ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆုိသည္မွာအဘယ္နည္း What is Love? Lesson 1ရဲလင္းထြန္း(အင္းစိန္)

ကၽြန္မဟာအထက္တန္းေက်ာင္းသူဘ၀မွာ ေယာက္်ားမ်ားစြာနဲ႔တြဲခဲ့ၿပီး မ်ားစြာနာက်င္ခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္မဟာ အလြန္ပင္ ထိခိုက္လြယ္တဲ့မိန္းကေလးတစ္ဦးပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ တစုံတဦးအား ကၽြန္မကုိ ခ်စ္ေစလုိတယ္ေလ။ တစုံတဦးအား ကၽြန္မကုိ အမွန္တကယ္ဂ႐ုစုိက္ေစလုိခဲ့တယ္။ ျပသနာကေတာ့ ခ်စ္ဖုိ႔ အတြက္မွန္ကန္တဲ့လူကုိ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိဖုိ႔ႏွင့္ ကၽြန္မရဲ႕ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ သူကုိ၀မ္းေျမာက္ေစလုိျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


ကၽြန္မ ေကာလိပ္တက္ေတာ့ ကၽြန္မမွာ လက္ထပ္ဖုိ႔နဲ႔ခ်စ္ႀကိဳက္ဖုိ႔ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိခဲ့ဘူး။ ထုိအခ်ိန္က ကၽြန္မ ဤသို႔ ေတြးခဲ့သည္။ အရမ္းေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ေတြ ငါ့မွာရွိလာမယ္။ အေတြ႕အႀကံဳေတြလည္း အမ်ားႀကီးရၿပီး တစုံ တဦး (သုိ႔) တစုံတခုရဲ႕ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္းကုိ လုံး၀မခံဘူး။ တျခားစကားႏွင့္ ေျပာရရင္၊ တာ၀န္ကင္းမဲ့စြာနဲ႔ အသက္ရွင္မယ္။ ““ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းၿပီး သင့္တင့္တဲ့ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံမႈ႕မ်ားကုိပဲ ရယူၿပီး ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူ ဘ၀ဟာ ဘယ္လုိလဲ ဆုိတာကုိ သိေအာင္လုပ္ရမယ္။””

ဂ်ဳိးကုိ မေတြ႕ခင္အထိ ကၽြန္မဟာအေျခအေန ေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ ““ျမင္ျမင္ခ်င္းခ်စ္မိသည္”” ဆုိသည့္ အရာမ်ဳိး ရွိသည္ ဟု ကၽြန္မယုံၾကည္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ထုိအခ်ိန္က ကၽြန္မသည္ အခ်စ္စိတ္မႊန္ေနေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္တဦး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဂ်ဳိးကုိစေတြ႔ေသာအခါ၊ သူသည္အလြန္ပင္““မုိက္””သည္ဟု ထင္ခဲ့သည္။ သူ႔ တြင္ထက္ျမက္ေသာ ကုိယ္ရည္ ကုိယ္ေသြးမ်ဳိး ရွိၿပီး ႏွစ္လုိဖြယ္ အလြန္ေကာင္းသည္။

သူႏွင့္ပထမဆုံးခ်ိန္းေတြ႕ေသာေန႔တြင္ ကၽြန္မတို႔စကားအႀကီးအက်ယ္ေျပာၾကၿပီး တဦးကုိတဦး အထင္ႀကီးေစရန္ အျပန္အလွန္ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ တလၾကာၿပီးေနာက္ သူႏွင့္ထပ္မံေတြ႕ဆုံရန္ သူကခ်ိန္း ခ်က္သည္။ ကၽြန္မဟာသူ႔ကုိ ဒိတ္လုပ္ခ်င္တယ္ဆုိတာကုိ သူသိခဲ့မယ္လုိ႔ ကၽြန္မထင္တယ္။ သူကဒီအခ်က္ ကုိ ဆုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီး အဲ့ဒီအခ်ိန္ကစၿပီး အရာရာဟာ ေလးလံလာခဲ့ပါတယ္။

ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ႔ဟာ မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ မစတင္ခဲ့ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္မတို႔ဟာ တေယာက္ကုိတေယာက္ အထင္ႀကီးေစဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မဟာ ကၽြန္မက လြဲၿပီး ဘယ္သူႏွင့္မွ သူ႔ကုိ မတြဲေစခ်င္ဘူး။ အဲ့ဒီအခ်ိန္က ကၽြန္မဟာ ကၽြန္မရဲ႕အဆင့္အတန္းနဲ႔ ကုိယ္က်င့္တရား စံႏႈန္းေတြ ကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့တယ္လုိ မထင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မဟာ သူ႔ကုိ ကၽြန္မအားအထင္ႀကီးေစဖုိ႔နဲ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ တခု ကုိ စတင္တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့အရာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔ဟာ ခ်ိန္းေတြ႕ခဲ့ၾကၿပီး အေလးအနက္စကားေျပာဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါးရန္ျဖစ္တာမ်ဳိးလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ကၽြန္မကုိ ရန္ရွာၿပီး အလြန္အမင္း က်ီစယ္ခဲ့ပါတယ္။ သူက အဲ့ဒီလုိလုပ္တဲ့အခါ၊ ကၽြန္မဟာ ကၽြန္မရဲ႕ ခံစားခ်က္ ေတြကုိ ဖုံးကြယ္ဖုိ႔ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး ဟာသအေနနဲ႔ ခံယူကာ ရယ္ေမာဖုိ႔ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ ကၽြန္မဟာ အမွန္တကယ္ နာက်င္ ခဲ့ရပါတယ္။ ပါတီပြဲေတြမွာ သူဟာ ကၽြန္မကုိ တဦးတည္းခ်န္ ထားၿပီ ထြက္သြားေလ့ရွိခဲ့တယ္။ သူဟာကၽြန္မကုိ အထူးတလည္ ဂ႐ုစုိက္တာမ်ဳိး မရွိခဲ့ဘဲ အဲ့ဒါက ကၽြန္မကုိ နာက်င္ေစခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈဟာ တဖက္သတ္္ ဆက္ဆံမႈ႔မ်ဳိးျဖစ္တာကုိ နားလည္လာခဲ့ၿပီး ကၽြန္မ သူ႔အေပၚမွာ ခံစားရသလုိမ်ဳိး ကၽြန္မအေပၚခံစားလာႏုိင္ေစဖုိ႔ ကၽြန္မဟာျပင္းျပင္း ထန္ထန္စတင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့တယ္။ ဤသုိ႔လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္မဟာ မိမိကုိယ္ကုိ ဒုကၡေတြ႕ေစခဲ့တယ္။ ကၽြန္မဟာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး သူ႔ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးေစမည့္အရာ တနည္းအားျဖင့္ သူလုိခ်င္တဲ့အရာ မည္သည့္အရာကိုမဆုိ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား အပါအ၀င္ေပါ့။ ကၽြန္မက ဤသုိ႔ေတြးခဲ့တယ္။ ““ငါသာမလုပ္ေပးရင္၊ သူဟာ အေ၀းကုိ ထြက္ သြား လိမ့္မယ္။ ငါသူ႔ကုိ အဆုံး႐ႈံးမခံႏုိင္ဘူး။””

အခ်ိန္ေတြကုန္ဆုံးခဲ့ၿပီး ကၽြန္မတုိ႔ဟာ အိပ္ရာထဲ အတူ၀င္ၾကၿပီး မမွန္ဘူးဆုိတာ ကၽြန္မသိတဲ့အရာေတြကုိ ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြန္မဟာ သူ႔ကုိ ကၽြန္မအနားမွာ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္မရဲ႕ ကုိယ္က်င့္တရား စံႏႈန္း ေတြကုိ စြန္႔လႊတ္ခဲ့တယ္။ မိန္းမပ်ဳိေလးတဦးလုပ္ႏုိင္တဲ့ အႀကီးအမားဆုံးေသာအမွားဟာ ဒီအမွားပါပဲ။ သူမဟာ ေယာက်္ား တဦး လုပ္ေစလုိတဲ့အရာေတြကုိ ဆက္ၿပီးျပဳလုပ္ေနမည္ ဆုိပါက၊ သူဟာ သူမအေပၚအ႐ူးအမူးျဖစ္လာမည္ဟု ထင္ေလ့ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤအရာသည္ မမွန္ကန္ပါ။

