ဆရာၾကီး ဦးတင္ေမာင္ထြန္း နားရွိေသာသူၾကားပါေစ။ မ်က္စိရွိေသာသူ ျမင္ပါေစ။

 
 

ဆရာၾကီး ဦးတင္ေမာင္ထြန္း
နားရွိေသာသူၾကားပါေစ။ မ်က္စိရွိေသာသူ ျမင္ပါေစ။ ျပႆနာက အာရံုမျပဳေသာ အမႈ ရဲ့ ဆိုးၾကိဳးကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။ 
.
ေဟရွာယ ေဟာခဲ့တဲ့ေခတ္ အခုေခတ္ပါ။ ၁၂ႏွစ္ ဘယ္ႏွစ္တန္းလဲ ၇တန္း ဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္တတ္ေနပါတယ္။ ပညာလို႕မေျပာပဲ သင္ညာလို႕ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အေရးအေၾကာင္းရွိေတာ့ စာေရးတတ္ေပမဲ့ ေလွ်ာက္လႊာေတာင္ မေရးတတ္။ စြတ္ေရးျပီး ဆိုင္းထိုး တင္ၾကတယ္။ က်မ္းစာကို ရြတ္ေတာ့ အစအဆံုး ရြတ္တတ္ျပီး အဓိပါယ္နားမလည္။ 
.
သုတၱံ၁၃း၁၃ 
ဒီမွာရွိတဲ့ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြကို အင္မတန္သတိေပး အေလးထားေျပာခ်င္ပါတယ္။ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို မထီမဲ့ျမင္ ျပဳတဲ့သူမ်ား အလြန္မ်ားျပားလွပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို အေလးထားဖို႕လိုပါတယ္။ အလင္းေပးႏိုင္တဲ့ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကိုယ္တိုင္ ၾကြလာပါမယ္။ က်မ္းတတ္ေတြေတာင္ အာရံုမျပဳတဲ့လူေတြ .. မထီမဲ့ျမင္ျပဳသူေတြ ပ်က္စီးတတ္တယ္ .. မယံုေသာသူမွာကား ယခုပင္ စီရင္ျခင္း ခံရႏိုင္တယ္ ..လို႕ဆိုပါတယ္။ ေလာကအာရံု မ်ားနဲ႕ အေပ်ာ္ၾကဴး ..မူးရစ္ ..ေၾကာက္စရာမ်ားပါ။ အနာဂါတ္အတြက္ မျပင္လိုသည္သာမက မျပင္ခ်င္တဲ့လူေတြ .. 
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို လက္ခံေသာသူ ဘုရားသားသမီးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ မထီမဲ့ျမင္မျပဳၾကပါဘူး။ 
.
ေဟရွာရ ၅၆ အစားေရွာင္၊ ၿခိဳးျခံစားက်င့္ရင္ ထာ၀ရဘုရားႏွစ္သက္ေတာ္မူမလား..ထာ၀ရဘုရားႏွစ္သက္ေတာ္မူျခင္းက ငတ္မြတ္သူမ်ားကို ဆင္းရဲသားသူေတြ မုဆိုးမမ်ား အားလံုးတို႕ကို ေစာင္မၾကည့္ရႈျခင္းက အစာေရွာင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
.
ေရႊျပည္သာနဲ႕ပတၱျမား တို႕မွာ ထမင္းရည္ ၅၀သား လာေရာင္းတာ ၀ယ္သူမရွိလို႕ ျပန္လာရတယ္။ ကံတရားနဲ႕ေျပာရရင္ အတိတ္ကံေပါ့..ဘုရားနဲ႕ေျပာရရင္ အခြင့္အေရးပါပဲ.. မႏိုင္တႏိုင္ ထမ္းစရာမလိုပါဘူး။ ေခၚေၾကြးရင္ အမ်ားၾကီးလာၾကမယ္။ တေယာက္ ႏွစ္ေယာက္ပဲ တိတ္တိတ္ ေခၚေၾကြးၾကည့္ပါလား ေအာ္မေျပာပဲ မေနဘူး အမ်ားၾကီးလာၾကမွာပဲ။ ဘုရားက မႏိုင္တဲ့၀န္ကို မထမ္းဖို႕ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္နဲ႕စပ္ဆိုင္သူ မ်ားကို ၾကည့္ရႈဖို႕ ဘုရားအလိုရွိပါတယ္။ 
.
