သင့္အခက္အခဲမ်ားကိုေကာင္းျမတ္ျခင္းျဖစ္ေစရန္ ဘုရားကိုယံုၾကည္ပါ။

သင့္အခက္အခဲမ်ားကိုေကာင္းျမတ္ျခင္းျဖစ္ေစရန္ ဘုရားကိုယံုၾကည္ပါ။
ညီအစ္ကိုတို႔၊ အာရွိျပည္၌ ငါတို႔ခံရေသာဆင္းရဲျခင္းတည္းဟူေသာ အသက္မလြတ္ႏုိင္ဟု ထင္ရ၍၊ မခံႏိုင္ ေအာင္အတုိင္းထက္အလြန္ေလးေသာဆင္းရဲခံရေၾကာင္းကို သင္တို႔မသိဘဲေနေစျခင္းငွါ ငါတို႔အလိုမရွိ။ ငါတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကိုအစဥ္မကိုးစားဘဲ၊ ေသေသာသူတို႔ကို

Read more: သင့္အခက္အခဲမ်ားကိုေကာင္းျမတ္ျခင္းျဖစ္ေစရန္...

ဘုရားသခင္က သူ႔ရဲ့ အသံေတာ္ကို ၾကားႏိုင္ဖို႔အတြက္ မိတ္ေဆြကို ဒီဇိုင္းဆြဲ ဖန္တီးထားပါတယ္။

ဘုရားသခင္သည္ တႀကိမ္မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူ၏၊၊ လူမရိပ္မိလွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္ေအာင္ မိန္ျမြက္ ေတာ္မူ၏၊၊ ေယာဘ ၃၃း၁၄

ဘုရားသခင္က သူ႔ရဲ့ အသံေတာ္ကို ၾကားႏိုင္ဖို႔အတြက္ မိတ္ေဆြကို ဒီဇိုင္းဆြဲ ဖန္တီးထားပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ရဲ့ လမ္းျပမွဳကို ခံယူႏိုင္ဖို႔ " လက္ခံႏိုင္တဲ့ကရိယာ" တခု မိတ္ေဆြဆီမွာ ရွိပါတယ္။

ဘုရားကဘယ္လို လမ္းေၾကာင္းမ်ိဳးကို သံုးပါသလဲ။ အဓိကသံုးတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကေတာ့ ဘုရားက က်မ္းစာကေန စကားေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ က်မ္းစာကို ေန႔တိုင္း ဖတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ အလိုေတာ္ကို ဘုရားသခင္ရဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲမွာ ရွာေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

Read more: ဘုရားသခင္က သူ႔ရဲ့ အသံေတာ္ကို ၾကားႏိုင္ဖို႔အတြက္...

ႏွစ္သစ္အတြက္ သံဓိဌာန္ေတြ ခ်မွတ္ေနသလား။ သံဓိဌာန္တခုတည္းပဲ ထားပါ။


အေၾကာင္းမူကား၊ ေယရႈခရစ္တည္းဟူေသာလက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံေတာ္မူေသာသခင္မွတပါး၊ အဘယ္အရာကိုမွ် သင္တို႔တြင္ ငါမသိမမွတ္ဟု ငါစိတ္ျပဌာန္းျခင္းရွိ၏။ (၁ ေကာ ၂း၂)


တကယ္လို႔မ်ား တမန္ေတာ္ၾကီးရွင္ေပါလုဟာ ႏွစ္သစ္အတြက္ သံဓိဌာန္ေတြ ခ်မွတ္မယ္ဆိုရင္၊ သူမွာ

Read more: ႏွစ္သစ္အတြက္ သံဓိဌာန္ေတြ ခ်မွတ္ေနသလား။...

ငါသည္သမၼာတရားျဖစ္၏။


ေယရႈက၊ ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏၊ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ ငါ့ကိုအမွီမျပဳလွ်င္အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ထံသို႔မေရာက္ရ။

ေယာဟန္ ၁၄း၆


သမၼာတရားဆိုတာ စည္းမ်ဥ္းတခုမဟုတ္ပါဘူး။ သမၼာတရားဆိုတာ

Read more: ငါသည္သမၼာတရားျဖစ္၏။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆိုတာ လုပ္ေဆာင္မွဳတခု ျဖစ္ပါတယ္လို႔ က်မ္းစာက ေျပာပါတယ္။ခ်စ္သားတို႔၊ ငါတုိ႔သည္စကားေျပာကာမွ်အားျဖင့္ သာမခ်စ္ဘဲ၊ စိတ္ပါကိုယ္ေရာက္ဧကန္ အမွန္ခ်စ္ၾက ကုန္အံ့။
(၁ ေယာ ၃း၁၈)


တေယာက္ေယာက္ကို အမွန္ဧကန္ ခ်စ္ခင္ပါတယ္ဆိုရင္၊ အဲဒီလူကို ကိုယ့္ရဲ့ လုပ္ေဆာင္မွဳနဲ႔ သက္ေသျပဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


Read more: ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆိုတာ လုပ္ေဆာင္မွဳတခု...

