မုရန္ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ Facebook မွတ္တမ္းအခ်ိဳ႕ (April, May 2014)

ဆရာေတာ္ တရားေဟာခ်က္မွာ က်မ္းပုဒ္ ဆာလံ၄၆ ျငိမ္ဝပ္စြာရွိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြ စိတ္ပူေနၾကတုန္းပဲဆိုရင္ စိတ္တည္ျငိမ္ဖို႕၊ အဓိကအခ်က္ဟာ အရင္းခံေမတၱာမရွိေသးလို႕ျဖစ္ပါတယ္။ အဂေပေမတၱာလို႕ေခၚပါတယ္။ လူေတြက ခြဲျခားျပီး ခ်စ္ၾကေပမဲ့ သခင္ခရစ္ေတာ္ကေတာ့ ဘာမွမခြဲျခားပါဘူး။ စာတန္ကလြဲရင္ အားလံုးကို ခ်စ္ပါတယ္။ အားလံုး တစ္ေန႕မွာ သခင့္ေရွ႕ေမွာက္ စီရင္ခံရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ က်မ္းစာမွာလာသည္မွာ သင္စိုက္သည့္အတို္င္းရိတ္သိမ္းရမယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ ဆုေတာင္းၾကပါစို႕။

ပြဲေတာ္ကို မုန္႕နဲ႕စပ်စ္ရည္ အတူေဝငွေပးျပီး စားသံုးပါတယ္။ သခင္ေယရႈ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕အတြက္အေသခံျခင္းကို ေအာက္ေမ့သတိရဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ 

English Service 9;30
Jesus teach us, Love the God. YES .. then, love each other YES,...Now a question.. Love the enemies? (All quiet, only old people said, YES)

This teaching is impossible. But I will continue with Bible.John 13;34 (RSV)
A new commandment I give to you, that you love on another. even as I have love you that you also love another.. Amen

8 facts of "unable to love the enemies"..  No.1 Lack of Love is a SIN (come from Satan)

Last word is 1Col 13 .. Love is Patient.... etc
Closing word, Unseen God to see his people , n one seen God. If we ove each.. 1John 4;12
Prayers: Amen
.
.


ဆရာဆမ္ဆင္ IBC Yangon (ဧမာေႏြလႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္)
ပညတ္ေတာ္၁၀ပါး၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးဖြင့္ဆိုရင္း ခ်ဲကားလာေတာ့ရႈပ္ေထြးလာပါတယ္။ ငါမွတပါးအျခားသောဘုရားကို မကိုးကြယ္ရ... ဆိုတာကို ဘုရားမ်ားစြာရဲ့အထက္မွာခရစ္ေတာ္ရွိတယ္လို႕ ဖြင့္ဆိုသူေတြေၾကာင့္ ေရာေထြးကုန္ပါတယ္။ အျခားဘုရားအေၾကာင္း ေျပာစရာမလိုပါ။ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းပဲ ေျပာဆို၊ျပပ္ဝပ္ကိုးကြယ္ဖို႕လိုပါတယ္။ အလားတူပဲ ပညာတ္တရားမ်ားကို လုိက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ေနရင္ ရႈပ္ေထြးပါတယ္။ ေယရႈၾကြလာျပီး ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားကို ျပသသြားပါတယ္။ 

သူဥစၥာမခိုးရလို႕ ပညာတ္ရွိပါတယ္။ အစည္းေဝးေနာက္က်မွလာျခင္းလည္း အခ်ိန္ကိုခိုးျခင္းျဖစ္တယ္။ ဥကၠဌကအခ်ိန္ေနာက္က်တယ္ဆို အစည္းေဝးတက္ေရာက္သူအားလံုးရဲ့ အခ်ိန္ေတြ ခိုးယူျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အခြန္မေဆာင္ျခင္း၊ အာဏာသံုးျပီး အခြင့္ေရးယူျခင္း၊ ျခစာျခင္းမ်ားလည္း ခိုးယူျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

ဆိုးေသာမိန္းမကို ပညတ္တရားနဲ႕ ခဲေပါက္သတ္ဖို႕ စီရင္တဲ့အခါ၊ သခင္ေယရႈက အျပစ္မရွိတဲ့လူ ခဲနဲ႕ေပါက္ပါလို႕ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အျပစ္ရွိသူမ်ား ခဲလံုးခ်ျပီး ထြက္သြားတဲ့အခ်ိန္ ဆိုးေသာမိန္းမက သခင္ေယရႈေျခေတာ္ရင္းကို တိုးဝင္လာပါတယ္။ သင့္ကိုလည္းငါမစီရင္... ေနာက္ကိုမလုပ္ပါနဲ႕...လို႕ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အျပစ္လံုးဝမရွိတဲ့ သခင္ေယရႈေတာင္မွ ဆိုးေသာမိန္းမကို မစီရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕လည္း သူ႕တပါးကို ဘာလို႕စီရင္စရာလိုပါသလဲ?

ပညတ္တရားနဲ႕ အသင္းေတာ္ကို စီမံခန္႕ခြဲဖို႕က သိပ္လြယ္ပါတယ္။ ေဖာက္ျပန္၊ဆိုးသြမ္းသူကို အသင္းေတာ္မလာနဲ႕၊ ထုတ္ပယ္လိုက္ျခင္းဟာ လြယ္ပါတယ္။ သူတို႕ကို သခင္ေယရႈႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႕ လမ္းမွန္ေရာက္လာဖို႕ ေျပာဆိုျခင္းက ေယရႈေမတၱာျဖစ္ပါတယ္။ မထိုက္တန္ေပမဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ရရွိတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ Grace ဆိုတာရွိပါတယ္။ အံ့ၾသဘြယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာ ကြ်န္ေတာ္တို႕အသက္ရွင္၊ ေနထိုင္ျပီး၊ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစတဲ့ အလုပ္မ်ား လုပ္ႏိုင္ၾကပါေစလို႕ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႕လိုက္ပါတယ္။ 

ဓမၼသီခ်င္းမ်ားကို သီဆိုက်ဴးဧရင္း မနက္ပိုင္းကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းအဆံုးသတ္ပါတယ္။ 15-May-2014

.

.

