၁၉၄၀ ေနာက္ပိုင္းျဖစ္လာတဲ့ နိမိတ္လကၡဏာ(၄၀)၊ သတိနဲ႕အသင့္ရွိၾကပါ။ 40 SIGNS OF CHRIST’S RETURN FULFILLED SINCE 1940 by Christine Darg


၁၉၄၀ ေနာက္ပိုင္းျဖစ္လာတဲ့ နိမိတ္လကၡဏာ(၄၀)၊ သတိနဲ႕အသင့္ရွိၾကပါ။
ေနာက္ဆံုးေသာကာလ၊ ေယရႈ ဆိုတဲ့ ကယ္တင္ရွင္ေမရွိယ ဂတိေတာ္အတိုင္း ျပန္လာခ်ိန္ အလြန္နီးေနျပီး ဆိုတာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နမိတ္ၾကီး (၄၀) နဲ႕ ျပေနပါတယ္။ က်မ္းစာထဲမွာ ေရးထားတာေတြ တကယ္ျဖစ္ေနပါျပီ။  ပထမအၾကိမ္ ၾကြလာတုန္းက လူအမ်ားမသိၾကသလို ဒုတိယအၾကိမ္ၾကြလာခ်ိန္လည္း သတိမမူျဖစ္ၾကမွာပါ။ နိမိတ္လကၡဏာ ၄၀ ကို ဆင္ျခင္၊ ဖတ္ရႈျခင္းအားျဖင့္ ကြ်နၤုပ္တို႕ ႏွလံုးသားမွ အသင့္ သတိရွိပါေစ။

 

၁။ False religions and deceivers shall increase.

 မိစာၧပေရာဖက္၊ လြဲမွားေသာဆရာမ်ားစြာ ေပၚလာျပီး ဘုရားသခင္ကို ျငင္းပယ္ဖို႕ ေဟာေျပာၾကပါမယ္ (မသဲ ၂၄း၃၃)။ အခုေခတ္မွာ နာမည္ေက်ာ္ ဘုရားမဲ့၀ါဒီ မီဒီယာစကားေျပာေကာင္းသူမ်ားေပၚလာျပီး၊ ဘုရားသခင္နဲ႕က်မ္းစာနဲ႕ ေ၀းေစေအာင္ဆြဲေဆာင္ေျပာၾကပါတယ္။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဘာမွျပန္မေျပာပဲေနၾကပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္ကေတာ့ ျငိမ္ေနမယ္မဟုတ္ပါဘူး။

၂။
 Good News of Jesus will be preached to all nations
ေကာင္းကင္မွျဂိဳလ္တု။ ဧ၀ံေဂလိတရားကို တကမၻာလံုး ၾကားေအာင္၊ တရားစီရင္မဲ့ေန႕ေရာက္လာျပီး ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေကာင္းကင္တမန္က ၾကိးေသာအသံနဲ႕ေကာင္းကင္အလယ္မွာ ၀ဲလွ်က္ေနတယ္ (ဗ်ာဒိတ္၁၄း၆)။ ေကာင္းကင္တမန္ ဆိုတာ ေကာင္းကင္မွာရွိတဲ့ ျဂိဳလ္တု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဧ၀ံေဂလိတရား၊ သတင္းေကာင္းျဖစ္တဲ့ အျပစ္ေတြလႊတ္ေပး၊ ကယ္တင္ျခင္းဟာ ေယရႈျဖစ္ေၾကာင္းကို တကမၻာလံုးၾကားေအာင္ ေျပာခဲ့ျပီး။ သမၼာက်မ္းစာကို ဘာသာေပါင္း ၂၄၀၀ နဲ႕ ဘာသာျပန္ခဲ့ျပီးပါျပီ။ ဒါဟာ တကမၻာလံုး လူဦးေရနဲ႕ ၉၀% ၾကားျပီျဖစ္ပါတယ္။ 

.
.

၃။ Born of Isreal after 1900 years.
အၾကီးဆံုးလကၡဏာ၊ အစၥေရးႏိုင္ငံေပၚလာျခင္း။ ပေရာဖက္မ်ားစြာ နမိတ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ေဟရွာယ ၁၁း၁၁၊ ဧဇရ ၃၇၊ ၃၈၊ ၃၉ နဲ႕ လုကာ၂၁ ေတြမွာ ေနာက္ဆံုးေသာ ကာလအခ်ိန္မွာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား တဖန္ျပန္လည္စုစည္းၾကမယ္လို႕ ေရးထားပါတယ္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ေယရုဆလင္ျမိဳ႕က ႏွင္ထုတ္ျခင္းခံရျပီး ႏွစ္ေပါင္း ၁၉၀၀ ၾကာခဲ့ျပီး ရုတ္တရက္ ေဟရွာယ ၆၆း၈ အတိုင္း ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ေမလ ၁၄ရက္မွာ ႏိုင္ငံျဖစ္လာ ပါတယ္။ ဥေရာပ၊ အာရွ ၊ အေမရိက ႏိုင္ငံမ်ားစြာက ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြ ျပန္လာၾကပါတယ္။ ရုရွားႏိုင္ငံက ၁သန္း အပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။

.