ဂ်ဳိးဟာ ကၽြန္မအေပၚ ႐ုိေသေလးစားမႈ႔မရွိေတာ့တာကုိ ကၽြန္မသိခဲ့ၿပီး ကၽြန္မအေပၚကၽြန္မ႐ုိေသ ေလးစားမႈ႔မ်ားစြာ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရတာဟာ ဆုိးရြားတဲ့အရာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ခရစ္ယာန္မိသားစုေနာက္ခံေၾကာင့္ကၽြန္မဟာ ကၽြန္မရဲ႕ အျပစ္ ေတြမွာ အႀကိမ္တရာမက ေသဆုံးခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ဘုရားသခင္အား ““ခြင့္လႊတ္ပါအရွင္””ဟု မေျပာႏုိင္ခဲ့ပါ။ အေၾကာင္း မွာ ထုိအရာေတြကုိဆက္လုပ္ေနမိမွာကုိ ကၽြန္မသိတဲ့ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကုိထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ဘာကုိမဆုိ ကၽြန္မ လုပ္လုိခဲ့တယ္။

ဤေနရာ၌ ကၽြန္မ မိန္းမပ်ဳိေလးေတြကုိ ေျပာလုိသည္မွာ တဦးဦးႏွင့္ဒိတ္လုပ္ဖုိ႔ဆုံးျဖတ္ၿပီးပါက သူဟာ ခရစ္ယာန္ ျဖစ္သည္ဟု သင္သိထားေသာလူကုိရွာပါ။ ““ကၽြန္ေတာ္ဟာ ခရစ္ယာန္တဦးျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္မွာ ကုိယ္က်င့္တရားစံႏႈန္း ေတြ႕ရွိတယ္””ဟု ရဲ၀ံ့စြာေျပာႏုိင္ေသာ လူစားမ်ဳိးျဖစ္သင့္သည္။ ႐ုုိင္းစုိင္းေသာ လူစားမ်ဳိးတြင္ပါ၀င္ၿပီး ခရစ္ယာန္ မဟုတ္ေသာသူမ်ားကုိ ဒိတ္လုပ္ျခင္းသည္ အရဲစြန္႔ ရဲ၀ံ့စြာလုပ္ ေဆာင္ေသာ ကိစၥမ်ဳိးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ထုိသုိ႔ေသာ ေယာက္်ားမ်ဳိးႏွင့္ေ၀းရာတြင္ေနပါ။ အေၾကာင္းမွာ သင့္ထံမွ အဖုိးထုိက္ေသာအရာတခုခုသည္ သူတုိ႔ႏွင့္ဆက္ဆံေနတုံး ဆုံး႐ႈံး သြား ႏုိင္တယ္။

ဂ်ိဳးႏွင့္ကၽြန္မဟာ ခ်ိန္းေတြ႕ေနစဥ္ကာလအတြင္း ျပႆနာမ်ားစြာတက္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ဟာ မၾကာခဏ ရန္ျဖစ္ ခဲ့ ၾကတယ္။ သူဟာကၽြန္မကုိ တမင္တကာရန္ရွာခဲ့ၿပီး ကၽြန္မဟာအၿမဲတေစ နာက်င္ခဲ့ရတယ္။ သူႏွင့္အတူ အိပ္တဲ့ အတြက္ ကၽြန္မမွာအျပစ္ရွိတယ္လုိ႔ ခံစားရတာကုိ သူ႔ကုိရွင္းျပဖုိ႔ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး ရပ္တန္႔ဖုိ႔ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ သူက လက္မခံ ခဲ့ဘူး။

ကၽြန္မဟာ ကၽြန္မတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကုိ ေ၀ဖန္သုံးသပ္ၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။ ခပ္ျပတ္ျပတ္ ေျပာရရင္ေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးဟာ ““ပုပ္စပ္””ခဲ့တယ္။ သူဟာကၽြန္မကုိ ေကာင္းေကာင္း မဆက္ဆံ ခဲ့ပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္မရဲ႕ အျခားစိတ္တစ္စိတ္က ဤသုိ႔ေတြးခဲ့တယ္။ ““အကယ္၍၊ ငါတုိ႔သာ လက္ထပ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ အရာရာဟာ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ပါတယ္။ သူဟာငါ့ကုိ ခ်စ္လာၿပီး ေစာင့္ေရွာက္လိမ့္မည္။”” ဤသုိ႔ေတြးျခင္းသည္ ကၽြန္မ အတြက္ အႀကီးအက်ယ္မွားခဲ့သည္။ သင္ဟာသင့္ကုိ ခ်စ္ေစဖုိ႔အတြက္ လူတဦးကုိ ေျပာင္းလဲလာေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။ သင္ဟာ မည္မွ် ႀကိဳးစားသည္ျဖစ္ေစ၊ မည္မွ် သူတုိ႔အားခ်စ္သည္ျဖစ္ေစ၊ သူတုိ႔ဟာ သင့္ကုိခ်စ္ေစဖုိ႔အတြက္ သူတုိ႔အား ေျပာင္းလဲ လာေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ပါ။

သင္သည္ ရည္းစားဘ၀ကာလအတြင္း၌ သင္တုိ႔၏ဆက္ဆံမႈ႔ကုိ ဆယ္ႀကိမ္မက၊ အႀကိမ္ ၂၀ မီးေမာင္း ထုိးၾကည့္ ႏုိင္သည္။ သင္တုိ႔၏အိမ္ေထာင္ေရးဘ၀မွာလည္း ရည္းစားဘ၀ကာလအတြင္း၌ ဆက္ဆံမႈ႔ကဲ့သုိ႔ပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ တီဗီြ၊ စာအုပ္မ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ သီခ်င္းမ်ားက သင္သည္မ်က္စိ တမွိတ္အတြင္း၌ပင္ အရာအားလုံးတုိ႔ကုိ ၿပီးျပည့္စုံ သြားေအာင္ ေမွာ္ဆန္ဆန္လုပ္ႏုိင္သည္ဟု ထင္ေစေလ့ ရွိသည္။ တဦးကုိတဦးခ်စ္ၿပီး မိမိတုိ႔၏အိမ္ေထာင္ေရး တည္ၿမဲေအာင္ လုပ္ေနသူတုိ႔အတြက္ပင္လွ်င္ အိမ္ေထာင္ေရးဘ၀သည္ ခက္ခဲသည္။

ကၽြန္မသည္ ကၽြန္မႏွင့္ဂ်ဳိးတုိ႔၏ရည္းစားဘ၀ကုိ ဆယ္ႀကိမ္(သုိ႔) ငါးႀကိမ္ခန္႔ မီးေမာင္းထုိးၾကည့္ ပါက အနာဂတ္ တြင္ ဂ်ဳိးကကၽြန္မအားစြန္႔ခြာသြားမည္ကုိ ကၽြန္မသိေကာင္းသိခဲ့လိမ့္မည္။ သူသည္ အနာဂတ္တြင္ အျခား မိန္းမမ်ားႏွင့္ တြဲခုတ္ လိမ့္မည္။ ကၽြန္မအေပၚတြင္ ေဒါသအုိးေပါက္ကြဲလိမ့္မည္။ ကၽြန္မကုိ႐ုိက္ႏွက္လိမ့္မည္။ သူက ကၽြန္မအား မိမိမယားကဲ့သုိ႔ ဆက္ဆံလိမ့္မည္မဟုတ္ဘဲ ေယာက်္ားတဦး၏တာ၀န္မ်ားကုိလည္း သူ ယူလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ဒါေတြ အားလုံးကုိ ကၽြန္မ သိခဲ့ေကာင္းသည္။

သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္မသည္ သူႏွင့္လမ္းမခြဲခဲ့ပါ။ ကၽြန္မအခ်ိန္မဆြဲေတာ့ဘဲ သူႏွင့္ခုိးေျပးကာလက္ထပ္ လုိက္သည္။ သူႏွင္ခုိးေျပးၿပီး လက္ထပ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ကၽြန္မသည္ မိမိကုိယ္မွလြဲ၍ မည္သူ႔ကုိမွ်အျပစ္ မတင္ခဲ့ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ဤသုိ႔မလုပ္သင့္ေၾကာင္းကုိ ကၽြန္မသိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဲ့ဒီအခ်ိန္ကာလကေလး၌ ကၽြန္မဟာ ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀း ေတြးေတာမေနေတာ့ဘဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တခုကုိ အလ်င္အျမန္ခ်ခဲ့သည္။ ကၽြန္မဟာသူႏွင့္လက္မထပ္ပါက သူ႔ကုိဆုံး႐ႈံးရေတာ့မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္မဆုံးျဖတ္သင့္ခဲ့သည့္အရာမွာ သူဟာ ကၽြန္မ အဆင္သင့္ ျဖစ္သည့္အခိ်န္ကုိ မေစာင့္ပါက၊ သူႏွင့္လက္ထပ္ရန္ ကၽြန္မအတြက္ မထုိက္တန္ပါဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့သင့္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္မ၏စိတ္ခံစားမႈ႔ မ်ားသည္ လုံး၀ဥႆုန္ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းကုိ ခံရၿပီး ကၽြန္မ၏ေတြးေခၚမႈ႔ပုံစံမွာလည္း ရွင္းရွင္း လင္းလင္း မရွိခဲ့ပါ။ ကၽြန္မဟာအလြန္ပင္ စိတ္႐ႈပ္ေထြးေနခဲ့ၿပီး မနာက်င္လုိခဲ့ပါ။

ဤအိမ္ေထာင္ေရးဘ၀ဟာ ကၽြန္မဘ၀မွာ နာက်င္ဖြယ္အေကာင္းဆုံးအရာျဖစ္လာမည္ကို မသိရွိ ခဲ့ဘဲလ်က္၊ ကၽြန္မဟာ အိမ္ေထာင္ေရးဘ၀အတြင္းသုိ႔ ခုန္၀င္ခဲ့သည္။

ကၽြန္မတုိ႔ဟာ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕မိဘေတြကုိ ဒီအေၾကာင္းအားေျပာျပသည့္အခါ၊ သူတုိ႔ဟာ အလြန္နာက်င္ၿပီး၊ စိတ္ပ်က္ ၾက ပါတယ္။ ဂ်ဳိးေကာလိပ္တက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္မဟာ ေက်ာင္းထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မဟာ ရႏုိင္တဲ့ အလုပ္ မွန္သမွ်ကုိ လုပ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္မဟာ စားပြဲထုိးအျဖစ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ညဘက္မွာယမကာဆုိင္မွာ လည္းလုပ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီ အလုပ္က ေတာ္ေတာ္ ဆုိးပါတယ္။ အေရာင္း၀န္ထမ္းအျဖစ္လည္း လုပ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ႏွစ္ဦး ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္မဟာ ဘာကုိမဆုိ လုပ္ခဲ့တယ္။

ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႔ အိမ္ေထာင္ေရးဘ၀ဟာ ဘာမွမဟုတ္ပါဘူး။ သူကကၽြန္မကုိမခ်စ္ပါဘူး။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ကၽြန္မ ကသာ သူ႔ကုိခ်စ္ေနၿပီး သူကကၽြန္မကုိခ်စ္လာဖုိ႔အတြက္ ႀကိဳးစားေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ သူကုိ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ ေစဖုိ႔ အတြက္ ကၽြန္မရဲ႕ကုိယ္ပုိင္ခံစားခ်က္ေတြကုိ စြန္႔လႊတ္ပူေဇာ္ခဲ့တာေတာင္ မွ ဘာမွ မထူးျခားလာခဲ့ပါဘူး။ မထူးျခား ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ သင္ဟာတဦးဦးအား သင့္ကုိခ်စ္လာေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။ သူတုိ႔က သင့္ကုိခ်စ္ရင္ခ်စ္မယ္။ မခ်စ္ရင္ မခ်စ္ဘူး။ သူဟာကၽြန္မကုိစြန္႔ခြာၿပီး အသစ္ တစ္ေယာက္ရွာသြားမွာကုိ ကၽြန္မဟာအဆက္မျပတ္ ထိတ္လန္႔ ေနခဲ့ရပါ တယ္။ သူကလည္း အဲ့ဒါကုိပဲ ေသခ်ာလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မဟာ အဲ့ဒီအခ်က္ကုိ လက္မခံခ်င္ခဲ့ဘူး။ အေၾကာင္းမွာ ကၽြန္မဟာ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးကုိ အလုပ္လုပ္ေစခ်င္လုိ႔ပဲျဖစ္တယ္။

ကၽြန္မတုိ႔လက္ထပ္ၿပီးေနာက္ ၅လအၾကာမွာ ကၽြန္မဟာ ကုိယ္၀န္ရွိလာၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ သမီးေလးတဦးကုိ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကစၥကအေျခအေနတုိ႔ကုိ ခဏတျဖဳတ္အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ သူဟာခေလးငယ္ကုိ ရရွိခဲ့ျခင္း အတြက္ အလြန္စိတ္လႈပ္ရွားခဲ့တယ္။ သုိ႔ေသာ္ကေလးရၿပီးတလ အၾကာမွာေတာ့ အရာရာဟာ အရင္အတုိင္း ျပန္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ သူဟာအရင္အတုိင္း ေဒါသအုိးေပါက္ကြဲ ေနေလ့ရွိၿပီး သမီးေလးကုိကၽြန္မနဲ႔ပဲ တခ်ိန္လုံး ခ်န္ထားၿပီး ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး ကၽြန္မခ်ည္းပဲ ထမ္းေစခဲ့သည္။ ကေလးငယ္ကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ဖုိ႔နဲ႔ မိသားစုကုိေထာက္ပံ့ဖုိ႔တာ၀န္ကုိ ကၽြန္မ ကပဲ ယူခဲ့ရတယ္။

သူဟာကၽြန္မကုိ မခ်စ္ေၾကာင္း၊ ဘယ္ေတာ့မွလည္းခ်စ္လာမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သူဟာအေဖေကာင္း တဦး လည္း မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ တာ၀န္သိတတ္တဲ့ခင္ပြန္းလည္းမဟုတ္ေၾကာင္းကုိ သူႏွင့္လက္ထပ္ ၿပီးသုံးႏွစ္အၾကာမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အရာေတြကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္မနားလည္လာခဲ့တယ္။ ကၽြန္မဟာ ေနာက္ထပ္ ေတာင့္မခံ ႏုိင္ေတာ့ဘဲ သူႏွင့္ ကြာရွင္း ခဲ့တယ္။

ကၽြန္မဟာ ကၽြန္မဘ၀ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္တဲ့အခါ၊ ဘယ္ေနရာမွာ ကၽြန္မအမွားေတြလုပ္ခဲ့သလဲ ဆုိတာကုိ သိျမင္ ခဲ့တယ္။ ကၽြန္မရဲ႔ပထမဆုံးအမွားကေတာ့ ကၽြန္မဟာဘုရားသခင္ႏွင့္ ပုံမွန္မိတ္သဟာယ ကုိလက္မခံခဲ့၊ မထိန္းသိမ္း ခဲ့ျခင္း ပဲ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္မဟာ အဲ့ဒါကုိလုပ္ခဲ့ပါက၊ ဒီလုိအေျခအေနအတြင္းသို႔ က်ေရာက္ခဲ့မွာမဟုတ္ဘူး။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေမတၱာေတာ္ဟာ အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး သူရဲ႕ေမတၱာဟာၿပီးျပည့္စုံတာေၾကာင့္ သူ႔လုိေမတၱာမ်ဳိးကုိ သင့္ဘ၀တေလွ်ာက္လုံးမွာ မည္သူ ဆီကမွ သင္ေတြ႕ႀကံဳခံစားႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္က သင့္ကုိေပးႏုိင္ေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ဳိးမွာ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ လုံး၀မရွိပါဘူး။ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာမရွိဘဲနဲ႔ သင္အသက္ရွင္ႏုိင္တယ္လုိ႔ သင္ဘယ္ေတာ့မွမယုံၾကည္ပါနဲ႔။ အေၾကာင္းကေတာ့ သင္ဟာ အသက္မရွင္ႏုိင္ပါဘူး။ ထုိသုိ႔ေသာေမတၱာမ်ဳိးကုိ ဘုရားသခင္မွလြဲ၍ သင့္ေဘးနားရွိ မည္သူ႔ထံကမွ ရႏုိင္ဖုိ႔မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါဘူး။ သူဟာ ထုိေနရာတြင္ရွိၿပီး ဘယ္ေတာ့မွမေျပာင္းလဲပါ။

