ေယာကၤ်ား မ်ားအတြက္ သတိၾကီးစြာထားရန္ 3G


ပထမပံုကေတာ့ ရန္သူ သားရဲေတြကို ေအာင္ႏိုင္ေပမဲ့ ေန႔တိုင္း ယမကာယစ္မူးတဲ့ ေယာကၤ်ား ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာရင္ သူမေသရင္ တိုင္းျပည္ေသပါမယ္။ 
.
.
ဒုတိယပံုကေတာ့ မိန္းမတပ္မက္သူ လိင္တပ္မက္တဲ့ ေယာကၤ်ားပါ။ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာရင္ သူေဌးျဖစ္လာရင္ လိင္ယစ္မူး စြဲလမ္းလာတယ္။ ေနာက္ဆံုး သူေရာဂါျဖစ္ နာက်င္အ႐ွက္တကြဲ ျဖစ္တယ္။ ေသဆံုးမသြားရင္. . သူေသတာနဲ႔ တိုင္းျပည္လဲ ပ်က္ပါေတာ့တယ္။ (ေဆာ္လမုန္မင္းႀကီး.၊ ျမန္မာ.မင္းတံုးမင္း နဲ႔ စစ္အာဏာ႐ွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း)။
.
.
အရက္သမား သားသမီးမ်ားဟာ ဖခင္အရက္ေသာက္တာ မႀကိဳက္ၾကပါ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ႀကီးလာခ်ိန္ ဖခင္လို ပဲ ေသာက္စားေပ်ာ္ပါးေလ့႐ွိပါတယ္။ ဖခင္က မိန္းမအမ်ားႀကီးယူ လိင္စြဲလမ္းရင္လဲ သားျဖစ္သူက သူငယ္စဥ္မွာ ဖခင္ကို မႏွစ္သက္ပါ။ သားငယ္ ႀကီးလာေတာ့ ဖခင္လိုပဲ လိင္ယစ္မူးလာတတ္ပါတယ္။
.
.
ဒါမ်ိဳး မ်ိဳး႐ိုးလိုက္ က်ိန္ျခင္းအမဂၤလာလို႔ ေခၚပါတယ္။ က်ိန္စာ လို႔လဲ ေခၚၾကပါတယ္။ ဘိုးဘြားတို႕ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ သားသမီးေျမးျမစ္မ်ား သြားက်ိန္းေနျခင္း အမဂၤလာကို "မိမိလက္ထက္မွာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေအာင္" လုပ္နည္းကေတာ့ "မိမိပဲ ဘုရားစကားနားေထာင္ဖို႔ပါ"။
..
.
.
မိမိဟာ ခရစ္ေတာ္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္တဲ့အတြက္
ဘုရားမႀကိဳက္တာ မလုပ္မိေအာင္ လုပ္ၿပီးသားေတြကို ေနာင္တနဲ႔ မ်က္ရည္နဲ႔ က်ိဳးပဲ့ေၾကမြ ႏွလံုးသားနဲ႔ (ဝိညာဥ္ေရး) ဘုရားထံ ဆုေတာင္း ဝတ္ျပဳ စကားေျပာရင္ မိမိလႊတ္ေျမာက္မယ္။ မိမိလြတ္ေျမာက္ၿပီးရင္ အျခားေဆြမ်ိဳး မိတ္ေဆြမေားအတြက္ "ၾကားခံဆုေတာင္" လုပ္ရပါတယ္။ 
.
ဆရာခ်ိဳမနာလိန္း ေျပာဖူတယ္။ G3 ဂ်ီသရီး ဒဏ္ကို ေယာကၤ်ားေတြ မခံႏိုင္ဘူး...တဲ့..
Girls (မိန္းမ)
Gold (ေငြ ႏွင့္ ေငြေပးယူေသာမေကာင္းမႈမ်ား)
Glorify Himself (ငါ၀ါဒ)
.
ဝိညာဥ္ေတာ္ သင့္အေပၚ အလုပ္လုပ္ပါေစ။ အာ. မင္။
.
မုရန္
၂၄.၉.၂၀၁၇