၄။ All against the Isreal
အစၥေရးႏိုင္ငံဟာ ႏွစ္၂ေထာင္နီးပါးအၾကာ တဖန္ျပန္လည္ထူေထာင္လာႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာက အစၥေရးႏိုင္ငံသစ္ကို တားျမစ္၊ ေႏွာက္ရွက္ၾကပါတယ္။ အခု ကုလသမဂၢ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ Resolution မ်ားရဲ့ ၆၀% က အစၥေရးကို ဆန္႕က်င္ခ်မွတ္ထားဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မြတ္ဆလင္ႏိုင္ငံ ၅၀ နဲ႕ ရုရွား၊ တရုပ္၊ အီးယူ တို႕က အစၥေရးကို ဆန္႕က်င္ေနၾကပါတယ္။  ပေရာဖက္ ေယာလ၊ အာမုတ္၊ ေဟရွာယ တို႕ေရးခဲ့တဲ့အတိုင္း စပ်စ္နဲ႕သီးပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးၾကတဲ့အတြက္ သစ္ပင္ေပါင္း ၁၉၀၀ ဘီလ်ံ အစၥေရးႏိုင္ငံသစ္မွာ စိုက္ပ်ိဳးျပီးခဲ့ပါျပီ။
.
.
၅။ Modern Israel Language
၁၉ ရာစု ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေရး ၀ါဒီတေယာက္ျဖစ္တဲ့ Eliezer Ben Yehuda ဆိုသူက ေရွးေဟာင္း ဟီဘရူးဘာသာကို ေခတ္သစ္ဟီဘရူး စာေပအျဖစ္ အဘိဓါန္ကို သူတစ္ေယာက္တည္း ျပဳစုထုတ္ေ၀ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါက အစၥေရးစာေပနဲ႕စကားကို တလံုးတ၀တည္း ျဖစ္ေစတဲ့ လုပ္ရပ္ၾကီးတစ္ခုပါ။
.
.
၆။ Jerusalem City
ေယရုဆလင္ျမိဳ႕ေတာ္ အေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ တေန႕မွာ အစၥေရးလူမ်ိဳးေတြ ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ႏိုင္မယ္လို႕ က်မ္းစာမွာေရးထားပါတယ္ (လုကာ ၂၁း၂၄)။ ေအဒီ၇၀ ကတည္းက ေယရုဆလင္ျမိဳ႕ကို လူမ်ိဳးျခားေတြက အုပ္စိုးခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၇ အာရပ္-အစၥေရး ၆ရက္ စစ္ပြဲမွာ အစၥေရးေတြ ေယရုဆလင္ျမိဳ႕ေတာ္ကို ျပန္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ကုလသမဂၢ၊ ဗာတီကင္ပုပ္ရဟန္းမင္းနဲ႕ ႏိုင္ငံၾကီးေတြက ေယရုဆလင္ျမိဳ႕ေတာ္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုေပမဲ့ ဘုရားသခင္က ခြင့္မျပဳပါ။ အစၥေရးေတြက ေယရႈဆလင္ျမိဳ႕ကို သူတို႕ျမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

.
.
၇။ Persecution of Israel People
အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ားေလာက္ ညွင္ပမ္းႏွိပ္စက္၊ သတ္ျဖတ္ခံရတာ ကမၻာမွာ ဘယ္လူမ်ိဳးမွ မရွိပါဘူး။ ဟစ္တလာ က မ်ိဳးျပဳတ္ေအာင္သတ္ျဖတ္ခဲ့တယ္။ အႏၱီခရစ္ ေပၚလာရင္ ေဘးဒဏ္ၾကီးကာလမွာ အစၥေရးေတြကို ဖ်က္ဆီးဖို႕ၾကိဳးစားပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ မရပါဘူး။ ဘုရားသခင္ေစာင့္ေရွာက္ထားလို႕ပါ။ ကုလသမဂၢဆံုးျဖတ္ခ်က္ အခ်က္ေပါင္း၇၀၀ မွာ အခ်က္၄၅၀ က အစၥေရးကို ရံႈ႕ခ်ထားပါတယ္။
.
.

၈။ Psalm 83, Neighbor country will against Israel
ဆာလံ ၈၃ မွာ အစၥေရးႏိုင္ငံရဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံအားလံုးဟာ တညီတညြတ္ထဲ အစၥေရးကို ဆန္႕က်င္ၾကမယ္လို႕ ေရးထားပါတယ္။ ဒီကေန႕ တကယ္ က်မ္းစာအတိုင္း ျဖစ္ေနပါတယ္။
.
.

၉။ Israel shall be militarily superior to Egypt.

 က်မ္းစာျဖစ္ရပ္မွန္ကေတာ့ အစၥေရးရဲ့ သဘာ၀လြန္လက္ရွိအေျခအေနပါ။ ၁၉၄၈ အစၥေရးႏိုင္ငံ စတည္ေထာင္ျပီးေနာက္ စစ္ပြဲၾကီး၃ခု နဲ႕ စစ္ပြဲငယ္မ်ားမွာ အင္အားျခင္းမမွ်မတ အီဂ်စ္နဲ႕အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားစြာက တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းခံရပါေပမဲ့ စစ္ပြဲတိုင္းကို အစၥေရးေတြ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အနာဂါတ္စစ္ပြဲမွာ အစၥေရးကို ေခ်းမႈန္းခံရမယ္ဆိုရင္ေတာင္ ဘုရားသခင္က ကယ္တင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

.
.

၁။ Israel will be a land of unwalled villages.

 က်မ္းစာအရ အစၥေရးႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံတကာက ပိုင္းျခားမယ္လို႕ဆိုပါတယ္  (ေယာလ ၃း၂၊ ဒံေယလ ၁၁း၃၉)။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၈၁ ထုတ္ျပန္ျပီး၊ အစၥေရးေျမကို ခြဲျပီး ပါလက္စတိုင္းႏိုင္ငံ ထူေထာင္ေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ့ ႏိုင္ငံကို ခြဲျခမ္းလို႕မရပါဘူး။ ေယရုဆလင္ျမိဳ႕ေတာ္မွာလဲ မြတ္ဆလင္တို႕ရဲ့ ဗလီ Doom of the Rock နံရံနဲ႕ ပိုင္းျခားထားျခင္းခံရပါတယ္ (ဧဇရ ၃၈း၁၁)။ တံတိုင္းနဲ႕ကာထားေပမဲ့ အခုေခတ္ကာလ ေလေၾကာင္းလက္နက္မ်ားၾကားမွာ တံတိုင္းနဲ႕ကာကြယ္လို႕မရေတာ့ပါ။
.
.
၁၁။ Jerusalem’s East Gate will be shut.

 ေယရုဆလင္ျမိဳ႕ရဲ့ အေရွဖက္တံခါးကို ၾကည့္ပါ။ ဒီတံခါးက အျမဲပိတ္ထားပါတယ္။ က်မ္းစာအရ ေမရွိယျပန္မလာမခ်င္း ဒီတံခါး (Golden Gate) က ပိတ္ေနမွာပဲျဖစ္ပါတယ္ (ဧဇရ ၄၄း၁-၃)။
.
.


၁၂။ No king until Jesus returns
အစၥေရးႏိုင္ငံကို ျပန္လာတဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြမွာ ေယရႈဒုတိယအၾကိမ္ ၾကြလာခ်ိန္ထိေအာင္ ဘုရင္မရွိပါ (ေဟာေရွ ၃း၄-၅)။ အမွန္တကယ္ေတာ့ အစၥေရးေတြမွာ ဘုရင္မရွိတာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ပါျပီ။ လက္ရွိ အစၥေရးႏိုင္ငံကို ပါတီစံုဒီမိုကေရစီနဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေနပါတယ္။
.

