသင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
ဆရာဦးေက်ာ္၀င္း အတန္းပညာျပီးဆံုးျပီး မိမိကိုယ္အားကိုးလုပ္ေဆာင္ရင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္ကို အားကိုး၍ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္၊ ဆံုးရံႈးမႈရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ထိုအခါမွ ဘုရားသခင္မပါေသာ စီးပြားေရးမွာ တခဏတြင္း ဆံုးရံႈးႏိုင္သည္ကို သိရျပီး၊ အိမ္၊ကား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈအားလံုးကို ေရာင္းခ်ကာ ေက်ာပိုးအိတ္ တစ္လံုးထမ္းျပီး၊ ျမန္မာျပည္တစ္၀ွမ္း၊ ျမိဳ႔ရြာ၊ ေတာၾကိဳေတာင္ၾကားမက်န္ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ သြားခဲ့ျပီး၊ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္း သက္ေသခံ၊ ေ၀ငွေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဘုရားသခင္ထံမွ အေျဖတခုရသည္မွာ မိမိတစ္ဦးတည္း၊ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္ေဟာၾကားသည္ထက္၊ ျမန္မာျပည္ သန္း၅၀လူဦးေရအတြက္ အမႈေဆာင္ေပါင္း ေထာင္ေက်ာ္ေစလႊတ္ေပးလိုေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ႏႈိးေဆာ္လာျပီး၊ အထူးဆုေတာင္းဆပ္ကပ္ပါသည္။ ထိုအမႈအတြက္ ေငြရရွိေရး လိုအပ္သျဖင့္ ဒုူးေထာက္၊ဆပ္ကပ္ရင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာျပည္သစ္ျမစ္၊သစ္ဖုမ်ား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းျဖင့္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ နိဳင္ငံျခားမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ရင္း ု ၁၉၉၀ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေအတီအမ္၊ ႏိုင္ငံျခားေငြ ကိုင္တြယ္ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းတခုႏွင့္ ရန္ကုန္ေလေၾကာင္းပိုင္ရွင္ဘ၀သို႔ တက္လွမ္းခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားရပ္တံ့ခဲ့ေသာ္လည္း မိမိလုပ္ငန္းမ်ားကို ၀ယ္မည့္သူေပၚလာျပီး၊ ရင္းႏွီးေငြမ်ားျပန္လည္ရရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၾသစေၾကးလွ်ားႏိုင္ငံ၊ တိုင္၀မ္း၊ ထိုင္း၊ စင္ကာပူ ..စသည့္ႏိုင္ငံစံုတြင္ စီးပြားေရးဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရင္း၊ က်မ္းစာေက်ာင္းမ်ားတည္ေထာင္ခဲ့သည္။

စီးပြားေရးတဖက္ျဖင့္ က်မ္းစာေက်ာင္းမ်ားဆက္လက္တက္ရင္း ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံ၊ ဓမၼတကၠသိုလ္မွာ ေဒါက္တာဘြဲ႔ Ph.D ရရွိျပီး၊ ၾသစေၾကးလွ်ားႏိုင္ငံ International Christian Church ICC အသင္းေတာ္မွတဆင့္ တရုပ္ျပည္၊ တိုင္၀မ္၊ ျမန္မာျပည္၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာမ်ားအတြက္ အေျခခံဓမၼသင္တန္းမ်ားပို႔ခ်သည္။ ေဟာၾကားလွ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုင္၀မ္တြင္ အေျခစိုက္လွ်က္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ကိုင္ရင္း၊ အမႈေတာ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္မွာ ဘုရားအမႈေတာ္ကို ရာႏႈန္းျပည္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။

မုရန္ (Feb-2012 ျပန္လည္တင္ျပသည္)။
ဆရာဦးေက်ာ္၀င္း၏ ယုဒသန္အသင္းေတာ္ေဒသနာဗြီဒီယိုကို ၾကည့္ရႈနားဆင္ႏိုင္ပါသည္။


Sermon

http://video.google.com/videoplay?docid=827404996060711084&hl=en

 

 

တရားေဒသနာ အခ်ိဳ႔

မုန္တိုင္းသံုးမ်ိဳးမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခံရန္
Freedom & Protection from Cyclone

ဆရာဦးေက်ာ္၀င္း  6-Jul-2008, Singapore

Video

က်ိန္ျခင္းအမဂၤလာမွ လြတ္ျခင္း ၂၀၀၄    မာလခိ

ဆရာဦးေက်ာ္၀င္းထာ၀ရဘုရား၏ ဗိုလ္ေျခကို အုပ္စိုးေသာ ဗိုလ္မွဴး ၁၅-ၾသဂုတ္-၂၀၀၄    ေယာရွဳမွတ္စာ (၅း၁၄)

ဆရာဦးေက်ာ္၀င္းမာရအရပ္မွ “ခါးေသာေရ” ၂၉-ေမ-၂၀၀၅

ဆရာဦးေက်ာ္၀င္း

 

U Kyaw Win's Testimony 1998 (0.4MB Pdf file)
ဆရာဦးေက်ာ္၀င္းႏွင့္ လစ္တဲျမန္မာ လူငယ္မ်ား  24-Jan-2010