အဖိုးျဖတ္၍မရေသာလက္ေဆာင္ The Priceless Gift Lesson 9

ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)

အလြန္ခ်မ္းသာသည္ သင္၏ေဆြမ်ိဳးတဦးက သင့္အားအလြန္တန္ဖိုးႀကီးသည့္ ေက်ာက္ျမတ္ ရတနာတစ္ခုကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးသည္ဟု ဆိုၾကပါစို႔။ သင္ေတြ႕ဖူးသမွ်ေသာ စိန္မ်ားထဲတြင္ ထိုစိန္ႀကီးသည္ အလွပဆံုးျဖစ္ၿပီး အဖိုးလည္းမျဖတ္ႏိုင္ပါ။ ဤမွ်တန္ဖိုးႀကီးလွေသာ စိန္ကို သေဘာတူညီမႈ တစ္ခုျဖင့္ သင့္အားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သေဘာ တူညီမႈမွာ သင့္ဘ၀၏ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္၌ သင္သည္ ထိုစိန္ႀကီးအား သင့္အတြက္အလြန္အေရးပါသူကို ေ၀မွ် ေပးႏိုင္ေသာ အခြင့္ထူး သင့္၌ ရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ထိုစိန္ကို တဦးတည္းကိုသာ တႀကိမ္တည္းေပးႏိုင္သည္။ သင္သည္ တႀကိမ္ေပးၿပီးပါက၊ ထိုအရာသည္ အၿပီးအပိုင္ေပးလိုက္ေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္လာမည္။ သင္သည္ ဤလက္ေဆာင္ကို မည္သို႔ ကိုင္တြယ္မည္နည္း?

သင္သည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျမင္ၿပီး ခ်ီးက်ဴးေလးစားခဲ့ရေသာသူကို ေပးမည္ေလာ့? သင္သည္ ဤအရာကို သင္ႏွင့္ေတြ႕တာမၾကာေသးဘဲ ေနာက္ထပ္ေတြ႕ရန္လည္း အေၾကာင္းမရွိသည့္ သူကို ေပးမည္ေလာ? သူ႔အေပၚတြင္ ထားေသာ သင္၏အခ်စ္ကို သက္ေသျပဖို႔ရန္အတြက္ ထုိအရာကို မျဖစ္မေန ေပးရမည္ဟု ေျပာေသာသူအား သင္သည္ ထိုအရာကို ေပးမည္ေလာ? ဤလက္ေဆာင္ကို ေပးရန္အတြက္ မွန္ကန္ေသာလူကို သင္ဟာ ရွာေဖြေနတံုး၊ အျခား သူမ်ား က ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍ သင့္ကိုေလွာင္ေျပာင္ၾကေသာအခါ၊ သင္သည္ ထိုလက္ေဆာင္ကို တဦးဦးအား နေမာ္နမဲ့ ေပးလိုက္ မည္ေလာ? သင္က ဤသို႔ေျပာ လိမ့္မည္။ ““ဘာလို႔ေပးရမွာလဲ။ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ လက္ေဆာင္နဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့သူကိုေတြ႕မွသာ ဒီလက္ေဆာင္ကိုေပးမွာပါ။””

လူငယ္လူရြယ္တိုင္းကို အဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေသာလက္ေဆာင္တစ္ခုကို ေပးအပ္ထားသည္။ ထိုလက္ ေဆာင္မွာ သူ/သူမ၏အပ်ိဳစင္ဘ၀ (သို႔) လူပ်ိဳဘ၀ပင္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ဤလက္ေဆာင္ကို တဦးတည္းကိုသာေပးႏိုင္ၿပီး တႀကိမ္ တခါတည္းသာေပးႏိုင္သည္။ သင္နားလည္သည္ျဖစ္ေစ၊ နားမလည္သည္ ျဖစ္ေစ၊ သင္၏အပ်ိဳစင္ဘ၀သည္ တန္ဖိုး မျဖတ္ ႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း လူမ်ားစြာတို႔သည္ ထိုအရာကို နေမာ္နမဲ့ ေပးတတ္ၾကသည္။ သူတို႔ ဘာလုပ္ေနလဲဆိုတာကို သူတို႔ သိပံု မေပၚပါ။ သင္၏အပ်ိဳစင္ဘ၀ကို အျခားသူတဦးအား ေပးအပ္လိုက္ျခင္းဟာ သင္၏အဖိုးတန္ စိန္တံုးႀကီးကို အျခားသူ တဦးအား ေပးလိုက္ျခင္းနဲ႔တူၿပီး လူငယ္မ်ားစြာတို႔ဟာ ဤလက္ေဆာင္နဲ႔ မထိုက္တန္တဲ့သူကို ေပးမိလိုက္ၿပီဆိုတာကို ေနာက္ပိုင္းမွ နားလည္လာၾကပါတယ္။ ယခုတြင္ ထိုလူသည္ ထြက္ခြာသြားၿပီး သူႏွင့္အတူ သင္၏စိန္ႀကီးလည္း ပါသြားၿပီ ျဖစ္သည္။

တစ္ခုတည္းေသာ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းမွလြဲ၍ သင္၏အခ်စ္ဇာတ္လမ္းအားလံုးဟာ တေန႔တြင္အဆံုး သတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ အဆံုးမသတ္ဘဲ တည္တ့ံခဲ့ေသာအခ်စ္ဇာတ္လမ္းတစ္ခုတည္းကသာ အိမ္ေထာင္ေရးဘ၀ဆီသို႔ ဦးတည္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။ သင္သည္ သင္၏အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ရတနာကို အဆံုးသတ္ ခဲ့ေသာအခ်စ္ဇာတ္လမ္းမ်ား၌ တစံု တဦးအား ေပးအပ္ခဲ့ပါက သင္သည္ ေနာင္တရလိမ့္မည္။

သင့္ရဲ႕ ““တဦးတည္းေသာသူ””ကိုေတြ႕ၿပီဟု မည္သို႔သိႏိုင္မည္နည္း? အစပိုင္းတြင္ သင္သည္ ေသခ်ာေပါက္ မသိႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မွန္ကန္ေသာအခ်ိန္ႏွင့္ လူကို ေတြ႕သည္အထိ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ထိန္းမည္ဟု သင္၏စိတ္ထဲ၌ ဆံုးျဖတ္ထားျခင္းဟာ သင့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးပင္ျဖစ္သည္။ သင္လက္ထပ္မည့္သူဟာ မွန္ကန္ေသာလူျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သင္ လက္ထပ္မည့္အခ်ိန္ဟာလည္း မွန္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေသခ်ာေစပါ။

သင္က ““ဒါေပမယ့္၊ ကၽြန္ေတာ္/မ သူငယ္ခ်င္းအမ်ားစုက လိင္ဆက္ဆံေနၾကတယ္”” ဟုေျပာလိမ့္မည္။ သင္၏ သူငယ္ခ်င္းအားလံုးက လုပ္ေနတာေတာင္မွ ဤသို႔လုပ္ျခင္းဟာ မမွန္ကန္ပါ။ အျပစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ လက္မထပ္မီ ဆက္ဆံခဲ့ေသာ လူ အမ်ားစုဟု သူတို႔ရဲ႕ဘ၀ ေနာက္ေၾကာင္းကို ျပန္ေတြးတဲ့အခါ၊ ေနာင္တရၾကၿပီး ““အသံုးခ် ခံခဲ့ရ””တယ္လို႔လည္း ခံစားၾကပါတယ္။ သင္သည္ သင္၏အပ်ိဳစင္ဘ၀ကို အျခားသူတဦးဦးအား ေပးလိုက္ ၿပီးသည္ ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္၊ ထိုအရာကို လံုး၀ျပန္မရႏိုင္ေတာ့ပါ။

မိန္းကေလးအခ်ိဳ႕သည္ အပ်ဳိစစ္စစ္ျဖစ္ေသာ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ ေကာင္မေလးတဦး၏ဘ၀ကို စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ျဖစ္ ေအာင္ လုပ္ေနခဲ့သည္။ သူတို႔သည္ သူမအား က်ီစယ္ေလွာင္ေျပာင္ၾကၿပီး ဖိအားမ်ားေပး ေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တေန႔၌ မွန္ကန္ေသာ အေျဖတစ္ခုဟာ သူမေခါင္းထဲသို႔ ၀င္လာခဲ့သည္။ သူမက သူတို႔အား ဤသို႔ေျပာခဲ့သည္။ ““ငါကနင္တို႔လိုမ်ိဳး အခ်ိန္မေရြးျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္၊ နင္တို႔ကေတာ့ ငါ့လိုမ်ိဳး ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။””

