ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ နံနက္အာရံုဦးအဖြဲ႕ ဧမာေႏြလအသင္းေတာ္ (ရန္ကုန္)

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ နံနက္အာရံုဦးအဖြဲ႕ ဧမာေႏြလအသင္းေတာ္ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္တဲ႕ အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႕စဥ္ မနက္တိုင္း ပူေဇာ္ဆပ္ကပ္ ခ်ီးမြမ္း ဆုေတာင္းျခင္းပါ။
.
ဒီေန႕မနက္ေတာ့ ဧမာေႏြလအသင္းေတာ္ . .ေန႕စဥ္ မနက္ ၆:၃၀ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ ဆုေတာင္းျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ပြဲေတာ္မဂၤလာ မ်ားကို ယံုျကည္သူ မိတ္ေဆြမ်ားနဲ႕ အခ်ိန္ေပးပါတယ္။ 
.
.
ျမန္မာျပည္ ဆရာေတာ္မ်ား အသင္းေတာ္မ်ား ႏိုင္အျကီးကဲ အုပ္ခ်ဳပ္သူမင္းမ်ား . . ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရခိုင္ ကခ်င္ ကရင္ ရွမ္း ျပည္နယ္မ်ား. စစ္ပြဲမ်ားရပ္စဲဖို႕ ဧမာေႏြလအာရံုဦး မနက္တိုင္း အဆက္မျပက္ ဆုေတာင္းေပးေနပါတယ္။ အလားတူ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုး အာရံုဦး ညဝတ္ျပဳျခင္းမ်ား ေန႔စဥ္ အဆက္မျပက္ ဆုေတာင္းေပးေနျကပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကို ေကာင္းျကီးေပး နားေညာင္းေနပါျပီ။ 
.
.
.
က်မ္းပိုဒ္
ဝန္ေလး၍ ပင္ပမ္းေသာသူအေပါင္းတို႕ ငါ့ထံသို႕လာျကေလာ့ ။ ငါသည္ ခ်မ္းသာေပးမည္။ ရွင္မသဲ ၁၁း၂၈
.
.
.
တရားေဒသနာ ေဟာျခင္း (ဆရာေတာ္ ဆမ္ဆြန္ဒင္)
.
ဆုေတာင္း ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစေတာ္မူပါ။ အာမင္။
.
ဝန္ေလးပင္ပမ္းသူမ်ား ငါ့ထံလာပါ. . ငါသည္ခ်မ္းသာေပးမယ္ . . လို႕ သခင္ေယရႈက ေျပာတယ္။ ခရစ္ယန္မ်ားလည္း ဘုရားအမႈ ေလာကအမႈေတြနဲ႕ ပင္ပမ္းျကတာျကည့္ျပီး ေမးခြန္းထုတ္ျကပါတယ္။

ေလာကအရာမ်ားကို ေရွ႕တန္းတင္ . . ''ငါ'' ကို ေရွ႕တန္းတင္လို႕ ျဖစ္ရတာပါ။ မိမိ ကိုယ္တိုင္လဲ အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ သမီးနဲ႕ စကားမ်ားရတယ္။ မင္းလဲ ဝန္ေလးပင္ပမ္းသလို ငါလည္း ဝန္ေလးပင္ပမ္းတာပဲ ေျပာရပါတယ္။ စိတ္ဝန္ေလးေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေရွ႕တန္းတင္တဲ႕ သမီးအတြက္ ဆုေတာင္းရပါတယ္။ ဒီေတာ့မွ ''ငါ'' လည္း ငါ့ကိုငါ ေရွ႕တန္းတင္ေနတာပါလား ဆိုတာ သိလာရတယ္။ သခင္ေယရႈကို ေရွ႕တန္းတင္ ေယရႈေမတၱာနဲ႕ လုပ္ေဆာင္ဖို႕ . . ဒီေန႕ ဖာရိရွဲ. က်မ္းတတ္ေတြ ေနာက္လိုက္မလား , ေယရႈေနာက္ လိုက္မလား ဆိုတာ ေဝငွလိုပါတယ္။
.
.
.
လယ္သူမ ပံုပမာ ရွိပါတယ္။
.
ဖာရိရွဲ ပညတ္တရား
ပညတ္တရားေတြအရ We shell not ဆိုတဲ႕ ပညတ္ခ်က္ရွိပါတယ္။ လယ္လုပ္လဲ အဦးသီး ပူေဇာ္ဆပ္ကပ္ရတယ္။ ယာဇ္ပေရာဟိတ္ကို ေပးကမ္းလႈဒါန္းရတယ္။ လယ္ေျမေတြအားလံုးက ယာဇ္ပေရာဟိတ္ေတြ ပိုင္သလို ျဖစ္ေနေတာ့ စိတ္ပ်က္ျပီး . .လယ္ကိုေရာင္း. . သိုးေမြးျမဴေရး အလုပ္ေျပာင္းတယ္။ လယ္သူမက သိုးေမြးျမဴ လုပ္ငန္း လုပ္ျပန္ေတာ့ We shall not နဲ႕ မလြတ္ျပန္ဘူး။ အဦးသီး သိုးဆီဥ ေတြ ေပးလႈရျပန္တယ္။ သိုးေက်ာင္းျပီး ညွက္ရတဲ႕ သိုးေမႊးလည္း ယစ္ပေရာဟိတ္ကို အရင္ဆက္သရတယ္။ ေနာက္ဆံုး သိုးေမြးျမဴတာ မလုပ္ေတာ့ဘူး. . သိုးကို သတ္ျပီး စားလိုက္ေတာ့ . . သိုးေပါင္ လက္အသားေကာင္းေတြကို ယာဇ္ပေရာဟိတ္ကို ေပးရတယ္။

