ခါးသီးမႈမွ ခြင့္လႊတ္ျခင္းအျပစ္သို႔ ကူးေျပာင္းျခင္း


ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္) - ခါးသီးမႈမွ ခြင့္လႊတ္ျခင္းအျပစ္သို႔ ကူးေျပာင္းျခင္း
Turning from Bitterness to Forgiveness
Practical Christian Living Course,  Lesson 18

ေသာ့ခ်က္ က်မ္းပိုဒ္။   ခပ္သိမ္းေသာစိတ္တိုျခင္း၊ စိတ္ဆိုးျခင္း၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ ေအာ္ဟစ္ ေငါက္ေငၚျခင္း၊ သူ႔အသေရ ပ်က္ေအာင္ ေျပာဆိုျခင္းတို႔ကို၄င္း၊ ခပ္သိမ္း ေသာမနာလိုျခင္းကို၄င္း၊ သင္တို႔မွပယ္ ရွားၾကေလာ့။ အခ်င္းခ်င္း ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ သနားစံုမက္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ သင္တို႔၏ အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔ အခ်င္းခ်င္း အျပစ္လႊတ္ျခင္း ရွိၾကေလာ့။ (ဧဖက္၊ ၄း၃၁-၃၂)   

 ၿပီးခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာ၌ ကၽြႏု္ုပ္တို႔ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား၏ အေရးႀကီးမႈကို ေလ့လာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ျဖစ္ပ်က္ေသာအရာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္လိုက္ေသာအရာေလာက္ အေရးမႀကီးေပ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေစာ္ကားမႈ (သို႔) ထိခိုက္မႈတစ္ခုခုကို မနာၾကည္းပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ ထိခိုက္မႈ နည္းနည္း သာရွိေပလိမ့္မည္။ အကယ္၍သာ ထိုကိစၥကို နာၾကည္းမည္ဆိုပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို မ်ားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္ သည္။ နာၾကည္းမႈဆိုသည္မွာ အဘယ္ နည္း။ ဤအရာက ထိခိုက္မႈမ်ားကို ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ေစႏိုင္းသနည္း။ ဤနာၾကည္းမႈက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေပၚတြင္ မည္သို႔သက္ေရာက္မႈရွိမည္နည္း။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သည္ နာၾကည္းျခင္းမွ ခြင့္လႊတ္ျခင္းအျပစ္သို႔ မည္သို႔ကူးေျမာက္ႏိုင္မည္နည္း။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤအေရးႀကီးေသာေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖမ်ားကို ဤ သင္ခန္းစာ တြင္ ရွာၾကမည္ျဖစ္သည္။

 

.

 

နာၾကည္းမႈဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

                နာၾကည္းမႈဆိုသည္မွာ မွန္ကန္ေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၏ ရန္သူေတာ္ႀကီးပင္ျဖစ္သည္။ ဤအရာက ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈမ်ားကို ဖ်က္ဆီး၍ မိတ္ေဆြမ်ားကို ရန္သူျဖစ္ေစသည္။ သို႔ေသာ္ နာၾကည္းမႈသည္ နာၾကည္းမႈကို ကိုင္ဆြဲထားေသာသူတြင္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ထိခိုက္ နစ္နာမႈ ျဖစ္ေစသည္။

            သင္းအုပ္ဆရာတစ္ပါးသည္ ေသလုေမ်ာပါးျဖစ္ေနေသာ လူတစ္ဦးထံပါးသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုလူကို မည္သူကမွ မႏွစ္သက္ ေပ။ သူသည္ မာေၾကာခက္ထန္ ခါးသီး သုန္မႈန္ၿပီး ၿမိဳ႕အစြန္ရွိ စုတ္ျပတ္ ေနေသာ တဲတစ္တဲတြင္ ေနထိုင္သည္။ သူသည္ ၿမိဳ႕ထဲ၀င္ေသာအခါ မ်ားတြင္ မည္ သူ ကိုမွ စကားမေျပာလိုေၾကာင္းႏွင့္ ဘယ္သူကမွလည္း သူ႔ကိုစကား လာမေျပာၾကရန္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာထားသည္။ ကေလးမ်ားပင္ သူ႔ကိုျမင္ လွ်င္ ထြက္ေျပးၾကသည္။

                ဤလူကို ဘယ္အရာက ဤမွ် နာၾကည္း၊ ေဒါသထြက္ေစသလဲ လူအမ်ားက ေတြးေတာၾကသည္။ တခ်ိဳ႕က သူသည္ အျပစ္တခုခု လုပ္ထား သည္ ဟုထင္ၾကသည္။ အျခားသူမ်ားက သူသည္ ဆိုးရြားေသာ ရာဇ၀တ္မႈတခုခုကို က်ဴးလြန္ထားၿပီး ၀ရမ္းေျပတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္ ဟု မွတ္ခ်က္ခ် ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔အားလံုး၏ အထင္သည္ မွားယြင္းခဲ့သည္။

                အမွန္မွာ သူငယ္ရြယ္စဥ္က သူ႔ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးက သူ႔အေပၚ ၀မ္းနည္းဖြယ္ အမွားတစ္ခုကို က်ဴးလြန္ထားခဲ့သည္။ သူသည္ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္အမင္းေဒါသထြက္ခဲ့ၿပီး ““ငါေသတဲ့အခ်ိန္ထိ ဒီကိစၥကို မွတ္မိသတိရေနမယ္””ဟူ၍ ေျပာခဲ့သည္။

                သူ႔အိပ္ရာနေဘးတြင္ ထိုင္ေနေသာ သင္းအုပ္ဆရာအား ဤသို႔ေျပာခဲ့သည္။ ““မနက္တိုင္း၊ ညတိုင္း အဲဒီအေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစား တယ္၊ တေန႔မွာ အႀကိမ္တစ္ရာေလာက္ ထိုလူကို ကၽြန္ေတာ္က်ိန္ဆဲ တယ္””ဟူ၍ ေျပာျပခဲ့သည္။