ပဲခူး၊ တိုက္ၾကီး၊ လွည္းကူး ခရီးစဥ္၊ စိန္႕ဂ်ိဳးဇက္ ဘုရားေက်ာင္းကို ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ရိုမင္ကာသိုလစ္ ေက်ာင္းျဖစ္ပါတယ္။

သခင္ခရစ္ေတာ္ ဖြားျမင္ျပီးတဲ့ေနာက္ အႏွစ္၃၀၀ အတြင္းမွာ ကနဦးအသင္းေတာ္မ်ားဟာ ရိုမင္ကာသိုလစ္မ်ားလို႕လဲ ေခၚလို႕ရပါတယ္။ ပထမဆံုး ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးဟာ ရွင္ေပတရုျဖစ္ပါတယ္။ ေရာမျမိဳ႕၊ အခု ဗာတီကန္ျမိဳ႕ေတာ္မွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းမ်ားနဲ႕၊ ရိုမင္ကာသိုလစ္ဌာနခ်ဳပ္ရွိပါတယ္။ ကနဦးအသင္းေတာ္မ်ားနဲ႕အခုေခတ္ ပရိုတက္စတင့္အသင္းေတာ္မ်ား မက္သဒစ္၊ ႏွစ္ျခင္း၊ သတၱမေန႕၊ အဂၤလီကန္၊ ေအဂ်ီ၊ လူသာရီယန္၊ ပရက္ပီရီယန္း စတဲ့အသင္းေတာ္မ်ားဟာ အတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈကို ကိုးကြယ္တာခ်င္း အတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္။ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ (၃)ပါးတစ္ဆူ အတူတူ ျဖစ္ေပမဲ့၊ ကိုးကြယ္တဲ့ စတိုင္၊ မတူညီတဲ့အတြက္ သီးျခားလို႕ ထင္ရပါတယ္။ ျမန္မာမ်ားက ရိုမင္ကာသိုလစ္မ်ားကို ဘုရင္ဂ်ီလို႕ ေခၚပါတယ္။ ရိုမင္ကာသိုလစ္၊ ခရစ္ယန္မ်ား ျမန္မာျပည္ကို ေရာက္ခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္သြားျပီျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ေနာက္လိုက္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ပါတယ္။

ရိုမင္ကာသိုလစ္မ်ားက ဗဟိုဦးစီးစနစ္နဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္။ ဘုန္းၾကီးဆိုတာ အိမ္ေထာင္မျပဳရဘူး သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ပထမအဆင့္ကို ဘရာသား Brother လို႕ေခၚျပီး၊ ဒုတိယအဆင့္ကို ဖာသာ Father လို႕ေခၚပါတယ္။ ေဒသအလိုက္ ဘစ္ေရွာ့ Bipshop လို႕ေခၚတဲ့ အဆင့္ျမင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံအလိုက္ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ကာဒီနယ္ လို႕ေခၚတဲ့ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား ရွိျပီး၊ အဆင့္အျမင့္ဆံုးကေတာ့ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ကာသိုလစ္သီလရွင္မ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ ကာသိုလစ္ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားက ေန႕တိုင္း၊ ဖြင့္ပါတယ္။ ေန႕တိုင္း ဘုရားရွိခိုးျပီး၊ ေန႕တိုင္းပြဲေတာ္ဝင္ျခင္း ရွိပါတယ္။

ပရိုတက္စတင့္ခရစ္ယန္မ်ားကေတာ့ ကိုယ့္အသင္းေတာ္လူၾကီးအဖြဲ႕၊ ကိုယ့္သင္းအုပ္ဆရာနဲ႕ပဲ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ၾကပါတယ္။ အိမ္ေထာင္မိသားစုအားေပးတဲ့အေနနဲ႕ အိမ္ေထာင္ရွိမွ သင္းအုပ္ဆရာအျဖစ္ ခန္႕ထားေလ့ရွိပါတယ္။

 

ကမၻာ့ခရစ္ယာန္စုစုေပါင္း သန္း၂၀၀၀ (၂၀၁၄) ရွိပါတယ္။ ရိုမင္ကာသိုလစ္ခရစ္ယာန္ သန္းေပါင္း ၁၂၀၀၊ ပရိုတက္စတင့္ခရစ္ယာန္ သန္းေပါင္း၈၀၀ ရွိပါတယ္။  မက္သဒစ္၊ ႏွစ္ျခင္း၊ သတၱမေန႕၊ အဂၤလီကန္၊ ေအဂ်ီ၊ လူသာရီယန္၊ ပရက္ပီရီယန္း စတဲ့အသင္းေတာ္မ်ားဟာ ပရိုတက္စတင့္ခရစ္ယန္လို႕ ေခၚပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အမ်ားဆံုးျဖစ္ျပီး၊ ဒုတိယအမ်ားဆံုးက ရိုမင္ကာသိုလစ္ခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံအျပား ကာသိုလစ္အသင္းေတာ္ အေျမာက္အမ်ား ရွိပါတယ္။ ဂိုလမ္းေပါင္ ျပဳစုတဲ့ အေျချပျမန္မာ့ခရစ္ယာန္သမိုင္း စာအုပ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၂၀၁၀ လူဦးေရ ၅၉.၇၆သန္းမွာ ခရစ္ယာန္ ၄.၉၈% (၂.၈၇သန္း) ရွိတယ္လို႕ ေရးထားပါတယ္။ ႏွစ္ျခင္း ၅၁% (၁.၄သန္း)၊ ရိုမင္ကာသိုလစ္ ၂၂% (၆သိန္းခြဲ)၊ သတၱမေန႕ (၂သိန္းခြဲ)၊ မက္သဒစ္ ၂သိန္း၇ေသာင္း၊ ေအဂ်ီ တစ္သိန္းတစ္ေသာင္း ..စသျဖင့္ အေရအတြက္ရွိပါတယ္။ အေရအတြက္ထက္ ဘုရားေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ပံုသက္ေသျပႏိုင္သူ ပိုမိုမ်ားျပားလာဖို႕ ၊ ဘုရားဘုန္းေတာ္ ပိုျပီးထင္ရွားလာဖို႕ အေရးၾကီးပါတယ္။

.
.