မိမိဂရုထားလွ်င္ ဂရုျပဳမိမည္ရွမာရိ လူတေယာက္သည္ ခရီးသြားရာတြင္ ထိုလူနာရွိရာသို႔ေရာက္၍ ျမင္ေသာအခါ ဂရုဏာစိတ္ရွိသည္ႏွင့္၊
လု ၁၀း၃၃


ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္သူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ် ခ်စ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ မိမိပတ္၀န္းက်င္က လူေတြရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေတြ႕ျမင္တတ္ဖို႔လိုပါတယ္။

လမ္းရဲ့အျခားတဖက္မွာ

Read more: မိမိဂရုထားလွ်င္ ဂရုျပဳမိမည္

TODAY’S SCRIPTURE " (Romans 8:31, NIV)

Wed, Nov 16, 2011

TODAY’S SCRIPTURE

"…If God is for us, who can be against us?"
(Romans 8:31, NIV)

TODAY’S WORD

I heard somebody say, "Don't let your heredity stop your destiny." Don't let the way somebody treated you, or what they did or didn't give you keep you from pressing forward
Read more: TODAY’S SCRIPTURE " (Romans 8:31, NIV)

ဘုုရားသခင္၏ ၾကီးထြားျခင္း ရံပံုုေငြၺ၌ ျမဳပ္ႏွံျခင္း (တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း)

 

သမၼာတရားကို ဝယ္ေလာ့၊၊ မေရာင္းႏွင့္။  ပညာကို ၄င္း၊ ဆံုးမၾသဝါဒ ကို၄င္း၊ ဥာဏ္သတၱိကို၄င္း ထိုအတူျပဳေလာ့၊၊ သုုတၱံက်မ္း ၂၃း၂၃
ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ သက္ေတာင္သက္သာျဖစ္ဖိုု႔အတြက္ပဲ ပိုုက္ဆံကိုု သံုုးတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အက်င့္စာရိတၱအတြက္ ေငြကိုု သံုုးစြဲျခင္းက ပိုုျပီး
Read more: ဘုုရားသခင္၏ ၾကီးထြားျခင္း ရံပံုုေငြၺ၌...

မိမိေငြေၾကးသံုးစြဲမွဳမွာ ဘုရားက ထိပ္ဆံုးလား၊ ေနာက္ဆံုးလား


လွမင္းသူ

သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ နာမေတာ္ကို တည္ေစဘုိ႔ရာ ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ အရပ္၌ စပါး၊ စပ်စ္ရည္၊ ဆီမွစ၍၊ သိုး၊ ႏြားတြင္ အဦးဘြားေသာ သားငယ္ဆယ္ဘုိ႔တဘုိ႔ကို ေရွ႔ေတာ္မွစားရၾကမည္။ ထုိသို႔ျပဳလွ်င္၊ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကိုအစဥ္ ေၾကာက္ရြံ႔ရမည္အေၾကာင္း၊ သင္ရၾကလိမ့္မည္။

Read more: မိမိေငြေၾကးသံုးစြဲမွဳမွာ ဘုရားက ထိပ္ဆံုးလား၊...

ခရစ္ေတာ္က သူ႕အေၾကာင္း တျခားသူမ်ားကိုု ေျပာဖိုု႔ အခြင့္အာဏာေပးထားပါတယ္။


လွမင္းသူ

ေယရႈသည္ၾကား ေတာ္မူလွ်င္၊ က်န္းမာေသာသူတို႔သည္ ေဆးသမားကိုအလိုမရွိၾက။ နာေသာသူတို႔သာလွ်င္အလိုရွိၾက၏။
ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအက်င့္ထက္ သနားျခင္းကရုဏာအက်င့္ကိုငါႏွစ္သက္၏ ဟူေသာက်မ္းစကားကိုနားလည္ျခင္းငွါ
Read more: ခရစ္ေတာ္က သူ႕အေၾကာင္း တျခားသူမ်ားကိုု ေျပာဖိုု႔...

မိမိႏွင့္ အျခားသူနဲ႔ မႏွိဳင္းယွဥ္ခုိင္းပါ

ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း ႏွင့္ အျခားသူမ်ား လိုခ်င္သည့္ ပံုစံအတိုင္း အမွဳေတာ္ထမ္းျခင္း

မေန႔က ကြၽန္ေတာ္ တစ္ခု သတိျပဳမိတယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့ စာတန္ဟာ မိတ္ေဆြရဲ့ အမွဳေတာ္ျမတ္မွာ ထမ္းေဆာင္ေနလို႔ရတဲ့ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ခိုးယူဖို႔ ၾကိဳးစားေနတာပါပဲ။ စာတန္သံုးတဲ့ နည္းတစ္နည္းကေတာ့ မိတ္ေဆြရဲ့ အမွဳေတာ္ေဆာင္လုပ္ရပ္ကို

Read more: မိမိႏွင့္ အျခားသူနဲ႔ မႏွိဳင္းယွဥ္ခုိင္းပါ

ေ၀ခြဲမရျဖစ္ေနမွဳအတြက္ ဘုုရားသခင္ရဲ့ေျဖေဆး


ငါ့ဝိညာဥ္ကို  အားျဖည့္၍ နာမေတာ္ အဘို႔အလို႔ငွါ တရားလမ္းထဲ၌ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူ၏၊
ဆာလံ ၂၃း၃
တခါတရံမွာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မွားမွာကိုု စိုုးရိမ္တတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီစိုုးရိမ္စိတ္နဲ႔ပဲ စိတ္ဖိစီးမွဳေတြ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။
Read more: ေ၀ခြဲမရျဖစ္ေနမွဳအတြက္ ဘုုရားသခင္ရဲ့ေျဖေဆး