အျခားအမွားတစ္ခုကေတာ့ အလ်င္စလုိအစျပဳခဲ့ျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ ယေန႔မွာ ဤအရာကုိလူအေတာ္ မ်ားမ်ားက လုပ္လုိ ၾကတယ္။ သင္က ““ဟုတ္ၿပီ။ သူကငါ့ကုိႀကိဳက္တယ္။ ငါကလည္းသူ႔ကုိ ႀကိဳက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ငါတုိ႔ဟာ တဦးကုိ တဦး ခ်စ္ေနၾကတာပဲ။ ငါတုိ႔တစ္ဆင့္တုိးၿပီး ငါတုိ႔ႏွစ္ဦးအတြက္ လိင္ကိစၥ ဟာဘယ္လုိ အလုပ္လုပ္မလဲဆုိတာ ၾကည့္ၾကတာ ေပါ့။””ဟု ေတြးလိမ့္မည္။ ဤသုိ႔ေတြးျခင္းသည္ သင္တုိ႔၏သူငယ္ခ်င္းေကာင္းဘ၀ကုိ ေက်ာ္ပစ္လုိက္ျခင္း ပင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္မႏွင့္ဂ်ဳိး၏ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ႔၌ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာအရာမွာ ထုိအရာပင္ျဖစ္သည္။ သူႏွင့္ ကၽြန္မၾကား၌ ႐ုိေသ ေလးစားမႈ႔ မရွိသလုိ သူငယ္ခ်င္းစိတ္ဓါတ္လည္း မရွိပါ။ သူကကၽြန္မကုိ မေလးစားသလုိ ကၽြန္မကလည္း သူ႔ကုိ မေလးစားပါ။ သူငယ္ခ်င္းစိတ္ဓါတ္ဟာ ကၽြန္မတုိ႔ႏွစ္ဦးလုံး၌မရွိခဲ့ပါ။

ေနာက္ထပ္အမွားတစ္ခုကေတာ့ လုပ္စရာအေၾကာင္းမရွိဘဲ လိင္ကိစၥကုိျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္မဟာ လက္ မထပ္ ရေသးပါ။ ကၽြန္မဟာ လိင္ဆက္ဆံမႈ႔အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္အက်ဳိးဆက္ေတြကုိ ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ မရင့္က်က္ ေသးသလုိ အသက္လည္းႀကီးသင့္သေလာက္ မႀကီးေသးပါ။ တစုံတဦးႏွင့္ လိင္ ဆက္ဆံဖုိ႔အတြက္ သင့္မွာခႏၶာပုိင္းအရ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနျခင္းက ဆက္ဆံဖုိ႔အတြက္ သင့္ဘက္မွလုံး၀ ဥႆုန္အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီဟု ဆုိလုိျခင္းမဟုတ္ပါ။ လိင္ ဆက္ဆံျခင္း သည္ ခႏၶာပုိင္းလုပ္ေဆာင္မႈ႔တစ္ခုသာမဟုတ္ဘဲ သင္စိတ္ခံစားမႈ႔အားလုံးလည္း ဤကိစၥ၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္။ သင္သည္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးဘဲ ဤကိစၥကုိလုပ္ပါက သင္ဟာသင္၏စိတ္ခံစားမႈအားလုံးကုိ ႐ႈပ္ေထြးသြားေစႏုိင္သည္။ လိင္ ကိစၥဟာ အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀အတြက္သာ သီးသန္႔ဖယ္ထားသင့္တဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈတစ္ခု၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကုိၾကည့္ပါက၊ သင္ဟာပထမဆုံး သူငယ္ခ်င္းဘ၀ အားျဖင့္ စတင္ သင့္ၿပီး သင္တုိ႔ႏွစ္ဦးလုံးက ခရစ္ယာန္ျဖစ္သည္ကုိ သင္သိျမင္လိမ့္မည္။ ယင္းသူငယ္ခ်င္းဘ၀မွ ႐ုိေသေလးစားမႈ႔ႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ဘုရားသခင္က ထုိေမတၱာကုိ ၾကာရွည္စြာထိန္းသိမ္းႏုိင္ဖုိ႔ ကူညီ ေပးသည္။ အဲ့ဒီကေနၿပီ သင္ဟာအေလးအနက္ ထား၍ ခ်ိန္းေတြ႕ၿပီးေနာက္ပုိင္းမွ လက္ထပ္ႏုိင္သည္။


ခ်ိန္းေတြ႕ရန္အတြက္ သင္ယူျခင္း

ဤအမွန္အကန္အျဖစ္အပ်က္ကုိ ေရးသားသူသည္ အခ်စ္ကုိရွာေနခဲ့သည္။ တစုံတဦးကုိသင့္အား ခ်စ္ေစလုိၿပီး သင့္ကလည္းျပန္ခ်စ္လုိျခင္းသည္ သဘာ၀သာျဖစ္သည္။ လူငယ္လူရြယ္အတြက္ ဤအခ်က္ သည္ပုိ၍မွန္သည္။

သင္ဟာအထက္တန္း(သုိ႔)ေကာလိပ္တက္ေနပါက ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မွာ သင္ဟာ ယခုမွန္ကန္ေသာ တစုံတဦးႏွင့္ ခ်စ္ႀကိဳက္ ေနသည္ (သုိ႔) ခ်စ္ႀကိဳက္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု သင္ထင္လိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်စ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မွားယြင္းစြာ ေတြးေခၚမႈ႔ မ်ားစြာ ရွိသည္။

လူမ်ားစြာသည္ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ႏွင့္တပ္မက္စြဲလမ္းျခင္းကုိ ႐ႈပ္ေထြးၾကသည္။ အျခားတုိ႔က ““ျမင္ျမင္ခ်င္း အခ်စ္”” သည္ စစ္မွန္ေသာအရာျဖစ္သည္ဟု ထင္ၾကသည္။ အျခားသူတုိ႔က အခ်စ္ႏွင့္ ရမၼက္ အၾကား (သုိ႔) အခ်စ္ႏွင့္ လိင္ပုိင္း ဆုိင္ရာ ဆြဲေဆာင္မႈ႔မ်ားအၾကားရွိ ကဲြဲျပားမႈ႔ကုိ မသိရွိၾကပါ။

တပ္မက္စြဲလန္းျခင္းဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း? ထုိအရာကသင့္အေပၚတြင္ မည္သုိ႔အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈ႔ ရွိ သနည္း?  အခ်စ္ႏွင့္ရမၼက္အၾကားရွိ ကြာျခားမႈ႔မွာ အဘယ္နည္း? လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဆြဲေဆာင္မႈ႔ ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း? စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း? ဤအေရးႀကီးေသာေမးခြန္းမ်ား ကုိစဥ္းစားၾကပါစုိ႔။


တပ္မက္စြဲလန္းျခင္းဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း?