 

(ေန႕စဥ္) ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ အထူးဆုေတာင္းရန္ (ဧမာေႏြလအသင္းေတာ္၊ ရန္ကုန္)
- သာသနာေတာ္အတြက္
- ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမင္းအတြက္၊ နိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲမ်ားအတြက္
- ျပည္တြင္းစစ္မ်ားရပ္စဲရန္အတြက္၊ ကမၻာတဝွမ္းျငိမ္းခ်မ္းရန္အတြက္၊
- တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္
- TTI ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးအတြက္
- ၅ႏွစ္စီမံကိန္း၊ ၃လီေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ သင္းအုပ္ေဆာင္၊ ေဆာက္ရန္(အလံု)အတြက္
- ဒုကၡေရာက္သူမ်ား၊ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲသူမ်ားအတြက္၊ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားအတြက္
- မုဆိုးဖို၊ မုဆိုးမမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေနသူမ်ားအတြက္
- စီးပြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ တိုင္းတပါးတြင္လုပ္ကိုင္ေနရသူမ်ားအတြက္
- သေဘၤာသားမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္သူမ်ား၊ ေလယာဥ္ေမာင္းႏွင္သူမ်ားအတြက္
- ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားအတြက္
- ဖ်ားနာသူမ်ား တစ္ေယာက္စီအတြက္၊ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းေရာက္ေနသူမ်ားအတြက္
- ေမြးေန႕က်ေရာက္သူမ်ားအတြက္
- မူးယစ္ေဆးဝါးစြဲလမ္းေနသူမ်ား၊ HIV ႏွင့္နာတာရွည္ေရာဂါသည္မ်ားအတြက္၊
- လမ္းမွားေရာက္ေနသူမ်ားအတြက္
- သဘာဝေဘးဒဏ္ခံေနရသူမ်ားအတြက္
- စိတ္ေဝဒနာရွင္မ်ားႏွင့္အထူးကုေဆးရံုၾကီးမ်ားအတြက္
- အမႈကိစၥအမ်ိဳးမ်ိဳးရင္ဆိုင္ေနရသူမ်ားအတြက္
ဧမာေႏြလအသင္းေတာ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ႏြယ္ေသာ အသင္းေတာ္အားလံုးႏွင့္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မစ္ရွင္မ်ားအတြက္ ေန႕စဥ္ဆုေတာင္းခ်က္စာရြက္မွ ကူးယူတင္ျပပါသည္။
.
.

ယံုၾကည္ျခင္းကိုျမင္ရသေလာ?
သခင္ခရစ္ေတာ္ထံက လူနာတစ္ဦးထမ္းလာျပီး၊ လူအုပ္ကိုမေဖါက္ႏိုင္လို႕ ေခါင္မိုးေပၚက အေပါက္ေဖါက္ခ်တဲ့အခ်ိန္ သခင္ခရစ္ေတာ္ လူနာသယ္လာသူမ်ားရဲ့ မ်က္ႏ်ာကို ၾကည့္ပါတယ္။ သင္တို႕၏ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင္း လူမာအနာေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေစျပီ လို႕ ေျပာပါတယ္။ လူနာဟာ ထျပီးလမ္းေလွ်ာက္၊က်န္းမာလာပါတယ္။ 
ယံုၾကည္ျခင္းဟာ မက်္စိနဲ႕ တကယ္ျမင္ရပါတယ္။ သင္းအုပ္ဆရာရဲ့မ်က္ႏ်ာကိုၾကည့္ျပီးမွာ အသက္ရွင္ေနသူမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ သင္းအုပ္က ေငြအေရးၾကီးတယ္ခံယူရင္ အသင္းေတာ္တခုလံုး ေငြေနာက္လိုက္ပါတယ္။ ပါးစပ္က ယံုၾကည္ျခင္းလို႕ တဖြဖြေျပာေပမဲ့ ပါးစပ္က အလႈေငြလိုက္ေတာင္းေန၊ ေျမအိမ္ျခံလိုက္အလႈခံေနရင္ ဘယ္လိုလုပ္ျပီး ယံုၾကည္သူလို႕ ေျပာႏိုင္မလဲ။ 

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အလည္ေခါင္ အေနာ္ရထားလမ္းက အသင္းေတာ္၂ခု ကို ဓါတ္ပံုရိုက္ထားပါတယ္။ တစ္ခုကေတာ့ သစ္လြင္ေတာက္ေျပာင္ေနတဲ့ ဦးေနာအသင္းေတာ္ျဖစ္ျပီး၊ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးေျမံေနတဲ့အသင္းေတာ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အရြယ္အစားကေတာ့ အတူတူျဖစ္ေပမဲ့ ကူညီေဖးမမႈ လိုအပ္ေနတဲ့ အသင္းေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ပစ္မထားၾကပါတယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတေနသူမ်ား ယံုၾကည္ျခင္းလို အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ ဘုရားသားသမီးမွန္ရန္ ဆင္းရဲမြဲေတမေနပါဘူး ။ ယေန႕ဖတ္ရန္ သုတၱံ၃၀မွာ ဆင္းရဲျခင္းနဲ႕ေငြရတတ္ျခင္းမေပးပါနဲ႕လို႕ ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္။ အားလံုး ဝိညာဥ္၊ ခႏၱာ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာပါေစလို႕ .. မသဲ၆း၃၃ (ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ေရွးဦးစြာရွာၾကေလာ့. ေနာက္မွ ထိုအရာမ်ားကို ငါေပးေတာ္မူလတၱံ)။

.
.