၁၃။ The ancient Jewish Temple will be rebuilt
 ေရွးေဟာင္း အစၥေရးဗိမာန္ေတာ္ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ပါမယ္။ ဒံေယလ၊ ေယရႈ နဲ႕ တမန္ေတာ္ေပါလု၊ ေယာဟန္ တို႕ပတတိယဗိမာန္ေတာ္ ေဆာက္မယ္၊ ပေရာဖက္ျပဳထားပါတယ္။ အစၥေရးဘက္ျခမ္း ေယရႈဆလင္ဗိမာန္မွာ ပစၥည္းမ်ား ျပင္ဆင္ထားျပီး၊ ယာဇ္မေရာဟိတ္ သင္တန္းမ်ား ေပးေနၾကပါျပီ။ ဗိမာန္တည္ေဆာက္ျပီးရင္ ေနာက္ဆံုးကာလ အာမဂါဒုန္စစ္ပြဲျဖစ္ပါေတာ့မယ္။
.
.
၁၄။ အီရန္ (က်မ္းစာမွာ ပါရွန္ႏိုင္ငံ) ကို အစၥေရးႏိုင္ငံျပန္ထူေထာင္ရာမွာ ျပသနာလုပ္မဲ့ ႏိုင္ငံလို႕ က်မ္းစာမွာေရးထားပါတယ္ (ဧဇရ ၃၈)။ အခု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာလဲ အီရန္ႏိုင္ငံက အၾကမ္းဖက္သမားအုပ္စုကုိ အားေပးေနပါတယ္။ မြတ္ဆလင္တို႕ရဲ့ ကိုရမ္က်မ္းမွာလဲ သန္႕ရွင္းေသာစစ္ပြဲ Jihad တိုက္ၾကဖို႕ ေရးထားပါတယ္။
.
.
၁၅။ Turkey will also join in the attack on Israel
တူရကီႏိုင္ငံလည္း အစၥေရးကို တိုက္ခိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံအဖြဲ႕နဲ႕ ပူးေပါင္းပါမယ္ (ဧဇရ ၃၈)။ ၂၀၀၂ တုန္းကလည္း အစၥေရးကို တိုက္ခိုက္ပါတယ္။ ၂၀၀၇ မွာ တူရကီက အစၥလမ္၀ါဒီ သမၼတကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပါတယ္။ ဟစ္တလာရဲ့ လူမ်ိဳးေရး၀ါဒ စာအုပ္ကလည္း တူရကီႏိုင္ငံမွာ ေရာင္းေကာင္းေနပါတယ္။ ဥေရာပဘံုေစ်း အီးယူအဖြဲ႕ကို ဗ်ာဒိတ္က်မ္းအတိုင္း ၁၀ႏိုင္ငံနဲ႕ စတင္ခဲ့ေပမဲ့ ၂၀၁၇ မွာ ႏိုင္ငံေပါင္း၃၀ေလာက္ ျဖစ္လာျပီ၊ တူရကီႏိုင္ငံကိုပါ လက္ခံဖို႕ စဥ္းစားေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္တခ်ိန္ အီးယူ က အစၥေရးကို တိုက္ခိုက္မဲ့ နမိတ္လကၡဏာနဲ႕ တူရကီ အီးယူ၀င္ဖုိ႕လုပ္ေနတာ၊ ေနာက္ဆံုးကာလအခ်ိန္ ျဖစ္ေနပါတယ္။
.
.
၁၆။
The Middle East Peace Process
အေရွ႕အလယ္ပိုင္းနဲ႕ ကမၻာျငိမ္းခ်မ္းေရး ေအာ္ဟစ္ေနၾကပါတယ္ (၁သက္၅း၃)။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုေပးျပီး၊ ကမၻာ ့ကုလသမဂၢ ကလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အထူးၾကိဳးပမ္းေနပါတယ္။ .
.
၁၇။ Damascus, the capital of Syria; it will be destroyed
ဆီးရီးယားႏိုင္ငံျမိဳ႕ေတာ္ ဒမတ္စကပ္ဖ်က္ဆိးခံရမယ္။ (ေဟရွာရ ၁၇း ၁၊ ၁၄)။ လက္ရွိ ဒမတ္စကပ္ျမိဳ႕ေတာ္ဟာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြနဲ႕ ေတာ္ေတာ္ ရႈပ္ေထြးေနျပီ ျဖစ္ျပီး ပ်က္စီးမဲ့အေျခအေန ေရာက္ေနပါျပီ။
.
.
၁၈။
Satellite television  Telephones
ယေန႕ ကမၻာ ့တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး စနစ္ဟာ ကြန္ျပဴတာ၊ တယ္လီဗြီး၇ွင္း၊ ကမၻာပတ္ျဂိဳလ္တုမ်ား၊ မိုဘိုင္းဖုန္း၊ တက္ပလက္ တိုးကက္ေနပါတယ္ (ဗ်ာဒိတ္ ၁၁း၉-၁၀၊ ဗ်ာဒိတ္ ၁၇း၈)။ ရွင္ေယာဟန္ဗ်ာဒိတ္အတိုင္း အလင္းအလွ်င္နဲ႕ ဆက္သြယ္ေနၾကပါျပီ။
.
.
 ၁၉။ The human species will be capable of destroying all life လူသားမ်ိဳးႏြယ္ေတြဟာ သက္ရွိအားလံုးကို ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္နိုင္တဲ့ စြမ္းအားၾကီးကို ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္ (မသဲ ၂၄း၂၂)။ သမရိုးက် ဒါး၊ လွံ၊ ေလးျမွား၊ ေသနပ္ ေတြကေန ညဴကလီယာ၊ ဇီ၀လက္နက္၊ ဓါတုလက္နက္ေတြ ပိုင္ဆိုင္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ညဴကလီယာလက္နက္ကို ဇာခရိ ၁၄း၁၂ မွာ ပံုေဖၚျပထားပါတယ္။ ဘုရားသခင္က လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ကတည္းက ညဴထရြန္ဗံုးက အားလံုးကို အရည္ေပ်ာ္သြား ေစပါမယ္။
ဒံုးပ်ံနဲ႕ ဒံုပ်ံပစ္စင္ လက္နက္မ်ားတီထြင္ၾကပါတယ္ (ဗ်ာဒိတ္ ၉း၁၇-၁၉)။ က်မ္းစာမွာပါတဲ့ ခံတြင္းထဲက ကန္႕၊ မီးလွ်ံ ၊ မီးခိုး ထြက္ၾက၏ ဆိုတာ ဒံုးပ်ံ လက္နက္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ညူကလီယား နဲ႕ ဇီ၀လက္နက္ၾကီးမ်ား တီထြင္ ထုတ္လုပ္ၾကမယ္ (ဗ်ာဒိတ္ ၁၁း၁၈၊ မသဲ ၂၄း၂၁-၂၂)။ အႏုျမဴဗံုးကို တီထြင္ျပီး အခု၂၀၁၇ မွာ ညဴကလီယားဗံုးမ်ားဟာ အလြန္ေၾကာက္မက္ဖြယ္၊ တတိယ ကမၻာစစ္ျဖစ္ရင္ တမဟုတ္ခ်င္း လူသန္း၅၀၀ ေသဆံုးမွာျဖစ္ျပီး၊ လူေပါင္း သန္း၄၀၀၀ ကေတာ့ ျပင္းျပနာၾကင္စြာနဲ႕ေသၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။
.
.
၂၀။ Chaotic Weather
ကေျဗာင္းကျဗန္ ရာသီဥတုျဖစ္ျခင္းက အသစ္အဆန္းမဟုတ္ေတာ့ပါ (လုကာ ၂၁း၂၅)။  ေနာက္ဆံုးကာလမွာ ဆူနာမီ၊ လိႈင္းၾကီးေတြ ျဖစ္မယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ ဆူနာမီလိႈင္းလံုးၾကီးမ်ားဟာ ပင္လယ္ေအာက္ ေျမငလ်င္နဲ႕စြမ္းအားၾကီးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာျပိး၊ ၁၉၀၀ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေျမငလ်င္အလြန္မ်ားျပားလာသလို ဆူနာမီလိႈင္းလံုးမ်ားလဲ ယခင္ရာစုမ်ားထက္ အလြန္႕အလြန္မ်ားျပားလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ရာသီဥတု ပူျပင္းျခင္း၊ အိုဇုန္းလႊာေပါက္ျခင္း၊ ေရၾကီးျခင္း၊ မုန္တိုင္းမ်ားစြာ မၾကံဳစဖူး ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။

