အီစတာ ႐ွင္​ျပန္​ထ​ေျမာက္​ျခင္​း မနက္​ခင္​း

အီစတာ 
႐ွင္​ျပန္​ထ​ေျမာက္​ျခင္​း မနက္​ခင္​း
.
#ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေန႔(Easter Sunday)

၄လပိုင္း၁ရက္တနဂၤေႏြေန႔ဟာ၂၀၁၈ရဲ႕ရွင္ျပန္ထေျမာက္ရာေန႔ပါ။အဂၤလိပ္လိုEaster Sundayလို႔ေခၚၿပီး၊ဒဲ့ေျပာရရင္ေတာ့Resurrectionပါ။လက္တင္ဘာသာလိုနဲ႔Pascha ေခၚပါတယ္၊ဂရိလိုနဲ႔Πάσχαျဖစ္ၿပီေဟဘ႐ူးလိုפֶּסַחလို႔ေခၚပါတယ္။စကားလံုးသမိုင္းကိုေလ့လာၾကည့္ရင္ပသခါပြဲဆိုတဲ့အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေနပါတယ္။ဒီေန႔ဟာအစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္ျဖစ္ၿပီးဝါတြင္းရက္ေလးဆယ္(Lent)ထဲကအထြဋ္အထိပ္ေန႔လဲျဖစ္ပါတယ္၊သန္႔ရွင္းေသာအပတ္(Holy Week)ျပီးေနာက္ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္သူေတြေအာင္ပြဲခံတဲ့ေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းရဲ႕ရွင္ျပန္ထေျမာက္ရာေန႔မတူၾကပါဘူး၊ရက္ျမတ္ကအေသမသတ္မွတ္ထားဘဲ၃လပိုင္း၂၂ရက္ကေန၄လပိုင္း၂၅ရက္ၾကားကလျပည့္ၿပီးေနာက္တပတ္ရဲ႕တနဂၤေႏြေန႔အျဖစ္ေရႊ႕လ်ားေနတာပါ။အကယ္၍အဲဒီလျပည့္ေန႔ကတနဂၤေႏြက်ခဲ့ရင္လာမဲ့အပတ္တနဂၤေႏြမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ရာေန႔က်ေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ေန႔ရက္နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးအသင္းေတာ္သမိုင္းမွာကြဲလြဲမႈေတြတခ်ဳိ႕ရိွခဲ့ပါတယ္၊ကနဦးအသင္းေတာ္ေတြကယုဒလူမ်ဳိးရဲ႕ပသခါပြဲေန႔(Nisanလ၁၄ရက္ေန႔)မွာရွင္ျပန္ထေျမာက္ရာေန႔ျပဳလုပ္ခဲ့ျကေပမဲ့၊AD325နိစိန္အစည္းအေဝးႀကီးရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာရွင္ျပန္ထေျမာက္ရာေန႔ကိုေႏြဦးရာသီလျပည့္ၿပီးတပတ္ရဲ႕တနဂၤေႏြေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။အဲဒီကေနစၿပီးဂ်ဴးျပကၡတိန္နဲ႔ေန႔ရက္ကိုမခ်ိန္သံုးေတာ့ဘဲခရစ္ႏွစ္ကိုအဓိကအစြဲျပဳသံုးလာၾကပါတယ္။

ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကဘာေတြယူေဆာင္လာသလဲ?ဘာလို႔ခရစ္ယာန္တိုင္းအဲဒီေန႔မွာေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ပြဲခံၾကရတာလဲ?သမၼာက်မ္းစာၾကည့္တဲ့အခါခရစ္ေတာ္ရဲ႕ေသရာကေနရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းဟာလူသားတိုင္းေၾကာက္ေနရတဲ့ေသျခင္းကိုေအာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊သူ႕ကိုယံုၾကည္လက္ခံသူတိုင္းဟာလဲေသျခင္းကိုေအာင္ျမင္မွာျဖစ္ေၾကာင္းေဟျဗဲဩဝါဒစာ ၂:၁၄-၁၅မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။အထူးသျဖင့္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ယံုၾကည္သူတိုင္းကိုျငိမ္သက္ျခင္းေပးတယ္(မသဲ ၁၁:၂၈)၊အသစ္ေသာအသက္တာေပးတယ္(၂ေကာ၅:၁၇)၊
ထာဝရအသက္ကိုေပးပါတယ္။(ေယာ၃: ၁၆) ဟာေလလုယာ။ဒါေၾကာင့္သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ရဲ႕ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းဟာခရစ္ယာန္ယံုၾကည္မႈရဲ႕အုတ္ျမစ္ျဖစ္ပါတယ္။ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့သမၼာက်မ္းစာေကာရိန္သုဩဝါဒစာ ပဌမေစာင္ ၁၅:၁၄-၁၅မွာဒီလိုတိက်ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားပါတယ္"ခရစ္ေတာ္သည္ ထေျမာက္ေတာ္မမူလၽွင္၊ ငါတို႔ ေဟာေျပာျခင္း၌ အက်ိဳးမရွိ သင္တို႔ယုံၾကည္ျခင္း၌လည္း အက်ိဳးမရွိ။ထိုမၽွမက၊ ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏အမွုမွာ မမွန္ေသာ သက္ေသခံျဖစ္ၾက၏။"ဒီက်မ္းခ်က္အားျဖင့္ခရစ္ေတာ္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းဟာဘယ္ေလာက္အေရးပါေၾကာင္းေပၚလြင္ေစပါတယ္၊ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ခရစ္စမတ္ေတာင္တရက္ဘဲလုပ္ပါတယ္၊ရွင္ျပန္ထေျမာက္ရာေန႔ကေတာ့အပတ္စဥ္တိုင္းရဲ႕တနဂၤေႏြမွာအတူေအာက္ေမ့ဝတ္ျပဳေနၾကတာယေန႔ထိပါဘဲ။

#အီစတာၾကက္ဥနဲ႔ယုန္
ရွင္ျပန္ထေျမာက္ရာေန႔မွာၾကက္ဥေတြစားၾကပါတယ္၊အေရာင္ေတြဆိုးၿပီးလက္ေဆာင္ေတြေပးၾကပါတယ္၊ဒါဟာအသစ္ေသာအသက္သာနဲ႔တစ္ဖန္ျပန္လည္ေမြးဖြားျခင္းကိုပံုေဆာင္တဲ့သေကၤတတခုဘဲျဖစ္ပါတယ္။ေရာင္စံုၾကက္ဥလုပ္ထံုးျဖစ္ေပၚလာပံုကေတာ့ပိုေတးမီးယားကယံုၾကည္သူေတြဟာၾကက္ဥေပၚေယ႐ႈအေသြးေတာ္ဆိုၿပီးအနီေရာင္ဆိုးျခင္းကေနစခဲ့တယ္လို႔ေလ့လာမိပါတယ္။ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့အေရာင္စံုပါ၊တခ်ဳိ႕ကေခ်ာကလတ္တို႔ခ်ဳိခ်ဥ္တို႔ထည့္ထားတဲ့ၾကက္ဥအတုေတြပါေခတ္စားလာၾကပါၿပီ။အီစတာယုန္ကေတာ့ခရစ္စမတ္ဘိုးဘိုးႀကီးလိုေပါ့၊ဂ်ာမနီႏိုင္ငံရဲ႕လုသာရင္အသင္းေတာ္ကေနစခဲ့တာပါ။ကေလးေတြအတြက္ရည္မွန္းတဲ့ပံုျပင္ေလးပါ၊လိမ္လိမ္မာမာေနရင္အီစတာယုန္ကေရာင္စံုၾကက္ဥနဲ႔အတူလက္ေဆာင္ယူလာေပးမယ္ဆိုတဲ့ဒ႑ရီပုံျပင္ကေနဆင္းသက္လာတာပါ။အီစတာယုန္ကေတာ့ပြားမ်ားျခင္းနဲ႔ေကာင္းႀကီးကိုပံုေဆာင္ပါတယ္။

Ye Ming(ပတၱျမားေျမ)
.
ပံု .
ပုသိမ္​ပိုးကရင္​ ႏွစ္​ျခင္​းအသင္​း​ေတာ္​
ျမစ္​ႀကီးနား ဒူက​ေထာင္​ႏွစ္​ျခင္​း အသင္​း​ေတာ္