ေစတနာ Cedenar Learning Center (English School)၊ ေစတနာအဂၤလိပ္စာဆရာမမ်ား (ပုသိမ္) အေမရိကန္အလႈရွင္မ်ားမွ မတည္ေပးသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားစြာ ရွိေသာ ေဒသျဖစ္ျပီး၊ ဧရာဝတီတိုင္း ကရင္ဝန္ၾကီးတစ္ဦးကို ခန္႕ထားရသည္။ စေကာကရင္၊ ပိုးကရင္၊ ျမန္မာ၊ တရုပ္၊ ကုလား အသင္းေတာ္မ်ားစြာ ရွိသည္။ စေကာကရင္ ကိုသာျဖဴက်မ္းစာသင္ေက်ာင္းၾကီးမ်ာ ၾကီးက်ယ္လွသည္။ ၂၀၁၃ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူပြဲကို ခမ္းနားစြာ က်င္းပၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ကာသိုလစ္ဘုရားေက်ာင္းၾကီး၊ကို ျမိဳ႕လည္ေခါင္တြင္ ေတြ႕ရသည္။ အနက္ေရာင္ေဆးသုတ္ထားျပီး၊ က်မ္းစာေက်ာင္း ၄ထပ္အေဆာက္ဦၾကီးျဖင့္၊ သာသနာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ ျမိဳ႕နယ္တစ္ဝိွက္တြင္ ကာသိုလစ္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား။ က်မ္းစာေက်ာင္း၊ သီလရွင္ေက်ာင္းမ်ားရွိသည္။

ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပုသိမ္ .. ရန္ကုန္မွ၄နာရီ ကားလမ္းခရီးစဥ္ (April -2014)
IT University ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္း ၾကိဳးတံတားျဖတ္ေမာင္းသြားရေသာေက်းလက္ေဒသ၊ ပုသိမ္မွညပိုင္းအျပန္ သၾကၤန္အက်ေန႕၊ ေျဖေဖ်ာ္ေရးမ႑ပ္ လူတိုးၾကိတ္ၾကည့္ရႈစဥ္၊ ပုသိမ္ျမိဳ႕လယ္ရွိ  ကမ္းနားလမ္းေရႊလမ္း ဆန္စက္ၾကီး (ဆရာဝန္တစ္ဦး၊ ေဆးမကုေတာ့ပဲ ဆန္ကုန္သည္၊ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္၊ လယ္ယာ၊သားငါးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းေျပာျပခဲ့သည္)။ ေရႊစင္လမင္း စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ (ဖ်ာပံုမွ သူေဌးလူပ်ိဳၾကီးပိုင္ဆိုင္ေသာ ဆိုင္၅ခုမွ တစ္ခု) အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား ဝန္ထမ္းလုပ္ၾကသည္။ လယ္ေတာမ်ား၊ ငါးေမြးကန္မ်ား၊ အဆက္မျပတ္သြားေနေသာ ကားၾကီး၊ ကားငယ္မ်ား၊ ေညာင္တုန္း၊  ဧရာဝတီျမစ္ကူးတတားၾကီး၂ခု၊ ဦးသန္႕ (ကူလသမဂအၾကီးကဲ) ေမြးရပ္ေျမ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕၊ ေက်ာင္းကုန္း၊ ကန္သံုးဆင့္၊ ပုသိမ္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ၊ ေတာင္ေပၚ န.တ.ခ၊ ပုသိမ္စက္မႈဇံု၊ အလုပ္သမ၃၀၀၀ အလုပ္ေပးသည့္ ဖြင့္လစ္ကာစ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုႏွင့္ စက္မႈဇံု၊ ရံုးၾကီး၊ မတိုးတက္ေသးေသာ ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးျဖစ္သည္။အလြန္ၾကီးမားေသာ လူသားအရင္းျမစ္ၾကီးရွိရာေဒသျဖစ္သည္။ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားစြာ၊ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္ ပုသိမ္သို႕လာေရာက္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲ ဆင္ႏြဲၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆန္အိုး၊ ျပည္ပသားငါး၊ ပင္လယ္လုပ္ငန္းမ်ားစြာ ရွိသည္ ဧရာဝတီတိုင္းသည္ စစ္သားအေျမာက္အမ်ားထုတ္လုပ္ေသာ Human Resource အေျချပဳရာ ေဒသလဲ ျဖစ္သည္။ ဧရာဝတီတိုင္းမွ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာ ေပၚထြက္လာရာဈ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၊ ကုလအၾကီးအကဲဦးသန္႕ တို႕ျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္ နာမည္ေက်ာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ငပုေတာမွ ၁၀တန္းေက်ာင္းလာတက္သည့္ ပုသိမ္ျမိဳ႕၊ အ.ထ.က(၁)သို႕ ေနာက္တစ္ေခါက္တြင္ သြားၾကည့္ပါဦးမည္။
.

.

အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာန (လူသားအရင္းအျမစ္)
မိတ္ေဆြ၂ေယာက္ေတြ႕လိုက္ရင္၊ တစ္ေယာက္မေကာင္းတာပဲ အရင္ျမင္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေကာင္းတာေတြပဲေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကတယ္။ မေကာင္းတာေတြေတာ့ ရင္ထဲမွာသိမ္းထားမယ္၊ အခုလည္း ေနျပည္ေတာ္အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာနေရာက္ခ်ိန္ လြင္ျပင္ေခါင္ေခါင္မွာ ျမန္မာ့လူသားအရင္းအျမစ္ဝန္ၾကီးနဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားကို အစြန္ဆံုးေနရာကို ခ်ထားေပးတဲ့အတြက္ သိပ္သေဘာမေတြ႕ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ Labor (Human Resource) လူေတာ္လူေကာင္းမ်ား ေမြးထုတ္၊ စီမံတဲ့ ဝန္ၾကီးဌာနမွာ လူေတြစည္ကားေနသင့္ပါတယ္။ ထားပါေတာ့။
.

မနက္ေစာေစာေစာမွာ ဝန္ၾကီးဌာနပိုင္တဲ့ ဘတ္စကားၾကီးေတြနဲ႕ အလုပ္သမားမ်ားကို အရင္ပို႕ေပးပါတယ္။ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ေလးတစ္ခုမွာ ေဒၚသက္သက္ခိုင္နဲ႕ စကားေျပာခဲ့ရပါတယ္။ ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ႕မွာ လူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးကို စိတ္ဝင္တစား၊ အားမာန္အျပည္နဲ႕လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အစိုးရဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးၾကီးတစ္ဦးပါ။ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္ကိုင္ရွာေဖြ ပို႕ေပးေနသူ ေဒၚေဌးေဌးယုစံနဲ႕ မိတ္ဆက္ၾကခ်ိန္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွာ B.Com ဘြဲ႕စာသင္တန္းသား၊ သူငယ္ခ်င္း၂ဦး ႏွစ္ေပါင္း၃၀ေက်ာ္ အၾကာမွာ ျပန္ေတြ႕ၾကပါတယ္။ လူသားအရင္းအျမစ္ေတြ အလုပ္သမားေတြကို ျပည္ပပို႕ေဆာင္ေနတဲ့ ဝန္ၾကီးဌာနအရာရွိနဲ႕ ပုဂလိက ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ၂ဦး ငယ္အေၾကာင္းရာမ်ား ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ့ လူေတာ္လူေကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားစြာကို သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လစ္ျပီး အရည္ေသြးျမွင့္တင္ေပးေနသူ အမ်ိဳးသမီးၾကီး၂ဦးပံုကို အမွတ္တရထည့္လိုက္ပါတယ္။
.