.

၂၁။ Europe will eventually dominate the world
ဒံေယလက်မ္းစာအရ ဥေရာပတိုက္တစည္းတလံုးတည္း ေရာမအင္ပါယာေခတ္ျပီးတဲ့ေနာက္၊ ေနာက္ဆံုးကာလအခ်ိန္ ဥေရာပတိုက္ႏိုင္ငံမ်ား ျပန္လည္တစည္းတလံုးတည္း ျဖစ္လာမယ္ ေရးထားပါတယ္။ အီးယူ ဥေရာပယူနီယံ အဖြဲ႕ၾကိး ေပၚေပါက္လာျပီး၊ ပါလီမာန္၊ တရားရံု၊ ေငြစကၠဴ ေတြအျပင္ ခရီးသြားဗီဇာပါ မလိုေတာ့တဲ့ အေျခအေနျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါက ေယရႈ ဒုတိယအၾကိမ္ၾကြလာမယ္ ဆိုတဲ့ ထင္ရွားတဲ့ ပေရာဖက္ျပဳမႈ မွန္ကန္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
.
.
၂၂။ The violent murder
သခင္ေယရႈက ေျပာခဲ့ပါတယ္။  စစ္ပြဲ နဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈသတ္ျဖတ္မႈေတြ အေျမာက္အမ်ား ဒီကမၻာၾကီးမွာ ျဖစ္မယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ယေန႕ကာလမွာ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေနျပီး၊ မေမြးေသးတဲ့ ကေလးငယ္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ပစ္မႈဟာ အလြန္မ်ားျပားေနပါတယ္။ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၄၆သန္းေသာ ကေလးငယ္မ်ား သေႏၶဖ်က္ခ်ျခင္း ခံေနရပါတယ္။
.
.
၂၃။
Travel shall increase in the time of the end
ေနာက္ဆံုးကာလမွာ လူသားေတြ ခရီးမ်ားစြာသြားလာၾကမယ္ (ဒံေယလ ၁၂း၄)။ သေဘၤာ၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ေလယာဥ္ပ်ံ တီထြင္မႈမ်ားကေန လူသားေတြ ကမၻာအနွံ႕သြားလာႏိုင္လာတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ တုန္းက ျမင္း၊ႏြား ေတြနဲ႕ပဲ သြားလာရာကေန ၁၇ရာစု စက္မႈေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ စက္မ်ားတီထြင္လာျပီး၊ အခုေခတ္မွာ ေလယဥ္ပ်ံေတြနဲ႕ လူသားေတြ အလြန္ခရီးသြားႏိုင္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

.

.

၂၄။ Knowledge shall increase in the time of the end
ေနာက္ဆံုးကာလမွာ လူသားေတြရဲ့ ဗဟုသုတ အလြန္ၾကြယ္၀လာမယ္ (ဒံေယလ ၁၂း၄)။ ၂၀ရာစုမွာ သိပၸံပညာ၊ နည္းပညာ၊ တီထြင္မႈေတြ ေျမာက္မ်ားစြာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ကား၊ လွ်ပ္စစ္၊ အီလက္ထရြန္းနစ္၊ ကြန္ျပဴတာ၊ ညူကလီယာစြမ္းအင္၊ ျဂိဳလ္တု၊ အာကာသခရီး၊ တယ္လီဖုန္း၊ အင္တာနက္၊ မိုဘိုင္း၊ တီဗြီ၊ ဂ်က္ေလယာဥ္ခရီး၊ ေဆးပညာ၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္လက္နက္မ်ား နဲ႕ မူးယစ္ေဆးမ်ိဳးစံု၊ ေရာဂါမ်ားစြာ ျဖစ္လာပါတယ္။

.
.