ဆရာၾကီး အိမ္ေနာက္ေဖးေခၚထား ျပန္ထုတ္ဖို႕ၾကေတာ့ ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္ ေငြေပးျပီး ထုတ္ရတယ္။ ေငြလိုေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ေငြရွိတဲ့လူနဲ႕ စီမံခန္႕ခြဲတဲ့လူ ေပါင္းျပီး လုပ္ရမဲ့ အေျခအေနပါ။ ဂရုဏာ သုတၱံ၂၈ .. ဆင္းရဲသားတို႕အား စြန္႕ၾကဲသူ ကိုယ္တိုင္မဆင္းရဲပါဘူး တဲ့။ စိုက္လိုက္တဲ့ အပင္ ၁၀လံုးထက္ ပိုမသီးပါဘူး။ ေစာင္ၾကည့္ရပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ အလံုး၂၀၊ ေနာက္ ႏွစ္ အလံုး ၃၀ ျဖစ္လာတယ္။ ဒီေန႕လဲ ဒီလိုပါပဲ။ နည္းနည္းေလး အာရံုစိုက္ဖို႕ လိုပါတယ္။ ကိုယ္တတ္ႏိုင္တဲ့ဖက္က ထိမ္းေပး၊ ေစာင့္ေပးရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေကာင္းၾကီးေပးမယ္။ ဒီကိစၥ သူေဌးေတြ လုပ္လို႕မျဖစ္၊ အမ်ားနဲ႕ လုပ္ရပါမယ္။ တေယာက္ျခင္း အိမ္ေဘးကလူကို မစ သြန္သင္ရင္း လုပ္ရပါမယ္။ ဆာလံဆရာကလဲ ဆင္းရဲသူကိုေပးကမ္းျခင္းက ထာ၀ရဘုရားကို ေခ်းငွားျခင္းျဖစ္တယ္ ..တဲ့။ အတိုးပါျပန္ရမယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီ ဒုကၡသည္ကို ေပးၾကည့္ပါ။ အံ့ၾသစရာ ကိုယ္တိုင္ မဆင္းရဲရ ဆိုတာ ခံစားရပါမယ္။ 
ကယ္တင္ျခင္းရျပီး သမၼာတရားကို ရဖို႕လိုပါတယ္။ အမ်ားက တရားေတာ့ ရတယ္ ေမတၱာေတာ့ မရွိဘူး။ စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္ေအာင္ စာတန္က လုပ္ပါတယ္။ ဓမၼ တတိယ အခန္း၁၇ မွာ ဧလိယကို မုဆိုးမဆီကို လႊတ္တယ္။ မုဆိုးမက ၀လင္စြာ စားဖို႕အေရး သူ႕မွာရွိတာကို အရင္ေပးရတယ္။ ေန႕စဥ္ ၀လင္စာစားရေအာင္ ဘုရားလူကို ေပးရတယ္။ 
.
ဒီေန႕ သိပ္ခ်မ္းသာလို႕လဲ မျဖစ္ဘူး။ သိပ္ဆင္းရဲလို႕လဲ မျဖစ္ဘူး။ ဘုရားသခင္က ဖူလံႈေသာ အစာအဟာရနဲ႕ မိုးလံုေအာင္ ေနရဖို႕ အလိုရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို မထီေလးစား မလုပ္ရေအာင္ 
.
ေယာ ၁၄ မွာၾကည့္ရင္ ..ငါ့ပညတ္ေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္သူ ငါ့ကိုခ်စ္ေသာသူ ျဖစ္သည္။ ငါ့ခမည္းေတာ္ကလည္း ခ်စ္မယ္။ သူ႕အေပၚ ကိုယ္ေတာ္ ထင္ရွားေစမယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ မႏိုင့္တႏိုင္ သူမ်ား ခ်ီးမြမ္းေစေအာင္ မလုပ္ဖို႕၊ ႏိုင္သေလာက္ပဲ လုပ္ပါ။ မစျပီး ဆုေတာင္းပါ။ ေပးႏိုင္သူကို ခ်ဥ္းကပ္ပါ။ အသင္းေတာ္ကို ေျပာပါ။ 
.