ေနျပည္ေတာ္ သေျပကုန္းေစ်းကို အေမရိကန္က Shopping Center မ်ားနဲ႕ ေတာ္ေတာ္ဆင္တူပါတယ္။ လူလည္းသိပ္မျမင္ရ၊ ကားေတြပဲျမင္ရျပီး၊ ကားရပ္ဖို႕ေနရာအက်ယ္ၾကီးေတြ႕ရပါတယ္။ Ocean စားေသာက္ဆိုင္ၾကီးေရာက္စဥ္ကလည္း လူမရိွေသးတဲ့ စားေသာက္ဆိုင္၊ ေစ်းဆိုင္ၾကီးပါ။ သေျပကုန္းဆိုင္မ်ားကေတာ့ လူေတာ္ေတာ္စည္ကားတယ္ ေျပာရပါတယ္။ အင္တာနက္အျမန္ဆံုးလိုင္းမ်ား ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတယ္။ ကမၻာ့အက်ယ္ဆံုးလမ္းမၾကီးမ်ား (၁၀လမ္းျပိဳင္) ရွိေနတယ္။ အိမ္ေစ်းမ်ားကေတာ့ သိန္း၂၀၀ဆိုရင္ ဝယ္လို႕ရပါျပီ။ ေနာာင္အႏွစ္၂၀မွာ ၾကီးပြား၊ လူမ်ားလာဖို႕ ပီကင္းျမိဳ႕ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္၂၀ပံုစံပဲဆိုျပီး ကမၻာ့သတင္းစာဆရာမ်ားက ေျပာပါတယ္။ တကယ္လဲဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေလာက္ၾကီးေအာင္ ဘာလို႕လုပ္ထားသလဲ။ ခရိုနီေတြ အခမဲ့ေဆာက္ေပးတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဟိုတယ္ဇံုက ဟိုတယ္ေတြေတာ့ ခရိုနီမ်ား မေဆာင္မေနရ ေဆာက္ထားရပံုေပၚပါတယ္။ လူေတြကေတာ့ တစ္ည ၅ေထာင္က်ပ္ပဲ ေပးရတဲ့ စည္ပင္တည္ခိုခန္းေတြမွာပဲ တည္းၾကတယ္။ ခရိုနီမ်ားက သူတို႕မိတ္ေဆြ အာဏာပိုင္မ်ားကို ဧည့္ခံရင္ေတာ့ အဲဒီဟိုတယ္မ်ားမွာ တစ္ည က်ပ္၄ေသာင္း အနည္းဆံုး ေပးျပီး တည္းခိုေစပါတယ္။ အမ္တီဘီ၊ ညကလပ္ေတြလည္း အမ်ားၾကီးရွိတယ္ေျပာတယ္။
.

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဝန္ထမ္းျဖစ္စဥ္ ေဇယ်၉၃ သူငယ္ခ်င္း ဦးတင္ေဌးဦး (ေရအရင္းျမစ္ဌာန) ေက်းဇူးေၾကာင့္ ဦးေအာင္ခိုင္ေဆြ (ျမန္မာ့အသံ သတင္းေၾကျငာခဲ့သူ) ျပဳစုခဲ့တဲ့ ေဇယ်ာ၉၃ မွတ္တမ္းစာအုပ္ကို ျပန္ၾကည့္မိတယ္။ အတြဲ (အိမ္ေထာင္က်သြားသူ ၅တြဲ) ရွိပါတယ္။ ၁၉၈၂ ေႏြေက်ာင္းပိတ္ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္က အိမ္မဲျမိဳ႕နယ္ စာတတ္ေျမာက္ေရး (အ သံုး လံုး) လုပ္အားေပး သူငယ္ခ်င္းမ်ားျပန္လည္ဆံုေတြ႕ရပါတယ္။

.
.

Good Attitude Mother) ယေန႕မိခင္မ်ားေန႕ဂုဏ္ျပဳပြဲ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားတြင္က်င္းပသည္။
.
ဧမာေႏြလ (IBC - Yangon) ဘုရားေက်ာင္း - ဆရာေတာ္ ခရစ္စတီး က တရာေဒသနာအျဖစ္ မိခင္မ်ားကို ေအာက္ေမ့ဘြယ္၊ သီလႏွင့္ျပည့္စံုေသာမိန္းမ သုတၱံ၃၁ကို အေျချပဳသည္။ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းသည္ ပညာတ္တရားအားလံုး၏ အခ်ဳပ္အခ်ာျဖစ္သည္။ ခ်စ္၊ေၾကာက္၊ရိုေသေလးစားေသာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ မိခင္မ်ားႏွင့္ ကြယ္လြန္သြားေသာမိခင္မ်ားကို ေအာက္ေမ့သတိရ ဆုေတာင္းျခင္းကို နားေညာင္းေတာ္မူပါ။ ပညာရွိစကားမ်ားကို ခ်ိဳသာစြာေျပာႏိုင္ေစရန္၊ ေမတၱာတရားကို အရင္းခံရာတြင္ ယခုေခတ္ ေက်းဇူးေတာ္ေခတ္တြင္ မိမိအျပစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပဝန္ခ်ေတာင္းပန္ပါက လြတ္ေပးမည္၊ ေကာင္းၾကီးေပးမည့္ ေက်းဇူးေတာ္ ေခတ္ကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အံ့ၾသဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ က်မ္းပိုက္ကို သုတၱံ၃၁ သီလႏွင့္ျပည္စံုေသာမိန္းမ ကို တပိုဒ္ခ်င္းဖတ္ရႈျပီး ဆင္ခ်င္၊ ေအာက္ေမ့ သတိရႏိုင္ပါေစဟု မိခင္မ်ားေန႕ ေဒသနာေဟာၾကားသြားပါသည္။
.