၂၅။ A mark on their right hand or on their forehead
လူမ်ားရဲ့ ညာဖက္လက္ဖမိုး နဲ႕ နဖူး ေတြမွာ တံဆိပ္ခပ္ျခင္းလုပ္ၾကမယ္ (ဒံေယလ ၁၃း၂၆)။ လူေတြဟာ တက္တူးထိုးျခင္း၊ နားေဖာက္ျခင္း၊ အသားအေရေပၚအမွတ္အသားမ်ား လုပ္လာၾကပါတယ္။ ကမၻာသမိုင္းမွာ ပထမဆံုး ဘားကုတ္လို ကုန္တံဆိပ္အမွတ္သား နည္းပညာေပၚလာပါတယ္။ ကမၻာ ့ႏိုင္ငံအစိုးရတိုင္းက မိမိတိုင္းျပည္မ်ားကိို တညီတညြတ္တည္း ျဖစ္လိုျပီး၊ တႏိုင္ငံနဲ႕တႏိုင္ငံ ေငြေၾကး၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႕လိုလာပါတယ္။ ကြန္ျပဴတာ နည္းပညာနဲ႕ ခ်စ္ပ္ ဆိုတဲ့ အျပားေလးေတြကို ညာလက္ဖမိုး နဲ႕ နဖူး ေန၇ာမ်ားမွာထည့္သြင္းျခင္းက အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးေနရာ ျဖစ္တယ္ ဆိုပါတယ္။

.
.
၂၆။
Pestilence and Diseases shall increase
ကာလနာမ်ားျပားျခင္း ျဖစ္လာပါတယ္ (မသဲ ၂၄း၇)။ ဗိုင္းယပ္စ္ မ်ားေၾကာင့္ ေရာဂါမ်ားစြာျဖစ္လာျပီး လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေသေၾကၾကပါတယ္။ AIDS (သန္းေပါင္း၃၀ေသဆံုး)၊ ဆစ္ဖလစ္ေရာဂါ၊ ဟိုက္ပါတက္တစ္ဘီ၊ စီ၊ တီဘီ (၃သန္းေသဆံုး)၊ ငွက္ဖ်ား၊ ပိုလီယို၊ တိုက္ဖိြဳက္၊ ကင္ဆာ၊ အိပ္မေပ်ာ္တဲ့ေရာဂါ၊ ပါကစ္ဆင္ေရာဂါ၊ မက္ေကာင္းေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါ အလြန္မ်ားျပားတဲ့ ေရာဂါမ်ား ဒီေခတ္ကာလထဲမွာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္က သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေဆးပညာအားျဖင့္ ေရာဂါအားလံုးကို ကုသေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေတာ့မယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဆးပညာအလြန္တိုးတက္လာသလို ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေရာဂါ၊ ဗိုင္းရပ္စ္ေတြလည္း အလြန္မ်ားျပားလာတာ ေနာက္ဆံုးကာလပါပဲ။ ကူးစက္တတ္တဲ့ေရာဂါမ်ားမွာ မူးရစ္ေဆးေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ ကူးစက္ေရာဂါေတြက အမ်ားဆံုးပါ။
.
.
၂ရ။ Famines shall increase.
အရပ္ရပ္တို႕၌ အစာေခါင္းပါးျခင္း ျဖစ္လာပါမယ္ (မသဲ၂၄း၇။ လုကာ ၂၁း၁၁။ ဗ်ာဒိတ္ ၆)။ အစာငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈေတြျဖစ္ရျခင္းက မိုးေခါင္ျခင္း၊ ေရေဘး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးမေအာင္ျမင္မႈ။ ပိုးမႊား၊ ကာလနာ၊ ေရာဂါမ်ားျပားျခင္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိကမၻာမွာ လူဦးေရ သန္းေပါင္း၈၀၀ အလြန္ဆင္းရဲမြဲေတျပီး အစာမလံုေလာက္ ငတ္မြတ္ေနၾကပါတယ္။ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားစြာ၊ ေျမာက္ကိုးရိးယား၊ အာဖဂန္နစၥတန္ တို႕ျဖစ္ပါတယ္။
.
.
၂၈။ Blood Moon
လအနီေရာင္ ျဖစ္ရပ္ၾကီးက ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဧျပီလမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္ (လုကာ ၂း၂၀၊ ဗ်ာဒိတ္ ၂၁း၁၁) ။ ၄ၾကိမ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။  ဒါက ေနာက္ဆံုးကာလ နီးေနေၾကာင္း ဘုရားသခင္ရဲ့ ေကာင္းကင္မွာ ျပသတဲ့ သေကၤတၾကီး ျဖစ္ပါတယ္။
.
.
၂၉။ A solar eclipse will come
လအနီေရာင္ျဖစ္ျခင္း မ်ားျဖစ္ေပၚျပီး ၾကားကာလမွာ ေနၾကပ္မယ္လို႕ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းမွာ ေရးထားပါတယ္။ ၂၀၁၄ ဧျပီ ၁၅၊ ေအာက္တိုဘာ ၈  ႏွစ္ခါလအနီေရာင္ျဖစ္ေပၚျပီး ၂၀၁၅ မတ္၂၀ မွာ ေနၾကပ္ပါတယ္။ ေနာက္ ဧျပီ၄၊ စက္တင္ဘာ၂၈ တို႕မွာ လအနီေရာင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚပါတယ္။
.
.
၃၀။ World population shall greatly increase
ကမၻာ့လူဦးေရအလြန္မ်ားျပားလာပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေသာကာလမွာ လူ သန္းေပါင္း၂၀၀ ပါတဲ့ စစ္တပ္ၾကီးအေၾကာင္း ဗ်ာဒိတ္က်မ္းမွာေရးထားပါတယ္။ (ဗ်ာ ၉း၁၆)။ ဒီစစ္တပ္ၾကီးဟာ ဥဖရက္ျမစ္အလြန္က ခ်ီတက္လာမယ္။ တရုပ္ျပည္ျဖစ္ပါတယ္။ လူသား သံုးပံုတစ္ပံုေသၾကမယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္၂၀၀၀ ပေရာဖက္ျပဳစဥ္က သန္း၂၀၀ စစ္တပ္ၾကီးဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ အခုခ်ိန္မွာ တရုပ္ျပည္ၾကီးက လူဥိးေရသန္းေပါင္း ၁၃၀၀ ရွိေနတဲ့အတြက္ က်မ္းစာအတိုင္း လူသန္း၂၀၀ စစ္တပ္ၾကီးဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ေနပါျပီ။ တရုပ္ျပည္တစ္ခုထဲ စစ္သည္ သန္း၂၈၀ ရႏိုင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ တကမၻာလံုး လူဥိးေရ ၁၈၀၀ခုႏွစ္က သန္း၁ေထာင္ပဲ ရွိေနေပမဲ့ တမုဟုတ္ျခင္း ၂၀၀၀ခုႏွစ္မွာ သန္းေပါင္း ၇၀၀၀ ရွိသြားပါျပီ။

.

.