အသင္းေတာ္ကလဲ တ၀က္ေလာက္ ေလလြင့္တယ္။ ေဆးရံုတက္ရတယ္ ဆိုျပီး ေပးလိုက္တယ္။ တကယ္ေဆးရံုမတက္ဘူး ..ေနာက္မွသိရတယ္။ (ဇီးသီးဗန္း)။ 
.
ငါသည္လည္း သူ႕ကိုခ်စ္၍ ကိုယ္တိုင္ထင္ရွားမည္ တဲ့။ စကားနားေထာင္ျခင္းနဲ႕ စရပါတယ္။ သင့္အေပၚမွာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ တဲ့။ လမ္းမွာ ေတာမွာ ခ်က္ျပဳတ္တဲ့ေနရာမွာ မဂၤလာရွိပါတယ္။ အမႈေဆာင္ ကေလးေလးေတြနဲ႕ သူ႕မိန္းမက သိပ္ေစတနာရွိတယ္.. စားသြားအုန္း … ဘာရွိသလဲ.. ငပိရည္..အိမ္ေအာက္က တို႕စရာေလးေတြ ..ျငဳတ္သီး တမတ္ဖိုး (အဲဒီေခတ္က) ေၾကြးတယ္။ မိန္လိုက္တာ။ မဂၤလာရွိတယ္။ 
သူမ်ားေတြ ငတ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပံဳးေနႏိုင္ပါတယ္။ 
.
မ်က္စိရွင္၊ နားရွင္ ၾကည့္ရင္ ကိုယ္ေတာ္နဲ႕သြားရတာကို သက္ေသရပါတယ္။ ကယ္တင္ျခင္း စိတ္ခ်ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္နဲ႕ ေန႕စဥ္သြားလာရတဲ့ သက္ေသကို ရပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္က ေပးလိုက္ဆို ေပးရဲတာေပါ့။ ေပးရမလား မေပးရဘူးလာ မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ 
.
ယာကုပ္ ၂ မွာ ေပးကမ္းတဲ့အခါသက္ေသ ျဖစ္ရပါတယ္။ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ အ၀တ္ခ်ည္းစည္းျဖစ္ျပီး စားစရာမရွိတဲ့အခါ သူတို႕ကိုယ္ႏွင့္ေတာ္ေလ်ာ္ေသာ အ၀တ္အစားေပးဖို႕။ အက်င့္ႏွင့္ကင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္းမျဖစ္ဖို႕ပါ။ 
.
.
ယံုၾကည္ျခင္း (၂)မ်ိဳ း 
၁။ ေက်းဇူးမဂၤလာကို ယံုၾကည္ (ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေရာက္မည္)
၂။ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ မစႏိုင္ျခင္းနဲ႕ဂတိေတာ္ကိုယံုၾကည္ျခင္း (ရွင္သန္ျခင္းနဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူး ၊ အသက္တာ)

ေကာင္းေသာအက်င့္နဲ႕ အသက္ရွင္ဖို႕ ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္နဲ႕စပ္ဆိုင္သူကို မစဖို႕ လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ကိုယ္ေတာ္ေျပာတဲ့ ဂတိေတာ္ကို ယံုရပါမယ္။ 
ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႕ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ဦးစြာရွာေလာ့၊ ေနာက္မွေပးေတာ္မူလတံ့ ..ဆိုတာကို ယံုရပါမယ္။

မစတဲ့အခါ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးကို မစရမလဲ? 