                ေလကို အငမ္းမရ႐ႈရင္း၊ ဤသို႔ဆက္ေျပာသည္။ ““ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ နာၾကည္းမႈဟာ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ စိတ္၀ိညာဥ္ကို ၀ါးၿမိဳသြားခဲ့ၿပီ ဆိုတာကို အခု ကၽြန္ေတာ္ သိပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ အမုန္းတရားဟာ ဘယ္သူ ကိုမွ မထိခိုက္ခဲ့ဘဲ ကိုယ္ကိုကိုယ္သာ ထိခိုက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဤနာၾကည္းမႈဟာ ကၽြန္ေတာ့ ဘ၀ ကို ငရဲအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေစခဲ့တာကို ဘုရားသခင္သိပါတယ္”” ဟူ၍ေျပာခဲ့သည္။

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ နာၾကည္းမႈကို ဘာေၾကာင့္ ရင္၀ယ္ ပိုက္ထားၾကသနည္း။

                ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ပ်က္စီးထိခိုက္ေစေသာအရာမ်ားထဲတြင္ နာၾကည္းမႈသည္ အဆိုး၀ါးဆံုးျဖစ္သည္။ ဤအရာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဖ်က္ဆီးရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ေသေစႏိုင္ေသာ ပိုးမႊားႏွင့္တူ သည္။ မွန္ကန္စြာေတြးေခၚတတ္သူ မည္သူမဆိုသည္ ေနာက္ဆံုး၌ သူ႔ကို အေသသတ္ မည္ ဤေသေစႏိုင္ ေသာ ပိုးမႊားကို သူ႔ကိုယ္ခႏၶာအတြင္း၌ ခိုေအာင္းႀကီးထြားေစမည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ယာန္မ်ားစြာ သည္ ပိုးမႊားမ်ားထက္ မ်ားစြာ ပိုမို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစေသာ ခါးသီးမႈဆိုေသာ အျပစ္ကို ရင္၀ယ္ပိုက္ထား ၾကဆဲျဖစ္သည္။

                နာၾကည္းမႈသည္ ေသေစႏိုင္ေသာ အျပစ္ျဖစ္သည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိျမင္ၾကသျဖင့္ ““ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘာေၾကာင့္ နာၾကည္းမႈကို ကိုင္ဆြဲထား ၾကသနည္း”” ဟုေမးၾကေပလိမ့္မည္။ ဤအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။

 

+ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏နာၾကည္းမႈသည္ တရားမွ်တမႈရွိသည္ဟု ခံစားမိၾကသည္။

                ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ နာၾကည္းမႈ၏ အဆိပ္ျပင္းေသာ သဘာ၀ကို သိရွိရန္ ခက္ခဲျခင္းမွာ နာၾကည္းမႈ သည္ မွန္ကန္သည္ဟု ထင္ၾက ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔၏ နာၾကည္းျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈရွိ သည္ဟု ထင္ၾကသည္။ ““နာၾကည္းတာဟာ သဘာ၀ ပါပဲ””ဟူ၍ မိမိ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ေျပာတတ္ၾကသည္။

                ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ နာၾကည္းမႈသည္ တရားမွ်တမႈရွိေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က အျခားလူသည္ ဆိုးရြားေသာ လူ ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိစိတ္ထဲတြင္ မွတ္ယူထားၾကသည္။ ထိုလူ လုပ္ခဲ့ေသာ မွန္ကန္သင့္တင့္ေသာအရာမ်ားကို ေဘဖယ္ေမ့ထားၿပီး သူ ကၽြႏ္ုပ္တိို႔ အေပၚ က်ဴးလြန္ထား ေသာ အမွားအေပၚ တြင္သာ အာ႐ံုစိုက္ေလ့ရွိၾကသည္။

 

+ နာၾကည္းျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ျမင့္ျမတ္သည္ဟု ခံစားရေစသည္။

                တစ္စံုတစ္ဦးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ထိခိုက္ေစာ္ကားေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ထိုလူထက္ ျမင့္ျမတ္ သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာထား တက္ၾက သည္။ ““ငါဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီလိုမ်ိဳးဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ဘူး”” ဟူ၍ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေျပာတတ္ၾကသည္။ ဤျမင့္ျမတ္သည္ဟု ခံစားရျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ႏွစ္သက္သျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ နာၾကည္းမႈကို ဆက္လက္ရင္၀ယ္ပိုက္ထားေလ့ရွိၾကသည္။

+ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အမွတ္ဆက္လက္ရခ်င္ၾကသည္။

                တခါတရံ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အနာဂတ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လုပ္မည့္ က်ဴးလြန္မႈအျပစ္မ်ားအတြက္ အေၾကာင္းျပရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ နားၾကည္း ျခင္းကို ဆက္လက္ ရင္၀ယ္ပိုက္ထားေလ့ရွိၾကသည္။ ““ဒီကိစၥမွာ ငါမွားခ်င္မွားေနမယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္လည္း ကၽြႏ္ုပ္ကို ဒီလိုဟိုလို လုပ္ခဲ့တာ ပဲ””ဟူ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သည္ ေျပာလိုၾကသည္။

                ထူးဆန္းသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ နာၾကည္းမႈမ်ားထဲမွ သာယာေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရရွိရန္ အတြက္ နာက်င္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေစၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဒဏ္ရာမ်ားကို ျပဳစုျခင္းႏွင့္ မိမိ ကိုယ္မိမိ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ျခင္းတို႔၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သာယာ ေပ်ာ္ေမြ႕ ေလ့ရွိၾကသည္။

 

