ဘုရားသခင္ျပံဳးရယ္ေတာ္မူသည္။ 26/6/2011


ေဇာ္ေအာင္  Daily Hope:  Jesus Laughed

ယခုတြင္ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔သြားရမည္ျဖစ္၍၊ ဤသူတို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကုိအမွီျပဳ သျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုမည္အေၾကာင္း၊ ဤစကားကို ဤေလာက၌ အကြၽႏ္ုပ္ေျပာပါ၏။   ရွင္ေယာဟန္ ၁၇ း ၁၃

ဘုရားရွင္ ျပံဳးရယ္ေတာ္မူသည္ကို သည္စဥ္းစား၊ ခံစားမိဘူးပါသလား၊ ဘုရားရွင္ကို ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္ေနသူ၊ ရယ္ရႊင္ဖြယ္မ်ားစြား ေျပာေနသူလို႔ စိတ္ကူးယဥ္ဖူးပါသလား၊ ဘုရားရွင္ရဲ့မ်က္လံုးေတာ္မွာ ေက်းဇူးေတာ္နဲ႔အလိုေတာ္ကိုလိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းမ်ား ေတာက္ပေနပါလိမ့္မယ္။

ဤသူတို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကုိအမွီျပဳ သျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုမည္အေၾကာင္း  ေယာဟန္ ၁၇း၁၃ ဟု ေယရႈက သူ႔ကိုယံုၾကည္သူမ်ားအား ေျပာပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ အျမဲတမ္းမ်က္ႏွာပံုရႊင္လမ္းမႈမရွိပဲျဖစ္ေနရင္ ေယရႈကေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္ျခင္းမ်ားနဲ႔ ျပီးျပည့္စံုေသာဘ၀ကို ယူေဆာင္လာေပးတယ္ဆိုတာ မယံုၾကည္သူမ်ားအဖို႔နားလည္ရခက္ပါမယ္။

တခါက ကြ်ႏ္ုပ္ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုလုပ္ခံရပါတယ္။ ေမးသူကေတာ့ Bruce Marchiano (The Gospel According to Matthew ရုပ္ရွင္မွ သရုပ္ေဆာင္မင္းသား) ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရံ အံ့ၾသဘြယ္အျဖစ္ရဆံုး ေယရႈအျဖစ္သရုပ္ေဆာင္ရျခင္းဟာ အလြန္၀မ္းေျမာက္ဘြယ္သရုပ္ေဆာင္ရျခင္းပါပဲ .. တဲ့။ ရွင္မႆဲက်မ္းစာက ေယရႈဟာ ဘယ္ေလာက္၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ေနတယ္ဆိုတာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

Mel Gibson သရုပ္ေဆာင္၊ရိုက္ကူးတဲ့ The Passion of the Christ မွာေတာ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ေနာက္ဆံုးနာရီမ်ားကို ေသြးနီရဲစြာနဲ႔ ျပသခဲ့ပါတယ္။ ဇတ္ကြက္ေလးမ်ား ေပၚလာတတ္တဲ့ေနရာမွာ ေယရႈဟာ သူ႔မိခင္ မယ္ေတာ္မာရိနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္၊ ရယ္ေမာမႈကို စကားေျပာဆိုမႈကို ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားကို ျပန္ၾကည့္ရင္ Playboy မဂၢဇင္းမွာ ေယရႈျပံဳးရယ္ပံုကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ေယရႈဟာ ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္ေနတတ္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေယရႈၾကြလာျပီး လူဘ၀ကို၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ခံစားသြားသလို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကိုလည္း ေပ်ာ္ရႊင္ခံစားေစခ်င္ပါသည္။ (မႆဲ ၁၁း၁၉)၊ ေယရႈ၏ ရာႏႈံးျပည့္ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္မႈမ်ိဳးျဖင့္၊ ေယရႈကဲ့သို႔ ျပံဳးရယ္တတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္သည္။ Higb Wakjerm   June 26, 2011.