၃၁။ Earth Quake
ေျမငလ်င္ၾကီးမ်ား အလြန္မ်ားျပားပါတယ္ (မသဲ ၂၄း၇)။
အလြန္ၾကီးမားတဲ့ ေျမငလ်င္ၾကီးေတြ ၁၉၀၀ ေနာက္ပိုင္းမွာ တကမၻာလံုး မၾကံဳစဖူး ျဖစ္ပြားလာျပီး၊ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံမ်ား ေျမငလ်င္ေအာက္ က်ဆံုးရပါတယ္။ ၁၉၉၁ ခုမွာပဲ ေျမငလွ်င္ ၁၅ခု ျပင္းအား ရစ္ခ်တာစေကး ၇.၁ အထက္လႈပ္ပါတယ္။ Australian Seismic Center အခ်က္အလက္အရ ေန႕တိုင္း ငလွ်င္ ၁၀၀ခု လႈပ္ေနပါတယ္။ ၇၅% ငလွ်င္မ်ားက ရစ္ခ်တာစေကး ၃ ရွိျပီး ၂၅% ကေတာ့ ၄ ထက္မ်ားပါတယ္။ ပင္လယ္ျပင္က ေျမငလွ်င္ေၾကာင့္ စူနာမီလိႈင္းလံုးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမႈ မၾကာခဏျဖစ္လာပါတယ္။

.
.
၃၂။ Concerns the state of marriage
လက္ထပ္မဂ္လာ ဆိုတာေယာကၤ်ားမိန္းမ တို႕အတြက္ ဘုရားသခင္က လူသားေတြကို ဂုဏ္ျပဳေပးအပ္ခဲ့တာပါ။ ဒါကို လူမ်ားစြာတို႕က ဂရုမစိုက္ျဖစ္ၾကမယ္ (၁တိ၄း၃)။ ရိုမင္ကာသိုလစ္ခရစ္ယန္မ်ားမွာ သင္းအုပ္၊ သီလရွင္ အမ်ားအျပားဟာ လက္ထပ္ျခင္း တားျမစ္ခံရေတာ့ အခ်ိဳ႕ေသာ လိင္နဲ႕ဆိုင္တဲ့ ျပသနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ေနာက္ဆံုးကာလမွာ ဒီလိုျဖစ္လာမယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ အဆိုးဆံုးကေတာ့ လိင္တူ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းခြင့္ကို တရား၀င္ေပးအပ္လာျဖင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြ အက်င့္စရိုက္ဆိုး တိုးပြားမ်ားျပားလာမယ္၊ ဆံုးမျပစ္ဒဏ္ေပးမယ္။  (ေဟ ၁၃း၁၁၊ ေဟ ၂၆း၂၁)။ ဘုရားသခင္၊ က်မ္းစာ၊ အသင္းေတာ္ မ်ားနဲ႕မေနေတာ့ပဲ
ယေန႕ေခတ္ကာလ လူေတြရဲ့ စာရိတၱေတြ ပ်က္ျပားလာၾကမယ္။ ေနာက္ဆံုးကာလ ေရာက္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္ (၂တိ၃း၁-၅)။ ကိုယ္က်ိဳးၾကည့္ျခင္း၊ ၀ါၾကြားျခင္း၊ ေလာဘၾကီးျခင္း။ ေက်းဇူးကန္းျခင္း၊ ကေလးဖ်က္ခ်ျခင္း၊ မတရားေသာေမထုန္၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း။ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ ေလာကဇိမ္ခံျခင္း တီဗြီ၊ မိုဘိုင္းဖုန္း၊ အားကစား၊ အလွပ ..ေတြနဲ႕အခ်ိန္ကုန္ေနမယ္။

.
.
၃၃။ Prediction of rampant sexual immorality
မတရားေသာေမထုန္၊ လိင္မႈျပသနာမ်ား၊ အဓမၼမႈ၊ သက္ငယ္မုဒိမ္း၊ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈမ်ားစြာ ဆိုးညစ္တဲ့ႏွလံုးသား က်ဴးလြန္လာပါမယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ဘယ္ေသာခါမွ ညစ္ညမ္းဓါတ္ပံု၊ ဗြီဒီယိုမ်ားစြာ အခုေခတ္ မိုဘိုင္းဖုန္း၊ တီဗြီ၊ ဗြီဒီယိုမ်ားမွာ အလြယ္တကူ ရရွိေနပါျပီ။ ဒါေၾကာင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စာရိတၱပ်က္ျပားမႈ၊ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားစြာ မၾကံဳစဖူး ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။
AIDS (သန္းေပါင္း၃၀ေသဆံုး)၊ ဆစ္ဖလစ္ေရာဂါ၊ ဟိုက္ပါတက္တစ္ဘီ၊ စီ၊ တီဘီ (၃သန္းေသဆံုး)၊ ငွက္ဖ်ား၊ ပိုလီယို၊ တိုက္ဖိြဳက္၊ ကင္ဆာ၊ အိပ္မေပ်ာ္တဲ့ေရာဂါ၊ ပါကစ္ဆင္ေရာဂါ၊ မက္ေကာင္းေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါ အလြန္မ်ားျပားတဲ့ ေရာဂါမ်ား ဒီေခတ္ကာလထဲမွာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

.
.
၃၄။ Wickedness will increase. inordinate self-love
လူေတြ အက်င့္စရိုက္ဆိုး တိုးပြားမ်ားျပားလာမယ္၊ ဆံုးမျပစ္ဒဏ္ေပးမယ္။  (ေဟ ၁၃း၁၁၊ ေဟ ၂၆း၂၁)။ ဘုရားသခင္၊ က်မ္းစာ၊ အသင္းေတာ္ မ်ားနဲ႕မေနေတာ့ပဲ
ယေန႕ေခတ္ကာလ လူေတြရဲ့ စာရိတၱေတြ ပ်က္ျပားလာၾကမယ္။ ေနာက္ဆံုးကာလ ေရာက္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္ (၂တိ၃း၁-၅)။ မိမိကိုယ္က်ိဳးၾကည့္ျခင္း၊ ၀ါၾကြားျခင္း၊ ေလာဘၾကီးျခင္း။ ေက်းဇူးကန္းျခင္း၊ ကေလးဖ်က္ခ်ျခင္း၊ မတရားေသာေမထုန္၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း။ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ ေလာကဇိမ္ခံျခင္း တီဗြီ၊ မိုဘိုင္းဖုန္း၊ အားကစား၊ အလွပ ..ေတြနဲ႕အခ်ိန္ကုန္ေနမယ္။