နာၾကည္းျခင္းမွ ခါးသီးျခင္းအျဖစ္သို႔ ႀကီးထြားလာသည္။

                နာၾကည္းျခင္းသည္ ထူးျခားလူမ်ားကို အျပစ္ေပးရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ထူးဆန္းေသာ အျပစ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤအရာသည္ အျခားလူကိုနာက်င္ေစသည္ထက္ မိမိကိုယ္ကို မ်ားစြာပို၍ နာက်င္ေစတတ္သည္။ တခါတရံ အျခားလူသည္ မိမိ အမွား တစ္ခုခု ျပဳထား မိေၾကာင္းကိုပင္ သိမည္မဟုတ္ေပ၊ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ နာၾကည္းမႈသည္ ထိုလူကိုလံုး၀ထိခိုက္ေစမည္ မဟုတ္ဘဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္သာ ပ်က္စီးမႈမ်ားစြာရွိမည္ျဖစ္သည္။

                ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏နာၾကည္းမႈကို ဆက္လက္ရင္၀ယ္ပိုက္ထားပါက ခါးသီးမႈအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည္။ ခါးသီးျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ က်န္းမာေရး၊ စိတ္ႏွလံုး၊ ပုဂိ္ၢဳလ္ေရးႏွင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ကိုပါ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ ဤအရာမ်ားအေၾကာင္း စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစို႔။

 

(၁)  ခါးသီးျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစသည္။

 ခါးသီးျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကိုယ္ခႏၶာအတြက္ ““အဆိပ္”” ျဖစ္သည္။ နာၾကည္းျခင္း၊ ခါးသီးျခင္းႏွင့္ အျပစ္မလႊတ္ေပးျခင္းသည္ အနာ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေသြးေပါင္ခ်ိန္တက္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာေရာဂါမ်ားစြာကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ဆရာ၀န္မ်ားစြာ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေရာဂါမ်ားထဲမွ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ အမ်က္ေဒါသ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ၊ နားၾကည္းျခင္းႏွင့္ ခါးသီးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။

 သင္၏စိတ္ႏွလံုးထဲတြင္ ခါးသီးျခင္းကို ခံယူထားျခင္းသည္ သင္ကိုအအိပ္ပ်က္ေစၿပီး အခ်ိန္ အေတာ္မ်ားမ်ား၌ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ေနေစသည္။ ခါးသီးျခင္းသည္ အစားအေသာက္၌ သင့္၏သာယာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ပ်က္ျပယ္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္၏ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုလည္း ဖ်က္ဆီးမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္တန္ လွ်င္ သင္၏မ်က္စိမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ထိုလကၡဏာမ်ား ျပလာမည္ျဖစ္သည္။ ဆရာ၀န္တစ္ဦးက ““ကၽြႏ္ုပ္ လူတဦးကို စတင္ မုန္းတီးလိုက္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ထိုလူ၏ကၽြန္ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္အလုပ္ ၌ လည္းမေပ်ာ္ေတာ့ဘဲ ထိုလူက ကၽြႏ္ုပ္၏အေတြးမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့တယ္။ ကၽြႏ္ုပ္၏ နာၾကည္းျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ကိုယ္ခႏၶာအတြင္း၌ စိတ္ဖိအားျဖစ္ေစေသာ ဟိုမုန္းမ်ားစြာကို ထုတ္လုပ္ေပးသည့္အတြက္ နာရီအနည္းငယ္သာ အလုပ္လုပ္ ၿပီးသည္ႏွင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းလွ သြားပါတယ္။ အရင္က ေပ်ာ္ရႊင္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ အလုပ္သည္ ယခုတြင္ ပ်င္းရိဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ အားလပ္ရက္ အပန္းေျဖ ခရီးမ်ားထြက္တာ ေတာင္မွ ကၽြႏ္ုပ္မွာ မေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ခဲပါ။ ကၽြႏ္ုပ္၏စိတ္ထဲ၌ ဤအရာက မင္းဆိုးကဲ့သို႔ တင္းၾကပ္စြာခ်ဳပ္ကိုင္ ထားမႈကို ကၽြႏု္ုပ္မလြတ္ေျမက္ႏိုင္ခဲ့ပါ။”” ဟူ၍ေျပာခဲ့သည္။  (S.I. McMillen, None of These Diseases)

 

(၂)  ခါးသီးျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စိတ္ကို ထိခိုက္ေစသည္။

 ခါးသီးျခင္းသည္ စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါကို ျဖစ္ေစႏိုင္/ျဖစ္ေစသည္ကို သက္ေသျပႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ား၌ စိတ္ဓာတ္က် ေနေလ့ရိွသူမ်ားသည္ သူတို႔၏ဘ၀အေစာပိုင္းကာလတို႔၌ ခ်စ္ေသာ သူ (သို႔) ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးဦးက နာက်င္ေစခဲ့ျခင္းကို နာၾကည္း ၿပီး ထိုနာၾကည္းမႈကို ဆက္လက္ရင္၀ယ္ပိုက္ ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သင္သာ ထိုလူမ်ားထဲမွ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါက ခါးသီးျခင္းကို မစြန္႔လႊတ္ မခ်င္း  စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းကို သင္သည္ဘယ္ေတာ့မွ ၾကာရွည္စြာ အႏိုင္ရမည္မဟုတ္ေပ။

 

(၃) ခါးသီးျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ပုဂိ္ၢဳလ္ေရးကိုထိခိုက္ေစသည္။

                လူတဦးဦးကို နာၾကည္းေလေလ၊ ထိုလူအေၾကာင္းပိုမိုေတြးမိေလေလျဖစ္သည္။ ထိုလူအေၾကာင္း ေတြးမိေလေလ၊ ထိုလူႏွင့္ ပိုပို တူလာ ေလေလျဖစ္သည္။ သင္၏စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို လူတစ္ဦးဦးအေပၚတြင္ တည္ထားေလေလ၊ သင္သည္ ထိုလူႏွင့္ပိုတူလာဖို႔ အလား အလာ ရွိသည္ ဆိုသည္မွာ အခ်က္ (Fact) တစ္ခု ျဖစ္သည္။

