Deliverance Ministry ၀ိညာဥ္ဆိုး၊နတ္ဆိုးထုတ္ျခင္း

Deliverance Ministry ၀ိညာဥ္ဆိုး၊နတ္ဆိုးထုတ္ျခင္း 
ဒီအေၾကာင္း အနည္းငယ္ေရးခ်င္လာပါတယ္။ အာဖရိက ႏိုင္ဂ်ီးရီးယာႏိုင္ငံ က တီပီေဂ်ာ္ရွ၀ါ T.P Joshua မဟာအသင္းေတာ္ၾကီးက ဒုကၡေရာက္သူမ်ားစြာကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႕ ကယ္တင္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ျငိမ္သက္ျခင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းမ်ားစြာ ျပသႏိုင္ျခင္း၊ ၀ိညာဥ္ဆိုး နတ္ဆိုးထုတ္ျခင္း၊ မက်န္းမာေျခလက္ေသသူမ်ားကို အနာေရာဂါကင္းျခင္း ..စတဲ့ လက္ေတြ႕လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အလြန္နာမည္ၾကီးပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားမွာ ၀ိညာဥ္ဆိုး၊ နတ္ဆိုး ရိုးရာအစြဲအလမ္းေတြ မ်ားျပားတဲ့အတြက္ ဒိလိဗရန္ လို႕ေခၚတဲ့ နတ္ဆိုးထုတ္ျခင္းမ်ားကို လူေတြ ေတာ္ေတာ္ အားကိုးျပီး ခရစ္ယာန္မဟုတ္လဲ လာေရာက္ ခံယူၾကပါတယ္။ 
.
အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ ဒီလို Deliverance Ministry ေတြရွိပါတယ္။ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားလို အဆိုးၾကီးမဟုတ္ေပမဲ့ ဓမၼဆရာက လက္နဲ႕ေ၀ွ႕လိုက္တာနဲ႕ မတ္တပ္ရပ္ေနတဲ့ လူအုပ္ၾကီး လဲက် ျငိမ္သက္သြားတာမ်ိဳးေတြ ဗီဒီယိုမွာ မၾကာခဏ ေတြ႕ရပါတယ္။ 
.
စင္ကာပူမွာ Deliverance အၾကီးအက်ယ္လုပ္တဲ့ အသင္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါး City Harvest ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ လူအေျမာက္အမ်ား လာခ်ိန္မွာေတာ့ မလုပ္ေပမဲ့၊ အသင္းေတာ္ရဲ့ အမာခံမ်ားနဲ႕ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္တဲ့အခါ လက္နဲ႕ေ၀ွ႕လိုက္တာနဲ႕ လဲက်သြားတဲ့ ၀ိညာဥ္တန္ခိုး သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ခံယူျခင္းေတြ လုပ္ၾကပါတယ္။ လဲက်သြားျပီး ျငိမ္သက္စြာ ေနထိုင္ ဘုရားကို အာရံုျပဳျပီး ဘုရားတန္ခိုးကို ခံစားရတယ္ ဆိုပါတယ္။ အရက္စြဲလမ္းမႈ၊ မူးရစ္၊ ေလာင္းကစား၊ လိင္ စတဲ့ စြဲလမ္းမႈမ်ားကို ခြ်တ္ပစ္ႏိုင္တဲ့အထိ အစြမ္းထက္တယ္လို႕ ဆိုၾကပါတယ္။ 
.
.
ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား
ဒိလို နတ္ဆိုးထုတ္ျခင္း လုပ္ငန္းေတြမွာ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ျဖစ္ပ်က္လာတာကေတာ့ အသံက်ယ္ေလာင္စြာ ေအာ္ဟစ္ျပီး၊ နတ္ဆိုး၀င္ေနသူကို ၾကိဳးတုတ္၊ ရိုက္ႏွက္ျခင္းအထိ လုပ္တတ္လာပါတယ္။ ၀မ္းဗိုက္နာလို႕ နတ္ဆိုးေၾကာင့္ ဆိုျပီး နတ္ဆိုးလာထုတ္တာ က်မ္းစာအုပ္နဲ႕ ၀မ္းဗိုက္ကို ရိုက္ႏွက္လို႕ ပိုဆိုးသြားရတာေတြလဲ ၾကားရပါတယ္။ ဒါလဲ အားကိုးရာမဲ့ ျဖစ္ေနတဲ့လူေတြ ကုသလို႕မရႏိုင္တဲ့ ေခြးရူးျပန္ေရာဂါ၊ ၀က္ရူးျပန္ေရာဂါ စတဲ့ ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္ေတြလဲ ေရာက္လာ နတ္ဆိုးထုတ္ၾကပါတယ္။ ေပ်ာက္တယ္၊ မေပ်ာက္ဘူးေတာ့ မေ၀ဖန္လိုေပမဲ့..လူဆိုတာ ဆန္းၾကယ္လွပါတယ္။ ယံုၾကည္ခ်က္ ၾကီးရင္ ေရာဂါေပ်ာက္သြားတတ္တာကေတာ့ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရွိပါတယ္။ ဆရာ၀န္မ်ားေတာင္ လူနာကို ေမတၱာနဲ႕ ေျပာဆိုေမးျမန္း နားေထာင္လိုက္တာနဲ႕ ေဆးမကုရေသးဘူး၊ ေ၀ဒနာ တ၀က္သက္သာ သြားေလ့ ရွိပါတယ္။ 
.
ဒီလို လုပ္ရပ္မ်ား လြန္က်ဴးလာရင္ေတာ့ ပညာတတ္၊ ယံုၾကည္သူအသိုင္းအ၀ိုင္းက ျမန္မာျပည္က အထက္လမ္း၊ ေအာက္လမ္း ပညာျပသလို ၊ နတ္ပူးျပီး နတ္ပြဲကသလို ျဖစ္ေနတယ္လို႕ ေ၀ဖန္ၾကပါတယ္။ ဓမၼဆရာ၊ ဆရာမ လုပ္ေနျပီး အသံကုန္၊ အသံေသး၊ သံေၾကာင္နဲ႕ ေအာ္ဟစ္ အမိန္႕ေပး၊ နတ္ဆိုးထုတ္ေနၾကတာလဲ ၾကည့္ရတဲ့လူေတာင္ စိတ္ပ်က္စရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေျပာဆိုၾကတယ္။ ဘုရားဘုန္းေတာ္ မထင္ရွားပဲ ဘုန္းေတာ္ရံႈခ်သလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ သခင္ေယရႈက အဲဒီလို ေအာ္ဟစ္၊ သရုပ္ပ်က္ေလာက္ေအာင္ေတာ့ မလုပ္ပါဘူး ..လူေတြက လြန္လြန္းတယ္လို႕ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ 
.
.
.
ဆရာမၾကိးေဒၚခင္ျမထြန္း (ပင္လံုအသင္းေတာ္) သက္ေသခံခ်က္
.
ရန္ကုန္မွာ အနာေရာဂါကင္းျခင္း၊ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းမ်ားမွာ အလြန္နာမည္ၾကီးတဲ့ ပင္လံုအသင္းေတာ္ ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ ခင္ပြန္းသည္ ဦးထြန္းလင္း ၂၀၀၈ မွာ ေခၚေတာ္မူျခင္း ခံရျပီးတဲ့ေနာက္မွာ အားကိုးရာ ေတာင္ၾကီးျပိဳက်သြားသလို ခံစားရျပီ၊ ဘုရားႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ပိုျပီး ခံစားရေၾကာင္း သက္ေသခံပါတယ္။ ပေရာဖက္ ေဟရွာယ လိုပဲ သူ႕ဘုရင္ၾကီး ေဟဇကိမင္းၾကီးေသဆံုးမွ ဘုရားသခင္ကို ျမင္ရသလို ဆရာမၾကီး ေဒၚခင္ျမထြန္းက အနာေရာဂါကင္းျခင္း၊ နတ္ဆိုးထုတ္ျခင္း မ်ားအေၾကာင္းကို ေျပာျပပါတယ္။ 
.