သင္၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ဘာပဲလုပ္ေနပါေစ၊ သင္၏အပ်ိဳစစ္မႈအား တန္ဖိုးထားတက္ျခင္းဟာ သင့္ဘ၀အတြက္ အေကာင္းဆံုးပင္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သင္နားလည္ရန္လိုအပ္သည္။ သူႏွင့္အတူ သင္၏ ဘ၀ကို ေ၀မွ်ခံစားလိုသည့္သူကို သင္ေတြ႕ပါက၊ ထိုသူအား သင္ေပးလိုေသာ လက္ေဆာင္မွာ သင္၏ အပ်ိဳစင္ဘ၀ (သို႔) လူပ်ဳိဘ၀ျဖစ္မည္ မဟုတ္ေလာ? ထိုလက္ေဆာင္ထက္ သာ၍ေကာင္းေသာလက္ေဆာင္ရွိဦးမည္ေလာ? ဤလက္ေဆာင္ထက္သာ၍ အဖိုးထိုက္၍ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ လက္ေဆာင္မရွိပါ။ ဤအခ်က္ဟာ ေယာက်္ားေလးမ်ားအတြက္ေရာ၊ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ပါ မွန္ကန္ သည္။ ဤ လက္ေဆာင္သည္ တစ္ဘ၀လံုး တည္တံ့ေနမည္ျဖစ္ေသာ လက္ေဆာင္ျဖစ္သည္။

ေယာက်္ားတဦးသည္ မဂၤလာဦးည၌ သူ၏သတို႔သမီးကို ေပးႏိုင္ေသာအျမင့္ျမတ္ဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး လက္ေဆာင္ မွာ သူ၏သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင္ဟာ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ အလြန္ အေရးပါ တဲ့ သူပါ။ ငါတို႔ရဲ႕အိမ္ေထာင္ေရးဟာလည္း အလြန္အေရးႀကီးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မင္းအတြက္ ငါ့ကိုငါ ထိန္းသိမ္းခဲ့တယ္ ဟုေျပာေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

သင္ႏွင့္ပုဂ္ၢိဳလ္ေရးရာစကားအခ်ိဳ႕ ေ၀မွ်ပါရေစ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအၾကာက၊ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ သတို႔ သမီးႏွင့္အတူ လက္ထပ္ပြဲက်င္းပရာစင္ျမင့္ေပၚမွာ မတ္တပ္ရပ္ေနခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္ သူဟာ ကမၻာေပၚရွိ အလွပဆံုးမိန္းကေလးျဖစ္ၿပီး သူမလွပသလိုမ်ိဳး ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ က်မ္းက်ိန္သစၥာဆိုၿပီး လက္စြပ္အျပန္အလွန္၀တ္ေပးၾကပါတယ္။ တဦးကိုတဦး ေပးဖို႔ မ်ားစြာအဖိုးတန္တဲ့လက္ေဆာင္တစ္ခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ဦး လံုး မွာ ရွိခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အပ်ိဳ လူပ်ဳိရည္စစ္မႈပင္ျဖစ္သည္။

သူမရဲ႕အပ်ိဳစင္ဘ၀ကို ကၽြန္ေတာ့္အားေပးျခင္းထက္ သာ၍ေကာင္းေသာလက္ေဆာင္မ်ိဳးကုိ ကၽြန္ေတာ့္အား သူမ ေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဤလက္ေဆာင္ကိုအလြန္ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိး ခဲ့တယ္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ယခုတိုင္ေအာင္ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူမကလည္း ကၽြန္ေတာ့္လို ပဲ ေျပာမွာေသခ်ာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ကၽြန္ေတာ့္မိန္းမ လက္ထပ္ခဲ့တာ အခုဆိုရင္ ၆၅ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အရင္ကထက္ေတာင္ တဦးအေပၚတဦးအခ်စ္ေတြ ပိုလာ ေနပါတယ္။


ခါးသီးေသာအသီးအႏွံ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ...... ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ..... ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို အဆက္မျပတ္ခ် ေနရပါတယ္။ အဓိကအခ်က္မွာ သင္သည္ ေကာင္းေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၉၉ ခုကိုခ်ႏုိင္ၿပီး မွားေသာဆံုးျဖတ္ ခ်က္တခုတည္းသာ ခ်မိ ေသာ္လည္း၊ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုအတြက္ တသက္လံုးေနာင္တရေနႏိုင္သည္။

““လက္မထပ္မီ လိင္ဆက္ဆံျခင္းအား သင္ဘယ္လိုျမင္သနည္း။”” ဟူေသာေမးခြန္းမွာ လူငယ္ အမ်ားစုက အႀကံျပဳေဆြးေႏြးသူမ်ားအား ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေမးေလ့ရွိေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ သူတို႔သိလိုသည္မွာ ““လက္မထပ္မီ ဆက္ ဆံျခင္းအား NO ဟုေျပာရန္ ခုိင္မာေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ရွိပါသလား။ ရွိမယ္ဆုိရင္ ထုိအေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကို သိလိုပါတယ္။

လက္မထပ္မီဆက္ဆံျခင္းကို NO ဟုေျပာရန္အတြက္ ခိုင္မာေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ ထို အေၾကာင္း ျပခ်က္မ်ားကုိ ဤက်မ္းပုဒ္တစ္ပုဒ္တည္းျဖင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္၍ ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ ““အလြဲမယူၾကႏွင့္ ..... လူသည္ မ်ိဳးေစ့ႀကဲသည္အတိုင္း၊ အသီးအႏွံကို ရိတ္ရလိမ့္မည္။ မိမိဇာတိပကတိ၌ မ်ိဳးေစ့ႀကဲေသာသူ သည္ ဇာတိပကတိအားျဖင့္ ပုပ္ပ်က္ျခင္းအသီးအႏွံ (ခါးေသာအသီးအႏွံ) ကိုရိတ္ရလိမ့္မည္။”” ဂလာ ၆း၇

ေရွးက်ေသာစကားပံုတစ္ခုက ဤသို႔ဆိုသည္။ ““စားပါ၊ ေသာက္ပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္ပါ။ မနက္ျဖန္ေရာက္ရင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေသမွာပဲ။ ဤစကားပံုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပႆနာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အမ်ားအားျဖင့္ မနက္ျဖန္ မွာေသမည္မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၍ အသီးအႏွံကို မနက္ျဖန္တြင္ ရိတ္ရမည္ျဖစ္သည္။


လက္မထပ္မီဆက္ဆံျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ခါးသီးသည့္အသဲီးအႏွံအခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာ ၾကပါစို႔။

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နာက်င္ျခင္းဆိုသည့္ ခါးသီးေသာအသီး

မိမိ၌ ကိုယ္၀န္ရွိၿပီဟုသိသြားေသာ ငယ္ရြယ္သည့္မိန္းကေလးတစ္ဦးအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာအခ်ိဳ႕ ရွိေသာ္လည္း တခုမွမေကာင္းပါ။ မ်ားစြာတို႔က ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ရန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမွာ ဤသို႔ဖ်က္ခ်ျခင္းက အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ အျမန္ဆံုး အေျဖတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟုထင္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျမန္လွ်င္ျမန္ႏုိင္ေသာ္လည္း လြယ္ကူသည့္ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္း ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းဆိုသည္မွာ မေမြးဖြားရေသးေသာသင္၏ရင္ေသြးကို သတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤအျခင္းအရာသည္ မိမိ၌အျပစ္ရွိေနသည္ဟု ေရရွည္ခံစားရမႈႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ေရရွည္နာက်င္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏုိင္ ေသာ အျပစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

+ Tansy သည္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္၌ ေဆးစြဲေနစဥ္ကာလအတြင္း ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တစ္ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္၊ ခြဲစိတ္ကုသမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေဆး႐ံု၌ရွိေနစဥ္ကာလ အတြင္း၊ သူမ၏ကိုယ္၀န္ ဖ်က္ခ် ခဲ့သည့္ အေတြ႕အႀကံဳကို နာရီေပါင္းမ်ားစြာျပန္ေျပာင္းေတြးေနခဲ့သည္။ သူမသည္ သူမ၏ကေလးငယ္ကို သတ္ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ဘယ္သူကမွ သူမအား မခ်စ္ေတာ့ပါ ဟုသူမခံစား ခဲ့ရသည္။

+ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ Joan ဆိုေသာမိန္းကေလးသည္ သူမကိုယ္၀န္ ၁၂ ပတ္သက္တမ္းေရာက္ ေသာအခါ၊ ကိုယ္၀န္ ဖ်က္ခ်ခဲ့သည္။ သူမကို ၾကည့္ရသည္မွာ အေျခအေနေကာင္းပံုရေသာ္လည္း သူမ၏ ဒုတိယကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္၌ ကေလးငယ္မ်ား တစ္ညလံုးငိုေနသည့္အသံကို ၾကားခဲ့ရၿပီး နာက်င္မႈအားလံုးသည္ သူမထံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ လာခဲ့ သည္။