                ဆယ္ေက်ာ္သက္တဦးသည္ ေဆြမ်ိဳးတဦးကို ခါးသီးခဲ့သည္။ လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္သူတဦး က ထိုေဆြမ်ိဳးကို ခြင့္လႊတ္ ေပးသင့္ေၾကာင္း ေျပာေသာအခါ ဆယ္ေက်ာ္သက္က ““အသက္ရွင္သမွ် ကာလ ပတ္လံုး ထိုလူကို ကၽြန္မခြင့္မလႊတ္ဘူး””ဟူ၍ ျပန္ေျပာ ခဲ့သည္။ လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္သူက တည္ၿငိမ္စြာေျပာသည္မွာ “ၾကားရတာစိတ္မေကာင္းစရာဘဲ” ဟုျဖစ္သည္။ “ဘာေၾကာင့္လဲ”” ဟူ၍ ဆယ္ေက်ာ္သက္က ျပန္ေမး သည္။ “ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အႏွစ္(၂၀)အတြင္းမွာ သင္သည္ ထိုေဆြမ်ိဳးလို ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္” ဟူ၍ ျပန္ေျဖခဲ့သည္။ ဤအေတြးသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ကို မ်ားစြာ ထိန္႔လန္႔သြားေစခဲ့ၿပီး သူမ လ်င္ျမန္စြာ ျပန္ေျပာသည္မွာ ““အဲဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ ထိုသူကို ကၽြန္မခြင့္လႊတ္ေပးမည္””ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ (Bill Gothard)

 

(၄) ခါးသီးျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဆက္ဆံေရးကိုထိခိုက္ေစသည္။

                ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ““သခင့္ဆုေတာင္း””ကို ရြတ္ဆိုၾကေသာအခါ ဤသို႔ေျပာၾကသည္။ ““သူတပါးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ျပစ္မွားေသာ အျပစ္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လႊတ္သကဲ့သို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္မူပါ””ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

                သင္သည္ ထိုသို႔ဆုေတာင္းေသာအခါ သင္ေျပာေနသည္မွာ““အျခားဘုရားသခင္၊ အျခားလူမ်ား ကၽြႏ္ုပ္အေပၚ က်ဴးလြန္ထားေသာ အျပစ္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္လႊတ္ေပးသကဲ့သို႔ ကၽြႏ္ုပ္၏အျပစ္မ်ားကိုလည္း လႊတ္ေပးေတာ္မူပါ””ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ သင္သာအျခားလူမ်ားကို ခြင့္မလႊတ္ ေပးပါက သင္သည္ ဘုရားသခင္ အား သင့္ကို ခြင့္မလြတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနျခင္း ျဖစ္ေပမည္။

 

အျပစ္လႊတ္ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို လြတ္ေျမာက္ေစသည္။

                ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုခါးသီးမႈႏွင့္ နာၾကည္းမႈမ်ားမွ လြတ္ေျမက္ေစမည့္ တခုတည္းေသာအရာမွာ အျပစ္ လႊတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လူမ်ားစြာက ““အျပစ္လႊတ္ျခင္း””သည္ ဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္းနားမလည္ၾကေပ။ အျပစ္လႊတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ အျပစ္ကို မျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ ျခင္း (သို႔) အျပစ္မျဖစ္ခဲ့သလိုမ်ိဳး ဟန္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ အျပစ္လႊတ္ျခင္းသည္ ေမ့ေပ်ာက္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းမ်ိဳး လည္းမဟုတ္ပါ။ ေမ့ေပ်ာက္ျခင္းသည္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းအေနာက္မွလာသည္။ အေရွ႕မွမဟုတ္ပါ။

                အျပစ္လႊတ္ျခင္းဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း။ အျပစ္လႊတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ အျပစ္က်ဴးလြန္ခံရျခင္း (သို႔) ထိခိုက္ခဲ့ရမႈကို မိမိကိုယ္တိုင္ ခံယူ၍ သတိ မရ ေနေစရန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အျပစ္လႊတ္ျခင္းဆို သည္မွာ သင့္ကိုက်ဴးလြန္ခဲ့သူကို တာ၀န္ကင္းလြတ္ေစၿပီး အသစ္ တဖန္ ျပန္လည္ အသက္ရွင္ေစျခင္းျဖစ္ သည္။

                အျပစ္လႊတ္ျခင္းသည္ အဖိုးအခႀကီးသည္။ ခြင့္လႊတ္ေပးသူက ထိခိုက္နစ္နာမႈ (သို႔) မေကာင္းမႈ၏ အဖိုးအခကို ေပးေခ်ရသည္။ ခရစ္ေတာ္ သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အျပစ္လႊတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အျပစ္၏အဖိုးအခ ကိုေပးေခ်ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကားတိုင္ထက္၌ အေသခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

                အျပစ္လႊတ္ေပးရန္ အဖိုးအခႀကီးသည့္ထက္ အျပစ္မလႊတ္ျခင္းသည္ သာ၍အဖိုးအခႀကီးသည္။ သင္က်ဴးလြန္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ ထိခိုက္မႈ (သို႔) ေစာ္ကားမႈကို သင္ၾကာရွည္စြာ သတိရေကာင္းသတိရလိမ့္ မည္။ သင္ ဤ အေၾကာင္းကို ယခုပင္ ေတြးခ်င္ေတြးေနလိမ့္မည္။ ထိုလူသည္ သင့္ကို အႀကီး အက်ယ္ မတရားလုပ္ခဲ့ေပမည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအရာက သင့္ကို ထိခိုက္ေစသည္ထက္ သင္သည္ ထိုနာၾကည္းမႈကို ရင္၀ယ္ပိုက္ထားေသာေၾကာင့္ နာၾကည္းမႈ က သင့္ကိုသာ၍ ထိခိုက္ေစသည္။

 