ဒီလို ဖာရိရွဲက်မ္းတတ္ပုဂၢိုလ္မ်ား ရဲ႕ ပညတ္တရားကေတာ့ လိုက္နာေလေလ ဝန္ေလးေလေလပါ။ 
.
.
ေယရႈ ပညတ္တရားကေတာ့ 
ဝန္ကို ေပါ့ေစပါတယ္။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ေရွ႕ထားျပီး လုပ္ဖို႕ပါပဲ။ ေယရႈကို ေစ့ေစ့ျကည့္ရင္ လုပ္သမွ် အလုပ္ေတြက ေပါ့ပါးပါတယ္။ လြယ္ေတာ့ မလြယ္ပါဘူး။ ကိုယ္ပတ္ဝန္းက်င္ မိဘသားသမီး မိတ္ေဆြ ေဆြမ်ိဳး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကို ေမတၱာ ထားဖို႕ ဆိုတာ မလြယ္ပါ။ မိမိ စြမ္းအား ျကိဳးစားမႈနဲ႕ လုပ္ရင္ေတာ့ မိမိကိုယ္ကိုပဲ ေရွ႕တန္းတင္ျကတဲ႕ ေလာကျကီးမွာ ဝန္ထုတ္ေတြ ေလးလံေနမွာပါပဲ။
.
ဘုရားသခင္နဲ႕သားေတာ္ ေယရႈဟာ တလံုးတဝတည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေယရႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက ဘုရားသခင္ လုပ္ေဆာင္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာေတာ္က မိမိတို႕ အေပၚ အျမဲတမ္း စီးဆင္း ယိုစီး ေနတာက အလြန္ေသခ်ာပါတယ္။ 
.
အဲဒီ ဘုရားရွင္ ရဲ႕ ေမတၱာကို ခံယူတတ္ဖို႕ပဲ လိုပါတယ္။
(အခ်ိန္ေပးျပီး တဦးးခ်င္း .. ၂ေယာက္ . . အဖြဲ႕လိုက္ ခ်ီးမြမ္းျကပါ။ စကားခ်ပ္)
.
.
.
ဘုရားသခင္ မိမိတို႕ကို ဘယ္ေလာက္ခ်စ္တယ္ဆိုတာ တဦးတည္းေသာ သားေတာ္ ေယရႈကို မိမိတို႕ လူသားမ်ားရဲ႕ အျပစ္အတြက္ အသက္ကိုေပးအပ္တဲ႕အထိ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျကီမားတာကို ျပျပီးပါျပီ။

ဒီေတာ့ ေယရႈေနာက္လိုက္မယ္ ဆိုရင္ မိမိရဲ႕ ေမတၱာနဲ႕ မရပါ။

ေမတၱာရွင္ ဆိုတာ ရွိပါတယ္။

ဘုရားသခင္ ရဲ႕သားေတာ္ သခင္ေယရႈ ဆီက လာတဲ႕ ေမတၱာကို ခံယူျပီး ေလာကအလုပ္မ်ား လုပ္ရင္ေတာ့ ဝန္ထုပ္ေတြ ေပါ့ပါး ခ်မ္းသာမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘုရားသခင္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားပါေစ။

 

 

Ref...
https://www.facebook.com/murann.ezine/posts/1195636433836296