+ Mirian သည္ တမင္တကာေဆးကို အလြန္အကၽြံသံုးစြဲၿပီးေနာက္၊ ေဆး႐ံု၏အေရးေပၚအခန္းထဲသုိ႔ ေခၚေဆာင္ လာျခင္းကိုခံရသည္။ ပံုမွန္မိန္းကေလးျဖစ္ပါရက္နဲ့႔ ဘာေၾကာင့္ေသေၾကာင္းႀကံရန္ ႀကံစည္ခဲ့ သလဲဆိုတာကို သူမအား ၾကည့္႐ႈကုသေပးေနေသာ စိတ္ပညာရွင္က ေလ့လာစူးစမ္းခဲ့သည္။ သူမႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ Mirian သည္ ေသေၾကာင္းႀကံစည္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို ရွင္းျပခဲ့သည္။ အေစာပိုင္း ၆ လခန္႔က သူမဟာ ကုိယ္၀န္တစ္ခုဖ်က္ခ်ထားခဲ့ၿပီး သူမ ေသေၾကာင္းႀကံစည္ေသာေန႔မွာ သူမ၏ကေလးေမြးဖြားမည့္ရက္ကို အၾကမ္းဖ်င္း ခန္႔မွန္းထားေသာေန႔ ျဖစ္သည္။


ကိုယ္၀န္ရွိျခင္း၏ ခါးသီးေသာအသီး

လက္မထပ္မီဆက္ဆံျခင္း၏ ခါးသီးေသာအသီးမ်ားထဲမွ တစ္သီးမွာ ကိုယ္၀န္ပင္ျဖစ္သည္။ အျခားတဦးဦးသာ၌ ျဖစ္လိမ့္မည္ ဟု သင္လြယ္ကူစြာေတြးႏုိင္ေသာ္လည္း သင္၌လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ေခ်ာက္ခ်ားခဲ့ရေသာ ညေပါင္းမ်ားစြာ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးေနာက္ Denise ဟာ အိပ္ယာေပၚမွာ လဲေလ်ာင္းၿပီး သူမ၏အေဖကိုမည္ကဲ့သို႔ ေျပာျပရမည္ကို အစမ္းေလ့က်င့္ေနခဲ့သည္။ သူမ၏စိတ္သည္ Stop ခလုတ္ကိုႏွိပ္ထားေသာ TV ဖန္သားျပင္ကဲ့သို႔ မၾကာခဏ ေအးခဲ သြား တတ္သည္။ အမည္နာမ မခြဲျခားႏုိင္တဲ့ အားတစ္ခုခုက Remote Control ျဖင့္ သူမအား ထိန္းခ်ဳပ္ခ်ယ္လွယ္ေနသည္ ဟု သူမ ေတြးထင္ခဲ့သည္။ ဘာဆက္လုပ္ ရမလဲဆိုတာကို Denise မသိခဲ့ပါ။  Ronnie အေၾကာင္းစဥ္းစားတဲ့အခါ၊ သူမရဲ႕ ေမး႐ိုးေတြက မာေတာင့္ သြားပါသည္။ သူဟာ ထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္သည္။ ကိုယ္၀န္ ဖ်က္ခ်ရန္ အတြက္ ေငြရွာေပးမည္ဟု ေျပာခဲ့ေသာ သူ၏စကားလံုးမ်ားသည္ သူ႔ပါးစပ္ဖ်ားအတြင္းသို႔ အလြယ္တကူ ေရာက္လာ သကဲ့သို႔ သူမ၏အခ်စ္ကို ေဖာ္ထုတ္ျပသရန္အတြက္ သူႏွင့္လိင္ဆက္ဆံရမည္ ဟုလည္းအလြယ္တကူေျပာ ခဲ့သည္။ Denise ဟာ ၈ တန္းသာ ရွိေသးၿပီး ေရွာင္လႊဲ၍မရေသာ သူမ၏အေဖအား ဖံုးကြယ္ရန္ႀကိဳးစားေနသူ ျဖစ္သည္။ Ronnie အိပ္ခန္းထဲ၌ ကုန္ဆံုးခဲ့ ေသာ ညကို သူမ၏စိတ္ထဲတြင္ ထပ္ခါတလဲလဲျမင္ေယာင္ေနမိိသည္။ အေရာင္မရွိ၊ အသက္မရွိဘဲ၊ အရာအားလံုးဟာ ေဖ်ာ့ေတာ့ေနတဲ့ အမွတ္ရစရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ““ငါ့က်မွ ဘာလို႔ျဖစ္ရတာလဲ““ဟု Denise ကေတြးသည္။ ဤသို႔ေသာ အရာသည္ သူမ၌လံုး၀မျဖစ္ႏုိင္ ေလာက္ပါဟု သူမထင္ထားခဲ့သည္။


ငယ္ရြယ္ေသာမိခင္မ်ားအတြက္ ျပႆနာႀကီးမ်ား၏ ခါးသီးေသာအသီး

လက္မထပ္ရေသးဘဲ ကိုယ္၀န္ရွိေနသည့္ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးမ်ား၏ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားမ်ားသည္ ေက်ာင္း ထြက္ၾကၿပီး လုပ္စာနိမ့္ေသာအလုပ္မ်ားကိုသာ ရရွိၾကသည္။ မရပါက အစိုးရကေပးေသာ အေထာက္အပံ့ျဖင့္သာ အသက္ရွင္ၾကရသည္။ သူတို႔၏ကေလးမ်ားကုိ ေမြးဖြားရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာ လက္မထပ္ရေသးသည့္   ငယ္ရြယ္ေသာ မိခင္မ်ား၏ဘ၀မွာ ခက္ခဲသည္။ ကေလးမေမြးမီ၊ သူမ၏အခန္းသည္ ခပ္မွိန္မွိန္အေရာင္မ်ိဳးျဖင့္ခ်ယ္ထားၿပီး နံရံေပၚတြင္ လည္း သူမအႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဆံုး Rock ‘n’ Rol   အႏုပညာရွင္မ်ား၏ ပံုမ်ားျဖင့္တန္ဆာဆင္ထားသည္။ ယခုတြင္မူ Rock ‘n’ Rol ၾကယ္ပြင့္မ်ား၏ပံုမ်ားကို ျဖဳတ္ပစ္လိုက္ရၿပီး အခန္းနံရံကိုလည္း အျဖဴေရာင္ေဆးဆိုးလိုက္သည္။ Angela ၏အခန္းသည္ ၆ ပတ္ သားအရြယ္ Corey Allen ၏မူႀကိဳေက်ာင္းေလး ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

၁၅ ႏွစ္သာရွိေသးေသာ Angela သည္ မိမိကိုယ္ကိုမိခင္တဦးအေနျဖင့္ ျမင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အခက္ အခဲရွိသည္။ ““ကၽြန္မဟာ အရင္ကလို ငယ္ငယ္ေလးပဲရွိပါေသးတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး ႀကီးျပင္းလာေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။”” ဟု သူမ က ဆိုသည္။ အမွန္တကယ္ပင္ သူမသည္ ဧည့္ခန္းထဲ၌ သာမန္ဆယ္ေက်ာ္ သက္ေလးအတိုင္း ထိုင္ကာ Rock ဂီတပြဲသို႔သြားရန္အတြက္ သူမ၏မိဘမ်ားထံမွ ခြင့္ေတာင္းေနသည္။ ေခြးကေလးတစ္ေကာင္ ေမြးႏုိင္မလားဆိုတာကို ေမးေနၿပီး သူမအား ဘာမွလုပ္ခြင့္ မေပးဘူး ဟုဆိုကာ ေစာဒကတက္ေနသည္။

