.အံ ၾသ ဘြယ္ စမ္း သပ္ မႈ ခ်စ္ေမတၱာ LOVE

.အံ ၾသ ဘြယ္ စမ္း သပ္ မႈ
ပု လင္း၂ ခု ထဲ ထ မင္း ျဖဴ ထည့္ လိုက္ ပါ။ 
တ ပု လင္း ကို ခ်စ္ေမတၱာ LOVE စာ တန္း ကပ္ ထား လိုက္ ပါ။ 
ေနာက္ တ ပု လင္း ကို HATE မုန္းတီး ဆို တဲ့ စာတန္း ကပ္ထား လိုက္ပါ။
အ တူ ထား လိုက္ ပါ။ 
.

၃ ရက္ ၾကာ တဲ့ အ ခါ 
မုန္းတီး ပု လင္း ထဲ က ထ မင္း ေတြ အ မဲ စက္ ေလး မ်ား ေတြ႕ ရ တယ္။
.
၁၃ ရက္ ၾကာ တဲ့ အ ခါ
မုန္းတီး ပု လင္း ထဲ က ထ မင္း ေတြ ပ်က္ စီး သြား ပါ ေတာ့ တယ္။ 
.
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ပု လင္း ထဲ က ထ မင္း ေတြ က န ဂို အ တိုင္း ရွိ ေန တယ္။ 
အံ့ ၾသ စ ရာ ပါ။ 
.
Youtube Google Facebook ေတြ မွာ love hate rice ရိုက္ ႏွိပ္ ရွာ ပါ။ 
အ လား တူ စမ္း သပ္ မႈ ေတြ အ မ်ား ၾကီး ေတြ႕ ရ ပါ မယ္။ 
.
ဘု ရား သ ခင္ သည္ ခ်စ္ ျခင္း ေမ တၱာ ျဖစ္ ေတာ္ မူ သည္။ 
GOD is LOVE. 
https://www.youtube.com/watch?v=31shlv5Z71A