တမန္ေတာ္ ၂၀
ဘုရားက မစခိုင္းေသာ္လည္း အက်ိဳးမဲ့ေအာင္ မစျခင္းမျဖစ္ေစရပါဘူး။ ဒါအေရးၾကီးပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္ႏိႈက္က ေတာင္းသမွ် ေပးတာက ပထမအၾကိမ္ .. ခေလးကဲ့သို႕ေတာင္းျခင္း ..သက္ေသထူးျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဒုတိယအဆင့္မွာေတာ့ အလိုေတာ္ႏွင့္ညီေသာဆုကို ေတာင္းမွ ေပးမည္။ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ေတာင္းတိုင္း မေပးေတာ့ပါဘူး။ အလိုေတာ္ကိုသိရက္ ဇာတိကို ဦးစားေပးျပီးေတာင္းတယ္။ မေပးဘူး။
ဓါးျပ၂ေယာက္၊ တေယာက္က သင္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ေျပာတယ္. ကိုယ့္ကိုယ္ကိုကယ္ျပီး ငါတို႕ကိုလဲကယ္ပါ၊ ဒါဆိုရင္ ယံုမယ္ေျပာတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ အဲဒီလိုဓါးျပ ဘယ္ေတာ့မွမယံုပါ။ ခရစ္ေတာ္ လာတာ သူ႕ကိုယ္ကို ကယ္ဖို႕မဟုတ္ဘူး… အျခားသူကို ကယ္ဖို႕လာတာပါ။ 
.
ေယာဟန္ ၅
ငါတို႕သည္ အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ တစံုတစ္ခုေသာ ဆုကိုေတာင္းလွ်င္ေပးမည္ ..တဲ့။ ျမည္းစမ္းၾကည့္တာေတာ့ ေတာင္းရင္ျပီးပါတယ္။ ဘုရား တန္ခိုးရွိမွန္း၊ သစၥာရွိမွန္း သိျပီးသားပါ။ ဒါကိုသိရက္နဲ႕.. ကိုယ့္ဆႏၵ ျဖစ္ခ်င္တာနဲ႕ ေတာင္းတာမ်ိဳး .. ဆင္းရဲသားကိုေပးတာ အလိုေတာ္ရွိသလား ..ရွိပါတယ္။ မစလိုတဲ့ စိတ္ထားတဲ့ ေပးကမ္းရင္ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ပါတယ္။
.
တမန္ေတာ ္ ၀တၱဳမွာ .. ဤလက္တို႕သည္ ငါ့အေပၚ၄င္း၊ ငါ့အေပါင္းေဖာ္တို႕ကိုေသာ္၄င္း … အစြန္႕က်ဲခံျခင္းထက္ စြန္႕က်ဲျခင္းက သာ၍ေကာင္းသည္။ အလုပ္လုပ္ျပီး မေလာက္တဲ့လူကို ေပးဖို႕ ေပါလု ေျပာတာပါ။ အလုပ္မလုပ္ပဲ အေခ်ာင္လိုသူကို မေပးပါနဲ႕။ ပစၥည္းေစာင့္ခိုင္းပါလား အဲဒီပစၥည္းေတြ ေရာင္းစားတယ္။ အဆိပ္ပင္ ေရေလာင္းသလိုပါ။ အလုပ္လုပ္ေပမဲ့ မေလာက္သူ.. သစၥာနဲ႕လုပ္ေနေပမဲ့ မေလာက္တဲ့လူကို ေပးပါ။ အဲဒီလူကို ေပးပါ။ ဘုရားသခင္ရဲ့အမႈေဆာင္ျဖစ္ျပီး ေပါလုက ျပန္ေပးတယ္။ အလုပ္လုပ္ေသာ္လည္း မရတဲ့လူကို ေပးပါ။ 
.