.
.
၃၅။  Worldwide Persecution of Christian.
တကမၻာလံုး ခရစ္ေတာ္ေနာက္လိုက္မ်ား ညွင္းပမ္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံရမယ္။ အခုရာစုႏွစ္အတြင္း သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရသူမ်ား အေရအတြက္ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ရာစုႏွစ္အားလံုးမွာ သတ္ျဖတ္ခံရတာထက္ ပိုမ်ားျပားပါတယ္။ မာတုရ ခရစ္ယန္မ်ားစြာ အေရွ႕အယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ား၊ အာဖရိကႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ အာရွ ပါကစၥတန္၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ေျမာက္ကိုးရီးယားေတြမွာ မတရားစြပ္စြဲ၊ ညွင္ပမ္းႏွိပ္စက္၊ သတ္ျဖတ္ခံေနရပါတယ္။ IS လို႕ေခၚတဲ့ မြတ္ဆလင္အၾကမ္းဖက္အုပ္စု ဆီးရီးယား၊ အီရတ္၊ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံမ်ားက စတင္ေပၚေပါက္လာျပီး၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားက ခရစ္ယန္မ်ားကို ေခါင္းျဖတ္၊ သတ္ျဖတ္ေနၾကပါတယ္။ တကမၻာလံုး ဥေရာပ၊အေမရိက ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားစြာမွာ နယူးေယာက္ 9/11 အပါအ၀င္၊ အၾကမ္းဖက္ ဗံုးေဖာက္ခြဲျခင္း အေသခံသတ္ျဖတ္ျခင္း မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။
.
.
၃၆။ False religions and deceivers shall increase
လြဲမွားေသာကိုးကြယ္မႈမ်ား၊ မိစာၧပေရာဖက္ ဆရာမ်ားစြာေပၚလာပါမယ္ (မသဲ ၂၄း၃-၅။  ငါဟာခရစ္ေတာ္ျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာေနတဲ့လူေတြမ်ားစြာ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဒီကေန႕မွာ လြဲမွားတဲ့ဓမၼဆရာ (မိစာၧဆရာ) cluts ၃၀၀၀ ေလာက္ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြက သမၼာက်မ္းစာကို အေယာင္ျပထားျပီး သူတို႕ေရးထားတဲ့ စာအုပ္မ်ားကို အေျခခံထားတဲ့ လြဲမွားေသာကိုးကြယ္မႈမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဟာကယ္တင္ရွင္ လို႕ေဟာေျပာရမဲ့အစား က်င့္ထံုးနဲ႕အက်င့္ကိုဦးစားေပးတဲ့ လြဲမွားတဲ့ ကိုးကြယ္မႈနဲ႕လြဲမွာတဲ့ဆရာမ်ားစြာ ေပၚေနပါျပီ။
.
.
၃၇။ Church practice the forbidden in the Bible
ေယရုဆလင္ျမိဳ႕။ ေနာက္ဆံုးေသာကာလ ေယရႈၾကြလာမဲ့ေနရာက ေယရႈဆလင္ျမိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လြဲမွားေသာသြန္သင္ခ်က္မ်ားက တျခားေနရာ (ေရာမျမိဳ႕၊ ဗာတီကန္) စသျဖင့္ ေျပာေနၾကပါတယ္။ ပညတ္ေတာ္(၁၀)ပါးကိုလည္း အေရးမထားၾကေတာ့ပါ။ အခုေခတ္ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ၾကီးမ်ားက ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္(က်မ္းစာ)ေလ့လာျခင္းမ်ားကို ဦးထိပ္ထားရမဲ့အစား၊ လူမႈေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား၊ ေယာဂီတရားထုိင္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာက်မ္းမာျခင္း စတဲ့ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ပိုဦးစားေပးလာေနၾကပါတယ္။  ေယရႈဆလင္ျမိဳ႕နဲ႕ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္ရဲ့ သနားဂရုဏာ တဖန္ခံစားဖို႕ ဆုေတာင္းေပးရပါမယ္။
.
.
၃၈။
Many Muslim nations shall oppose Israel
မြတ္ဆလင္ႏိုင္ငံမ်ားက ရုရွားဦးေဆာင္ျပီး၊ အစၥေရးကိုတိုက္ခိုက္ပါမယ္။ (ဧဇရ ၃၈း ၅-၆၊ ၁၃)။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ကေတာ့ အစၥေရးႏိုင္ငံ စတင္တည္ေထာင္တဲ့ႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးစစ္ပြဲ ၁၉၄၈၊ ဆိုင္းႏိုင္းစစ္ပြဲ ၁၉၅၈၊ ၆ရက္စစ္ပြဲ ၁၉၆၇၊ ယြန္ကပူးစစ္ပြဲ ၁၉၇၃ မ်ားကို ရုရွားကူညီမႈနဲ႕ မြတ္ဆလင္ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႕တိုက္ခိုက္ရင္၊ ေယရုဆလင္ျမိဳ႕ေတာ္ကို ၁၉၆၇ စစ္ပြဲမွာ အျပီးသိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ စစ္ပြဲတိုင္း အနီုင္ရခဲ့ပါတယ္။ အခု ေနာက္ဆံုး စစ္ပြဲၾကီး အာမဂဒုန္စစ္ပြဲ မွာေတာ့ အစၥေရးဘက္က၊ အေမရိကန္၊ျဗိတိန္၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် တို႕ကူညီၾကျပီး၊ အႏၱီခရစ္ ဘက္က ေျမာက္ဖက္က အီးယူ၊ ရုရွား၊ အီရန္တို႕တိုက္ခိုက္ၾကမယ္၊  စစ္ရံႈးတဲ့အခါ အေရွ႕ဘက္က တရုပ္ျပည္နဲ႕ဂ်ပန္ မဟာမိတ္စစ္တပ္ၾကီး သန္း၂၀၀ တို႕က ယူးဖရိတ္ျမစ္ကို ပိတ္ျပီး လာေရာက္ စစ္ပြဲၾကီးတိုက္ၾကရပါမယ္။ အာမဂဒုန္စစ္ပြဲၾကီးျဖစ္ပါတယ္။  (ဗ်ာဒိတ္ ၁၆း၁၂) 

