ယံုျကည္ျခင္းနဲ႕ေပးလႈျခင္း

ယံုျကည္ျခင္းနဲ႕ေပးလႈျခင္း
ကယ္တင္ျခင္းရပီးသူတေယာက္ဟာ ေက်းဇူးသိတတ္သူျဖစ္လာျပီး ေပးလႈျခင္းက အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္လာပါတယ္။ ဝိညာဥ္ေရး ႏွလံုးသားပြင့္သြားပီးရင္ ပိုက္ဆံအိတ္မ်ားလဲ ပြင့္သြားပါတယ္။ တားမရေတာ့ပါ။ မုဆိုးမ ေျကးနီဒဂၤါး ၂ျပား ဗိမာန္ေတာ္အလႈေငြပံုးထဲ သြတ္သြင္းေနတာကို ျမင္တဲ႕ သခင္ေယရႈက ''ဤဆင္းရဲသားမုတ္ဆိုးမသည္ အျခားေသာသူအေပါင္းတို႕ထက္ သာ၍တြန္းခ်ျပီ'' လို႕ ေျပာပါတယ္။ 
.
ခရစ္ယန္ဓမၼဆရာမ်ား ေပးလႈျခင္းအေျကာင္းကို အမ်ိဳ း မ်ိဳ း ေဟာေျပာျကပါတယ္။

* ဓမၼဆရာကို ေပးလႈရမလား . . 
* အသင္းေတာ္ ဆိုတဲ႕ မိမိအပတ္စဥ္တက္ေရာက္တဲ႕ ယံုျကည္သူစုေဝးရာကို ေပးလႈရမလား . .
* က်မ္းစာအုပ္ထုတ္ဖို႕ အတြက္ . .
* က်မ္းစာသင္တန္းအတြက္. .
* ဆင္းရဲသား မုဆိုးမ မိဘမဲ႕ ဒုကၡဆင္းရဲေရာက္သူမ်ားအတြက္. . 
* ဓမၼပြဲသဘင္ေတြအတြက္ ေပးလႈသံုးစြဲရမလား . . စသျဖင့္ 
.
.
သိပ္စဥ္းစားစရာမလိုပါ။

ဝိညာဥ္ေရး သခင္ေယရႈ , ဘုရားသခင္ အေျကာင္း, ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေတြပဲ ေမြ႕ေလ်ာ္ပါ။ ဘုရားသခင္က ဘယ္ေနရာ ေပးလႈရမယ္ဆိုတာ ဖြင့္ျပပါမယ္။
.
.
ဘုရားအားကိုး ယံုျကည္သူမ်ားဟာ သာသနာအက်ိဳး ဘုရားသခင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားဖို႕ ေကာင္းကင္ဘ႑ာအျဖစ္ အလြန္ပဲ ေပးလႈခ်င္ျကပါတယ္။ ဓမၼဆရာကိုပဲ ေပးလႈရမလား . . အသင္းေတာ္ကိုပဲ ေပးလႈရမွား ဆိုတာ ျပသနာမဟုတ္ပါ။ မိမိကို ဝိညာဥ္ေတာ္ ထိေတြ႕ရင္ အစြမ္းကုန္ ေပးလႈလာမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

စံျပအသင္းေတာ္တခု နဲ႕ သင္းအုပ္ (ဓမၼဆရာမ်ား) အေျကာင္း အသင္းေတာ္ အလႈေငြ ႐သမွ်ရဲ႕ ၄၀% ကို အသင္းေတာ္ သင္းအုပ္နဲ႕အမႈေဆာင္ ၅ပါးကို လစာအျဖစ္ ေပးပါတယ္။ ဆရာမ်ားရဲ႕မိသားစုစရိတ္ ကာမိရံုပါပဲ။ က်န္တာ ကိုေတာ့ ဓမၼသဘင္နဲ႕က်မ္းစာသင္တန္း ဆန္းေဒးစကူးကအစ သင္ျကားသူမ်ားအတြက္ အေဆာက္ဦငွားရမ္းခ စသျဖင့္ အကုန္က်ခံပါတယ္။ ဧဝံေဂလိ မစ္ရွင္ခရီးမ်ားအတြက္ သံုးစြဲပါတယ္။ ဒီလို သံုးစြဲမႈေတြက အေစခံသူ သင္းအုပ္နဲ႕အသင္းသားမ်ားက ဆုေတာင္းေဆြးေႏြးျပီး ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ အသင္းေတာ္နဲ႕ သင္းအုပ္မ်ားထံလဲ တဦးခ်င္းေပးလႈ႐ွိေငြမ်ားရွိပါတယ္။ လူမႈေရး ဆင္ရဲခက္ခဲေနသူမ်ား နာမက်န္းေဆးရံုတက္သူမ်ားကို အသင္းေတာ္ဆရာမ်ားက သူတို႕ရတဲ႕ တဦးခ်င္းအလႈေငြမ်ားကို ထပ္ဆင့္မွ်ေဝ ေပးျကပါတယ္။ ယုဒသန္အသင္းေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္အသင္းေတာ္ေလးမ်ားစြာကို တည္ေဆာက္ပံ႕ပိုး ႏိုင္ပါတယ္။

