အဖိုးျဖတ္၍မရေသာလက္ေဆာင္ The Priceless Gift Lesson 9

ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)

အလြန္ခ်မ္းသာသည္ သင္၏ေဆြမ်ိဳးတဦးက သင့္အားအလြန္တန္ဖိုးႀကီးသည့္ ေက်ာက္ျမတ္ ရတနာတစ္ခုကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးသည္ဟု ဆိုၾကပါစို႔။ သင္ေတြ႕ဖူးသမွ်ေသာ စိန္မ်ားထဲတြင္ ထိုစိန္ႀကီးသည္ အလွပဆံုးျဖစ္ၿပီး အဖိုးလည္းမျဖတ္ႏိုင္ပါ။ ဤမွ်တန္ဖိုးႀကီးလွေသာ စိန္ကို သေဘာတူညီမႈ တစ္ခုျဖင့္

Read more: အဖိုးျဖတ္၍မရေသာလက္ေဆာင္ The Priceless Gift...

စာတန္၏ နံပါတ္တစ္ပစ္မွတ္ Satan’s Number One Target Lesson 8


အန္ဒရူး
စာတန္သည္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအား အဓိကခ်ိန္ရြယ္ထားၿပီး စာတန္၏အဓိကပစ္မွတ္မ်ားထဲ၌ ထိပ္ဆံုးတြင္ တည္ရွိသည္။ စာတန္က သင့္အား အေသရရ၊ အရွင္ရရ ဖမ္းဆီးလိုသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔က ““သခင္ေယ႐ႈက ဘယ္သူလဲ ဆိုတာကို လူတိုင္းသိသင့္သည္။”” ဟုသီခ်င္းဆိုၾကသည္။ သိလည္းသိသင့္ပါ သည္။ သို႔ေသာ္ စာတန္က ဘယ္သူလဲ ဆိုတာကိုလည္း

Read more: စာတန္၏ နံပါတ္တစ္ပစ္မွတ္ Satan’s Number One...

ဒိတ္လုပ္ျခင္း၏ အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္အႏၲရာယ္မ်ား Lesson 7: Dating - the Benefits and Dangers


ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)

မိဘမ်ားႏွင့္ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားသည္ ဒိတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစည္းအေ၀းပြဲတစ္ခုကုိ က်င္းပခဲ့ခ်ိန္၌ ဆယ္ေက်ာ္သက္မေလးတဦးက ပင္တုိင္ေဆြးေႏြးသူ Bill Gothard အား ဤသုိ႔ေမးခဲ့ သည္။ ““ဘယ္အသက္အရြယ္ ေလာက္ မွာ ဒိတ္စတင္လုပ္သင့္ပါလဲ..ရွင့္”” ထုိအခါ သူက ဤသို႔ျပန္ေျဖသည္။ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကုိ ေသခ်ာ သိထားရင္ သမီး ဒိတ္ စတင္လုပ္ႏုိင္ပါၿပီ။””

၁။ ဒိတ္လုပ္ျခင္း၏ အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္အႏၲရာယ္မ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္သည့္အခ်ိန္တြင္၊

၂။ ဒိတ္လုပ္ျခင္း၏ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ က်မ္းစာကေျပာထားတာကုိ ကုိယ္တုိင္သိရွိနားလည္ ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္၊

၃။ မိမိ ဒိတ္လုပ္ထားသည့္သူကုိ ဆုံး႐ႈံးရမည္ဆုိတာေတာင္မွ ထုိစံႏႈန္းမ်ားကုိ မစြန္႔ပယ္ဟု ဆုံးျဖတ္ထားသည့္အခိ်န္တြင္၊

ဒိတ္လုပ္ျခင္းဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။

ဒိတ္လုပ္ျခင္းဆုိသည္မွာ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္တဦးဦးႏွင့္ ခ်ိန္းေတြ႕ၿပီး အတူတူ အခ်ိန္ကုိ ကုန္ဆုံး ေစျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ အုပ္စုလိုက္ ဒိတ္လုပ္ျခင္းဆုိသည္မွာ စုံတြဲအေတာ္မ်ားမ်ား ခ်ိန္းခ်က္ ေတြ႕ဆုံၾကျခင္းကုိဆုိလုိသည္။ စုံတြဲ ႏွစ္တြဲသည္ အတူတကြခ်ိန္းေတြ႕သြားလာျခင္းကုိ ““ႏွစ္တြဲခ်ိန္းေတြ႕ျခင္း””

Read more: ဒိတ္လုပ္ျခင္း၏ အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္အႏၲရာယ္မ်ား...