ယခင္က နတ္ဆိုးဝိညာဥ္မ်ားကို ထုတ္ရာမွာ "ေယရႈနာမနဲ႕ထြက္" ..ဆိုျပီး ပထမပိုင္းမွာ ေအာ္ဟစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ေယရႈနာမနဲ႕ ေအာ္ဟစ္ျခင္းမရွိပဲ ေမာင္းထုတ္စရာမလိုပါဘူး။ ေအာ္ဟစ္ေမာင္းထုတ္သူမွာ အခြင့္အာဏာ Authority မရွိပါဘူး။ ဘုရားရွင္က အာျဗာဟံကိုေပးတဲ့ ကတိေပးသလို ဆရာဦးထြန္းလင္းကို ေပးခဲပါတယ္။ နတ္ဆိုးကို ခ်ည္ေႏွာင္ျပီး စနစ္တက် ႏွင္ထုတ္ရပါတယ္။ 
.
က်ိန္ျခင္းအမဂၤလာ ျဖက္ေတာက္ဖို႕ဆိုတာ က်မ္းစာထဲမွာ မ်ိဳးဆက္၄ခု ခံစားရတာ ရွိပါတယ္။ ေယရႈက လူတိုင္းအတြက္ ကယ္တင္ျခင္းေပးေပမဲ့ လူတိုင္းမရပါဘူး။ ေယရႈကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္ျပီး ႏႈတ္နဲ႕ဝန္ခံမွ ကယ္တင္ျခင္းရပါတယ္။ အလားတူပဲ က်ိန္ျခင္းအမဂၤလာမ်ား မိဘ၊ဘိုးဘြား အျ့ပစ္မ်ားကို က်မတို႕မသိပါဘူး။ ဥပမာ အေမက အိမ္ေထာင္ဆက္မ်ားျပီး မတရားေသာေမထုန္ျပဳ၊ သားအိမ္ေရာဂါနဲ႕ကြယ္လြန္သြားတယ္။ သမီးမွာလည္း ငယ္ကတည္းက သားအိမ္ေရာဂါရွိျပီး၊ ၾကီးလာေတာ့ သမီးလည္း အိမ္ေထာင္ဆက္မ်ား၊ မတရာေမထုန္ျပဳ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ဒါမ်ိဳး က်ိန္ျခင္းအမဂၤလာကို သားစဥ္ေျမးဆက္ ၄ခု လုပ္ခဲ့တာေတာင္ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရင္ လြတ္ေျမာက္ေစပါတယ္။ မိဘဘိုးဘြားေတြရဲ့ အျပစ္ကို မိမိက ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ဖို႕လိုပါတယ္။
.
ဆင္းရဲပါတယ္။ ဆရာဦးထြန္းလင္း က ရိုးေျဖာင့္တဲ့အင္ဂ်င္နီယာ၊ က်မလည္း အထက္တန္းျပဆရာမ၊ က်မတို႕မိဘမ်ားကလည္း ဆင္းရဲၾကပါတယ္။ တခါမွ ေျပာင္ေျပာင္ေရာင္ေရာင္ မရွိခဲတဲ့ က်ိန္ျခင္းအမဂၤလာနဲ႕ ဖိစီးခဲ့တဲ့ ဆင္းရဲျခင္း၊ ေၾကကြဲျခင္း၊ ဝိညာဥ္အသီးမသီးျခင္း စတဲ့အေျခအေနမ်ားက လြတ္ေျမာက္လာပါတယ္။
.