က်ေနာ္ရဲ့ ျပႆနာတစ္ခုပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖခင္ မ်ား၊ သူကေတာ့ အရက္မူး လမ္းမွာလဲေနတတ္..သားသမီးမ်ားကိုေပးလဲ သူက ယူပစ္လိုက္တယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႕ အညီ ေပးကမ္းတတ္ဖို႕ပါ။ အဲဒီလူမ်ိဳး ..၊ တပိုင္းက၀မ္းနည္း . တပိုင္းကေတာ့ က်ေနာ္အတြက္ အခြင့္အေရးပါပဲ...ကေလး၄ေယာက္ ကိုသနားတယ္… အေဖက ခရစ္ယန္ ထြက္ေျပးသြားတယ္.. ဘၾကီး ဆိုျပီး လာတယ္၊ မၾကည့္ရက္ ေျမးေလးေတြလဲျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ၄ေယာက္က စတယ္ .. တေျဖးေျဖး မ်ားလာတာ အခု ၄၄ေယာက္ ျဖစ္လာျပီ။ ေနာက္တေယာက္ အမႈေတာ္ေဆာင္ အသဲကင္ဆာျဖစ္တယ္ . ဆရာ၀န္က လက္ေရွာ ့ က်ေနာ္ကို လာအပ္တယ္။ ရတယ္။ ကေလးနဲ႕ဇနီးသည္ပါ ထားခဲ့တယ္။ ရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕သူေတြက ခဏေလးထားခဲ့မယ္ ေနာ္ ေျပာျပီး ျပန္မလာေတာ့တဲ့ အမႈေတာ္ေဆာင္လဲ ရွိတယ္။ 
ငါ့ထမ္းပိုးသည္ ေပါ့သည္။ ေလးေနရင္ေတာ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႕ မညီပါဘူး။ တေယာက္ထဲ မထမ္းပါနဲ႕။ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႕ ထမ္းပါ။ တမန္ေတာ္ၾကီးက မူခ်ေပးထားပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္းကူညီ ထမ္းရြက္ျခင္းနဲ႕ ခရစ္ေတာ္၏စကား.. ကိုယ္၌သာ ၀ါၾကြားလိုခ်င္းျဖစ္မသြားေအာင္ .. စာတန္လွည့္စား မသြားေအာင္ ..သတိထားဖို႕လိုပါတယ္။ ထမ္းရြက္ဖို႕လိုပါတယ္။ လူအသီးသီးတို႕သည္ မိမိတို႕၀န္ မိမိထမ္းရမည္ .. တဲ့… ထမ္းရြက္ပါရက္နဲ႕ မႏိုင္မနင္း ျဖစ္ေနသူကို မစဖို႕လိုပါတယ္။ မထမ္းခ်င္လို႕ လာကူညီခိုင္းသူမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္ေစရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မထမ္းႏိုင္တဲ့၀န္ကို ဘုရားက မထမ္းခိုင္းပါဘူး။ 
ဒီေဒသနာနဲ႕ ေဘးမွာရွိတဲ့ ကေလးမ်ားကို ေပးကမ္းရင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေျပာျပျပီး ထားခဲ့ပါ။ ေနာက္လွည့္မၾကည့္နဲ႕ေတာ့ တျပံဳၾကီး လိုက္လာလိမ့္မယ္။ 
ဒီေတာ့ .ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို မထီေလးစားမလုပ္ပါနဲ႕။ နားေထာင္ၾကပါ၊ နားေထာင္ႏိုင္တဲ့ ဥာဏ္နံ႔ အလက္ူ ကိုေပးေတာ္မူပါ။ ဘုရားသခင္ရဲ့ နာမေတာ္ ထင္ရွားေစပါ။ ပတ္၀န္းက်င္ကိုၾကည့္ၾကပါ။ 
သတင္းဆိုးမ်ား ၾကားရေသာ္လည္း ပတ္၀န္းက်င္ကို ေထာက္ရႈ၍ ၾကည့္ေသာအခါ ေနာက္ဆံုးကာလနဲ႕ ညီသလို ေတြ႕ရပါတယ္။ စိတ္ေလွ်ာ့စရာ မဟုတ္ပါ။ ပတ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေနတာကို တစ္ဦးခ်င္း လုပ္စရာမလိုပါ။ လုပ္ဖို႕လဲ ဘုရားအလိုေတာ္ မရွိပါ။ ယေန႕ ေဒသနာကို လက္ခံ လိုက္ေရွာက္သူမ်ားကို အသံုးျပဳေတာ္မူပါ။ 
.
ေကာင္းၾကီးေပးျခင္း
ဘုရားသခင္ရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္၊ သားေတာ္သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့ ေက်းဇူးမဂၤလာနဲ႕ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ရဲ့ ကယ္မေစာင့္ေရွာက္မူေသာ မဂၤလာအေပါင္းတို႕ အစဥ္အျမဲတည္ရွိပါေစေသာ္။ 
.
အာ မင္။