“ကေလးမ်ားဟာ ႀကီးမားသည့္ ေျခလွမ္းတစ္ခုပါပဲ။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသခ်ာစဥ္းစားခဲ့သင့္သည္။” သူမဟာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၏ အေလးခ်ိန္ကိုနားလည္စျပဳလာသည္။ ““မေန႔တုန္းက ကၽြန္မရဲ႕ ကေလးေၾကာင့္ အိမ္စာကို မလုပ္ႏုိင္ခဲပါဘူး။”” ဟုသူမ၏ ေကာက္ေနေသာအညိဳေရာင္ဆံပင္ေလး ေတြကို တခ်က္သပ္ကာ ေျပာသည္။ ““သူ႔ကုိ ေကၽြးၿပီးရင္း ေကၽြးေနရတယ္။ သူ႔ကိုေအာက္ခ်တဲ့အခါတိုင္းမွာ၊ သူက ျပန္ခ်ီေစခ်င္တယ္။”” သူမက ထပ္မံ၍ ၀န္ခံသည္။ ““ကေလးေတြဟာ ႀကီးမားတဲ့ေျခလွမ္းတစ္ခုပါပဲ။ ကၽြန္မ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေသခ်ာ စဥ္းစားခဲ့သင့္ ပါတယ္။”” ဆယ္ေက်ာ္သက္အေမမ်ား၏ ႏုိ႔စို႔အရြယ္ ရင္ေသြးမ်ား၏ နာမက်န္းျဖစ္မႈႏႈန္းႏွင့္ ေသေပ်ာက္ႏႈန္းသည္ ျမင့္မားသည္။ သူတို႔သည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႀကီးျပင္း လာေသာအခါ၊ ပညာေရးႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ ခံစား ရေလ့ ရွိသည္။ သူတုိ႔ မိဘမ်ား၏ မရင့္က်က္မႈေၾကာင့္ သူတို႔ထဲမွမ်ားစြာတို႔သည္ ကေလးငယ္မ်ားအား အလြဲသံုးစားလုပ္သူမ်ား၏ သားေကာင္ျဖစ္သြားတတ္ၾကသည္။


လက္ထပ္ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ား၏ခါးသီးေသာအသီးအႏွံ

လက္မထပ္မီဆက္ဆံျခင္း၏ ျပင္းထန္ဆိုး၀ါးေသာ ရလဒ္မ်ားထဲမွတစ္ခုမွာ လူတဦးသည္ အေတြ႕ အႀကံဳဆိုးႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳခံရေသာေၾကာင့္ လက္ထပ္သည့္အခါ၊ အိမ္ေထာင္ေရးဘ၀ရွိ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအခန္း က႑ကို လက္မခံေတာ့ဘဲ၊ ထိုက႑၌၀မ္းေျမာက္ျခင္းလည္း မရိွေတာ့ပါ။ လက္မထပ္မီဆက္ဆံျခင္း၏ အျခားဆိုး၀ါးေသာရလဒ္တစ္ခုမွာ ““ေနာက္ ေၾကာင္းကို ျပန္ျမင္ေယာင္ျခင္း”” ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ သင္နားလည္သည္ျဖစ္ေစ၊ နားမလည္သည္ျဖစ္ေစ၊ လက္မထပ္မီဆက္ဆံခဲ့ေသာအေတြ႕အႀကံဳသည္ သင္၏စိတ္ကြန္ျပဴတာထဲ၌ သိုေလွာင္ ထားျခင္း ခံရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္၊ သင္သည္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္လက္ထပ္ထားတာေတာင္မွ သင္သည္ ထိုအေတြ႕ အႀကံဳ မ်ား ကုိ ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ရေသာ ““ေနာက္ေၾကာင္းကို ျပန္ျမင္ေယာင္ျခင္း”” မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳရမည္ျဖစ္သည္။  သင္၏စိတ္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုထဲ၌ ျပန္လည္ျပသေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားဟာ ျပင္းထန္ေသာျပႆနာမ်ားကုိ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

၃၃ ႏွစ္အရြယ္ရွိ မိန္းမတဦး၏အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ျပႆနာမ်ားတက္ေနသည္။ သူမသည္ သူမအလြန္ လက္ထပ္လို၍ ခင္ပြန္းတစ္ဦးထံမွ သူမလိုလားေသာအရာအားလံုးကို ေပးေသာေယာက်္ား တဦးႏွင့္လက္ထပ္ထားသည္။ သူတို႔တြင္ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာကေလးႏွစ္ဦး ရွိသည္။ သူသည္ ခင္ပြန္း ေကာင္းတဦးေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သူမသည္ သူမ၏ေနာက္ေၾကာင္းကို ထပ္ခါတလဲလဲျမင္ေယာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္လာၿပီး စိတ္ပညာရွင္တဦးႏွင့္သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ သူမက သူမဟာ သူမရဲ႕ ခင္ပြန္းနဲ႕ဆက္ဆံဖို႔အတြက္ သူမခင္ပြန္းရဲ႕မ်က္၀န္းထဲကို ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ၊ Jack (သို႔) Ron (သို႔) Steve ကိုျမင္ လာပါတယ္။ ကၽြန္မ Steve ကို ႏွစ္သက္မႈေတာင္မရွိပါဘူး။ သူနဲ႔ဆက္ဆံေရးဟာ ဆိုး၀ါးတဲ့ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးတစ္ခုပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီလူေတြကိုေတြးမိျခင္းဟာ ကၽြန္မေယာက်္ားအတြက္ ကၽြန္မရဲ႕ စိတ္ဆႏၵ ကိုထိခိုက္ေစပါတယ္။ အခုဆိုရင္ မိုက္ကယ္နဲ႔ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ လိင္ကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ႀကီးမားတဲ့ ျပႆနာတစ္ခု ရွိေနပါတယ္။ ဤအရာသည္ ခါးသီးေသာအသီးအႏွံတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။


လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္တတ္္ေသာေရာဂါမ်ား၏ ခါးသီးေသာအသီးအႏွံ

ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း လူငယ္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ လိင္မွတဆင့္ ကူးဆက္ေသာ ေရာဂါမ်ား(STD) ၏ကူးစက္ျခင္းကုိ ခံရၾကသည္။ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ား၏ျပသနာတစ္ခုမွာ ဤေရာဂါမ်ား ရွိေနျခင္းကုိ မသိဘဲ၊ အျခားသူ တစ္ဦးအား လက္ဆင့္ကမ္းေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ သင္သည္ တစုံတဦးအား ၾကည့္႐ုံမွ်ျဖင့္ သူ၌လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေသာေရာဂါရွိ မရွိကုိမသိႏုိင္ပါ။ မၾကာခဏပင္၊ သင္ လုံး၀မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ သူ၌ပင္ ရွိေန တတ္သည္။ သင္အယုံၾကည္ဆုံးေသာ သူမွာ ႐ုပ္ရည္သန္႔ျပန္ၿပီး၊ စတုိင္က်က်၀တ္စားထားကာ၊ ဘုရားေက်ာင္း ပုံမွန္ တက္ ေသာသူျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ မွားယြင္းေသာသူႏွင့္ တႀကိမ္သာေတြ႔ဆုံ ဆက္ဆံျခင္းအားျဖင့္ သင္သည္ ေရာဂါ ကူးစက္ျခင္း ခံရႏုိင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ားကုိ မကုသႏုိင္ပါ၊ STDs မ်ားကုိ ကုသ၍ မရႏုိင္ ပါ၊ STDs မ်က္ကန္းျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ပ်က္စီးျခင္း၊ ႏွလုံးေရာဂါႏွင့္ မ်ိဳးပြားအဂၤါမ်ားအား ေရရွည္ပ်က္စီးျခင္း မ်ားကို ျဖစ္ေစ ႏိုင္ သည္။


STDs - Sexually Transmitted Diseases

လိင္ကိစၥဟာ အစီအစဥ္မရွိဘဲ ႐ုတ္တရက္လုပ္မိသြားႏိုင္တဲ့အရာျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ကာလတိုတိုေလး အတြင္းမွာ စိတ္ဆႏၵျပင္းျပလာမႈေၾကာင့္ လုပ္မိသြားတဲ့အရာျဖစ္တယ္လိုဆိုၾကပါတယ္။ ဤကိစၥဟာ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ ေတြးေခၚျခင္း အေပၚမွာ အေျခမတည္ထားဘူးလို႔လည္း ေျပာၾကပါတယ္။ လူငယ္မ်ားသည္ AIDS ႏွင့္ အျခားေသာ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္သည့္အရာမ်ားကို မေၾကာက္ၾကျခင္းမွာ ဤေရာဂါမ်ားသည္ သူတို႔၌လံုး၀ျဖစ္မလာပါဟု ထင္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကံမေကာင္းစြာပင္၊ သူတို႔အား ကူးစက္ သြားၾကသည္။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းပင္ လူငယ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ျခင္းကို ခံေနရသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္ တဦးက ဤသို႔ဆိုသည္။ ““ဤကပ္ေရာဂါဆိုးႀကီး၏ ျပန္႔ပြားမႈအေျခအေနကို ေသခ်ာမသိႏိုင္ပါဘူး။ ဤေရာဂါျဖစ္ သူေတြရဲ႕ အနည္းစုကသာ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြဆီကို သတင္းပို႔ၾကပါတယ္။ ပညာရွင္မ်ားက STDs မ်ား၏ေရာဂါ အမ်ိဳးအစား ၂၅ မ်ိဳးခန္႔သည္ ႏွစ္စဥ္၊ အမ်ားအားျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြနဲ႔ အရြယ္ေရာက္ ၿပီးစ လူႀကီးေတြကို အဓိက တိုက္ခိုက္တယ္လိုဆိုပါတယ္။ ဤ STDs ေရာဂါမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္၍ရေသာ ““သာမန္လူမႈေရးေရာဂါ”” မ်ားဟူ၍ သတ္မွတ္လိုက္၍ မရပါ။ STDs မ်ားက ျဖစ္ေစေသာ လိင္အဂၤါအနာမ်ား သည္ AIDS ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ ၀င္ေပါက္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