တပ္မက္စြဲလန္းျခင္းဆုိသည္မွာ တစုံတဦး၏ဆြဲေဆာင္မႈ႔ေၾကာင့္ စိတ္လြတ္ကုိယ္လြတ္ျဖစ္သြားျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ အဘိဓါန္က ဤအရာကုိ ““အ႐ူးအမူးခ်စ္ႀကိဳက္ေနျခင္း””ဟု ေျပာသည္။ တနည္းအားျဖင့္ သင္ဟာ ထုိဆြဲေဆာင္မႈ႔ေၾကာင့္ စိတ္လြတ္ကုိယ္လြတ္ျဖစ္သြားၿပီး ကုိယ္ဘာလုပ္ေနသည္ကုိပင္ မသိေတာ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တပ္မက္စြဲလန္းျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာ အခ်စ္ မဟုတ္ပါ။

ဤသုိ႔ေသာ တပ္မက္စြဲလန္းမႈမ်ဳိးရွိေနသူတဦးသည္ သူခ်စ္ႀကိဳက္ေနေသာသူမွလြဲ၍ အျခား မည္သည့္အရာ၊ မည္သူကုိမွ အမ်ားအားျဖင့္ မျမင္ေတာ့ပါ။ တပ္မက္စြဲလန္းျခင္းသည္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ အေတြ႕အႀကဳံတခုျဖစ္ကာ စိတ္ပုိင္းအရ ျမင့္တက္ေနျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ၾကာၾကာမခံပါ။ အေၾကာင္းမွာ စစ္မွန္ေသာ အခ်စ္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အ႐ူးအမူးစြဲလမ္းျခင္း၏ လကၡဏာတစ္ခုမွာ သင္ခ်စ္ႀကိဳက္ေနသည္ဟု သင္ထင္ေသာသူအား ဘုရားတစ္ဆူကဲ့သို႔ ကုိးကြယ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သူေျပာသမွ်၊ လုပ္သမွ်အရာအားလံုးသည္ သင့္အဖို႔ ၿပီးျပည့့္စံုလွသည္ဟု ထင္ရသည္။ သင္သည္ သူ၏အျပစ္အနာအဆာမ်ားကို မျမင္ေတာ့ပါ။ အျခားလူမ်ား က ထိုသူ၌ “အႏၲရာယ္ရွိေသာလကၡဏာ” မ်ားစြာကို ျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း သင္မွာမူ မ်က္မျမင္ဆန္ဆန္ အ႐ူးအမူးစြဲလမ္းေနေသာေၾကာင့္ ဘာကိုမွမျမင္ေတာ့ပါ။ သင္၏ အခ်စ္စိတ္သည္ သင့္ကိုလႊမ္းၿခံဳသြားေသာေၾကာင့္ သင္သည္ သင္၏သာမန္အသိတရားကို အသံုးမျပဳႏိုင္ေတာ့ပါ။ သင္သည္ တစံုတဦးအား အ႐ူးအမူးစြဲလမ္းေနပါက၊ သင္ဟာဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ေနေလ့ရွိၿပီး စိတ္ႏွင့္ကိုယ္ မကပ္ေတာ့ပါ။ သင္သည္ တာ၀န္ သိစိတ္ကင္းမဲ့သြားၿပီး မိမိ၏တာ၀န္မ်ားကိုပင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေလ့ရွိသည္။

တခါတရံလူငယ္မ်ားသည္ သူတို႔၏တာ၀န္မ်ားကိုမလုပ္ပဲ လဲေလ်ာင္းကာ စိတ္ကူးယဥ္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ တစံုတဦးက “ကယ္႐ိုလိုင္း၊ နင္ဘာျဖစ္ေနတာလဲ။ နင္စိတ္နဲ႔ကိုယ္မကပ္သလိုပဲ” ဟုေမးေသာ အခါ ကယ္႐ိုလိုင္းက ခ်ိဳသာစြာၿပံဳးလ်က္ “အုိး..ငါအခ်စ္ကိုေတြ႕ေနၿပီ။” ဟုျပန္ေျဖလိမ့္မည္။ မဟုတ္ပါဘူး။ သူမဟာ အ႐ူူးအမူး စြဲလမ္းေနျခင္း သာျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သူမသာ တစံုတဦးအား အမွန္တကယ္ ခ်စ္ႀကိဳက္ေနၿပီး သူမ၏အခ်စ္ကသာ စစ္မွန္ပါက၊ သူမဟာ သူမရဲ႕ အနာဂတ္ အတြက္ ျပင္ဆင္ အစီအစဥ္ ခ်ေနမည္ျဖစ္ၿပီး သူမ၏တာ၀န္မ်ားကိုလည္း အေလးထား၍ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။

အ႐ူးအမူးစြဲလမ္းျခင္း အမ်ားစုသည္ ၾကာရွည္မခံပါ။ အ႐ူးအမူးစြဲလမ္းခ်ိန္ကာလအတြင္း၌ မွားယြင္းစြာ လုပ္ ေဆာင္မႈမ်ား၏ ခါးသီးေသာအသီးမ်ားကိုသာ သီးေစေလ့ရွိသည္။ သင္ဟာအ႐ူးအမူးစြဲလမ္းေနပါက၊ သင္၏သာမန္ အသိ တရား ကို သင္အသံုးမျပဳေတာ့ပါဆိုသည့္အခ်က္ကို သတိရပါ။ သင္၏စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားသည္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းကုိ ခံေန ရသည္။ သင္သာ ဤသို႔ျဖစ္ေနပါက၊ သင့္ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး၌ သင္ေနာင္တရမည့္ ကိစၥမ်ားကို သင္ျပဳလုပ္မိ ႏိုင္သည္။ 


အ႐ူးအမူးစြဲလမ္းျခင္း၏အသီး


Debbie သည္ Larry အား အ႐ူးအမူးစြဲလမ္းေနခဲ့သည္။ သူသည္ ေခ်ာေမာၿပီး ေဘာလံုးကစားသမား တဦး ျဖစ္ေနသည္ဆိုသည့္အခ်က္က သူမအား သာ၍စြဲလမ္းေစသည္။ တစ္ေန႔တြင္ သူမအိပ္မက္မက္ေနေသာအရာသည္ လက္ေတြ႕ျဖစ္လာခဲ့သည္။ လယ္ရီက သူမႏွင့္ဒိတ္လုပ္ရန္ သူမအား ဖုန္းဆက္ခဲ့သည္။ သူမသည္ အႀကီးအက်ယ္ စိတ္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။

သူေရာက္လာၿပီးေနာက္ သူမက သူတို႔ဘယ္ကိုသြားမလဲဟု ေမးေသာအခါ သူက မတိမက် အေျဖ ကိုသာ ျပန္ေပးသည္။ သူတို႔သည္ လူသူကင္းမဲ့ေသာေနရာတစ္ခုသို႔ ေမာင္းထြက္ခဲ့ၿပီး ကားကုိပါကင္ထိုး လိုက္သည္။ သူက သူမအား မည္မွ်ခ်စ္ေၾကာင္းကိုေျပာသည္။ အေျခအေနတို႔သည္ အထိန္းအခ်ဳပ္မဲ့မသြားစဥ္တြင္ သူမသည္ သူ႔အား မတားဆီးခဲ့ပါ။ သူမက “ဒီအေတြ႕အႀကံဳေလးက ငါ့ကိုထိခိုက္ေစမွာမဟုတ္ပါ ဘူး။” ဟုေတြးခဲ့ေလသည္။ ဤအေတြ႕ အႀကံဳေလးက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥအားလံုးပါ၀င္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳ ႀကီးျဖစ္သြားခဲ့သည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ Debbie က ဤသို႔ျပန္ေျပာသည္။ ““ဒါဟာ အရမ္းကိုဆိုးရြားခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မဟာ အလြန္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနခဲ့ပါတယ္။ တစ္ေယာက္ေယာက္ကမ်ား ကၽြန္မတို႔ကိုျမင္သြားပါက၊ ဘာျဖစ္သြား မည္နည္း ၊ မိနစ္ အနည္းငယ္ အတြင္း ကၽြန္မဟာ အ၀တ္အစားျပန္၀တ္လိုက္ၿပီး ကၽြန္မအေပၚဂ႐ုမစိုက္တဲ့ ေယာက်္ား၊ ကၽြန္မကလည္း ဂ႐ုမစိုက္တဲ့ေယာက်္ားတစ္ေယာက္အတြက္ ကၽြန္မရဲ႕ အဖိုးထုိက္တဲ့အရာ တစ္ခုကိုစြန္႔ပစ္မိခဲ့တဲ့အတြက္ မိမိကိုယ္ကို မုန္းတီး ခဲ့ပါတယ္။ 


ရမၼက္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

ရမၼက္ဆိုသည္မွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအာသီသကို ျဖည့္ဆည္းလိုေသာျပင္းျပသည့္စိတ္အလိုပင္ ျဖစ္သည္။ ရမၼက္ အား အခ်စ္ႏွင့္မၾကာခဏပူးတြဲေဖာ္ျပေလ့ရွိေသာ္လည္း ရမၼက္ႏွင့္အခ်စ္သည္ လံုး၀ ကြဲဲျပားေသာအရာ ႏွစ္ခု ျဖစ္သည္။