ခါးသီးျခင္းမွအျပစ္လႊတ္ျခင္းအျဖစ္သို႔မည္သို႔ကူးေျမာက္သနည္း။

                ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားက သင္၏ခါးသီးမႈကို မည္သို႔စြန္႔လႊတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသလိမ့္မည္။

 

(၁) ဘုရားသခင္သည္ စီရင္ဆံုးျဖတ္သူျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳပါ။

                လူတို႔သည္ သူတို႔၏မွားယြင္းစြာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ စီရင္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သင္ေရာ ကၽြႏ္ုပ္ပါ သူတို႔ကို စီရင္ရန္ တရားသူႀကီး မ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္။ က်မ္းစာက ““ခ်စ္သူတို႔၊ သူတပါးသည္ သင္တို႔ ကို ျပစ္မွား လ်င္၊ ကိုယ္တိုင္ အျပစ္ျပန္၍ မတုံ႔ၾကႏွင့္။ အမ်က္ေတာ္ကို အခြင့္ေပးၾကေလာ့။ က်မ္းစာလာသည္ကား ငါသည္ အျပစ္တရားကို စီရင္ပိုင္၏။ အျပစ္ႏွင့္ အေလ်ာက္ ငါဆပ္ေပးမည္ဟု ထာ၀ရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။”” ဟု ဆိုသည္။ (ေရာမ ၁၂ း ၁၉)

                ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို လက္တု႔ံျပန္ရမည့္အစား အျပစ္လႊတ္ေပးရန္ ေျပာထားသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တစံုတဦးကို အျပစ္ လႊတ္ေပး ေသာအခါ၊ ထိုလူကို ဘုရားသခင္ထံ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘုရားသခင္ကသာ စီရင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အျပစ္ေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ တဦးတည္းေသာသူ ျဖစ္ေၾကာင္းကို လည္းအသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

 

(၂) သင္၏အျပစ္မ်ားကို ဘုရားသခင္ထံ၀န္ခ် ေတာင္းပန္ပါ။

                အျခားလူသည္ သင့္ကို၀မ္းနည္းဖြယ္ ထိခိုက္နစ္နာမႈကို ျဖစ္ေစခဲ့ပါက ဤအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္ေရွ႕၌ သူ၌ သာ တာ၀န္ရွိသည္။ အကယ္၍သင္သည္ ခါးသီးမႈကို ဆုပ္ကိုင္ထားပါက သင္လည္း အျပစ္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘုရားသခင္ေရွ႕၌ သင္၏ခါးသီးမႈ၏ အျပစ္ေၾကာင့္ သင္၌ လည္း တာ၀န္ရွိသည္။ ဤအျပစ္ကို ကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ သင္သည္ ဘုရားသခင္ထံအျပစ္၀န္ခ်၍ သားေတာ္၏အေသြးေတာ္အားျဖင့္ စင္ၾကယ္ေစရန္ ေတာင္း ဆို ရမည္ျဖစ္သည္။

 

(၃) ေသျခင္းဆုိေသာ အျပစ္စီရင္ခ်က္ကို နာၾကည္းျခင္းႏွင့္ခါးသီးျခင္းအေပၚသို႔ တင္ပါ။

                နာၾကည္းျခင္းႏွင့္ခါးသီးျခင္းတို႔သည္ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္အေသးစားမ်ား မဟုတ္ပါ။ အျပစ္မ်ားထဲတြင္ အႏၲရာယ္အႀကီးမားဆံုးႏွင့္ ေသေၾက ေစႏိုင္ ေသာ အျပစ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သာ ေသျခင္း ဆိုေသာစီရင္ခ်က္ကို ခါးသီးမႈႏွင့္နာၾကည္းမႈတို႔အေပၚသို႔ မက်ေရာက္ေစပါက ထိုအရာတို႔ က ေသျခင္းဆိုေသာ စီရင္ခ်က္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚသို႔ က်ေရာက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ခါးသီးမႈကို ရင္၀ယ္ ပိုက္ထားျခင္းသည္ ဇာတိပကတိအတိုင္း အသက္ရွင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက““သင္တို႔သည္ဇာတိပကတိအတိုင္း အသက္ရွင္ လွ်င္ ေသရၾကမည္””ဟူ၍ ေျပာထားသည္။ (ေရာ ၈ း ၁၃)

                ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ကားတိုင္၌အေသသတ္ျခင္းကို ခံရေသာေၾကာင့္ အသက္တာေဟာင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ မည္သည့္အရာ ကိုမဆို ျငင္းပယ္ႏိုင္ေသာအခြင့္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၌ ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခါးသီးမႈ၏အျပစ္ကို ျငင္ပယ္ ႏိုင္သည္။ ဘုရားသခင္အား သူ၏၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ထိုအျပစ္အား ေသေစရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ေသာအခြင့္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ရွိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဤသို႔ ဆုေတာင္းႏိုင္သည္။ ““သခင္ေယ႐ႈ၊ ကၽြႏ္ုပ္သည္ သင္ႏွင့္အတူ အေသသတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ၿပီ။ ထိုအေၾကာင္း ေၾကာင့္ အသက္တာေဟာင္း ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မည္သည့္ အျပစ္ကိုမဆို ျငင္းပယ္ႏိုင္ေသာအခြင့္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၌ရွိပါ၏။ ယခုတြင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဤခါးသီးမႈကို ျငင္းပယ္ ႏွင္ထုတ္ၿပီး ကိုယ္ေတာ္၏သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဤအရာကို အဆံုးသတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါ၏။””

 

(၄) ခရစ္ေတာ္သင့္ကို အျပစ္လႊတ္ခဲ့သလို သူတပါးတို႔ကို အျပစ္လႊတ္ပါ။

                အျပစ္လႊတ္ေပးျခင္း၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္မွလည္း ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုရွိသည္။ အျပစ္လႊတ္ေပးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေရြးခ်ယ္ရမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျခားလူကို အျပစ္မလႊတ္ေပးလိုေသာ ခံစားမႈမ်ိဳးကို ခံစားရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ခံစားမႈမ်ားကို မကိုင္တြယ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ မ်ားအားျဖင့္သာ ကိုင္တြယ္မည္ျဖစ္သည္။