အျခားသူမ်ားကဲ့သို႔ပင္၊ လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္လည္း ကိုယ္က်င့္တရားမရွိစြာ လိင္ဆက္ဆံမႈ၏အဖိုးအခကို ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အျခားသူမ်ားကဲ့သို႔ပင္၊ သူတို႔က ““အျခားသူတဦးဦးကိုေတာ့ ဒီေရာဂါစြဲကပ္ႏိုင္ေပမယ့္၊ ငါ့ကိုေတာ့ မကူးစက္ႏိုင္ပါဘူး””ဟု ထင္လိမ့္မည္။

ထို႔ေနာက္ အျခားသူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ သူတို႔သည္ သူတို႔၌ကုသ၍မရႏိုင္ေသာ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္သည့္ ေရာဂါ တစ္ခု ရွိေနၿပီဆိုတာကို သိရွိသြားခ်ိန္၌ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္သြားတတ္ၾကသည္။ ဤေရာဂါမ်ားသည္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲမႈႏွင့္ စိတ္ပ်က္မႈကို ဤေရာဂါရွိေသာလူထံသို႔ သယ္ေဆာင္လာသည္။ ပို၍ ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းသည့္ အခ်က္မွာ အျပစ္ ကင္း စင္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္လည္း ဤသို႔ေသာေရာဂါ ဆိုးမ်ားကို သူတို႔၏မိဘမ်ားထံမွတဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္ၿပီး ဤေရာဂါ၏ဆိုး က်ဳိးမ်ားကိုလည္း သူတို႔ဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္လံုး၌ ခံစားသြားၾကရမည္ျဖစ္သည္။

လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေသာေရာဂါ (STD) အမ်ိဳးအစားေပါငး္ ၅၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ေရာဂါအသစ္ အဆန္းမ်ားလည္း ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ေပၚေနသည္။ လူငယ္မ်ားတိုက္ခိုက္ေနေသာ အျဖစ္အမ်ားဆံုး STD မ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႔ကိုသာ ေလ့လာၾကည့္ပါမည္။


STD : လိင္အဂၤါ Herpes ေရာဂါ

Herpes သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရာဂါအသစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဆမတန္ ကူးစက္လြယ္ေသာ ေရာဂါျဖစ္သည္။ လိင္ဆက္ဆံၿပီးေနာက္ ၂-ရက္မွ ရက္ ၃၀ အေတာအတြင္း ေရာဂါလကၡဏာမ်ားအေပၚ လာေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူအခ်ိဳ႕တြင္ ေရာဂါလကၡဏာလံုး၀မျပေသာ္လည္း၊ သူတို႔တြင္ဤေရာဂါ ရွိေနတတ္သည္။ အေရျပား (သို႔) ေပၚရွိ အေပါက္ေလးမ်ားမွတဆင့္ ကိုယ္ခႏၶာအတြင္းသို႔ တိုး၀င္လာေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးတစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ ဤေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္း ျဖစ္ သည္။ ဤပိုးသည္ လိင္အဂၤါမ်ားႏွင့္ ပါးစပ္ေပၚတြင္ နာက်င္၍ယားယံေသာ အရည္ၾကည္ဖုမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အရည္ၾကည္ဖုမ်ားသည္ ၃ပတ္ခန္႔အၾကာတြင္ ေပ်ာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သင့္တြင္ Herpes ေရာဂါရွိဆဲျဖစ္ၿပီး ထိုအရည္ၾကည္ဖုမ်ားသည္ ေနာက္တဖန္ေပါက္လာလိမ့္မည္။ Herpes ေရာဂါကို ကုသ၍မရႏိုင္ပါ။ ဆရာ၀န္တဦးက “Herpes က သင့္ကို ေသေစမွာမဟုတ္သလို၊ သင္ကလည္း သူ႔ကိုသတ္လို႔မရပါဘူး။”ဟု ဆိုသည္။ Herpes ေရာဂါရွိ ေသာ မိခင္သည္ မီးဖြားစဥ္အတြင္း ဤေရာဂါကို မိမိ၏ရင္ေသြးငယ္အား ကူးစက္ေစႏိုင္သည္။

၁၇ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတဦးသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လိင္ဆက္ဆံရာ၌ Herpes ေရာဂါစြဲကပ္ခဲ့သည္။ သူမ၏ကိစၥ၌ ရာသီေသြးဆင္းျခင္းက ဤ Herpes ေရာဂါျပန္ႏွံ႔ျခင္းကို ျဖစ္ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေရၾကည္ဖုလံုးမ်ားသည္ ၁၆ ရက္ၾကာေပါက္သည္။ ဤနာက်င္၍ ယားယံေစေသာ အနာမ်ားသည္ သူမ ကိုယ္ေပၚတြင္ လစဥ္လတိုင္း ၁၆ ရက္ၾကာ ေပါက္ေနေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

Herpes ေရာဂါသည္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နာက်င္မႈတစိတ္တေဒသမွာ မိမိဟာပ်က္စီးသြားၿပီဟု ထင္သြားၾကျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ မိမိ၌အျပစ္ရွိသည္ဟူေသာ ျပင္းထန္သည့္ ခံစားခ်က္မ်ိဳးကို ခံစားရ႐ံုမက၊ သူတို႔ဟာ မသန္႔ရွင္းေတာ့ဘဲ အညစ္အေၾကးစြန္းထင္းသြားၿပီဟု သူတို႔ခံစားရၾကသည္။ မိန္းမတဦးက ““ကၽြန္မတို႔ဟာ ခ်စ္ဖို႔အတြက္ တစံုတဦးကို ရွာေဖြေနၾကတယ္။ ဤကမၻာေပၚမွာ သင့္အခ်စ္ကို ေတြ႕ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရးဟာ နည္းပါးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က Herpes ေရာဂါကုိပါ သင့္ကုိေပးလုိက္တဲ့အခါ၊ သင္က “အခုခ်ိန္မွာ ဘယ္သူက ငါ့ကုိလုိခ်င္ေတာ့မွာလဲဟူ၍ စတင္ ေတြး လိမ့္မည္။ Herpes  ေရာဂါခံစားရ ေနသူတဦးဟာ ဆရာ၀န္တဦးရဲ႕ ႐ုံးခန္းထဲကုိ ငုိယုိကာေျပး၀င္လာၿပီး ““အခုကၽြန္မကုိ ဘယ္သူကမွ် လုိခ်င္ ေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး“ဟု ေျပာခဲ့သည္။


STD : ဆစ္ဖလစ္ေရာဂါ

ဆစ္ဖလစ္သည္ STDs ေရာဂါအေဟာင္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေသေစႏုိင္ေသာအလုပ္မ်ဳိး ကုိ လုပ္ ေဆာင္သည္။ လိင္ဆက္ဆံၿပီးေနာက္ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ပါးစပ္ႏွင့္လိင္အဂၤါ မ်ားေပၚ၌ နာက်င္ျခင္း မရွိေသာ နီညိဳေရာင္အနာမ်ားျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ပတ္မွငါးပတ္အတြင္း ၌အနာမ်ားမွာ ေပ်ာက္သြား ေသာ္ လည္း၊ သင္တြင္ ဆစ္ပလစ္ေရာဂါရွိဆဲျဖစ္သည္။

ဆစ္ပလစ္ေရာဂါကုိ မကုသပါက၊ ဤေရာဂါသည္ ေလျဖတ္ျခင္း၊ မ်က္စိကန္းျခင္း၊ ႏွလုံပ်က္စီးျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းကုိပင္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ မိခင္တဦးသည္ မီးဖြားစဥ္အတြင္း၊ မိမိ၏ ရင္ေသြးငယ္အား ဆစ္ပလစ္ ေရာဂါကုိ ကူးစက္ေစႏုိင္သည္။ ဆစ္ပလစ္ေရာဂါသည္ ကုသ၍ေပ်ာက္ႏုိင္ ေသာ္လည္း ထုိေရာဂါရွိသူႏွင့္ လိင္ ဆက္ဆံ သည့္ အႀကိမ္တုိင္းတြင္ သင္သည္ဤေရာဂါကုိ ရႏုိင္ပါသည္။


