ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မွဳကိုု ရွာပါ။ ဘာျဖစ္ရင္ေတာ့......ဘယ္လိုုျဖစ္မွာပဲ ဆိုုတဲ့ အေတြးမ်ိဳးကိုု ေရွာင္ပါ


လွမင္းသူ
ဘုရားသခင္ ေပးသနားေတာ္မူေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာကို ရေသာလူတိုင္း မိမိ အဘို႔ကိုခံ၍ ဝင္စားျခင္းငွာ၄င္း၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရာ၌ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းငွာ၄င္း၊ ဘုရားသခင့္ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အခြင့္ရွိ၏။ လြန္ေသာေန႔ရက္ကာလကို မ်ားစြာမေအာက္ေမ့ရ။ စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းေသာအခြင့္ကို ဘုရားသခင္ေပး
Read more: ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မွဳကိုု ရွာပါ။...

စိုုးရိမ္ပူပန္ျခင္းကိုု ေျဖေဖ်ာက္လိုုပါသလား


လွမင္းသူ

ထိုေၾကာင့္ အဘယ္ သို႔စားေသာက္ရအံ့နည္း၊ အဘယ္သို႔ဝတ္ရအံ့နည္းဟူ၍မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ ထိုအရာမ်ားကိုသာ သာသနာပလူတို႔သည္ ရွာေဖြတတ္ၾက၏။ထိုအရာမ်ားကိုသင္တို႔သည္ အသံုးလိုေၾကာင္းကို ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာသင္တို႔ အဘသည္သိေတာ္မူ၏။ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျဖာင့္မတ္ ျခင္းတရားေတာ္ကို ေရွ႕ ဦးစြာရွာၾကေလာ့။
Read more: စိုုးရိမ္ပူပန္ျခင္းကိုု ေျဖေဖ်ာက္လိုုပါသလား

စြန္႔စားနာခံျခင္း၌ ဘုုရားသခင္၏ အာမခံခ်က္ပါရွိသည္။


ငါဆိုသည္ကား၊ အၾကင္သူသည္ ရတတ္၏၊ ထိုသူအား ေပးဦးမည္။ အၾကင္သူသည္ဆင္းရဲ၏၊ ထိုသူ၌ရွိသမွ်ကိုပင္ ႏႈတ္လိမ့္မည္။
(လုုကာ ၁၉း၂၆)
စြန္႔စားျပီး ယံုုၾကည္ျခင္းဆိုုတာ ဒုုတိယအဆင့္မွာ ဘာျဖစ္မယ္မွန္း မသိရေသးခင္ ပထမအဆင့္ကိုု ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ စျပီး လွမ္းလိုုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုုရားသခင္က
Read more: စြန္႔စားနာခံျခင္း၌ ဘုုရားသခင္၏ အာမခံခ်က္ပါရွိသည္။

ဘုုရားအတြက္ ေပးလွဴျခင္းက မိမိယံုုၾကည္ျခင္းကိုု ထုုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


လွမင္းသူ

သင္သည္ ကိုဥစၥာႏွင့္ အဦးသီးေသာ အသီးအႏွံရွိသမွ်ကို ထာဝရ ဘုရားအား ပူေဇာ္ေလာ့။
သို႔ျပဳလွ်င္၊ သင္၏ စပါးက်ီတို႔သည္ ၾကြယ္ဝ၍၊ စပ်စ္သီးနယ္ရာတန္ဆာတုိ႔ကို အသစ္ ေသာစပ်စ္ရည္လွ်ံလိိမ့္မည္။

သုုတၱံက်မ္း ၃း၉-၁၀


ဆယ္ဖိုု႔တဖိုု႔ ထားရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္က ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ဘုုရားကိုု

Read more: ဘုုရားအတြက္ ေပးလွဴျခင္းက မိမိယံုုၾကည္ျခင္းကိုု...

ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္လက္ခံလာေစရန္ နည္းမ်ဳိးစံုကို အသံုးျပဳလ်က္အေစခံပါ။


Translated by Saw San Aung

Use Every Available Method to Reach People for Jesus by Rick Warren This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank">

“ငါသည္ အဘယ္သူ၏ ကြၽန္မျဖစ္ေသာ္လည္း သာ၍မ်ားေသာသူတို႔ကို ရျခင္းအလိုငွါ လူတကာတို႔၏ ကြၽန္ခံရ၏။

Read more: ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္လက္ခံလာေစရန္ နည္းမ်ဳိးစံုကို...