ဘယ္လိုခြင့္လႊတ္ႏိုင္ရမလဲ၊ သူ႕တပါးကို နာၾကည္း ေဒါသအျမက္ ျပင္းထန္းစြာထြက္တတ္ရင္ အစာအိမ္ေရာဂါ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ တခါတေလ ေဒါသကို ထိမ္းတတ္ေပမဲ့ အတြင္းမွာထိမ္းထားသူက ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပါတယ္။ အေျဖကေတာ့ ကိုယ္ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္တဲ့လူကို ခြင့္လႊတ္ဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ဖာသာေတာ့ ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ေပမဲ့ ကိုယ္ေတာ္က တတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေန႕စဥ္နဲ႕အမွ် ကိုယ္ေတာ္ဆီကို ဆုေတာင္း၊ ခါးသည္းနာၾကည္းမႈမ်ားကို ဘုရားရွင္ထံ ေန႕စဥ္အပ္ႏွံပါ။ ဆုေတာင္းပါ။ အျခားေသာဘာသာစကား ေျပာပါ။ ကိုယ္ေတာင္မသိလိုက္ပါဘူး. .မိမိကိုယ္တိုင္ ၾကည့္မရသူကို ခြင့္လႊတ္ႏုိင္လာပါတယ္။
.
ပဌနာ အေၾကာင္းကို ယခင္က ရြတ္ဖတ္တာပဲ သိပါတယ္။ က်မ ေခါင္းအျမဲကိုက္တယ္၊ ႏွလံုးမွန္မွန္မေကာင္းပါ။ မရိုမေသေျပာရရင္ ရာသီမမွန္၊ အစာအိမ္ေရာ၈ါ၊ ႏွာစီး အပ်ိဳေလးဘဝ ႏွာရည္သုတ္ ပုဝါမေလာက္ေအာင္ ..ဒါေတြ ဘယ္အခ်ိန္ေပ်ာက္လို႕ေပ်ာက္မွန္း မသိေအာင္ ေပ်ာက္သြားပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ပါဝါအားျဖင့္လည္း က်မတို႕ မိသားစု ၅ေယာက္ စားေသာက္ဖို႕သာမဟုတ္၊ ရာနဲ႕ခ်ီျပီး အသင္းေတာ္ကို ေကြ်းေမြးႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံျခားအေထာက္ပံ့မွ မလိုပါဘူး။ အသင္းသားမ်ား ဆယ္ဖို႕တဖို႕ အမႈေဆာင္၇၀ ပဌာနာျပဳၾကပါတယ္။ က်မတို႕ ပဌနာျပဳတာ ဒိဗိမာန္ေတာ္ၾကီး ေဆာက္ဖို႕မဟုတ္ပါ။ ဘုရားရွင္ ဝိညာဥ္ေရး လူအေပါင္းတို႕အတြက္ ပဌနာျပဳျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
.
.
နမိတ္လကၡဏာအားမကိုး၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သာ..
ကမၻာအရပ္ရပ္က ယံုၾကည္သူမိတ္ေဆြမ်ားကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။ နမိတ္လကၡဏေနာက္ကို မလိုက္ပါနဲ႕လို႕ မွာခ်င္ပါတယ္။ က်မတို႕အသင္းေတာ္က နမိတ္လကၡဏာေတြကို လုပ္ေနပါရက္နဲ႕ ဘာေၾကာင့္ မလိုက္ဖို႕ ေျပာေနရပါသလဲ ဆိုေတာ့၊ နမိတ္လကၡဏာေနာက္လိုက္ျပီး ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အားနည္းျပီး ဝိညာဥ္ေရးက်ဆင္းသြားႏိုင္လို႕ ျဇစ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္နဲ႕ ႏွစ္ေယာက္တည္း၊ မိတ္သဟာရျပဳျခင္း မ်ားစြာလုပ္ဖို႕ လိုပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးကာလ တေန႕မွာ အားလံုးေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာ ျဖစ္ေပမဲ့ အခုထိ က်မတို႕ ပင္လံုအသင္းေတာ္ကေတာ့ နတ္ဆိုးထုတ္၊ အနာေရာဂါျငိမ္း၊ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းမ်ား လုပ္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ တေန႕မွာေတာ့ ေယရႈကို ခ်စ္တဲ့ သတို႕သမီးေလးေတြပဲ ဘုရားရွင္ေနာက္ ပါသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နမိတ္လကၡဏာေနာက္ကို မလိုက္ဖို႕ တိုက္တြန္းလာပါတယ္။ ဘုရားနဲ႕မိတ္သဟာရျပဳျခင္းကို ဘုရားေက်ာင္း၊ လူအမ်ားၾကီးေရွ႕ မဟုတ္ပဲ၊ ခင္ဗ်ားနဲ႕ေယရႈ ႏွစ္ေယာက္တည္း ခ်စ္ျခင္းစကားကို တီတီတာတာ၊ ပလီပလာ ေျပာဆို၊ဆုေတာင္းျခင္း လုပ္ၾကဖို႕ပဲ လိုပါတယ္။ ဒါကို က်မ နားလည္သိရွိလာျခင္းက က်မခင္ပြန္း ဆရာဦးထြန္းလင္း ေခၚေတာ္မူျခင္း ခံရျပီးတဲ့ေနာက္မွ က်မ ဒါေတြကို သိလာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ က်မ စိတ္က်ဆင္းျပီး ဘုရားသခင္နဲ႕မိတ္သဟာရ မလုပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဝိညာဥ္က်ဆင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားသခင္က တခုပဲ ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၁ မွာ ငါ့ထံျပန္လာပါ လို႕ေျပာသံကိုၾကားရျပီးကတည္းက ဘုရားနဲ႕မိတ္သဟာရ ႏွစ္ေယာက္တည္း ဘုရားသခင္ကို သတို႕သမီးအခ်စ္နဲ႕ ဘုရားရွင္ ၾကြယ္ဝျပည့္စံုေသာအသက္တာ က်မ္းစာသင္တန္းကို က်မရယ္၊ က်မသား၊ က်မသမီး တို႕ သင္ၾကားေပးေနပါတယ္။ အေယာက္စီတိုင္းကို ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။ 
.
ဖုန္းနံပါတ္၊ ၀၉၂၅၀၃၇၆၅၇၆ Facebook Emerald Khin နဲ႕ Pinlon Baptist Church နဲ႕ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ 
.
.
.
နိဂံုး (အနာေရာဂါကင္းျခင္း)
အခ်ိဳ႕ အသိပညာနည္းပါးသူမ်ား၊ ပညာတတ္ေပမဲ့ အစြဲလမ္းၾကီးသူမ်ားက အနာေရာဂါကင္းျခင္းကို အရမ္းစိတ္၀င္စားၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ နတ္စား ပိုးကရင္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာဗုဒၵဘာသာ ကိုးကြယ္ပါတယ္ ဆိုတဲ့ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွာ နတ္ပြဲမ်ားကို မၾကာခဏလုပ္ျပီး နတ္ပူေဇာ္ၾကတာကိုလဲ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ မႏၱေလးေတာင္ျပဳန္း၊ မံုရြာအလံုနတ္ပြဲ၊ ပုပ၌ါးေတာင္ နတ္ပြဲ၊ ကိုၾကီးေက်ာ္၊ မႏွဲေလး နတ္ပြဲ စတဲ့ နတ္ဆရာမ်ားလဲ အမ်ားအမ်ား ရွိေနဆဲပါ။ တစ္ခါတေလ ခရစ္ယန္မ်ား အနာေရာဂါကင္းျခင္း Healing Ministry, Deliverance Ministry ေတြက နတ္စားမ်ားနဲ႕ တူသလိုျဖစ္ေနသလား ေတြးမိပါတယ္။ သူ႕ကာလ၊ ေဒသ၊ အခ်ိန္အရ အနာေရာဂါကင္းျခင္း၊ ဆီလူးဆုေတာင္းေပးျခင္းမ်ား လုပ္တာ ျပသနာမရွိေပမဲ့ လဲခ်၊ တြန္းခ်၊ ေအာ္ဟစ္ၾက လုပ္ေနတာမ်ိဳးကေတာ့ မသင့္ေလ်ာ္ပါဘူးလို႕ မိမိ (စာေရးသူ) ခံယူပါတယ္။ 
.