ရမၼက္သည္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္သည္။ ရမၼက္၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တစံုတခုအား ရလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ရမၼက္သည္ သူ႔အား အလ်င္အျမန္ေက်နပ္ေစျခင္းကို လိုလားသည္။ ရမၼက္က ““အဲဒါကို ငါ့ရဲ႕ေပ်ာ္ ရႊင္ေက်နပ္မႈအတြက္ လိုခ်င္တယ္။ အက်ိဳးဆက္ေတြက ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲ့ဒါကို ငါအခုလိုခ်င္တယ္။””  

အခ်စ္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
အခ်စ္သည္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ျခင္းကင္းမဲ့သည္။ အခ်စ္၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေပးဆပ္လိုိျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်စ္က ေစာင့္ဆိုင္းလိုသည္။ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္သည္ မွန္ေသာအခ်ိန္ႏွင့္ မွန္ေသာအေျခအေနတို႔ကို ေစာင့္ဆိုင္း လိမ့္ မည္။
က်မ္းစာက ရမၼက္ႏွင့္အခ်စ္ႏွစ္ခုစလံုးအေၾကာင္းကို ဥပမာေပး၍ ေျပာျပထားသည္။ ဒါ၀ိဒ္၏ သားတစ္ဦးျဖစ္သူ အာမႏုန္က သူသည္သူ၏ညီမ၀မ္းကြဲ တာမာႏွင့္အ႐ူးအမူးခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ေနသည္ ဟုထင္ခဲ့သည္။ သူသည္ သူမအား အလြန္တပ္မက္သျဖင့္ နာဖ်ားပင္နာဖ်ားခဲ့သည္။ သူ၏မိတ္ေဆြဆိုးမ်ားထဲမွ တစ္ဦးက အာမႏုန္အား သူ႔ညီမတာမာႏွင့္ ႏွစ္ဦးတည္း ရွိေနႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုကို အႀကံေပးတင္ျပ ခဲ့သည္။ အာမႏုန္သည္ ဤအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၿပီး သူ႔ညီမ တာမာအား အလိုမတူ လိင္ ဆက္ဆံခဲ့သည္။

ေနာက္ဘာဆက္ျဖစ္မည္နည္း။ သူသည္ သူမအား ဂ႐ုမစိုက္ေတာ့ပါ။ အမွန္မွာ သူသည္သူမအား မုန္းတီးခဲ့သည္။ အာမႏုန္၏အခ်စ္မွာ မစစ္မွန္ခဲ့ပါ။ ရမၼက္သာျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္၌  က်မ္းစာက ရာေခလအေပၚတြင္ထားေသာ ယာကုပ္၏ေမတၱာအေၾကာင္းကို ေျပာျပထားသည္။ ယာကုပ္သည္ ရာေခလအားရရွိရန္အတြက္ ရာေခလ အေဖထံတြင္(၇)ႏွစ္ၾကာ အလုပ္ လုပ္ခဲ့သည္။ သူမအေပၚ တြင္ ထားေသာ သူ၏ေမတၱာေၾကာင့္ ၾကာရွည္ေသာ(၇)ႏွစ္တာကို ရက္အနည္းငယ္ ကဲ့သို႔ ယာကုပ္ကထင္သည္ ဟု က်မ္းစာက ေရးထားသည္။ 


လိင္ပိုင္းအရဆြဲေဆာင္မႈဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာဆြဲေဆာင္မႈသည္ ေယာက်္ားတစ္ဦးႏွင့္ မိန္းမပ်ိဳတစ္ဦးၾကားတြင္ ရွိေသာအရာ ျဖစ္သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ လိင္ကို စိတ္၀င္စားေစေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာလႈံ႕ေဆာ္မႈတစ္ခုအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ကို တည္ေဆာက္ ထားသည္။ ဤသို႔ စိတ္၀င္စားျခင္းသည္ မမွားသလို အျပစ္မရွိပါ။ ဘုရားသခင္က ဤနည္းအတိုင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဖန္ဆင္းထားေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မွားေသာနည္းလမ္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လိင္ပိုင္းအရ လႈံ႕ေဆာ္မႈကို ေက်နပ္ ေစ ေသာ အခါတြင္မူ အျပစ္ျဖစ္လာသည္။

တစုံတဦးအား လိင္ပုိင္းအရ စြဲမက္ေနျခင္းက သင္သည္ သူႏွင့္ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ေနသည္ဟု မဆုိလုိပါ။ ပုရိသ ေယာက္်ား တဦး က ကုိယ္လုံးကုိယ္လုံးေပါက္လွေသာ မိန္းမတဦးကုိျမင္ၿပီး ““အားပါးပါး””ဟု ေျပာ လိမ့္မည္။ မိန္းမပ်ဳိေလးတဦးက ႐ုပ္ေျဖာင့္ေသာေဘာလုံးသမားတဦးကုိ ျမင္ေသာအခါ သူမ၏ရင္ခုန္ သံမ်ား စည္းခ်က္မွားသြားသည္။ အဲ့ဒါဟာ အခ်စ္လား? မဟုတ္ပါ။ ေယာက္်ားႏွင့္ မိန္းမၾကားထဲတြင္ ရွိေသာ ခႏၶာပုိင္းဆုိင္ရာဆြဲေဆာင္မႈသာ ျဖစ္သည္။

႐ုပ္ရွင္မ်ား၊ တီဗြီမ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ားႏွင့္ စာအုပ္မ်ားက ဤအေတြးအေခၚမ်ိဳးအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို တရစပ္ ပစ္ခတ္သည္။ ““သင့္ကို စြဲမက္ႏွစ္သက္ေသာသူတဦးကို ရွာပါ။...လိင္ေကာင္းေကာင္းဆက္ဆံႏိုင္ေသာ ဘ၀မ်ိဳး ရလွ်င္ အရာအားလံုးဟာ ၿပီးျပည့္စံုလိမ့္မည္။”” ေက်ာင္း၏အလွဘုရင္မသည္ ေဘာလံုးအသင္း၏ကပၸတိန္ေဟာင္းကို လက္ထပ္ လိုက္ေသာအခါ၊ လူတိုင္းကက သက္ျပင္းခ်၍ ““လိုက္ဖက္လိုက္တဲ့ စံုတြဲ ပါလား”” ဟုမွတ္ခ်က္ခ်သည္။ သို႔ေသာ္ ခဏၾကာၿပီးေနာက္၊ သူူတို႔၏အိမ္ေထာင္ေရးသည္ ၿပိဳကြဲသြားသည္။ ဘာေၾကာင့္နည္း။ အေၾကာင္းမွာ စစ္မွန္ေသာ ေမတၱာသည္ သူတို႔ႏွစ္ဦး၌ မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ တဦးကိုတဦး လိင္ပိုင္းအရ စြဲမက္ၾကေသာ္လည္း၊ အဲဒါက လြဲ၍ အႀကိဳက္ တူေသာအရာမ်ား သူတို႔ တြင္မရွိပါ။ မၾကာမီ သူတို႔သည္ တဦးကိုတဦးၿငီးေငြ႕လာၾကသည္။

လိင္ပိုင္းအရ ဆြဲေဆာင္မႈသည္ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္မဟုတ္ပါ ဆိုသည့္အခ်က္ကို သတိရပါ။ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အျပန္အလွန္ စြဲမက္မႈသည္ အိမ္ေထာင္ေရး၌အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤစြဲမက္မႈ တခု တည္း ၌သာ အိမ္ေထာင္ေရးကိုမတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါ။ လက္မထပ္မီကာလအတြင္း လိင္ပိုင္း အရပါ၀င္ပတ္သက္မႈကို မတား ဆီးႏိုင္၊ မတားဆီးခဲ့မိေသာ စံုတြဲေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ယခုတြင္မူ တဦးကိုတဦး ထိခ်င္းကိုပင္လွ်င္ မခံစားႏိုင္ ေတာ့ပါ။


စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

စစ္မွန္ေသာအခ်စ္တြင္ အရည္အေသြးမ်ားစြာရွိသည္။ သာမန္အားျဖင့္ အခ်စ္တြင္ ေမွာ္ဆန္ေသာ ခႏၶာပိုင္း အရ စြဲမက္မႈပါ၀င္ေသာ္လည္း၊ အဲဒီပါ၀င္မႈထက္မ်ားစြာ အဓိပၸာယ္ေလးနက္သည္။ အခ်စ္သည္ သူငယ္ခ်င္းဘ၀၌ ျမစ္ဖ်ား ခံသည္။ သင္ဟာ ထိုလူတကိုယ္လံုးကို စစ္မွန္ေသာအခ်စ္အားျဖင့္ခ်စ္ႏိုင္သည္။ သင္သည္ ထိုလူႏွင့္အတူ ရွိရျခင္း၌ ၀မ္းေျမာက္ၿပီး ထိုသူႏွင့္ေ၀မွ်ခံစားရျခင္း၌လည္း ၀မ္းေျမာက္သည္။  

စစ္မွန္ေသာအခ်စ္သည္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းမဆန္ပါ။

ဤအခ်စ္သည္ သူခ်စ္ေသာသူအတြက္ ေပးဆပ္လိမ့္မည္။ အခ်စ္ႏွင့္အတူ အဓိကအရည္အေသြး တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံျခင္းလည္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရေသာအခါ၊ ဤ အခ်စ္က အ႐ံႈးမေပး၊ ဒူးမေထာက္ ပါ။ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္က သင့္အတြင္းအေကာင္းဆံုးအရာမ်ားကိုသာ ျဖစ္ေစသည္။  
သင္သည္ သင္ခ်စ္ေသာသူက သင့္အတြက္ ဂုဏ္ယူေစလိုသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ တစံုတဦး အား အ႐ူးအမူး စြဲလမ္းပါက၊ သင္သည္ ဟုိလွဲဒီလွဲလုပ္၍ စိတ္ကူးယဥ္ေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ သင္၏အခ်စ္သာ စစ္မွန္ပါက၊ သင္သည္ အလုပ္ကိုႀကိဳးစားလုပ္၍ အစီအစဥ္မ်ားဆြဲကာ၊ အနာဂတ္အတြက္ ျပင္ဆင္ ေနမည္ျဖစ္သည္။

စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ဟူသည္မွာ သင့္ကို႐ုတ္တရက္႐ုိက္ခတ္လာေသာ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ခံစားခ်က္မ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ ဤအခ်စ္သည္ ႀကီးထြားလာရန္ႏွင့္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာရန္အတြက္ အခ်ိန္လိုအပ္သည္။ ကမၻာဂီတ၏ လူႀကိဳက္မ်ား ေသာသီခ်င္းအခ်ိဳ႕က တစံုတဦးႏွင့္ျမင္ျမင္ျခင္းခ်စ္မိျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာ အခ်စ္ျဖစ္သည္ဟု မွားယြင္းစြာ ထင္ျမင္ေစေလ့ ရွိသည္။  

စစ္မွန္ေသာအခ်စ္သည္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ပို၍ႀကီးထြားလာသည္။

သင္၏စစ္မွန္ေသာအခ်စ္သည္ မက်ဆင္းသြားပါ။ ဤအခ်စ္သည္ သာ၍ႀကီးထြားလာမည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ လူတဦးအား စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ျဖင့္ ခ်စ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုသူႏွင့္အရင္ဆံုး သိကၽြမ္းရမည္။ တစံုတဦးအား ျမင္ျမင္ျခင္း အမွန္တကယ္ သိကၽြမ္းရန္မျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ တစံုတဦးအေပၚတြင္ စစ္မွန္ေသာ ေမတၱာကို ျမင္ျမင္ျခင္း ထားရွိႏိုင္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ ပါ။ သင္သည္ တစံုတဦးအားျမင္ျမင္ျခင္းစြဲမက္သြားႏိုင္ၿပီး ျမင္ျမင္ျခင္းႏွစ္ၿခိဳက္သြားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သင္မသိ ကၽြမ္း ေသာ လူတဦးအား စစ္မွန္စြာခ်စ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

စာတန္က သင့္အားစစ္မွန္ေသာအခ်စ္ကို မသိေစလို၊ မေတြ႕ႀကံဳမခံစားေစလိုေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ သူသည္ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာအတုမ်ားစြာကို ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေစသည္။ သူသည္ သင့္အား သင့္ဇနီးအျပင္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ လိင္ကိစၥ၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ေစလိုသည္။ သင့္ဘ၀ဟာ အသက္ရွင္ဖို႔ တန္ဖိုးမရွိေတာ့ပါ ဟု သင္ထင္လာေအာင္ သင့္ဘ၀အား သူက ႐ႈပ္ေထြးေစလိုသည္။အဖိုးထိုက္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ

ဘုရားသခင္သည္ သင့္အား တစ္ဖက္ကမ္းကုန္ ခ်စ္ၿပီး သင့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာအရာမ်ားကိုသာ လိုလားသည္။ သူသည္ သင့္အား အဖိုးထိုက္ေသာအခ်စ္ကို ရရွိေစလိုသည္။ ေစ်းေပါေသာလိင္ကိစၥ မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍သူသည္ သင့္အား လက္ထပ္ေစလိုပါက၊ သူ႔တြင္ သင့္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာသူ တစ္ဦးရွိသည္။ သင့္အား တကိုယ္ေကာင္း မဆန္စြာ ခ်စ္ၿပီး တစ္ဘ၀လံုး သင့္အေပၚတြင္ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံ ထားေသာအေဖာ္တဦးအား သင္၌ ရွိေစလိုသည္။ ထိုနည္း တူ သင္ကလည္း ထိုသူအေပၚသို႔ တစ္ဘ၀လံုး ဆက္ကပ္အပ္ႏွံေစလိုသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အိမ္အား ကမၻာေပၚရွိ ေကာင္းကင္ဘံုေလးကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစလိုသည္။


West piont ရွိ မစၥစပီၿမိဳ႕ေလးတြင္ ၂၅ ႏွစ္ၾကာရွည္ခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္တစ္ခုသည္ ကဗ်ာဆန္ဆန္ လွပစြာ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ ေဒသႏၲရသတင္းစာအယ္ဒီတာ၏ သစၥာရွိေသာဇနီးျဖစ္သူသည္ သူမ ဘုရာေက်ာင္း အျပင္ ဘက္သို႔ ထြက္လာခဲ့သည္။ သူမသည္ ၿပံဳးရႊင္ေသာမ်က္ႏွာျဖင့္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ စကားစျမည္ ေျပာၿပီးေနာက္ အသင္းေတာ္ ၿခံ၀င္း၏ျမက္ခင္းေပၚတြင္ လဲက်ဆံုးပါးခဲ့သည္။ သူမ၏အသက္ကို ကယ္တင္ရန္ အေရးေပၚ အားထုတ္မႈမ်ား မွာ အရာ မထင္ခဲ့ပါ။

သူမ၏ခင္ပြန္းႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္မူ၊ သူမသည္ ဘုရားေက်ာင္းမွ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္၍ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ တိုက္႐ုိက္တက္သြားသည္ဟု ထင္ရသည္။ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးသည္ အံ့ၾသမိန္းေမာသြားခဲ့သည္။ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာခင္ပြန္းဆီသို႔ စာေပါင္းမ်ားစြာသည္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ သူမသည္ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ေလးစားျခင္းႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းျမတ္ႏိုးျခင္း ကို ခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

