ေစ့ေစ့ေထာက္ရွဳၾကပါကုန္ 4/7/2011


လွမင္းသူ   Daily Hope
ယံုၾကည္ျခင္းကို အစအဦးစီရင္၍ စံုလင္ ေစေတာ္မူေသာ သခင္ေယရႈကို ေစ့ေစ့ေထာက္ရႈၾကကုန္အံ့။
ေဟျဗဲၾသ၀ါဒစာ ၁၂း၂
လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကေပါ့ဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္ ဆုေတာင္းေပးဖို႔ လိုမယ္ ထင္တဲ့ အေမရိကန္ျပည္တြင္းက လူငယ္သင္းအုပ္ဆရာမ်ား စာရင္းကို ျပဳစုခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကလည္း Saddleback အသင္းေတာ္မွာ ကြ်န္ေတာ္ စျပီး အမွဳေတာ္ထမ္းတုန္းက ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ လူေတြက ၀ိုင္းျပီး ဆုေတာင္းေပးၾကသလုိမ်ိဳး ဆုေတာင္းေပးခ်င္လို႔ပါ။ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္ အၾကာမွာ အဲဒီ စာရင္းကို ကြ်န္ေတာ္ျပန္ၾကည့္ေတာ့ တ၀က္ေလာက္က အမွဳေတာ္ျမတ္ထဲမွာ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ မရွိေတာ့တာကို ေတြ ႔ရပါတယ္။ သူတို႔တစ္ေတြဟာ ေငြေရးေၾကးေရးေၾကာင့္ေသာ္၄င္း၊ စိတ္အခန္႔မသင့္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေသာ္၄င္း၊ အက်င့္စာရိတၱေၾကာင့္ေသာ္၄င္း အမွဳေတာ္ ထမ္းေနရာကေန ရုတ္တရက္ ရပ္ဆိုင္းပစ္လိုက္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ဘုရားရဲ ႔ အေစကို မခံၾကေတာ့ပါဘူး။
ဘ၀ခရီးဆိုတာ ကိုက္ငါးဆယ္ အရွည္သာရွိတဲ့ တာတိုေျပးပြဲ မဟုတ္ပါဘူး။ မာရသြန္ေျပးပြဲလို အရွည္ၾကီးေျပးရတဲ့ တာရွည္ေျပးပြဲၾကီးပါ။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ အားလံုးကို ပန္းတိုင္အဆံုးေရာက္တဲ့ အထိ ေျပးေစခ်င္ပါတယ္။ ပန္းတိုင္ေရာက္တဲ့အထိေျပးႏိုင္ဖို႔ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ့ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနကို မၾကည့္ပဲ ခရစ္ေတာ္ကိုသာ ေစ့ေစ့ေထာက္ရွဳၾကဖို႔ပါပဲ။ ေဟျဗဲ ၁၂း၂ က ေျပာတဲ့ အတုိင္းပါပဲ။ "ယံုၾကည္ျခင္းကို အစအဦးစီရင္၍ စံုလင္ ေစေတာ္မူေသာ သခင္ေယရႈကို ေစ့ေစ့ေထာက္ရႈၾက" ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္အတြက္ ခံႏိုင္ရည္စြမ္း မရွိတဲ့ စံုစမ္းျခင္းေတြကို ခံႏိုင္ဖို႔ မျမင္ရတဲ့ ခရစ္ေတာ္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ဖို႔ လိုပါတယ္။
ေခြးမ်ားကို နာခံတတ္ဖို႔ ေလ့က်င့္ေပးတဲ့ ေနရာမွာ ေခြးကို အခန္းရဲ့ အစြန္းတဖက္မွာ ေနေစျပီး အျခားအစြန္းတဖက္မွာေတာ့ သခင္ျဖစ္သူကို ေနေစပါတယ္။ အလယ္မွာက အစာခြက္ကို ထားပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သခင္ျဖစ္သူက သူ႔ေခြးကို လွမ္းေခၚပါတယ္။ ေခြးက အစာကိုသာ စိုက္ၾကည့္ေနမယ္ဆိုရင္ အဲဒီေခြးကေတာ့ သြားပါျပီ။ အစာဆီကိုပဲ တခ်ိဳးတည္း သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခြးကို သခင္ျဖစ္သူကိုသာ ေစ့ေစ့ၾကည့္ဖို႔ သင္ေပးပါတယ္။ ေခြးကသခင္ကိုသာ အာရုံစိုက္ ေစ့ေစ့ၾကည့္ေနရင္ သူ႔မွာ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္း ခံရဖို႔ မရွိပါဘူး။ အစာဆီကို ဦးတည္သြားမယ့္အစား သခင့္ဆီကိုသာ တန္းတန္းမတ္မတ္ သြားပါလိမ့္မယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ကိုယ့္သခင္ကိုသာ အာရုံျပဳျပီး သခင့္ကိုသာ ေစ့ေစ့ၾကည့္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ စိတ္ဟာ တျခားအရာေတြဆီကို အာရုံေျပာင္းသြားတတ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ၾကံဳေတြ ႔ေနရတဲ့ ျပႆနာနဲ႔ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို အာရုံမျပဳပါနဲ႔။ အတိတ္တုန္းက ကိုယ့္အေပၚ ဘုရား ေကာင္းျမတ္ခဲ့တာ၊ ပစၥဳပၸန္မွာ ကိုယ္နဲ ႔ အတူတကြ ဘုရား အနီးကပ္ရွိေနတာ၊ အနာဂတ္မွာ ကိုယ့္ကို ကူညီႏိုင္တဲ့ အစြမ္း ဘုရားမွာ ရွိတာ၊  ေတြကို သာ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ အာရုံျပဳပါ။ " အကြၽႏ္ုပ္သည္ စိတ္ပ်က္ေသာအခါ ထာဝရဘုရားကို ေအာက္ေမ့ပါသည္" (ေယာန ၂း၇) ဆိုျပီး ငါးၾကီးရဲ့ ၀မ္းထဲမွာ ေရာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္၊ ေယာန  ျပဳခဲ့တဲ့ အတိုင္းျပဳဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ကိုယ့္ဘ၀ခရီးလမ္းတေကြ ႔မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့သြားတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ၾကံဳလာရရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အလုပ္ရွာလို႔ မရေတာ့ဘူးလို႔ ထင္လာရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး ထင္လာရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကေလးမရေတာ့ဘူးလို႔ ထင္လာရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေရာဂါဖိစီးမွဳေအာက္ကေန မေက်ာ္လႊားႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ ထင္လာရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ့္ရဲ့ အေတြးေတြကို သခင့္ဆီမွာသာ ထားျပီး၊ သူ႔ကိုသာ ေစ့ေစ့ေထာက္ရွဳ အာရုံ ျပဳၾကဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ရစ္၀ါရင္၏ ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ စာေစာင္မွ ဇြန္လိွဳင္(၁) ရက္ ၂၀၁၁ ေန႔စြဲပါ စာမ်က္ႏွာအား ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုပါသည္။
နာမေတာ္ျမတ္၌
လွမင္းသူ
.