အခုေခတ္ကာလ နာမည္ေက်ာ္ ဓမၼဆရာ ကေနဒါမွာေနထိုင္တဲ့ ဆရာေဒးဗစ္လား အနာေရာဂါကင္းျခင္းမ်ား မၾကာခဏလုပ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ သူကိုယ္တိုင္ သက္ေသခံပါတယ္။ ေျခလက္ေသ၊ မ်က္စိမျမင္သူမ်ား၊ ေလျဖတ္သူမ်ား တရားပြဲမ်ားမွာ ေပ်ာက္ကင္း ေျပာင္းလဲၾကပါတယ္။ ခရစ္ယန္မဟုတ္သူမ်ား ပိုျပိးေရာက္လာၾက၊ ဆုေတာင္းခံၾကပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္အခ်ိန္ ဒိေဒသကို ျပန္လာျပီး အနာေရာဂါေပ်ာက္ကင္းတဲ့ သူမ်ားကို လိုက္ရွာ ေမးျမန္းၾကည့္ေတာ့ အမ်ားစုက ျပန္ျပီး အနာေရာဂါ ခံစားေနရတယ္လို႕ သိရျပီးတဲ့ေနာက္ အနာကင္းတရားမ်ားကို အားမကိုးေတာ့ပါဘူး လို႕ ေျပာပါတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာကို အျမဲခံယူသြားတတ္ဖို႕ပဲ ဥိးစားေပး သြန္သင္ရပါတယ္။ ယံုၾကည္သူမ်ား ျပန္လည္ႏိုးထာဖုိ႕ Revival Ministry ကိုပဲ အဓိကထားျပီး ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေ၀ငွျခင္း၊ သက္ေသခံျခင္းမ်ားနဲ႕ ဘုရားသခင္ကို အားကိုးတတ္လာေအာင္ ေဟာၾကားသြန္သင္ပါတယ္။ 
.
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ မွန္ရင္ ခဏတာ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းတာမဟုတ္၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႕ေနရင္ အနာေရာဂါ သက္သာေစပါတယ္။ ေပ်ာက္ကင္းေစတာကေတာ့ နည္းပါးၾကေပမဲ့ တကယ္ေပ်ာက္ကင္းသူေတြလဲ ရွိမွာပါ။ နတ္ဆိုးထုတ္ျခင္းကိုလဲ ယခုေခတ္မွာ ပေရာဖက္ျပဳသူ အဘာမီး ဆိုတဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္အေၾကာင္း ဗြီဒီယို ယူၾကဳ ေတြမွာ ေခတ္စား၊ လူၾကည့္မ်ားေပမဲ့ ..နတ္ဆိုးထုတ္ျခင္းကို အဓိကထားျခင္းက မွန္ကန္တဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ လံုး၀ (လံုး၀) မဟုတ္ပါဘူ။ 
.
ဘုရားသခင္ရဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ က်မ္းစာအတိုင္း ျငိမ္သက္ျခင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ားကိုပဲ အဓိကထားျပိး ေ၀ငွ၊ သက္ေသခံတာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။၊ ၀န္ေလးပင္ပန္းသူမ်ား ေယရႈထံလာေရာက္ႏိုင္ၾကပါေစ။ 
.
မုရန္ (ပုသိမ္)
၂၄-ေအာက္တိုဘာ-၂၀၁၇
.

 

ကိုးကားခ်က္
ဆရာမၾကိးေဒၚခင္ျမထြန္း (ပင္လံုအသင္းေတာ္) သက္ေသခံခ်က္
http://www.murann.com/…/general-kn…/2125-2017-04-15-14-39-37