သားသမီးမ်ားအတြက္ က်မ္းပိုဒ္ - မိမိ၏ မိခင္သည္ မိမိအတြက္ သီလႏွင့္ျပည္စံုေသာမိန္းမျဖစ္သည္။
.

သုတၱံ ၃၁
၁ဝသီလႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မိန္းမကို အဘယ္သူေတြ႔ရသနည္း။ ထုိသုိ႔ေသာ မိန္းမသည္ ပတၱျမား ထက္အဘိုး သာ၍ ထုိက္ေပ၏။ ၁၁သူ၏ ခင္ပြန္းသည္ သူ႔ကိုယံု၍၊ ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္လိမ့္မည္။ ၁၂ထိုမယားသည္ မိမိခင္ပြန္း အက်ိဳးကို မဖ်က္၊ တသက္လံုးျပဳစုတတ္၏။ ၁၃သိုးေမြးႏွင့္ဝါကို ရွာ၍၊ မိမိလက္ႏွင့္ အလိုအေလ်ာက္ လုပ္တတ္၏။ ၁၄ကုန္သည္သေဘၤာကဲ့သုိ႔ ျဖစ္၍၊ စားစရာကိုေဝးေသာအရပ္မွ ေဆာင္ခဲ့တတ္၏။ ၁၅မိုဃ္းမလင္းမွီ ထလ်က္၊ အိမ္သူအိမ္ သားတုိ႔အား စားစရာကို၄င္း၊ ကြၽန္မတို႔အား အငန္းအတာကို၄င္း ေပးေဝတတ္၏။ ၁၆ေကာင္းမြန္စြာ ဆင္ျခင္၍၊ လယ္ကြက္ကို ဝယ္ယူတတ္၏။ ကိုယ္တိုင္လုပ္၍ ရေသာေငြႏွင့္ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကို ျပဳစုတတ္၏။ ၁၇မိမိခါးကို ခြန္အားႏွင့္ စည္း၍၊ မိမိလက္တုိ႔ကို သန္ျမန္ေစတတ္၏။ ၁၈မိမိလုပ္ေသာ ဥစၥာေကာင္းသည္ကို ရိပ္မိ၍၊ သူ၏ မီးခြက္သည္ တညလံုး မေသတတ္။ ၁၉ခ်ည္ျဖစ္ေစတတ္ေသာ တန္ဆာတုိ႔ကို ကိုယ္လက္ႏွင့္ ကိုင္၍ လုပ္ေဆာင္ တတ္၏။ ၂ဝဆင္းရဲေသာ သူတုိ႔အား လက္ကိုျဖန္႔၍၊ ငတ္မြတ္ေသာ သူတို႔အား လက္ရံုးကို ဆန္႔တတ္၏။ ၂၁မိုဃ္းပြင့္ က်ေသာ္လည္း၊ မိမိအိမ္ သူ အိမ္သားတုိ႔အတြက္ မစုိးရိမ္။ အိမ္သူအိမ္သားအေပါင္းတို႔သည္ ကတီၱပါနီကိုဝတ္ၾက၏။ ၂၂ကိုယ္အဘို႔ေစာင္တို႔ကို ရက္၍၊ ပိတ္ေခ်ာႏွင့္ ေမာင္းေသာအထည္ကို ဝတ္တတ္၏။ ၂၃သူ၏ ခင္ပြန္းသည္လည္း ၿမိဳ႔တံခါးတို႔၌ ျပည္သားအသက္ ႀကီးသူတုိ႔ႏွင့္ ထုိင္၍၊ ထင္ရွားေသာသူျဖစ္ရ၏။ ၂၄ေခ်ာေသာအထည္အလိပ္ကို ရက္၍ေရာင္းတတ္၏။ ခါးစည္းတို႔ကို လည္း ကုန္သည္၌ခ်တတ္၏။ ၂၅သူလုပ္ေသာ အထည္အလိပ္သည္ ခိုင္ခ့့ံ၍၊ လွေသာ အဆင္းႏွင့္ ျပည့္စံုသျဖင့္၊ သူသည္ေနာင္ကာလ၌ ဝမ္းေျမာက္လိမ့္မည္။ ၂၆ပညာစကားကို ေျပာတတ္၍၊ ေမတၱာတရားအားျဖင့္ ႏႈတ္ျမြတ္တတ္ ၏။ ၂၇အိမ္သူအိမ္သား ျပဳမူသမွ်တို႔ကို ၾကည့္ရႈတတ္၏။ ပ်င္းရိျခင္း အစာကိုမစားတတ္။ ၂၈သူ၏ သားသမီးတုိ႔သည္ ထ၍၊ အမိကိုေကာင္းႀကီးေပးတတ္ၾက၏။ သူ၏ ခင္ပြန္းကလည္း၊ ၂၉လူမ်ိဳးသမီးအမ်ားတုိ႔သည္ ေကာင္းမြန္စြာျပဳၾကၿပီ။ သို႔ရာတြင္၊ သင္သည္ ထုိသူအေပါင္းတုိ႔ကို လြန္ကဲသည္ဟု သူ႔ကိုခ်ီးမြမ္းတတ္၏။ ၃ဝယဥ္ေက်းေသာအရာသည္ လွည့္စားျခင္းႏွင့္ယွဥ္တတ္၏။ လွေသာအဆင္းသည္လည္း အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၏။ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔ေသာမိန္းမ မူကား၊ ခ်ီးမြန္းျခင္းကို ခံရလိ့မ္မည္။ ၃၁ထုိသုိ႔ေသာ မိန္းမက်င့္ရာ အက်ိဳးကိုေပးေလာ့။ သူျပဳေသာ အမႈသည္ ၿမိဳ႔တံခါး တို႔၌ သူ၏ အသေရကို ထင္ရွားေစသတည္း။

မိခင္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳလွ်က္ (Good Attitude Mother)
.
.

ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းေသာဘဝသို႕ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ - ဆရာေအာ္နယ္ညိဳ

သမၼာက်မ္းညႊန္းမ်ား စာအုပ္က၊ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း Depression အေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ေဝငွခဲ့ပါတယ္။ စင္ကာပူ ဆရာမဆဲဖြယ္ ဆဲလ္ဝတ္ျပဳျခင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုးတက္တဲ့ႏိုင္ငံၾကီးေတြမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ယခုေခတ္ဟာ ေရြးခ်ယ္စရာေျမာက္မ်ားစြာ ေပၚလာေနျပီး၊ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ ဂိုဏ္ဂနေပါင္း ၃ေသာင္းေက်ာ္ရွိေနတဲ့အတြက္၊ ေရြးခ်ယ္ဖို႕ရာ ခရစ္ေတာ္ကို ဦးထိတ္ဖို႕ အလြန္လိုအပ္ပါတယ္။ အသံနဲ႕စာသားမ်ားကို နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။
http://mingalaronline.biz/sermons/mp3/depression.saya.awnaw.nyo.htm

.
.

ဆရာေသာမတ္စ္၏ စင္ကာပူ HCF Health Care Fellowship, Cell Group အပတ္စဥ္ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္း အစီအစဥ္မွာ တရားေဟာခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္လည္း လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ေနေသာ ကရင္မ်ား၊ ကခ်င္မ်ား တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ လူမ်ိဳးမ်ားလည္း အရက္၊ ဘိန္း သားေကာင္မ်ားအျဖစ္ ပ်က္စီးေနခ်ိန္တြင္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုသာ ကိုင္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းၾကီးမ်ားစြာ ခံစားေနရသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္သို႕ မိမိေရာက္သြားစဥ္ ခရီးသည္တင္ကား မထြက္ခင္ ကားဒရိုင္ဘာက ဓမၼဆရာ Pastor ပါသလား ဟု ခရီးသည္မ်ားကို ေမးျမန္းသည္။ ခရီးသည္ထဲမွ ဓမၼဆရာက ကားခရီးလမ္းအတြက္ ဆုေတာင္းေပးျပီးမွ ကားကိုစတင္ထြက္သည္။ အလားတူ မီဇိုျပည္နယ္စပ္တြင္လည္း ကားဆရာမ်ားက အလားတူ၊ ကားလမ္းခရီးထြက္ခါနီး ဓမၼဆရာျဖင့္ ဆုေတာင္းခံယူျပီးမွ ခရီးထြက္သည့္ အလြန္ေကာင္းေသာ အက်င့္ကိုေတြ႕ရသည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ ေဗရိျမိဳ႕သားမ်ားကဲ့သို႕ ဘုရား၊ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကိုေစ့ေစ့ၾကည့္ ကိုးကြယ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ သုတၱံက်မ္း ၁၃း၁၃ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာသူမ်ား ပ်က္စီးရျပီး၊ ပညာတ္ေတာ္ကို လိုက္ေလွ်ာက္သူမ်ား ေကာင္းစား၊ ခ်မ္းသာရမည္ဟု က်မ္းစာတြင္ေရးထားပါသည္။   မုရန္ (27-Feb-2014)
http://mingalaronline.biz/sermons/mp3/saya.thomas.hcf.cellgroup.27feb2014.htm

.
.

တယ္လီဖုန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာက်မ္းစာဖတ္ႏိုင္ျခင္း

က်မ္းစာ App ကို စင္ကာပူ JBCS Media မွ PocketSword App ၂၀၁၂တြင္ စတင္အသံုးျပဳခဲ့သည္။ March 13, 2013 တြင္ ေပၚလီေက်ာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္သူ မဘူးဘူ (Facebook: KingOfMyHeart) သည္ JBCS Media က်မ္းစာအခ်က္လက္မ်ားကို အသံုးျပဳျပီး ကမၻာအႏွံ႕ျမန္မာမ်ားအတြက္ က်မ္းစာ App လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ စင္ကာပူရွိ ျမန္မာ Full Gospel အသင္းေတာ္တြင္ ပါဝင္ဆပ္ကပ္သူ ျဖစ္သည္။ သူမက က်မ္းစာႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ App အားလံုး Free Download ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ျပီး ကခ်င္က်မ္းစာ၊ ကရင္(စေကာ)က်မ္းစာ App မ်ားကို ဆက္တိုက္ ပရိုဂရမ္ေရးေပးခဲ့သည္။ မဘူးဘူ သည္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕မွျဖစ္ျပီး၊ ၂၀၁၄တြင္ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံ၊ လန္ဒန္တြင္ ဆက္လက္ပညာဆည္းပူးေနပါသည္။ သူမႏွင့္ ကူညီေပးသူအားလံုးအတြက္ သတိရဆုေတာင္းေပးၾကရန္ ျဖစ္သည္။

.

.

ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕၊ ပထမႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္

အမွတ္တရ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဆရာၾကီးယုဒသန္ ပထမဆံုးသင္းအုပ္ဆရာအျဖစ္အမႈေေတာ္ထမ္းခဲ့ျပီး၊ အမွတ္၆ အ.ထ.က ေက်ာင္းနဲ႕အတူ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစခဲ့တဲ့၊ အသင္းေတာ္ၾကီးျဖစ္ပါတယ္။  ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံအသင္းေတာ္မ်ားစြာ အျမင္လွပေစဖို႕ တတ္ႏိုင္သမွ် ဘတ္ဂ်တ္နဲ႕ ၾကည့္ေကာင္းေအာင္ေဆးျပန္လည္သုတ္၊ မြမ္းမံျပီးၾကပါျပီ။ ေမာ္လျမိဳင္အသင္းေတာ္အတြက္ စင္ကာပူေဒၚလာေထာင္ဂဏန္းမွ်သာ မတည္ေပးဖို႕ စင္ကာပူေရာက္၊ အသင္းသားမ်ားကို တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ေမာ္လျမိဳႈင္ျမိဳ႕ဟာ မၾကာမီ ဘုရားသံုးဆူေတာင္ၾကားလမ္း ထိုင္း-ျမန္မာ လမ္းပြင့္ျပီးရင္၊ ပင္လယ္ကူးဆိပ္ကမ္းျဖစ္လာျပီး တိုးတက္လာမဲ့ျမိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ အသင္းေတာ္မွာ လူေပါင္း ရာနဲ႕ခ်ီျပီး လာေရာက္တည္းခိုေလ့ရွိပါတယ္။ သၾကၤန္ႏွစ္သစ္ကူးေန႕မွာ အသင္းသားမ်ား နယ္သို႕ camp ထြက္သြားၾကတဲ့အတြက္ Good Friday ကို နံနက္အာရံုဝတ္ျပဳပြဲလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေန႕ခင္းဝတ္ျပဳပြဲကိုေတာ့ အေဝးေရာက္ camp မွာပဲလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း တနဂၤေႏြအတြက္ သတိရေအာက္ေမ့ပါတယ္။