STD : ဂႏုိရီးယားေရာဂါ

ဂႏုိရီးယားေရာဂါျဖစ္ေနခဲ့သည္မွာ အတန္ၾကာၿပီးျဖစ္သည္။ လိင္ဆက္ဆံၿပီးေနာက္ ၂ရက္မွ ၂၁ရက္ အတြင္း ေရာဂါ လကၡဏာမ်ားေပၚလာတတ္သည္။ ေယာက္်ားႏွင့္မိန္းမအမ်ားစုတြင္ ေရာဂါလကၡဏာ မျပေသာ္လည္း၊ ဤေရာဂါ ရွိေနၿပီး အျခားသူမ်ားအား ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားႏုိင္သည္။ ေရာဂါလကၡဏာေပၚလာေသာအခါတြင္မူ၊ ေယာက္်ားမ်ားသည္ ဆီးသြားရာတြင္ ပူေလာင္သည့္ခံစားမႈမ်ဳိးကုိ ခံစားရၿပီး မိန္းမမ်ားမွာမူ အနည္းငယ္ပူၿပီး ယားယံမႈကုိ ေတြ႕ႀကံဳ ခံစား မည္ျဖစ္သည္။ ေရာဂါလကၡဏာျပေသာ သူမ်ားတြင္ အခ်ိန္အတန္ၾကာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရာဂါေပ်ာက္ သြားျခင္းေတာ့မဟုတ္ပါ။ ဤေရာဂါသည္ ေအာက္ဘက္သုိ႔ ငုံ႔လွ်ိဳးသြားျခင္းျဖစ္ၿပီ ထုိေနရာ၌ ေသေစႏုိင္ ေသာသူ၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

ဂႏုိရီးယားေရာဂါကုိ မကုသဘဲထားပါက၊ ဤေရာဂါသည္ အဆစ္အျမစ္နာက်င္ျခင္း၊ ႏွလုံး ျပႆနာမ်ား၊ အေရျပားေရာဂါမ်ား၊ မ်က္စိကန္းျခင္းႏွင့္ ၿမံဳျခင္းတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ဂႏုိရီးယားေရာဂါေၾကာင့္ ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမ မ်ားစြာတုိ႔ဟာ ကေလးမရႏုိင္ေတာ့ပါ။ တခိ်န္က၊ ဂႏုိရီးယားကုိ ပင္နီဆီလင္ ျဖင့္လြယ္ကူစြာ ကုသႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း။ ယခုတြင္မူ ပင္နီဆီလင္မတုိးေသာ အမ်ဳိးအစားသစ္တခုျဖစ္ေပၚေနသည္။ သင္သည္ ဤေရာဂါရွိသူႏွင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ဆက္ဆံသည္ႏွင့္အမွ် ဤေရာဂါကုိ ျပန္လည္ကူးစက္ ႏုိင္သည္။

ခါးသီးေသာအသီး - ကၽြန္မဟာ မိန္းကေလးတဦးျဖစ္ၿပီး အသက္ ၁၈ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ ဒီလမွာ လက္ထပ္ဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္မ ေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ခ်စ္သူက ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းထားတာကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ပါတယ္။ အေၾကာင္း အရင္းကေတာ့ ကၽြန္မဟာ ကေလးမရႏုိင္လုိ႔ပါဘဲ။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္အနည္း ငယ္ခန္႔က ကၽြန္မဟာအျခားသူေတြ လုပ္သလုိမ်ဳိး လုိက္လုပ္ခဲ့မိတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔အားလုံးဟာ စိတ္႐ႈပ္ေထြး ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ကၽြန္မဟာ ဂႏုိရီယားေရာဂါကုိ စြဲကပ္ခဲ့ေပမယ့္ ေရာဂါရွိမွန္းမသိခဲ့ပါဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့လမွာ ေတာ့ ဆရာ၀န္တဦးက ဤေရာဂါကုိ ကၽြန္မဆီမွ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဤေရာဂါဟာ ကၽြန္မကုိမိခင္တဦးမျဖစ္ လာေအာင္ တားဆီးမယ္လုိ႔ သူကေျပာပါတယ္။ ကၽြန္မဟာ ေသခ်င္စိတ္ေပါက္ခဲ့ပါတယ္။


STD : Chlamydia

အလ်င္အျမန္ပ်ံ႕ပြားေနေသာ STD တစ္ခုမွာ ကလာမိုင္ဒီးယားျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း လူေပါင္း ၃သန္းမွ ၅ သန္းခန္႔သည္ ဤေရာဂါ ““အသစ္””ကို ရေနၾကသည္။ ေယာက်္ားႏွင့္မိန္းမအမ်ားစု တြင္ ေရာဂါလကၡဏာ လံုး၀မျပပါ။ အခ်ိဳ႕ေယာက်္ားမ်ားသည္ ဆီးသြားခ်ိန္၌ ပူေလာင္သည့္ခံစားမႈမ်ိဳးကို ခံစားရတတ္သည္။ မိန္းမမ်ားသည္ လိင္အဂၤါ ယားယံျခင္းကို ခံစားရၿပီး အဖ်ားအနည္းငယ္တက္သည္။ သင့္တြင္ ကလာမိုင္းဒီးယားရွိေနသည္ဟု သံသယရွိပါက၊ ဤေရာဂါရွိ၊ မရွိ သိႏိုင္ရန္အတြက္ အေသခ်ာ ဆံုးနည္းလမ္းမွာ ဆရာ၀န္၏စမ္းသပ္မႈကို ခံရန္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္မီ ကုသပါက၊ ကလာမိုင္ဒီးယားကို ကုသ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည္။ မကုသဘဲထားပါက၊ ပို၍ျပင္းထန္ေသာကူးစက္ျခင္းမ်ားကို ဤေရာဂါက ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ဤေရာဂါေၾကာင့္ မ်ိဳးပြားအဂၤါမ်ားသည္ အတည္တက်ပ်က္စီးသြားႏိုင္သည္။ ေယာက်္ားမ်ား ေရာ၊ မိန္းမမ်ားပါကေလးမရႏိုင္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ မိခင္တဦးသည္ မီးဖြားစဥ္အတြင္း ဤေရာဂါကို သူမ၏ ရင္ေသြးငယ္အား ကူးစက္ေစႏိုင္သည္။ သူမ၏ကေလးသည္ မ်က္စိတဖက္သာပါလာၿပီး အဆုတ္ ေရာဂါမ်ားျဖင့္ ေမြးဖြားလာႏိုင္သည္။


STD : HPV

““ဒီပိုးဟာ အလြန္ကူးစက္ျမန္ပါတယ္””ဟု  STDs ပညာရွင္တဦးက ေျပာသည္။ “AIDS သာမရွိခဲ့ ဘူးဆိုရင္၊ ဤပိုးႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ၊ အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ သတင္းစာတိုင္းရဲ႕ေရွ႕မ်က္ႏွာဖံုး ေပၚမွာ ပါလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္”” ဤဆရာ၀န္က လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ထိခိုက္ေစေသာ အလ်င္အျမန္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ AIDS ေရာဂါအသစ္မ်ားထဲမွ  တစ္ခုျဖစ္ေသာ HPV ေရာဂါအေၾကာင္းကို ေျပာေန ျခင္းျဖစ္သည္။ HPV ေရာဂါ (ဤေရာဂါကိုျဖစ္ေစေသာ ဗိုင္းရပ္ပိုး၏နာမည္အတိုင္း ေရာဂါနာမည္ကိုမွည့္ထား) သည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလး မ်ားအား အဓိကေျခာက္လွန္႔လ်က္ရွိသည္။ ဤေရာဂါသည္ လိင္ မွတဆင့္ ကူးစက္၍ နာက်င္ကာ မၾကာခဏ ပင္ ကုသ၍မရႏိုင္ပါ။ ေယာက်္ားမ်ားႏွင့္ မိန္းမမ်ား၌ ဤ ေရာဂါ၏အဓိကေရာဂါလကၡဏာမွာ ႂကြတ္ႏို႔မ်ား ေပါက္ျခင္း ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤေရာဂါကိုရေသာအခါ မည္သို႔ခံစားရမည္နည္း? ႂကြတ္ႏို႔ရွိေသာ မိန္းကေလးငယ္တိုင္းကို ေမးၾကည့္ပါ။ ဘယ္သူက အက်ည္းတန္ ေသာႂကြက္ႏို႔မ်ားကို လိုခ်င္မည္နည္း? ႂကြက္ႏို႔မ်ားသည္ မိန္းမကိုယ္အတြင္း၌ပင္ ေပါက္ႏိုင္ သည္။ ဤႂကြက္ႏို႔မ်ားအား ေအးခဲေစျခင္း၊ ေလာင္ကၽြမ္းေစျခင္း၊ ဓာတုအရည္မ်ားႏွင့္ ခြဲစိတ္ျခင္းအားျဖင့္ ဆရာ၀န္မ်ားက ဖယ္ရွား ပစ္ႏိုင္သည္။