                သင္က ဤသို႔ေျပာလိမ့္မည္။ ““အကယ္၍ ထိုလူသာ အျပစ္လႊတ္ေပးရန္ မေတာင္းဆို႐ံုမက မိိမိမွား ေၾကာင္းကိုပင္ ၀န္မခံလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္က မည္သို႔ အျပစ္လႊတ္ေပးႏိုင္မည္နည္း။””

                ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိရသေလာက္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ မည္သူကမွ် သူတို႔၏အျပစ္မ်ားကိုလႊတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုရန္ ခရစ္ေတာ္ထံ ေရာက္မလာ ၾကပါ။ သို႔ေသာ္ ေယ႐ႈသည္ လူမ်ားကို အျပစ္ ေသခ်ာ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ ေပးခဲ့သည္။ သူတို႔ကို တဖက္သတ္ အျပစ္လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တဖက္သတ္အျပစ္လႊတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ထိုလူဘာပဲလုပ္လုပ္ သင့္ဘက္မွ အျပစ္လႊတ္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သူသည္ အျပစ္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမည္ မဟုတ္ဘဲ သူသည္ အျပစ္လႊတ္ေပးျခင္း ခံရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ကိုပင္ သိရွိမည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ သင္သည္ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေနေစကာမူ ထိုလူကို အျပစ္လႊတ္ေပးရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။

                သခင္ေယ႐ႈကို ကားတိုင္၌ တင္သတ္သူမ်ားသည္ အျပစ္လႊတ္ေပးရန္ မေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္သည္ အျပစ္လႊတ္ ေပးခဲ့သည္။ သူက ““ခမည္းေတာ္ဘုရား၊ သူတို႔၏အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူပါ။ သူတို႔သည္ သူတို႔ဘာလုပ္ေနၾကလဲဆိုတာကို မသိပါ””ဟူ၍ ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ အျပစ္လႊတ္ေပးရန္ မေတာင္းဆိုေသာလူမ်ားႏွင့္ အျပစ္လႊတ္ေပးရန္ မထိုက္တန္သူမ်ားအတြက္ သူ၏ႏွလံုးသားမွ အျပစ္လႊတ္ျခင္း စမ္းေရသည္ စီးထြက္ လာခဲ့သည္။ ဤအရာမွာ တဖတ္သတ္ အျပစ္လႊတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

                ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သခင့္ထံသို႔ ကယ္တင္ျခင္းရရန္ တိုး၀င္ခ်ဥ္ကပ္ခဲ့စဥ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔လုပ္ခဲ့သမွ်ေသာ အျပစ္အားလံုးကို မ၀န္ခ် မေတာင္းပန္ခဲ့ပါ။ အျပစ္တစ္ခုစီအတြက္ အျပစ္လႊတ္ေပးရန္ မေတာင္းဆိုခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ သခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို လက္ခံခဲ့၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ က်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးေသာ အျပစ္ရွိသမွ်ကို လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ယခုတြင္ သူကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အျပစ္လႊတ္ခဲ့သလိုမ်ိဳး အျခားသူမ်ားအား အျပစ္လႊတ္ေပးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို မိန္႔မွာထားသည္။ က်မ္းစာက ““ထို႔ေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ေရြးေကာက္ေသာသူ၊ သန္႔ရွင္းေသာသူ၊ ခ်စ္အပ္ေသာ သူကဲ့သို႔၊ သနားစံုမက္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္းတို႔ကို ယူတင္၀တ္ေဆာင္ၾကေလာ့။ တေယာက္၌ တေယာက္က အျပစ္တင္ရာအခြင့္ရွိ လွ်င္၊ အခ်င္းခ်င္းသည္းခံ၍ အျပစ္ကိုလႊတ္ၾကေလာ့။ ခရစ္ေတာ္သည္ သင္တို႔အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူ သကဲ့ သို႔၊ ထိုနည္းတူျပဳၾကေလာ့””ဟုဆိုသည္။ ေကာ ၃း၁၂-၁၃

                အျခားသူသည္ သင့္ကိုအျပစ္လႊတ္ေပးရန္မေတာင္းဆို႐ံုမက အျပစ္ရွိသည္ဟုပင္ ၀န္မခံတာေတာင္ မွ သင္သည္ အျပစ္လႊတ္ ေပးႏိုင္သည္။ တဖတ္သက္ အျပစ္လႊတ္ေပးႏိုင္သည္။

 

(၅) သင့္၏အျပစ္လႊတ္ေပးျခင္းသည္ မွန္ကန္ေစရန္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ပါ။

                အျခားသူမ်ားကို အျပစ္လႊတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ခါးသီးမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အတူတကြ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ရလဒ္ျဖစ္သည္။ ဤအရာကို မိမိဘာသာ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သလို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေရြးခ်ယ္မႈမပါဘဲ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က လည္း လုပ္ေဆာင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သူႏွင့္အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေရြးခ်ယ္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္မူ သူ႔ကိုယံုၾကည္ရမည္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““သင္တို႔သည္ ဇာတိပကတိအတိုင္း အသက္ရွင္လ်င္ ေသရၾကမည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ကိုယ္ကာယ၏ အက်င့္တို႔ကို ေသေစလ်င္ အသက္ ရွင္ၾကလိမ့္မည္။””ဟု ဆိုထားသည္။

