စာအုပ္ႏွင့္ ဒီဗီဒီအျငိမ့္ အေခြမ်ား - ေၾကာ္ျငာ

ေၾကာ္ျငာပါရေစ
(အေသးစိတ္ ေၾကာ္ျငာကို ပူးတြဲပါ Images တြင္ ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။)
          စာေပခ်စ္သူ၊ အႏုပညာ ခ်စ္သူ ယံုၾကည္သူ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ မင္းေအာင္သက္လြင္ ေရးသား ပါ၀င္ သရုပ္ေဆာင္ စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ ေအာက္ပါ စာအုပ္ႏွင့္ ဒီဗီဒီအျငိမ့္ အေခြမ်ားကို တစ္မ်ိဳးလွ်င္ ၂ ေဒၚလာျဖင့္ ၀ယ္ယူရႏိုင္ပါသည္။
၁) စာအုပ္။ နားေထာင္ေကာင္းကင္သားေၾကြးေၾကာ္ ခရစၥမတ္ အထူးေဆာင္းပါး စာအုပ္
    (စာေရးဆရာ ဆိုး။ မင္းေအာင္သက္လြင္ ႏွင့္ ကိုေမတၱာ) သံုးဦး ပူးေပါင္းေရးသားသည္)
၂) ဒီဗီဒီအေခြ။ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားခရစ္ယာန္အျငိမ့္၊ စင္ကာပူ (ဒူးေလာ့ သေဘာၤေပၚက ျမန္မာ့ ညတစ္
    ည၊ စင္ကာပူ) ( စုေပါင္း ဧ၀ံေဂလိ အထူးအစီအစဥ္)
၃) ဒီဗီဒီ အေခြ။ မြန္ႏွစ္ျခင္းလူငယ္ဓမၼအျငိမ့္(အင္းစိန္) (ျမန္မာျပည္ နယ္လွည့္ ခရစၥမတ္ 
    ဧဝံေဂလိ အျငိမ့္သဘင္)

.


Advertising
for myanmar christian book & traditional dancing DVD. (Detail in attach file)
1) Christmas artical book
    written by ; myanmar christian author, Hsoe, Min Aung Thet Lwin & Ko Maitta (pastor).
2) Doulos ship & Myanmar's Night Traditional myanmar dancing gospel DVD
    (combine gosple program in Singapore on ship "MV dolous")
3) Mon bapist youth traditional dancing DVD
    ( mobile gospel program- live show in myanmar)
     only $2 for each item.
စင္ကာပူတြင္ ဆက္သြယ္ရန္  ၈၁၂၂၂၃၂၀ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ႏွင့္  ၉၂၃၁၈၀၄၃ Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
ဖတ္ရႈ၊ ရႈစားၾကည့္ပါ။ မိမိမိတ္ေဆြမ်ားထံ ဧ၀ံေဂလိ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးရန္ အားေပးပါသည္။  ..