ၾကီးမားေသာဂရုဏာေမတၱာေတာ္ - ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ-သင္းအုပ္ဆရာ (၃)

 
ၾကီးမားေသာ ... ဂရူနာေမတၱာေတာ္ - ဆရာေတာ္ဦးလတ္ေယရွဲ

  လူအမ်ားစုကေတာ့ ေအာင္ျမင္ေသာသူမ်ားဆိုရင္ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူမ်ား၊   ေတးဂီတ၊ရုပ္ရွင္၊အႏုပညာေက်ာ္မ်ား၊ အာဏာပိုင္ၾကီးမ်ား နဲ႔ ထိပ္တန္းေရာက္ေနသူမ်ားကို ျမင္ၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ သူတို႔ရဲ့ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္မႈၾကီးမ်ား၊ သူတို႔ရဲ့ ၀င္ေငြေကာင္းမႈ နဲ႔ သူတို႔ရဲ့ ေက်ာ္ၾကားမႈမ်ားကို သတိထားမိၾကပါတယ္။   သူတို႔ဟာ ေရွ႔တန္းမွာ မျမဲေနရရၾကတယ္။ အေဖၚေကာင္းေတြရွိတယ္။ ဇိမ္ခံအိမ္နန္းၾကီးေတြ၊ အဆင့္ျမင့္ Hi-Tech လံုျခံဳေရးနည္းစနစ္မ်ား .. အားလံုးစံုေနတာပါပဲ။ 

.

  ဒါေပမဲ့ သတိမထားမိတဲ့ မ်ားျပားစြာေသာ လူေတြဟာ သူတို႔နဲ႔ မ်က္ႏွာစာ တဖက္မွာရွိေနၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး မ်ားစြာနဲ႔ ကေလးမ်ားအပါအ၀င္ ေနစရာအိမ္ေတာင္မရွိပဲ .. သစ္ပင္ေအာက္မွာ အိပ္ရသူမ်ား၊ စားစရာ၊ ေသာက္စရာေတာင္မရွိပဲ အိပ္ရသူမ်ား၊ ေႏြးေအာင္ ျခံဳစရာ၊၀တ္စရာေတာင္ မရွိသူမ်ား၊ မိတ္ေဆြမဲ့ေနသူမ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။  သူတို႔ဟာ သတိမမူ ခံရသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း သူတို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ ေမတၱာရွင္တစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။  သခင္ေယရႈ လို႔ေခၚပါတယ္။


   အထီးက်န္ေနတဲ့ .. မ်က္ရည္ရြမ္းေနတဲ့၊ က်ိဳးပဲ့ေက်မြေသာ ႏွလံုးသားနဲ႔  ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူေတြရွိပါတယ္။ လူမႈေရး ႏိုမ့္က်မႈမ်ား၊ အျပစ္ရဲ့ သားေကာင္၊ ေရာဂါေဘးကပ္မ်ားရဲ့ ေအာက္မွာ ခံစားေနရသူမ်ား .. အကူအညီလိုေနသူမ်ားရဲ့ ငိုေၾကြးမည္တမ္း အသံမ်ားပါ။  ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ သခင္ေယရႈ ကမၻာၾကီးကို ၾကြလာျခင္းဟာ ထိုလူမ်ားကို ကယ္တင္ရန္အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကို ထာ၀ရအသက္ .. ေကာင္းကင္ပရတၱိနိဗာန္ကို ေခၚေဆာင္ရန္အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ေယရႈခရစ္ဟာ သူ႔အသက္ကိုပင္ ေပးဆပ္ျပီး ထိုသူမ်ားကို ကယ္တင္ခဲ့ပါတယ္။ သခင္ေယရႈရဲ့ ဂရုနာေတာ္ဟာ ၾကီးမားလွပါတယ္။

 
  ကြ်န္ေတာ္တို႔ မုန္တိုင္းဒဏ္ကို အလူးအလဲခံေနစဥ္၊ ေျမငလွ်င္ဒဏ္၊ သဘာ၀ေဘးဒဏ္မ်ား ခံစားေနစဥ္မွာ သခင္ေယရႈ႔ရဲ့ ဂရုနာေတာ္ကို သတိရျပီး လက္ေတာ္၊ ေျခေတာ္ အင္အားေတြနဲ႔ ကမၻာအႏွ႔ံ သြားေရာက္ျပီး  ဘုရားရွင္ ေယရႈရဲ့ ဂရုနာတရားကို ျပသ၊လုပ္ေဆာင္၊ေျပာၾကားေနၾကပါတယ္။ သတိမမူ ခံရသူမ်ားကို ေယရႈရဲ့ မ်က္လံုးအားျဖင့္ သတိမူေစဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။  ေယရႈရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ နဲ႔ သူတို႔ကို ခ်စ္ေမတၱာျပရပါမယ္။ ေယရႈရဲ့ ခြန္အားၾကီးလွေသာ အနာေရာဂါျငိမ္ေစတဲ့ လက္ေတာ္အားျဖင့္ သူတို႔ကို ကူညီရပါမယ္။


  ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္က၊ စပါးရိတ္စရာမ်ားစြာရွိ၏။ ရိတ္ေသာ သူတို႔သည္ နည္းၾက၏။ ထိုအေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာသူတို႔ကို စပါးရိတ္ေစျခင္းငွါ ေစလႊတ္ေတာ္မူမည္ အေၾကာင္း၊ စပါးရွင္ကိုဆုေတာင္းၾကေလာ့ဟု တပည့္ေတာ္ တို႔အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။  မႆဲ ၉း ၃၇-၃၈

  မင္းႀကီးက၊ ငါအမွန္ဆို သည္ကား၊ သင္တို႔သည္ ဤသူတည္းဟူေသာ ငါ့ညီတို႔တြင္ အငယ္ဆံုးေသာသူတေယာက္အား ျပဳၾကသမွ်တို႔ကို ငါ့အားျပဳၾကၿပီဟု ျပန္၍ မိန္႔ေတာ္မူလတံ့။  မႆဲ ၂၅း၄၀


"The harvest truly is plenteous, but the labourers are few; Pray ye therefore the Lord of harvest, that he will send forth labourers into His harvest." (Matthew 9:37-38). "Verily I say to you, Inasmuch as ye have done it
unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me." (Matthew 25:40).

Rev. Latt Yisheyမွတ္ခ်က္။ 
ဆရာေတာ္၏ http://access2ministry.blogspot.com/ မွ တဆင့္ ျမန္မာဘာသာသို႔ျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္သည္ ဆန္ဖရန္စစၥကို ပထမျမန္မာအသင္းေတာ္မွ သင္းအုပ္ဆရာျဖစ္ျပီး .. အထုပၸတိအက်ဥ္းကို http://burmesebible.com/bio/latt.yishey.htm တြင္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။