                အျပစ္လႊတ္ေပးၿပီးေနာက္ ေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ေတာင္းပန္းရ မည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တစံုတဦးကို အျပစ္လႊတ္ေပးၿပီးေသာ္လည္း ထိုအျပစ္ကို မွတ္မိေနျခင္း အားျဖင့္ အျပစ္၌ တ၀ဲလည္လည္ ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ ““ေမ့ေပ်ာက္ရန္”” ကိုျငင္းပယ္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ နာၾကည္းျခင္းကို အသက္ရွင္ေနေစသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အျပစ္လႊတ္ခဲ့သလိုမ်ိဳး ကၽြႏ္ုပ္ တို႔သည္ အျပစ္လႊတ္ႏိုင္ၿပီး ထိုအျပစ္ကို ေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္ပါေစ။ ဘုရားသခင္က ““သူတို႔ျပစ္မွားျခင္း၊ လြန္က်ဴးျခင္းမ်ားကို မေအာက္ ေမ့ ဘဲေနမည္””ဟု ေျပာခဲ့သည္။

                အေမရိကန္ ၾကက္ေျခနီအသင္းကို တည္ေထာင္သူ Clara Barton အား ပါတီပြဲတစ္ခုတြင္ သူမႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ခဲ့သူ အမ်ဳိးသမီး တဦးက ဤသို႔ေမးခဲ့သည္။ ““လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္အေတာ္ၾကာက ရွင့္အေပၚ ကၽြန္မ က်ဴးလြန္ထားတဲ့အျပစ္တစ္ခုကို ရွင္မွတ္မိေသးလား”” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ    Miss Burton က ေသခ်ာစဥ္းစား ၍ ““အိုး၊ အဲဒီက်ဴးလြန္မႈအျပစ္ကို ကၽြန္မ ေမ့ျပစ္လိုက္တာကို ကၽြန္မ ေကာင္းေကာင္း မွတ္မိပါတယ္””ဟူ၍ ျပန္ေျဖ လိုက္သည္။

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခံစားခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ျခင္း

                ခါးသီးျခင္းမွ အျပစ္လႊတ္ျခင္းအျဖစ္သို႔ ကူးေျမာက္ျခင္း၌ အေရးႀကီးသည့္အပိုင္းတစ္ခုမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ့ အျပစ္လႊတ္ေပးရန္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ္လည္း နာက်င္မႈမွာ ဆက္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။”” နာၾကည္းျခင္းႏွင့္ ခါးသီးျခင္းမွ လံုးလံုးလ်ားလ်ား လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခံစားခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သည္။

                ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခံစားခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ နည္းလမ္းရွိပါသလား။ ရွိပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အတြက္ နည္းလမ္းမွာ ကိစၥတစ္ခုကို အျမင္ေျပာင္းလဲ၍ၾကည့္ရန္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အတိတ္က အေျခအေနတစ္ခု၏ အခ်က္အလက္ မ်ားကို မေျပာင္း လဲႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ကိစၥတစ္ခုကို ျမင္ေသာအျမင္ကိုမူ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အတြင္းပိုင္းမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျမင္ေသာ ယံုၾကည္ေသာ အရာမ်ား အားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းခံထားရသည္ကို သတိရပါ။

                ေယာသပ္ကိုၾကည့္ပါ။ ေယာသပ္၏အစ္ကိုမ်ားသည္ သူ႔ကိုအလြန္မုန္းတီး၍ ကၽြန္အျဖစ္ ေရာင္းစား ခဲ့သည္ကို သိရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေန၏အခ်က္အလက္မ်ားကို မေျပာင္းလဲႏိုင္ပါ။ ျဖစ္ခဲ့ေသာ အရာသည္ ထာ၀ရျဖစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေယာသပ္သည္ သူအစ္ကိုမ်ားကို မနာၾကည္းခဲ့ပါ။

                ေယာသပ္သည္ သူ႔ကိုဤမွ်လုပ္ခဲ့ေသာ အစ္ကိုမ်ားအေပၚတြင္ ဘာေၾကာင့္ စိတ္ေကာင္းထားႏိုင္ သနည္း။ သူသည္ ထိုအေျခ အေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ဆီေလ်ာ္ေသာအဓိပၸာယ္တခုကို ရွာေတြခဲ့၍ ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ သူ၌ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ် ေသာအရာ တို႔တြင္ ဘုရားသခင္၏ လက္ေတာ္ ၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူေကာင္းစားဖို႔အတြက္ ထုိအေျခအေန အားလံုးကို အသံုးျပဳခဲ့သည္ကို ေယာသပ္ နားလည္ခဲ့သည္။ သူ႔အစ္ကိုမ်ားကို ေျပာသည္မွာ ““သင္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္ကို ညႇဥ္းဆဲ မည္ႀကံၾကေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ယေန႔ ျဖစ္သည္ အတိုင္း၊ လူမ်ားအသက္ခ်မ္းသာေစျခင္း ငွာ၊ ေက်းဇူးျပဳမည္ႀကံေတာ္ မူ၏။”” ဟုျဖစ္သည္။

                ေယာသပ္၏ အျဖစ္အပ်က္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဤႀကီးမားေသာအမွန္တရားကို သင္ၾကားေပးသည္ အမွန္တရားမွာ “ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သာ သူကို ယံုၾကည္ပါက အေျခအေနဆိုးထဲမွ ေကာင္းေသာအရာမ်ားကိုရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္။” ဘုရားသခင္သည္ မေကာင္းမႈကို မျဖစ္ ေစပါ။ သို႔ေသာ္ သူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ၿပီးျပည့္စံုရန္အတြက္ မေကာင္းမႈမ်ားကို အသံုးခ်ႏိုင္သည္။ က်မ္းစာက “ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ေသာ သူ.....တို႔၏အက်ိဳးကို ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ တညီတၫြတ္တည္းျပဳစုၾကသည္ကို ငါတို႔သိၾက၏။””ဟုဆို ထားသည္။ ေရာ ၈ း ၂၈