အသင္းေတာ္ေငြေျကးသံုးစြဲမႈက ပြင့္လင္းရပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ ေပးလႈျခင္းမွာ မိမိဝိညာဥ္ခြန္အားရေစတဲ႕ အသင္းေတာ္ကို ေပးလႈဖို႕ ဓမၼဆရာအမ်ားစုက သြန္သင္ျကပါတယ္။ လူ (ဓမၼဆရာ) ကို ေပးလႈျခင္းကလည္း မိမိကို ဝိညာဥ္ခြန္အားရေစတဲ႕အတြက္ ေပးလႈေနျကပါတယ္။
.
.
နိဂံုး
ထပ္မံ ေရးလိုပါတယ္။ 
ယံုျကည္ျခင္းနဲ႕ေပးလႈျခင္း
ကယ္တင္ျခင္းရပီးသူတေယာက္ဟာ ေက်းဇူးသိတတ္သူျဖစ္လာျပီး ေပးလႈျခင္းက အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္လာပါတယ္။ ဝိညာဥ္ေရး ႏွလံုးသားပြင့္သြားပီးရင္ ပိုက္ဆံအိတ္မ်ားလဲ ပြင့္သြားပါတယ္။ တားမရေတာ့ပါ။ မုဆိုးမ ေျကးနီဒဂၤါး ၂ျပား ဗိမာန္ေတာ္အလႈေငြပံုးထဲ သြတ္သြင္းေနတာကို ျမင္တဲ႕ သခင္ေယရႈက ''ဤဆင္းရဲသားမုတ္ဆိုးမသည္ အျခားေသာသူအေပါင္းတို႕ထက္ သာ၍တြန္းခ်ျပီ'' လို႕ ေျပာပါတယ္။
.
အခုေခတ္ Coldgate သြားတိုက္ေဆး သူေဌးျကီးက ဆယ္ဖို႕ ကိုးဖို႕ လႈဒါန္းပါတယ္။
.
ဘုရားနဲ႕မိတ္သဟာရ ေကာင္းရင္ လူေတြနဲ႕ (အသင္းေတာ္နဲ႕) လည္း မိတ္သဟာရ ေကာင္းလာပါမယ္။ က်မ္းစာေလ့လာဖို႕ . ဓမၼေဟာင္းေခတ္ ဆယ္ဖို႕တဖို႕ နဲ႕ ဓမၼသစ္ေခတ္ ေစတနာစိတ္နဲ႕ေပးလႈ ပူေဇာ္သကၠာ အေျကာင္း။ ခရစ္ေတာ္ သခင္ေယရႈ ျသဝါဒမ်ား ပံုပမာမ်ား အံ႕ျသဘြယ္နမိတ္လကၡဏာမ်ားရဲ႕ ''က်မ္းပိုဒ္မ်ား'' Attached Images ျဖစ္ပါတယ္။ 
.
ခ်စ္မိတ္ေဆြတို႕ . . ဝိညာဥ္ေရး ဆုေက်းဇူးမ်ား ျကြယ္ဝျပီး ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္နဲ႕ ေမြ႕ေလ်ာ္ျကပါေစ။

 

 

Note:  Myanmar is world No.1 , donated people for 2013, 2014, 2015