.
.
၃၉း Babylon  emerge as a prominent force or city
ေနာက္ဆံုးကာလမွာ ေဘဘီလုန္ျပန္လည္တန္ခိုးၾကီးလာျခင္း (ဗ်ာဒိတ္)။ က်မ္းစာ ပညာရွင္မ်ားကေတာ့ အီရတ္ႏိုင္ငံမွာ ဆဒန္ဟူစိန္ ေရနံၾကြယ္၀ျခင္း၊ စစ္အင္အားၾကီးျခင္း၊ အေမရိကန္နဲ႕စစ္ျပိဳင္ျခင္း ေတြကို ေဘဘီလုန္ျမိဳ႕ေတာ္ တန္ခိုးျပန္လည္ၾကီးထြားလာျခင္းနဲ႕ ေဖၚျပပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဘဘီလုန္ (သို႕မဟုတ္) ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ျမိဳ႕ေတာ္မကၠာ (သို႕မဟုတ္) အီတလီနိဳင္ငံေရာမျမိဳ႕ေတာ္ တို႕ကိုလည္း ရည္ညြန္းၾကပါတယ္။
.
.
၄၀။ Mockery of the Second Coming
အဆံုးသတ္အခ်က္ကေတာ့ လူေတြေပါ့ေပါ့ဆဆ ေနထိုင္စားေသာက္၊ျပက္ယယ္ျပဳ ေျပာဆိုၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္ (၂ေပ၃း၂-၁၃)။ ေနာက္ဆံုးကာလ ေရာက္လုျပိ၊ ေရာက္ေနျပီ သတိေပးလဲ၊ ေအးပါ၊ ႏွစ္၂ေထာင္ကတည္းက ေရာက္ေတာ့မယ္ေျပာၾကတာပဲ လို႕၊ ဂရုမစိုက္ ေနထိုင္သြားသူမ်ား အတြက္ မ်က္ရည္နဲ႕အႏြံ႕တာထားျပီး အဆင္သင့္ျပင္ထားဖို႕ ေျပာရပါမယ္။ တေယာက္ရရင္ တေယာက္ကို ေမတၱာနဲ႕ ဆြဲေခၚရပါမယ္။ မိမိ မိတ္ေဆြေတြကို “ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအၾကိမ္ၾကြလာျခင္းအတြက္ အသင့္ျဖစ္ျပီလား” ..လို႕ ေမးရပါမယ္။ သူတို႕က မသိဘူး၊ မျဖစ္ေသးဘူး ..လို႕အေျဖေပးရင္၊ သူတို႕ကို သတင္းေကာင္းေျပာျပရပါမယ္။ သူတို႕အတြက္ ၀န္တာထားျပီး၊ ေနာက္ဆံုးေသာကာလမွာ ေဘးဒဏ္ၾကီးေတြ မခံစားေစဖို႕ ဆုေတာင္း၊ ဖိတ္ေခၚရပါမယ္။
.
.
.
နိဂံုခ်ဳပ္ …။
.
ေနာက္ဆံုးေသာကလဟာ အင္မတန္ နီးကပ္ေနပါျပီ။ အထက္က ေရးခဲ့တဲ့ အခ်က္ေပါင္း (၄၀) ဟာ အလြန္ထင္ရွား၊ တိက်တဲ့ က်မ္းစာမွာေရးထားတဲ့ အတိုင္း ျဖစ္ေနပါျပီ။ မၾကာခင္ ခ်ီေဆာင္ျခင္းကာလ ေရာက္ပါေတာ့မယ္။
.
ကြ်န္ေတာ္၊ ကြ်န္မတို႕ ေယရႈကိုလက္ခံျပီး ဘု၇ားစကားကိုနားေထာင္ၾကတဲ့အတြက္ ေနာက္ဆံုးေသာကာလ၊ ေဘးဒဏ္ၾကီးမ်ားက လြတ္ေျမာက္ျပီး ခ်ီေဆာင္ျခင္း နဲ႕အတူ ဘုရားသခင္နဲ႕ထာ၀ရ ရွိေနၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။
.
 သင္ရဲ့ အျပစ္ေတြ၊ အားနည္းခ်က္ေတြ သင္ေနာင္တရရင္၊  အားလံုးကို  သခင္ေယရႈက ေျဖလႊတ္၊ ယူေဆာင္သြားပါတယ္။ ၊ သခင္ေယရႈကို သင့္ရဲ့ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံပါသလား၊ သင္လက္ခံရင္ သင္ဘာလူမ်ိဳး၊ ဘယ္ဘာသာျဖစ္ပါေစ၊ ေယရႈကလည္း သင့္ကိုလက္ခံပါမယ္။ ေယရႈ ကြ်န္ေတာ္နဲ႕သင္တို႕အတြက္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚမွာ အေသခံ၊ အေသြးသြန္းေလာင္းသြားပါတယ္။ ေယရႈကို ႏွလံုးသားက လက္ခံျခင္းဟာ ေကာင္းကင္ဘံုရဲ့ အစျဖစ္ပါတယ္။
.
ေကာင္းကင္ကို ေမာ့ၾကည့္လိုက္ပါ။ အတူလိုက္ဆိုၾကည့္ပါ။
“ အဖဘုရားသခင္။ … ကြ်န္ေတာ္၊ ကြ်န္မ ႏွလံုးသားထဲက ဆုေတာင္းပါတယ္။ သခင္ေယရႈကို ကယ္တင္ရွင္ေမရွိယ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္လည္ထလာျခင္းကို  ယံုၾကည္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္၊ကြ်န္မရဲ့ အရွင္သခင္ျဖစ္ပါတယ္၊ ႏႈတ္မွ ၀န္ခံ၊ ေျပာဆိုသက္ေသခံပါတယ္။ အာ မင္..။   ”
.
ဤစာ ဖတ္ရႈသူအတြက္လည္း ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ သင္နဲ႕အတူရွိပါေစ။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ သင့္ကို လြတ္ေျမာက္ျခင္းပို၍ ေပးပါေစ။
www.exploits.tv မွာလည္း ၀ိညာဥ္ေရး ဗြီဒီယို၊ စာေစာင္မ်ားကို ဖတ္ရႈပါ။ ခြန္အားေပးပါတယ္။
.
ရွာလုန္  ..သင္တို႕၌ ျငိမ္သက္ျခင္းရွိေစသတည္း၊ . အာ..မင္။ 
ခရစ္စတင္းဒတ္ဂ်္ Christine Darg

 

ကိုးကား၊ ဘာသာျပန္ျခင္း
၁။
http://answers.libertybaptistchurch.org.au/answers/46.pdf

၂။ http://jerusalemchannel.tv/40-signs-second-coming/ (Text)

၃။ https://www.youtube.com/watch?v=AGo24nC3_HU  (Video)

၄။ နာဂေက်ာ္ႏိုင္၊ ဆရာေစာပက္ထရစ္၊ ဆရာပက္ထရစ္ေဂျဗဲ