ကေလးမ်ားကို ဘုရားသခင္ အေလးထားပါတယ္။


လွမင္းသူ

သင္တို႔သည္ ဤသူငယ္တစံုတေယာက္ကိုမထီမဲ့ျမင္မျပဳမည္အေၾကာင္း သတိရွိၾကေလာ့။ ငါဆိုသည္ကား၊ သူတို႔၏ ေကာင္းကင္တမန္တို႔သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာငါ့အဘ၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကိုအစဥ္မျပတ္ဖူးျမင္ၾက၏။ မႆဲ ၁၈း၁၀

Read more: ကေလးမ်ားကို ဘုရားသခင္ အေလးထားပါတယ္။

မာရ္နတ္ကို တိုက္ခိုက္ရန္ လိုအပ္ေသာ လက္နက္မ်ား (အပိုင္း-၃)


ဆရာေစာစံေအာင္

“Things You Need to Fight the Devil (#3) Serenity” by Rick Warren
Translated by Saw San Aung

“ထိုေၾကာင့္၊ ခဲယဥ္းဆိုးယုတ္ေသာ ေန႔ရက္ကာလ၌ ဆီးတားႏိုင္သျဖင့္၊ ကိစၥအလံုးစံုတို႔ကို ၿပီးစီး၍ ခံရပ္ႏိုင္မည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ျပင္္ဆင္ေတာ္မူေသာ လက္နက္စံုကို ယူေဆာင္ၾကေလာ့။

သစၥာတည္း

Read more: မာရ္နတ္ကို တိုက္ခိုက္ရန္ လိုအပ္ေသာ လက္နက္မ်ား...

မာရ္နတ္ကို တိုက္ရန္ လိုအပ္ေသာ အရာ ၆ ခု ( အပိုင္း - ၄)


လွမင္းသူ

စိတ္ခ်ယံုၾကည္ျခင္း
မာရ္နတ္ပစ္ခတ္ ေသာ မီးစက္ လက္နက္ကို ကာသတ္ႏိုင္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းတည္းဟူေသာ လႊားကိုလည္း ခပ္သိမ္းေသာ လက္နက္ တို႔အေပၚမွာ ထပ္ဆင့္၍ ယူေဆာင္ၾကေလာ့။
Read more: မာရ္နတ္ကို တိုက္ရန္ လိုအပ္ေသာ အရာ ၆ ခု ( အပိုင္း...

ထိုအခ်ိန္တြင္ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ၾကပါ


စံ၀င္းခ်ိဳ

“သစၥာတည္းဟူေသာ ခါးပန္းကိုစည္းလ်က္၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းပါရမီတည္းဟူေသာ ရင္အုပ္တန္ဆာကို ဝတ္ဆင္လ်က္၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဧဝံေဂလိတရား ကို ေဟာေျပာအံ့ေသာငွါ ျပင္ဆင္ေသာ အျဖစ္တည္းဟူေသာ ေျခစြပ္ကိုစြပ္လ်က္ ခံရပ္ၾကေလာ့။ မာရ္နတ္ပစ္ခတ္ ေသာ မီးစက္ လက္နက္ကို ကာသတ္ႏိုင္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းတည္းဟူေသာ

Read more: ထိုအခ်ိန္တြင္ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ၾကပါ

ဘုရားရွင္သည္ပထမအျဖစ္ အသက္ရွင္ရန္ေဇာ္ေအာင္

ေယရႈကလူအမ်ားကိုေျပာပါတယ္။ "ကမၻာအႏွ႔ံအျပားသြားၾကပါ။  လူတိုင္းကို သတင္းေကာင္းေျပာပါ"
(Mark 16:15 NCV)

ယံုၾကည္သူတစ္ဦးရဲ့ေမးခြန္းကေတာ့" ဘာေၾကာင့္ကြ်ႏ္ုပ္ဘ၀ကို သက္သာ၊အဆင္ေျပေအာင္ ဘုရားလုပ္ေပးဖို႔" ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားအလိုေတာ္လိုက္ရမဲ့အစား သူရဲ့ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ဘုရားလုပ္ေပးေစခ်င္ေနပါတယ္။

Read more: ဘုရားရွင္သည္ပထမအျဖစ္ အသက္ရွင္ရန္

မိတ္ေဆြဟာ ခႊင့္လႊတ္ထိုုက္သူ ျဖစ္ပါတယ္လိုု ့ဘုုရားက ဆိုုပါတယ္။

လွမင္းသူ
ငါတစ္ပါးတည္းသာလွ်င္ ကိုယ္အတြက္ေၾကာင့္၊ သင္၏အျပစ္တို႔ကို ေျဖမည္။ သင္၏ဒုစရိုက္အမႈတို႔ကို မေအာက္ေမ့။
Read more: မိတ္ေဆြဟာ ခႊင့္လႊတ္ထိုုက္သူ ျဖစ္ပါတယ္လိုု...

သင္ကိုဘုရားသခင္သတ္မွတ္ထားပါေစ

စံ၀င္းခ်ိဳ

“တဖန္တံု ေယရႈက၊ ငါသည္ ဤေလာက၏အလင္းျဖစ္၏။ ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္ေသာသူသည္ ေမွာင္မိုက္၌ မသြားမလာ၊ အသက္၏အလင္းကို ရလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။” (ေယာ ၈း၁၂)

သခင္ေယရႈသည္ အဆက္မျပတ္ေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား၊ 

Read more: သင္ကိုဘုရားသခင္သတ္မွတ္ထားပါေစ