လက္ထပ္ၿပီးသည့္အထိ ေစာင့္ပါ (or) ဒုတိယေျမာက္အပ်ိဳစင္ဘ၀ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)
လက္ထပ္ၿပီးသည့္အထိ ေစာင့္ပါ။  Lesson 3; Wait Until Marriage

လူမ်ားသည္ သူတို႔အတြက္အေရးပါသူတစ္စံုတစ္ဦး၏ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းကိုခံရရန္ အလြန္အမင္း လိုအပ္ၾကသည္။ ဤအခ်က္မွာ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္ ပို၍မွန္ကန္သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ လိင္ရွိေသာ သူတစ္ဦးႏွင့္ သိကၽြမ္းရျခင္း က ပင္လ်င္

Read more: လက္ထပ္ၿပီးသည့္အထိ ေစာင့္ပါ (or)...

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအမ်ိဳးအစား (၃) မ်ိဳး Three kinds of Love Lesson 2


ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)


ဂ်ပ္စတင္က သူသည္ တခ်ိန္တည္း၌ ေကာင္မေလး(၃)ဦးႏွင့္ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ေနသည္ဟု သူထင္ခဲ့ သည္။ Karen သည္ ဂ်ပ္စတင္ႏွင့္အသင္းေတာ္တစ္ခုတည္းကျဖစ္ၿပီး ဘုရားေက်ာင္း၀တ္ျပဳစည္းေ၀းပြဲမ်ားတြင္ မၾကာခဏေတြ႕ၾကသည္။ ဤေကာင္မေလးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထူးျခားတာတစ္ခုုခုရွိသည္။ သူမသည္ သခင့္ထံမိမိကုိယ္ကုိ

Read more: ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအမ်ိဳးအစား (၃) မ်ိဳး Three kinds...

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆုိသည္မွာအဘယ္နည္း What is Love? Lesson 1ရဲလင္းထြန္း(အင္းစိန္)

ကၽြန္မဟာအထက္တန္းေက်ာင္းသူဘ၀မွာ ေယာက္်ားမ်ားစြာနဲ႔တြဲခဲ့ၿပီး မ်ားစြာနာက်င္ခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္မဟာ အလြန္ပင္ ထိခိုက္လြယ္တဲ့မိန္းကေလးတစ္ဦးပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ တစုံတဦးအား ကၽြန္မကုိ ခ်စ္ေစလုိတယ္ေလ။ တစုံတဦးအား ကၽြန္မကုိ အမွန္တကယ္ဂ႐ုစုိက္ေစလုိခဲ့တယ္။ ျပသနာကေတာ့ ခ်စ္ဖုိ႔

Read more: ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆုိသည္မွာအဘယ္နည္း What is Love?...

ဘုရားသခင္ကို မည္ကဲ့သို႕ ၀မ္းေျမာက္ေစမည္နည္း။ (အပိုင္း-၂) သင္ခန္းစာ(၁၆) Lesson # 16 How to Enjoy God (part 2)


အန္ဒရူး

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္၊ ၁သက္သာေလာနိတ္ ၅း၉-၁၀
ဖတ္ရန္က်မ္းပိုဒ္၊  လုကာ ၂၃း၃၃၊၃၄

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္၊ ၁သက္သာေလာနိတ္ ၅း၉-၁၀

အမ်က္ေတာ္ကို ခံေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ခန္႔ထားေတာ္မူသည္မဟုတ္။ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္ အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းကို ခံရေစျခင္းငွါ ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ -ငါတို႔သည္ ႏိုးလ်က္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ အိပ္ေပ်ာ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ထိုသခင္ႏွင့္အတူ အသက္ရွင္မည္အေၾကာင္း၊ ငါတို႔အဘို႔ အေသခံေတာ္မူၿပီ။

Read more: ဘုရားသခင္ကို မည္ကဲ့သို႕ ၀မ္းေျမာက္ေစမည္နည္း။...

