GMYC ၂၀၁၇ လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲ (ခ်င္းမိုင္) က ဆရာစံတိုး

Murann Ezine
4 hrs · 
 

GMYC လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲ (ခ်င္းမိုင္) က ဆရာစံတိုး တရားေဟာတာနားေထာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေဒးဗစ္လား အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံက တရားေဟာဆရာမ်ား၊ တကမၻာလံုးက ယံုၾကည္သူ လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆံု၊ ခ်ီးမြမ္း၊ သက္ေသခံ၊ မိတ္သဟာရ၊ က်မ္းစာသင္ၾကားျခင္းနဲ႕ ၄ည ဆက္တိုက္ ဓမၼသဘင္ (တတိယအၾကိမ္) ျဖစ္ပါတယ္။ 
.
Youtube မွာ GMYC ရိုက္ျပီးရ်ာၾကည့္ရင္ ဆရာေဒးဗစ္လား၊ ဆရာစံတိုး၊ ဆရာဗစ္တာမိုး၊ ဆရာ Thang Thawng ဆရာဦးေဇာ္မင္း(MCA), ဆရာဒိုမနစ္၊ ဆရာမ်ားစြာရဲ့ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား၊ ပါ၀င္သူမ်ားရဲ့ ခ်ီးမြမ္းသီဆိုျခင္းမ်ား၊ သက္ေသခံျခင္း ဗီြဒီယိုမ်ားစြာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ 
Links...
https://www.youtube.com/results?q=GMYC&sp=SADqAwA%253D
.
.
ဆရာစံတိုး .. 
လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္က ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕၊ 
ဧ၀ံေဂလိအသင္းေတာ္ကေလး တခုက 
သင္းအုပ္ဆရာေလး ဆရာစံတိုး၊ 
ပိုင္ရွင္မဲ့အသုဘမ်ားကို သျဂိဳလ္ေပးတယ္
လူေသက ဘာမွမေတာင္းဆိုဘူး..
အသုဘမွာ တနာရီပဲ နားေထာင္ဖို႕
ဆရာစံတိုး ေတာင္းဆိုတရားေဟာခဲ့ပါတယ္။ 
.
ကခ်င္ျပည္နယ္ကေန ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူေရာက္လာခဲ့တယ္။ 
စင္ကာပူယုဒသန္အသင္းေတာ္ 
သင္းအုပ္ဆရာ ဆရာဘုတ္တို႕နဲ႕ 
၂လေလာက္ အတူသြားလာ 
တရားေဒသနာေဟာၾကားခဲ့တာ 
သတိရမိပါတယ္။ 
စင္ကာပူက ျမန္မာကေလးငယ္တဦးက 
ဆရာဘုတ္နဲ႕ဆရာစံတိုး ဘယ္သူက ဆရာၾကီးလဲ
ေမးတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ 
.
ဆရာစံတိုး ဘန္ေကာက္ အမ္စီေအ အသင္းေတာ္မွာ 
မၾကာခဏ တရားေဒသနာေဟာတယ္
ရွင္းလင္းျပက္သားတယ္
ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးထက္ 
ခရစ္ေတာ္ဘုရားကို ကိုးကြယ္ေၾကာင္း
သူ႕ဘ၀ သက္ေသခံျခင္းနဲ႕
ရယ္စရာမ်ားစြာ ေျပာရင္း
လူမ်ားစြာ ေျပာင္းလဲေစပါတယ္
အိုင္စီအဆိုေက်ာ္ မ်ိဳးၾကီးရဲ့ ဇနီးသည္
ဆရာမ လံုးလံုး ကိုယ္တိုင္သက္ေသခံပါတယ္။ 
.
ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ဆရာေဒးဗစ္လားနဲ႕
ေပါင္းျပီး ကမၻာလွည့္ တရားေဟာတယ္
အေမရိက၊ ကေနဒါ၊ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက
ျမန္မာခရစ္ယန္မ်ားဆီ ေရာက္တယ္
အင္တာနက္ဗြီဒီယို အလြန္ေခတ္စားခ်ိန္
ယူၾကဳ မွာ ေသာင္း၊ သိန္းမက 
ျမန္မာေတြ နားေထာင္ၾကတယ္
.
ဆရာစံတိုး GMYC 2017 မွာ ယုံၾကည္သူမ်ား အရက္၊ဘီယာ ေဆးလိပ္ ခိုင္နီး ကြမ္း သုံးစြဲသင့္ပါသလား .. အေမးအေျဖက႑မွာ ေမးခြန္းကို က်မ္းစာကိုးကားျပီး ေျဖပါတယ္။ 
၁။ အရက္ဘီယာ၊ ...စပ်စ္ရည္သည္ လွည့္စားတတ္၏။ ေသရည္ေသရက္သည္ ရုန္းရင္ခန္ျပဳျခင္း အမႈကို ျဖစ္ေစတတ္၏။ .. (သုတၱံ ၂၀း၁) ၊ အလာတူက်မ္းပိုဒ္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္။
၂။ ေဆးလိပ္ ... သူတို႕ဥည္ အဓမၼအမႈျဖင့္ တျပည္လံုးကို ျပည့္ေစ၍ ငါ၏အမ်က္ကို အထပ္ထပ္ ႏိႈးေဆာ္ၾကျပီ။ သစ္ခက္တို႕ကိုလည္း မိမိတို႕ႏွာေခါင္း၀၌ ကပ္၍ထိုင္ၾက၏ (ေယစေၾတလ ၈း၁ရ).. ဒါက ေဆးလိပ္ပါပဲ။ ေလာကမွာလည္း အရက္တို႕ ေဆးလိပ္တို႕ကို ေၾကာ္ျငာတာေတာင္ ဥပေဒအရ ဒါေတြဟာမေကာင္းဘူး ေျပာျပီး ေၾကာ္ျငာရပါတယ္။ 
၃။ ကြမ္း၊ ခိုင္ပီ .. ႏွေျမာသျဖင့္ မစြန္႕ရက္ဘဲ မိမိပါးစပ္၌ ငံုေသာ္လည္းေကာင္း၊ စားျပီးလ်င္ သူ၏၀မ္းထဲမွာ သေဘာေျပာင္၍ ေျမြဆိုးအဆိပ္ေတာက္ ျဖစ္လိမ့္မည္.. (ေယာဘ ၂၀း၁၄)။ ခိုင္ပိး ၊ ကြမ္း ေတြကို ဆိုလိုပါတယ္။ 
.
ဘုရားမၾကိဳက္တာေတြ မလုပ္ၾကပါနဲ႕... 
https://www.youtube.com/watch?v=Q8-A8BmVKbA
.
ေယရႈရဲ့ ဘုရားဇာတိ၊ လူဇာတိ 
မိမိရဲ့အသေရကို စြန္႕လႊတ္
အေစခံကြ်န္အျဖစ္
လူကဲ့သို႕ေသာအျဖစ္ကို ခံယူေၾကာင္း
ဘုရားသခင္ရဲ့ တဦးတည္းေသာသားေတာ္
ေယရႈရဲ့ ညီအစ္ကိုဆိုတာ
လူသားေတြျဖစ္ေၾကာင္း
တရားေဒသနာေဟာတယ္၊ 
အံ့ၾသဘြယ္နမိတ္လကၡဏမ်ား ျပတယ္
အျပစ္မရွိေပမဲ့ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံတယ္
လူသားေတြရဲ့အျပစ္အတြက္ အေသြးသြန္းေလာင္းခဲ့တယ္။ 
သံုးရက္ေျမာက္ေန႕ ရွင္ျပန္ထေျမာက္တယ္၊
တပည့္ေတာ္မ်ားကို ကိုယ္ထင္ျပျပီး
ခမည္းေတာ္ရဲ့ လက္ယာဘက္ 
ေကာင္းကင္ဘံု ျပန္သြားပါတယ္။ 
ေယရႈ လူဇာတိ ခံယူခိ်န္
ခမည္းေတာ္ရဲ့အလိုေတာ္ကို 
နားေထာင္ျခင္းကို
လက္ေတြ႕ျပသခဲ့ပါတယ္။

ငါတို႕သခင္ ေယရႈခရစ္၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ သင္တို႕၌ ရွိေစသတည္း။ အာမင္ (၁သက္၅း၂၈)
.
ပံု - GMYC Chiang Mai ၂၀၁၇ မွ ဆရာစံတိုး