သခင္စကား ဝိညာဥ္ေရးစာစာေစာင္ အမွတ္(၁၇၂) ဒီဇင္ဘာ-၂၀၁၅


သခင္စကား ဝိညာဥ္ေရးစာစာေစာင္ အမွတ္(၁၇၂) ဒီဇင္ဘာ-၂၀၁၅
ကဗ်ာ
ခရစ္စမတ္သေကၤတ - မင္းေအာင္သက္လြင္
သူအတူရွိရင္ - သိုးသငယ္(ဒါးက)

Read more: သခင္စကား ဝိညာဥ္ေရးစာစာေစာင္ အမွတ္(၁၇၂)...

နာမည္ေရွ႕မွာ ေဒါက္တာတပ္ထားတဲ့ ေတာ


(တစ္)

‘‘ေဒါက္တာဂုတ္က်ားနဲ႔ ေဒါက္တာစုတ္ဖြားတို႔ပါလားဘယ္လဲဗ်’’

‘‘လက္ခုပ္ပင္ႀကီးေအာက္ ခဏသြားၾကမလို႔ပါဗ်ာ။ အႏို႔ ေဒါက္တာမိုးေမွာင္ကေကာ’’

Read more: နာမည္ေရွ႕မွာ ေဒါက္တာတပ္ထားတဲ့ ေတာ

ဘုရားေက်ာင္းအၾကီးၾကီး၊ေဆာက္လိုသူမ်ား

ဟိုးေရွးေရွးတုန္းက ခရစ္ယာန္ဘုရင္ၾကီးတစ္ပါးအုပ္စိုးေနသတဲ့။ တစ္ေန႕့ ဘုရင္ၾကီးက ဘုရားေက်ာင္းအၾကီးၾကီး ေဆာက္လုပ္လႈဒါန္းလိုသူေတြ ဖိတ္ေခၚခဲ့တယ္။ အဲဒီပြဲမွာ သခင္ေယရႈလိုအသက္စြန္႕ႏိုင္သူ ဘုရားသခင္ေစာင္မလို႕ အသက္ေဘးကလြတ္ရင္ ႏိုင္ငံမွာအၾကီးဆံုးဘုရားေက်ာင္းၾကီးေဆာက္ေပးဖို႕ ယွဥ္ျပိဳင္ပြဲတခုကို

Read more: ဘုရားေက်ာင္းအၾကီးၾကီး၊ေဆာက္လိုသူမ်ား