.ေမတၱာရွင္က ခြင့္လႊတ္တယ္ဆိုျပီး ဆက္လုပ္မိပါတယ္

ေမးခြန္း .... 
အင္း ..ေမတၱာရွင္က ခြင့္လႊတ္တယ္ဆိုျပီး ဆက္လုပ္မိပါတယ္ (ဥပမာ မိမိညီအစ္ကို၊ ခင္ပြန္းကို အျပစ္တင္ျခင္း..စသျဖင့္) မိမိအျပစ္ၾကီးေတြကို အရသာရွိတယ္၊ ဇိမ္က်ေက်နပ္ မေနလိုေတာ့ပါ။ တခုျပီးတခု တေျဖးေျဖး ထိုအမူအရာအက်င့္မ်ားကို မစင္ကဲ့သို႕အရသာမရွိ မေပ်ာ္ေမႊ႕ ျဖစ္သြားလိုပါတယ္။ ဘုရားရွင္ ကယ္မေတာ္မူပါ။ ကယ္မေတာ္မူပါ။
.
အေျဖ 
အမွားတမ်ိဳးကိုပဲ တခါ၊ ႏွစ္ခါ၊ သံုးခါ အမွားလုပ္မိေနတဲ့ သူဟာ မေတာ္တဆေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ တကယ္တမ္းမေျပာင္းလဲေသးလို႕ ျဖစ္တယ္။

 

က်မ္းပိုဒ္
လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱဝါျဖစ္၏။ ေဟာင္းေသာအရာတို႕သည္ ေျပာင္းလဲ၍ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႕သည္ အသစ္ျဖစ္ၾကျပီ။ ထိုသုိ႕ျဖစ္ေသာ္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ျဖစ္ၾက၏။ 
၂ေကာ၅း၁၇