ဘုရားသခင္ကို မည္ကဲ့သို႕ ၀မ္းေျမာက္ေစမည္နည္း။ (အပိုင္း-၁) သင္ခန္းစာ (၁၅) Lesson # 15 How to Enjoy God (part 1)


အန္ဒရူး

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္၊ ေယရမိ၊ ၃၁း၃။

ဖတ္ရန္က်မ္းပိုဒ္၊  ေရာမ၊ ၅း၁-၁၁။ ၁ေယာ၊ ၄း၇-၂၁။

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္၊ ေယရမိ၊ ၃၁း၃။

ထာဝရဘုရားသည္ အေဝးက ထင္ရွား၍၊

Read more: ဘုရားသခင္ကို မည္ကဲ့သို႕ ၀မ္းေျမာက္ေစမည္နည္း။...

မဂၤလာ႐ွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ The Blessed Hope သင္ခန္းစာ(၁၄)


အန္ဒရူး

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္ ။ ၁သက္ ၄း၁၆-၁၇
ဖတ္ရန္က်မ္းပိုဒ္ ။ တိ ၂း၁၁-၁၄၊ ၁သက္ ၄း၁၃-၁၈


ခ်စ္မိတ္ေဆြ၊

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္တဖန္ျပန္လာပါဦးမည္။ ဒီအေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႕ မည္သို႕ သိႏိုင္မည္နည္း။ သူေျပာခဲ့သည့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႕သိပါသည္။ ကားတိုင္ေပၚမတက္မွီ သူ၏တမန္ေတာ္မ်ား၏နားသို႕ ေယ႐ႈသည္ ဤခ်စ္ျခင္းလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကို

Read more: မဂၤလာ႐ွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ The Blessed Hope...

ဘုရားသခင္၏ၾကီးျမတ္ေသာအၾကံအစည္ God’s Great Plan Lesson 13

 

အန္ဒရူး 

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္ ၂တိ ၁း၉
ဖတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ ဧဖက္ ၁၊ ေရာ ၈

မိတ္ေဆြ၊

ဘုရားသခင္သည္သူ၏သား သမီးမ်ားကို ခရစ္ေတာ္၌ အျမစ္ခ် တည္ ေဆာက္ေစခ်င္သည္။ ယုံၾကည္ျခင္း၌ လည္းေဆာက္တည္ခ်င္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ သည္ ယုံၾကည္ျခင္း၌မည္ ကဲ့သို႕ ေဆာက္ထားပါမည္နည္း။ ဘုရားသခင္၏ ၾကီးျမတ္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေတြ႕

Read more: ဘုရားသခင္၏ၾကီးျမတ္ေသာအၾကံအစည္ God’s Great Plan...

ဘုရားသခင္၏ပဋိညာဥ္သစ္ God’s New Covenant God’s Great Salvation Lesson (12)

အန္ဒရူး
ဖတ္ရန္က်မ္းပိုဒ္ ေယရမိ ၃၁း၃၁-၃၄ ေဟၿဗဲ အခန္းၾကီး ၈၊၉

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္ ၊ ထုိမွတပါး၊ ေယရႈသည္ သာ၍ျမတ္ေသာဂတိေတာ္တို႔၌ တည္ ေသာ၊ သာ၍ျမတ္ေသာ ပဋိိညာဥ္တရား ၏ အာမခံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ၊ သာ၍ျမတ္ေသာ ဝတ္ျပဳျခင္းအခြင့္အရာကုိ ရေတာ္မူ၏။  ေဟၿဗဲ ၈း၆

 

Read more: ဘုရားသခင္၏ပဋိညာဥ္သစ္ God’s New Covenant God’s...