                ဤက်မ္းပိုဒ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ““ျမင္””သည္ (သို႔) ““နားလည္သည္””ဟုမေျပာထားပါ။ ““ခပ္သိမ္းေသာ တရာတို႔သည္ ဘုရားသခင္ ကိုခ်စ္ေသာသူတို႔အဖို႔ တညီတၫြတ္တည္း လုပ္ေဆာင္ၾကသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ““သိ””ၾကသည္။ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အက်ိဳးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ““မျမင္ႏိုင္”” (သို႔)““နားမလည္ႏိုင္””ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္က ထိုသို႔ေျပာထားသည့္ အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အက်ိဳး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ““သိ””ႏိုင္သည္။

                ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မေျပာင္းလဲႏိုင္ပါ။ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သမွ်သည္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ မေျပာင္းလဲႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုအေျခအေနမ်ားထဲမွ ေကာင္းေသာအရာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ရမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဤသို႔ေျပာႏိုင္သည္။ ““သခင္၊ ထိုလူသည္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ အေတာ္ပင္ဆိုးပါသည္။ ေယာသပ္၏အျဖစ္အပ်က္ ကဲ့သို႔ပင္ ဤအေျခအ ေနထဲမွ ေကာင္းေသာ အရာမ်ားထြက္ေပၚလာေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္ သခင့္ကို ယံုၾကည္ပါသည္။””

                ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထာ၀ရကာလ ေကာင္းစားရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အျမင္အရ ဆိုးေသာ အရာမ်ားႏွင့္ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔ကို အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ေစသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယံုၾကည္ၾကေသာအခါ အေျခအေနတို႔ကို အျခားအျမင္တစ္ခုျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျမင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာအရာမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ဤအရာသည္ အတိတ္ အေျခအေန ဆိုးမ်ားမွ နာက်င္မႈကို ဖယ္ထုတ္ေပးၿပီး ခါးသီးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ေစသည္။

 

႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိေသာ ရတနာ

 နာၾကည္းမႈ ႏွင့္ ခါးသီးမႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အက်ဥ္းသား ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို လႊတ္ျခင္းအခြင့္ကို ေပးသည္။

 

ေမးခြန္းမ်ား

မွန္ / မွား

၁။            နာၾကည္းျခင္းဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦးက အတိတ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္အေပၚ က်ဴးလြန္ထားခဲ့ေသာ အမႈကို ေဒါသအႀကီးအက်ယ္ ထြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

 

၂။            ခါးသီးမႈသည္ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔အတြက္ မေကာင္းေသာ္လည္း က်န္းမာေရးကိုမူ မထိခိုက္ေစပါ။

 

၃။            ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔သည္ တစ္စံုတစ္ဦးကို ခါးသီးလွ်င္ေတာင္မွ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို မထိခိုက္ ႏိုင္ပါ။

 

၄။            ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အတြင္းပိုင္းမွ ျမင္ေသာအျမင္ႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားအားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားျခင္းခံရသည္။

 

၅။            ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အက်ိဳးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ကို မျမင္ႏိုင္(သို႔) နားမလည္ႏိုင္ၾကေသာ္လည္း ဘုရားသခင္က ထိုအေၾကာင္းကို ေျပာထားေသာေၾကာင့္ ““သိ””ႏိုင္ ၾကသည္။

 

၆။            တခါတရံ တစံုတဦးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို မွားယြင္းစြာျပဳေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ နားၾကည္းျခင္းေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို ျမင့္ျမတ္သည္ဟု ခံစားရေလ့ရွိသည္။

 

၇။            ““အျပစ္လႊတ္ျခင္း”” ဆိုသည္မွာ မွားယြင္းေသာအမႈ (သို႔) နာက်င္မႈဒဏ္ရာကို မိမိဘာသာခံယူ၍ သတိတရမရွိေနေစရန္ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

 

၈။            အျပစ္လႊတ္ေပးရန္အတြက္ အဖိုးအခႀကီးသည္။ မလႊတ္ရန္အတြက္မူ သာ၍အဖိုးအခႀကီးသည္။

 

၉။            နာၾကည္းမႈႏွင့္ ခါးသီးျခင္းမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အက်ဥ္းသားမ်ားျဖစ္ေစၿပီး ဘယ္အရာကမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုလြတ္ေျမာက္ေအာင္ မလုပ္ေပးႏိုင္ပါ။

 

၁၀။          ကၽြႏ္ုပ္တို႔မႏွစ္သက္တာေတာင္မွ အျပစ္လႊတ္ေပးရန္ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဤသင္ခန္းစာမွ မည္သည့္ အေရးႀကီးေသာ သမၼာတရားကို သင္ သင္ယူသိရွိခဲ့သနည္း။

 

 “ခပ္သိမ္းေသာစိတ္တုိဴခင္း၊ စိတ္ဆုိးဴခင္း၊ အမဵက္ထၾက္ဴခင္း၊ ေအာ္ဟစ္ေငၝက္ေငၞဴခင္း၊ သူႛအသေရပဵက္ေအာင္ေဴပာဆုိဴခင္းတုိႛကုိ၎၊ ခပ္သိမ္း ေသာ မနာလုိဴခင္းကုိ၎၊ သင္တုိႛမႀပယ္႟ႀားဳကေလာ့။-အခဵင္းခဵင္းေကဵးဇူးဴပႂဴခင္း၊ သနားစုံမက္ဴခင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္ေဳကာင့္ သင္တုိႛ၏ အဴပစ္ ကုိ လၿတ္ေတာ္မူသကဲ့သုိႛ အခဵင္းခဵင္းအဴပစ္လၿတ္ဴခင္း႟ႀိဳကေလာ့။” (ဧဖက္၊ ၄း၃၁-၃၂)

 

ဤ က်မ္းပိုဒ္ကို က်မ္းစာအုပ္၌ ႐ွာေဖြၿပီး မ်ဥ္း တားပါ။ အလြန္ေကာင္းေသာ က်မ္းခ်က္မ်ားျဖစ္ျပီ အလႊတ္က်က္မွတ္ပါ။

                                                                                                                                     ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)