စ်ာပနာအခမ္းအနားၿပီးေနာက္တစ္ေန႔၌  သူမ၏ခင္ပြန္းျဖစ္သူ Henry Harris သည္ သူ၏ဇနီးသည္ ကိုရည္စူး၍ ခံစားခ်က္ျပင္းျပေသာ ဂုဏ္ျပဳစာတစ္ေစာင္ကို ေရးခဲ့သည္။ Mr. Harris သည္ ဤကဲ့သို႔ သူ႔ဇနီးသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရးသားခဲ့သည္။ ““သူမဟာ ဘုရားေက်ာင္းထဲမွ တိုက္႐ိုက္ေကာင္းကင္ဘံုဆီ သို႔ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္သြားခဲ့တယ္။”” မိတ္ေဆြတစ္ဦးေျပာသလိုမ်ိဳး သူမဟာ ဘုရားေက်ာင္းတက္ဖို႔ West Point ကိုလာခဲ့ၿပီး ဘုရားေက်ာင္းမွတစ္ဆင့္ ထြက္ခြာသြားခဲ့တယ္။ သူမဟာ မစၥစပီအမ်ိဳးသမီးေကာလိပ္မွ ဘြဲ႕ရခဲ့ၿပီး သင္းအုပ္ဆရာရဲ႕လက္ေထာက္လုပ္ဖို႔ West Point သို႔လာခဲ့တာကို ကၽြန္ေတာ္မွတ္မိပါတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ West Point ရွိ သူမ၏အလုပ္ကို ယာယီအေနျဖင့္သာ သူမထင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ သခင္က သူမအား ႏိုင္ငံရပ္ျခားသာသနာျပဳတစ္ဦးျဖစ္လာဖို႔ ေခၚေနခဲ့တယ္လို႔ သူမဟာ ယံုၾကည္ေနခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ သခင္က ကြဲျပားတဲ့ သတင္းစကားတစ္ခုကိုကၽြန္ေတာ့္အား ေပးခဲ့ပါတယ္။ သူမဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ေကာင္မေလးဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္သိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္အတြင္းမွာ သူမအား Mrs. Henry လုပ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ သူမကို စိတ္လႈပ္ရွားစြာ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ကမ္းလွမ္းမႈၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္အၾကာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေပါင္းဖက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလိုေတာ္ဟာ ၿပီးေျမာက္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို သံသယရွိစရာမလိုပါဘူး။ ဒီထက္ပိုၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ စရာေကာင္းတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးမ်ိဳးရွိေတာ့မယ္ မထင္ပါဘူး။ ေခတ္ေပၚစံုတြဲမ်ားက ဤအခ်က္ကိုယံုၾကည္ရန္ ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ဦးဟာ ၂၅ႏွစ္အတြင္း တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ ရန္ျဖစ္စကား မမ်ားခဲ့ဖူးပါဘူး။ သေဘာမတူညီမႈေတြေတာ့ ရွိေကာင္းရွိခဲ့ေပမယ့္ အဲဒီၾကည္ႏူးဖြယ္ႏွစ္ေတြကို ျပန္ေတြး ၾကည့္တဲ့အခါ၊ အက်ိဳးဆက္ဆိုးေတြရွိခဲ့တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေတြ မရွိခဲ့တာကို သတိျပဳမိပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ေရာက္လာမည့္ သီတင္းပတ္ေတြနဲ႔လေတြဟာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အလြန္ခက္ခဲမယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ သိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕မ်က္ရည္ေတြကို တိတ္တဆိတ္စီးက်ႏိုင္မည့္ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္ သက္တဲ့ ေနရာေလး တစ္ခုကို ရွာေဖြဖို႔ လိုအပ္မည့္ အခ်ိန္ေတြဟာေရာက္လာပါလိမ့္မည္။ အဲဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မွားတာ ဘာမွမရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေကာင္းကင္ဘံုဟာ ပိုၿပီးျမတ္ႏိုးဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ Wanda ဟာ အဲဒီမွာရွိေနလို႔ပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ သူမရဲ႕တစိတ္တပိုင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကေလး ၄ေယာက္မွာ ေတြ႔ႏိုင္ပါေသးတယ္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္ဟာ သူမအား ႐ုိးတံရွည္ႏွင္းဆီ ပန္းစည္းကိုလက္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ေပးတဲ့ပန္းစည္းမွာ ႏွင္းဆီပြင့္ ၂၅ခု ပါပါတယ္။ အဂၤါေန႔မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ပန္းျပင္တဲ့သူအား ကၽြန္ေတာ့္မိန္းမရဲ႕အေခါင္းကို ႏွင္းဆီပြင့္ ေတြနဲ႔ ျဖည့္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပန္ဆံုေတြ႔ခ်ိန္အထိ ထိုႏွင္းဆီပန္းေတြဟာ  ၾကာရွည္ခံဖို႔ လိုပါ လိမ့္မည္။

ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဒီ၂၅ႏွစ္အတြင္းမွာ သူမကိုခ်စ္ပါတယ္လို႔ မေျပာပဲ ေန႔တစ္ေန႔ကိုမကုန္လြန္ေစခဲ့ ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ကၽြန္ေတာ္ဟာ သူမကို ဘယ္ေလာက္ခ်စ္ေၾကာင္း၊ သူမအတြက္ဘယ္ေလာက္ အမွန္တကယ္ ဂ႐ုစိုက္ ေၾကာင္းကို သူမ သိလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္မထင္ပါဘူး။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ကၽြန္ေတာ္ဟာ သူမအေပၚ ထားရွိတဲ့ ေမတၱာ အေၾကာင္းကို မေျပာပဲ မေနႏိုင္ပါဘူး။ အဖိုးထိုက္တန္လွတဲ့ ဤဇနီးနဲ႔ဘ၀ကို ေ၀မွ်ခြင့္ေပးတဲ့အတြက္ ဘုရားသခင္ကုိ လည္း ေက်းဇူးမတင္ပဲ မေနႏိုင္ပါဘူး။ အမွတ္ရစရာအျဖစ္အပ်က္ ေတြအတြက္လည္း ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္ခဲ့ ပါတယ္။ ဤသို႔ေသာ ေမတၱာသည္ အဖိုးထိုက္လွသည္။

ယေန႔လူငယ္မ်ားသည္လည္း ဤသို႔ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးမ်ိဳးကို မလိုခ်င္သေလာ။ အကယ္၍ သင္သည္ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ကို ရွာ၍လိုက္နာပါက ဤသို႔ေသာအိမ္ေထာင္ေရးမ်ိဳးသည္ သင့္အတြက္ လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ေမးခြန္းမ်ား (မွန္/မွား)

၁။ မိန္းကေလးဘက္မွ ““ငါသူ႔ကို လံုး၀ အဆံုး႐ႈံးမခံႏိုင္ဘူး”” ဟုေတြးျခင္းသည္ ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေစ ႏိုင္သည္။

၂။ မိမိ၏ရည္းစားကုို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိ၏ကိုယ္က်င့္တရားစံႏႈန္းမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ျခင္းသည္ မိန္းကေလး  
တဦးအတြက္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းလွေသာ အမွားတစ္ခုျဖစ္သည္။

၃။ သင္သည္ သူ႔အတြက္မည္မွ်ပင္ ႀကိဳးစားႀကိဳးစား၊ မည္မွ်ပင္ သူ႔အားခ်စ္ေစကာမူ၊ ထိုသူအား သင့္ကို ခ်စ္လာရန္
အတြက္ သူ႔အားမေျပာင္းလဲႏိုင္ပါ။

၄။ သင္သည္ အခ်စ္မရွိပဲအသက္မရွင္ႏိုင္ပါ။ ထိုအခ်စ္ကိုေပးရန္အတြက္ လူမ်ားထံမွမေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါ။

၅။ သင္၌  ခႏၶာပိုင္းအရ လိင္ဆက္ဆံရန္အသင့္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း၊ ထိုသို႔ျဖစ္ေနျခင္းက သင္သည္ အမွန္ တကယ္လိင္
ဆက္ဆံႏိုင္ၿပီဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။

၆။ မ်က္မျမင္အခ်စ္မ်ိဳးျဖင့္ခ်စ္ေနသူကို ““အ႐ူးအမူးတပ္မက္စြဲလမ္းသူ”” ဟုေခၚသည္။

၇။ သင္သည္ တစံုတဦးအား အ႐ူးအမူးတပ္မက္စြဲလမ္းေနပါက၊ သင့္၏အခ်စ္စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားသည္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း
ကို ခံရၿပီး  သင္သည္ သာမန္အသိတရားကို အသံုးမျပဳေတာ့ပါ။

၈။
ရမၼက္သည္ တကိုယ္ေကာင္းဆန္ၿပီး သူ႔အားအလ်င္အျမန္ေက်နပ္ေစျခင္းကို လိုလားသည္။

၉။ တစံုတဦးႏွင့္ လိင္ပိုင္းအရ စြဲမက္မႈရွိျခင္းက၊ ထိုသူႏွင့္အမွန္တကယ္ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ေနသည္ဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။

၁၀။ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္သည္ မက်ဆင္းသြားပါ။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်သာ၍ ႀကီးထြားလာသည္။

ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)

Download File
http://murann.com/documents/
Lesson1.What.is.True.Love-Bur.doc