သာမန္ကုသျခင္းအားျဖင့္ HPV ကိုမဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္ပါ။ ဤေရာဂါသည္ ႏွစ္အတန္ၾကာ ““ငုပ္”” သြားႏိုင္ၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္းက်မွ ႂကြက္ႏို႔မ်ားျပန္ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္။ အဆိုးဆံုးမွာ HPV ေရာဂါအမ်ိဳးအစား အခ်ိဳ႕သည္ လည္ပင္း ကင္ဆာ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ဤဗိုင္းရပ္ကို သယ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ သူတို႔၌ ဤေရာဂါ ရွိေနသည္ကို မသိရွိၾကေပ။ သူတို႔ႏွင့္ သူတို႔၏လိင္ဆက္ဆံဖက္မ်ားေပၚ၌ မည္သို႔ေသာအႏၲရာယ္ မ်ားက်ေရာက္ ႏိုင္သည္ကို နားမလည္ၾကေပ။


အေကာင္းဆံုးေသာလိင္ဆက္ဆံမႈ

အကယ္၍ သင္သည္ ညံ့ဖ်င္းေသာလိင္ ဆက္ဆံမႈ၊ ေကာင္းေသာလိင္ဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ အေကာင္းဆံုးေသာ လိင္ ဆက္ဆံမႈ ၃ ခုၾကားတြင္ တစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္ရမည္ဆိုပါက သင္ဘာကိုေရြးခ်ယ္မည္နည္း? သင္သည္ အေကာင္းဆံုးေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈကိုသာ ေရြးခ်ယ္မွာေပါ့။

၁။ အေကာင္းဆံုးေသာ လိင္ဆက္ဆံ မႈကို ရရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အရည္ အေသြး မ်ား မွာ အဘယ္နည္း? ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမႏွစ္ဦးတို႔သည္ တဦးကိုတဦး စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ျဖင့္ ခ်စ္ၾကသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈကို ရႏိုင္သည္။ တစံုတဦးအား ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ““အခ်စ္ကိုျပဳလုပ္ျခင္း”” ႏွစ္ခုသည္ မတူညီ ပါ။ ““အခ်စ္ကိုျပဳလုပ္ျခင္း”” ဆိုသည္မွာ စစ္မွန္ေသာ အခ်စ္မရွိဘဲ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။

အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုရွိ ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ မိန္းကေလးမ်ားႏိုင္သမွ် မ်ားမ်ားႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံ ၾကရန္ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ိဳးျဖင့္ ကလပ္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ သူတို႔လိင္ဆက္ဆံသည့္အႀကိမ္ကို ေရတြက္ရန္အတြက္ အမွတ္ေပးသည့္စနစ္ကို ထားရွိသည္။ ပထမေနရာမွ ပန္း၀င္ခဲ့ေသာ ေယာက်္ားသည္ အမွတ္ ၇၀ ရခဲ့သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မိန္းကေလးေပါင္း အေယာက္ ၇၀ ႏွင့္လိင္ဆက္ဆံ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအျခင္းအရာသည္ မ်ားစြာေသာလိင္ဆက္ဆံမႈျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အေကာင္ဆံုးေသာ လိင္ ဆက္ဆံမႈေတာ့မဟုတ္ပါ။

မိန္းကေလးတဦးက သူမဟာ ေယာက်္ားအခ်ိဳ႕ရဲ႕ စာရင္းထဲမွာ အမွတ္စဥ္တစ္ခုသာျဖစ္တာကို သိနားလည္ သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ သူမ မည္သို႔ ခံစားရမည္ကို သင္ေတြးေနလိမ့္မည္။ သင္သည္ လိင္ဆက္ဆံဖက္မ်ားစြာႏွင့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာဆက္ဆံႏိုင္ေသာ္လည္း သင္၏ႏွလုံုးသားကိုမူ ေက်နပ္ေစလိမ့္မည္။ မဟုတ္ေၾကာင္းကို သင္ သိလာ လိမ့္မည္။ သင္နားလည္သည္ျဖစ္ေစ၊ မနားလည္သည္ျဖစ္ေစ၊ သူလိုအပ္ ေသာအရာႏွင့္ သင္အမွန္တကယ္ရွာေဖြေနေသာ အရာမွာ လိင္မဟုတ္ဘဲ၊ သင့္အားအစစ္အမွန္ခ်စ္ၿပီး သင့္ အတြက္ အမွန္တကယ္ ဂ႐ုစိုက္ေသာသူတဦးဦးကိုသာ ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားသည္ အခ်စ္စစ္ကို ရွာေတြ႕ ႏိုင္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ လိင္ကိစၥကို အေစာတလ်င္ ျပဳလုပ္ၾက ေသာ္လည္း၊ ဤသို႔လုပ္ျခင္းသည္ အခ်စ္စစ္ရွိရာသို႔ သင့္အားလမ္းျပရန္ ေခၚသြားလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ အမွန္မွာ၊ အခ်စ္စစ္ကို ရွာေတြ႕ႏိုင္ မည့္ သင္၏အခြင့္အေရးမ်ားကိုပင္ ဖ်က္ဆီးပစ္သည္။

၂။ အေကာင္းဆံုးေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈမွာ သင္ေလးစားမႈရွိေသာသူတဦးႏွင့္ ဆက္ဆံၿခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သင္ မေလးစား (သို႔) လံုး၀ဂ႐ု မစိုက္ေသာသူႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈ၌ ၀မ္းေျမာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ အေကာင္း ဆံုးေသာ လိင္ ဆက္ဆံမႈ ေတာ့ မဟုတ္ပါ။

၃။ အေကာင္းဆံုးေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈအား သင္သည္လြတ္လပ္မႈကို အျပည့္အ၀ရရွိခ်ိန္၌ ရရွိသည္။ သင္ဟာ ေရာဂါတစ္ခုကူးစက္မွာႏွင့္ ေကာင္မေလးကိုယ္၀န္ရသြားမွာကို စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနပါက၊ လိင္ ဆက္ဆံမႈ၌ အျပည့္အ၀ ၀မ္းမေျမာက္ႏိုင္ပါ။ အေကာင္းဆံုးေသာလိင္ဆက္ဆံမႈအား စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမရွိ၊ ရွက္ ေၾကာက္ စရာ အေၾကာင္းမရွိ၊ ၾသတၱပၸစိတ္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမရွိေသာအခ်ိန္ တြင္ ရရွိသည္။

၄။ လိင္ဆက္ဆံသူႏွစ္ဦးသည္ တဦးအေပၚတဦး ခိုင္မာစြာ ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံထားမႈရွိေသာအခ်ိန္ တြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈကို ရရွိသည္။ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္တြင္ ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံထားမႈရွိၿပီး ထိုေနရာ၌ အစဥ္အၿမဲတည္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ သူ(သို႔)သူမအား လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္ တြင္ သင့္ ခ်စ္သူသည္ သင့္အတြက္ ထိုေနရာတြင္ ရွိေနလိမ့္မည္။

မိမိတို႔၏ အိမ္ေထာင္ေရးအေပၚသို႔ ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံထားမႈမရွိဘဲ အတူတကြ ေနထိုင္ၾကေသာ ဓေလ့ သည္ လူငယ္မ်ားၾကားတြင္ ေခတ္စားလ်က္ရွိသည္။ ေယာက်္ားမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ““အတူတကြ ေနထိုင္ျခင္း”” ဟူေသာ အစီအစဥ္ကို ႏွစ္သက္ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ သူတို႔၏ ညစ္ပတ္ေသာအ၀တ္မ်ား ကို ေလွ်ာ္ရန္၊ အစားအစာကို ခ်က္ျပဳတ္ရန္ႏွင့္ သူတို႔လိုအပ္ေသာအခ်ိန္တြင္ လိင္ပိုင္းအရ ၀န္ေဆာင္မႈေပး ရန္အတြက္ တစံုတဦးကို အဆင္သင့္ ရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူတို႔ဘက္မွ တာ၀န္ အနည္းငယ္ သာယူထားၿပီး သူတို႔စိတ္တိုင္းက် သြားလာႏိုင္သည္။

