ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ ေၾကာက္စိတ္မရွိ

လွမင္းသူ

"သင္တို႔သည္ တဖန္ေၾကာက္ရြံ႔တတ္ေသာကြၽန္၏ သေဘာကိုရၾကသည္မဟုတ္။ ...." ေရာမၾသ၀ါဒစာ ၈း၁၄-၁၆

ဘုရားသခင္က ကိုယ့္ကို ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့အရာကို မျဖစ္ေအာင္ တားဆီးထားတဲ့အရာက ကိုယ့္ရဲ့ ေၾကာက္စိတ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေၾကာက္စိတ္ေၾကာင့္ ကိုယ္အစြမ္းအစေတြကို ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္သေလာက္ မထုတ္ေဖာ္ႏိုင္တဲ့အျပင္ ပ်က္စီးျခင္းေတာင္ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ေၾကာက္ရြံ ႔စိတ္ေတြ အျပည့္နဲ႔ ေနရတဲ့ ဘ၀မ်ိဳးကို ဘုရားသခင္ အလိုမရွိပါဘူး။

တုိက္ဆိုင္တယ္လို႔ပဲ ဆိုရမလားပဲ။ က်မ္းစာထဲမွာ မေၾကာက္နဲ႔ ဆိုတဲ့ စကားလံုး ၃၆၅ ၾကိမ္ ပါပါတယ္။ တႏွစ္မွာ ၃၆၅ ရက္ ရွိတဲ့အတြက္ ေနတိုင္းကို မေၾကာက္ဖို႔ ေျပာသလိုပါပဲ။ ဘုရားသခင္ဟာ ေၾကာက္စိတ္ကို မုန္းတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ေျပာရဲပါတယ္။

"ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ေၾကာက္ျခင္းသံေဝဂႏွင့္ မေပါင္းႏုိင္ရာ။ သံေဝဂသည္ပူပန္ျခင္းေဝဒနာကုိ ျဖစ္ေစေသာ ေၾကာင့္၊ စံုလင္ေသာ ေမတၱာသည္ သံေဝဂကို ပယ္ရွားတတ္၏။" လို႔ က်မ္းစာထဲမွာ ဆိုထားပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ဘ၀မွာ ဘုရားနဲ႔ ျပည့္ေလေလ၊ ေၾကာက္စိတ္ပိုနည္းေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ့္မွာ ေၾကာက္စိတ္ျဖစ္လာရင္ အဲဒီေၾကာက္စိတ္ကို ေမာင္းထုတ္ျပစ္ႏိုင္ေအာင္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။ ပထမအခ်က္ကေတာ့ ကိုယ္ဟာ ဘုရားရဲ့ မိသားစု၀င္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သတိရဖို႔ပါပဲ။ ေရာမၾသ၀ါဒစာ ၈း၁၄ မွာ "ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ဆံုးမပဲ့ျပင္ေတာ္မူ သမွ် ေသာသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ၾက၏။ " လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

တစံုတဦးေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အရာတခုခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ့္မွာ ေၾကာက္စိတ္ျဖစ္ေပၚလာရင္ ခဏကေလးရပ္ျပီး ကိုယ္ဟာ ဘုရားသားျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သတိရလိုက္ပါ။ ကိုယ္ဟာ မိဘမဲ့ကေလးတေယာက္ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္ဟာ ဥတလံုး တေကာင္ၾကြက္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ဟာ ကိုယ့္ရဲ့ အေဖျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သူဟာၾကီးျမတ္တယ္၊ ရွိရွိသမွ်အရာအားလံုးထက္ တန္ခိုးရွိပါတယ္။

ဒါတင္မကပါဘူး။ ၾကိဳက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘုရားကို ဟစ္ေခၚလို႔ရပါတယ္။ ကိုယ့္ေခၚသံကို သူၾကားပါတယ္။ " အဗၺအဘဟု ေခၚ" (ေရာမၾသ၀ါဒစာ ၈း၁၄) လို႔ ရပါတယ္။ ဘုရားသခင္က သူ႔ရဲ့ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ေစလႊတ္ျပီး ကိုယ့္ကို ျငိမ္သက္ျခင္းေပးပါလိမ့္မယ္။

အခုအခ်ိန္မွာ ကိုယ္က ဘယ္အရာကို အေၾကာက္ဆံုးလဲ။ လူေတြအေတာ္မ်ားမ်ား ေၾကာက္တဲ့ အေၾကာက္ဆံုးအရာက လူေရွ ႔သူေရွ ႔မွာ စကားေျပာရတာက မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ေၾကာက္တာက ထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရတဲ့ မေရရာမေသခ်ာမွဳေတြပါပဲ။ အမွန္တကယ္ကေတာ့ ကိုယ့္ဘ၀အစိတ္အပိုင္းအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ မရပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားကေတာ့ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိပါတယ္။ ကိုယ္ရဲ့ ဖခင္က ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ဟာ ဘယ္သူရဲ့ သားသမီးျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဆိုတာ သတိရဖို႔နဲ႔ ဘယ္အခ်ိန္မွာမဆို သူ႕ကို ဟစ္ေအာ္ေခၚႏိုင္တယ္ ဆိုတာ မေမ့ဖို႔ပါပဲ။

ရစ္(ခ္)၀ါရင္၏ ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ စာေစာင္မ်ားထဲမွာ ၁၅ ရက္ ဇူလိုင္ ၂၀၁၁ ပါ စာမ်က္ႏွာအား ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ျပန္ဆိုသည္။

နာမေတာ္ျမတ္၌

လွမင္းသူ

.