သင္းအုပ္ဆရာၾကီး Rev. ဦးၾကည္ရွိန္၊ တာဝန္ခံကိုသားငယ္၊ ဦးဂ်ဴလီယံု၊မခင္မြန္(စင္ကာပူ)ရဲ့ ညီအစ္ကို၊ ညီမ၂ဦး၊ ကိုေလးဝါးထူး၊ မသင္းသင္းထူး (JBC အတြင္းေရးမႈး) ရဲ့ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို ေတြ႕ဆံုမိတ္သဟာရ ျပဳခဲ့ပါတယ္။ အသင္းေတာ္ တယ္လီဖုန္း ၀၅၇ ၂၆၇၃၃

ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းဟာ ကြ်ႏ္ုပ္အတြက္ အလြန္အေရးၾကီးတဲ့ နံပါတ္(၁) ယံုၾကည္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အတူခရီးသြားသူမ်ားကို ခရစ္ေတာ္နဲ႕ အျခားဗုဒၵ၊ မိုဟာမက္ တို႕မတူညီပံုကို သက္ေသခံေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူတို႕ဟာ ဘုရင္၊ အၾကီးအကဲရဲ့ သားေတာ္မ်ားအျဖစ္ ခမ္းနားစြာေမြးဖြားခဲ့ျပီး၊ လူအမ်ားရဲ့ ဦးညြတ္မႈကိုခံယူ၊ တပည့္တပန္းမ်ားရဲ့ ျပဳစုမႈကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ သာမန္လူမ်ားလို အသက္ရြယ္ၾကီးရင့္ျပီး ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။ 

သို႕ေသာ္

ခရစ္ေတာ္ကေတာ့ ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏြားစားခြက္မွာ ႏွိမ့္ခ်စြာဖြားျမင္ေတာ္မူပါတယ္။ တပည့္တပန္းမ်ားကို သူကပဲျပဳစုေပးျပီး၊ တပည့္ေတာ္၁၂ပါးရဲ့ ေျခေထာက္ကို ႏွိမ့္ခ်စြာ ေဆးေၾကာေပးခဲ့ပါတယ္။ ငယ္ရြယ္စဥ္ အသက္၃၃ႏွစ္မွာ ေလာကသားအားလံုးအတြက္ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚ ႏိုမ့္က်စြာ အေသခံခဲ့ပါတယ္။

သခင္ေယရႈရဲ့ အေသြးေတာ္၊ အသားေတာ္မ်ားကို နာလည္ဖို႕ခက္ပါတယ္။ ယံုၾကည္သူမ်ားသာ နားလည္ျပီး ထာဝရအသက္ကို ခံစားရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမျမန္မာအသင္းေတာ္ (ေမာ္လျမိဳင္) အတြက္ သတိရဆုေတာင္းဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

.
.
.

ေလာကဧည့္သည္ Pilgrim's Progress (ခရီးသြားမ်ား-လိုက္နာရန္)
ဤေလာကၾကီးကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ ခဏတာေရာက္လာခ်ိန္တြင္ အခ်ိဳ႕ အသက္ရြယ္ငယ္စဥ္ကတည္းက ဝန္ေလးပင္ပမ္းလွေသာ ေလာကဝန္ထုတ္ကို ေလးပင္စြာထမ္းျပီး ေလွ်ာက္ခဲ့ရသည္။ ငယ္စဥ္ မိဘ၊ေဆြမ်ိဳးမ်ား ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ပညာသင္၊ စားေသာက္ေနထိုင္ရစဥ္က လူအမ်ားစုမွ ဝန္ေလးပင္ပန္းျခင္းမရွိသေလာက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္လည္း ငယ္စဥ္က ဝန္ေလးျခင္းမရွိခဲ့ပဲ၊ ဘုရားႏွင့္ေဝးခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္ မိမိကိုယ္ကို အားကိုးေသာဘဝမွ အသက္ရြယ္ရလာခ်ိန္တြင္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း သိလိုက္ရသည္။

ယခု စာအုပ္မွာ ေထာင္ အႏွစ္၂၀က်ခံခဲ့ရေသာ အဂၤလန္မွ ဧဝံေဂလိ ဓမၼဆရာတစ္ဦး ေရးသားခဲ့ျပီး၊ ႏွစ္ေပါင္း၃၀၀ေက်ာ္ ယခုအခ်ိန္ထိ ဥေရာပတြင္ ဂႏၱဝင္စာေပအျဖစ္ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္တြင္ ျပဌာန္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။ 
ယံုၾကည္သူတစ္ဦး၏ ဘဝခရီးေလ်ာက္ျခင္းကို အလြန္လွပစြာ ေရးသား၊ ဖြဲ႕ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။

စာမ်က္ႏွာ ၂၄၂ ရွိေသာစာအုပ္ကို ဆရာဦးေအာင္သက္ညြန္႕မွ ဆရာမ်ိဳးသူထံသို႕ လက္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ မိတ္ေဆြမ်ား ဖတ္ရႈရန္ အပိုင္းခြဲျပီး ေဒါင္းလုပ္ဖို႕ တင္ျပပါမည္။ ထိုစာအုပ္ကို မူလထုတ္ေဝသူ ေအာင္သုခလမ္း၊ ၉မိုင္၊ မရမ္းကုန္ ဖုန္း +၉၅ ၆၆၃၀၉၁ သို႕ အမွာစာ ပို႕ျပီး မိမိခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားကို စာအုပ္ဝယ္ယူ လက္ေဆာင္ေပးရန္၊ အားေပးလိုက္ပါသည္။  မုရန္...

20 pages of 262 can download
http://www.slideshare.net/murannezine/pilgrimprogress20of262pages

End..