မိန္းမမ်ားမွာမူ ထိုကဲ့သို႔မဟုတ္ပါ။ အတူတကြ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ မိန္းမမ်ားက အဓိကတိုင္ တန္းၾကေသာ အခ်က္မွာ ““တခါတရံ၊ ကၽြန္မဟာ အသံုးခ်ျခင္းကို ခံေနရတယ္လို႔ ခံစားမိပါတယ္”” ပင္ျဖစ္ သည္။ သူတို႔ဟာ တေန႔က်ရင္ လက္ထပ္လိုၾကၿပီး သူတို႔၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ အရာ မထင္ျဖစ္သြားေလ့ရွိသည္။

၅။ အေကာင္းဆံုးေသာလိင္ဆက္ဆံမႈတြင္ ပို၍ပို၍ေကာင္းလာေအာင္ (ေလ့က်င့္ဖို႔) အခ်ိန္လိုအပ္သည္။ လိင္ ဆက္ဆံ မႈသည္ သင္ယူရန္အတြက္ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ေသာ ႏူးည့ံသည့္ အျပဳအမူတစ္ခုျဖစ္ သည္။ ေယာက်္ားတဦး ႏွင့္ မိန္းမတဦးသည္ လိင္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မတူညီကြဲျပားစြာ တု႔ံျပန္သည္။ ကြဲျပား စြာ တုံ႔ျပန္ေသာပံုစံမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း၊ ႐ိုးရွင္း ေသာ ကြဲျပားမႈတစ္ခုမွာ ေယာက်္ားမ်ားက ျမန္ျမန္လုပ္လို ၾကေသာ္လည္း၊ မိန္းမမ်ားက ေျဖးေျဖးသာ သြားလို ၾကသည္။

၆။ အေကာင္းဆံုးေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈအား ႏွစ္ဦးစလံုးက တဦးကိုတဦးေက်နပ္ႏွစ္သက္ေစရန္အတြက္ ဆႏၵ ရွိေသာ အခ်ိန္တြင္ ရရွိသည္။ အေကာင္းဆံုးေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈကို ရရွိႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္ဖို႔အတြက္ အခ်ိိန္ လိုအပ္ သည္။ အျခားသူတဦးဦးႏွင့္ ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ၊ သင္၏အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္သာ ေလ့က်င့္ျခင္းျဖစ္သည္။ လံုၿခံဳ စိတ္ခ် ရမႈရွိေသာ အေျခအေနမ်ိဳး၌ အေကာင္းဆံုးေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈကို ရရွိသည္။ သင္သည္ အိမ္ေထာင္ေရး ဘ၀ အျပင္ဘက္၌ လိင္ဆက္ဆံျခင္း၌ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ေသာ္လည္း အေကာင္း ဆံုးေသာဆက္ဆံမႈသည္ အိမ္ေထာင္ေရးဘ၀၏ လံုၿခံဳမႈေအာက္တြင္ရွိသည္။

ကိုယ္၀န္ရွိျခင္းသည္ ငယ္ရြယ္ေသာမိန္းကေလးတဦး၏ဘ၀၌ ကပ္ဆိုးႀကီးတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး အထူးျခား အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ လက္မထပ္ရေသးသည့္ မိန္းကေလး တဦးသည္ ဆရာ၀န္ တဦး ထံသို႔သြားၿပီး စစ္ေဆးရာ ကိုယ္၀န္ရွိေနသည္။ သူသည္ စိတ္ပ်က္ေၾကကြဲခဲ့ သည္။ ““ငါ့မွာကိုယ္၀န္ရွိေနၿပီ၊ အခု ငါ ဘာ ဆက္လုပ္ရမလဲ? သူမသည္ အဆမတန္ႀကီးမားေသာ ျပႆနာ မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရေတာ့မည္ကို သူမသိသည္။ သူမ၏ဘ၀ဟာ အရင္ကကဲ့သို႔ျပန္ျဖစ္မည္မဟုတ္ေတာ့ပါ။ လက္ထပ္ထားေသာငယ္ရြယ္သည့္ မိန္းကေလးတဦးသည္ သူမ၏ဆရာ၀န္ကို သြားေတြ႕သည္။ သူမက လည္း ထိုကဲ့သို႔သတင္းကိုပင္ရရွိသည္။ သူမမွာကိုယ္၀န္ရွိေနၿပီ၊ သိ႔ုေသာ္ ကြာဟမႈႀကီးတစ္ခုမွာ သူမဟာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ လက္ထပ္ထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သူမဟာ အလြန္၀မ္းေျမာက္သြားခဲ့သည္၊ သူမ၏ခင္ပြန္း ျဖစ္သူကို ဤသတင္းအား အျမန္ဆံုးသြားေျပာျပခ်င္လိမ့္မည္။ သူမ၏ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားအား ဤသတင္းအား ေျပာျပခ်င္မည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ ““ကၽြန္မရင္ေသြးေလးတဦးရေတာ့မယ္””


ေမးခြန္းမ်ား ( မွန္ / မွား)

၁။    လူငယ္လူရြယ္တိုင္းအား အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာလက္ေဆာင္တစ္ခုကို ေပးအပ္ထားသည္။ ထိုလက္ ေဆာင္မွာ သူ(သို႔) သူမ၏ လူပ်ိဳဘ၀ (သို႔) အပ်ိဳစင္ဘ၀ ပင္ျဖစ္သည္။

၂။    သင္သည္ သင္၏အပ်ိဳစင္ဘ၀ကို နေမာ္နမဲ့ျဖင့္ အျခားသူတဦးအားေပးပါက၊ သင္သည္ တေန႔ က်လွ်င္ ေနာင္တ ရလိမ့္မည္။

၃။    တစ္ခုတည္းေသာ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္မႈမွ လြဲ၍ သင္၏အခ်စ္ဇာတ္လမ္းအားလံုးတို႔ဟာ တေန႔က်လွ်င္ အဆံုးသတ္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအဆံုးမသတ္ဘဲ တည္တံ့ခဲ့တဲ့ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္မႈကသာ အိမ္ေထာင္ေရး ဘ၀ဆီသို႔ ဦးတည္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၄။    သူတို႔၏မဂၤလာဦးည၌ ေယာက်္ားတဦးႏွင့္မိန္းမတဦးတို႔ အျပန္အလွန္ေပးႏိုင္သည့္ အျမင့္ျမတ္ဆံုး ႏွင့္ အေကာင္းဆံုး လက္ေဆာင္မွာ သူ၊ သူမတို႔၏ လူပ်ိဳစင္ဘ၀ (သို႔) အပ်ိဳစင္ဘ၀ပင္ျဖစ္သည္။

၅။    လက္မထပ္မီဆက္ဆံျခင္းကို “NO” ဟုေျပာရန္အတြက္ ၊ ခိုင္မာသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ မ်ားစြာရွိသည္။ ထိုအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ဤစာေၾကာင္းတေၾကာင္းတည္းျဖင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ရန္ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ ““သင္သည္ စိုက္သည့္ အတိုင္း ရိတ္ရမည္။””

၆။    ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းသည္ သင္၏ရင္ေသြးအားသတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔လုပ္ျခင္းသည္ အျပစ္ ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္ ေနာင္တ ရမႈႏွင့္ စိတ္ပိုင္းအရနာက်င္မႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

၇။    လက္မထပ္ရေသးသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိခင္အမ်ားစုသည္ ေက်ာင္းထြက္လိုက္ၾကၿပီး လစာနိမ့္ ေသာ အလုပ္တစ္ခု ကို ရရင္ရ၊ မရရင္အစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္သာ အသက္ရွင္ၾကရသည္။

၈။    လူတဦး၌ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါရွိ/မရွိကုိ သူ၏ပုံပန္းသ႑ာန္အားၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ သင္သည္ သိႏုိင္ပါသည္။

၉။    မကုသႏုိင္ေသာ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္တတ္သည့္ ေရာဂါတစ္ခု ကူးစက္ျခင္းခံေနရေသာ လူငယ္ မ်ားအတြက္ နာက်င္မႈ တစိတ္တေဒသမွာ သူတုိ႔ဟာ ပ်က္စီးသြားၿပီဟု မိမိကုိယ္ကုိ ျမင္ၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  သူတုိ႔က ငိုယုိကာ ““အခုဆုိရင္၊ ငါ့ကုိဘယ္သူကမွ လက္ထပ္ခ်င္ၾကေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး””ဟု ေျပာၾကသည္။

၁၀။    သင္နားလည္သည္ျဖစ္ေစ၊ နားမလည္သည္ျဖစ္ေစ၊ သင္အမွန္တကယ္ လုိအပ္ၿပီးရွာေဖြေနေသာ အရာမွာ လိင္ မဟုတ္ဘဲ၊ သင္အားအမွန္တကယ္ခ်စ္ၿပီး ဂ႐ုစုိက္သူတဦးကုိသာျဖစ္သည္။


the end

download original MS word document
http://murann.com/documents/biblestudy/
Lesson 9 The Priceless Gift (Bur).doc