ေနာက္တဆင့္ ဘာလုပ္ရမွန္းေသခ်ာမသိေပမယ့္ ဘုရားကိုေတာ့ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ပါ 27/5/2011


လွမင္းသူ  Daily Hope:
Uncertain of the Next Step, but Certain of God

ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ သင္တို႔သည္ေျပာင္းလဲ၍သူငယ္ကဲ့သို႔မျဖစ္လွ်င္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ မေရာက္ရၾက၊
မႆဲ ၁၈း၃


ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့သားၾကီး ေဘာ့(စ္)ေဘာ(လ္) စျပီးကစားတုန္းက သားက ငယ္ငယ္ေလးရွိေသးတယ္။ သားက ငယ္ေသးေတာ့ အခ်ိန္ဇယားနဲ႔ ရက္စြဲနဲ႔ လုပ္တတ္တဲ့ အက်င့္ေလးကလည္း သိပ္မရွိေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့္ကို " အေဖ.. ဒီေန႔က ကစားရမယ့္ ေန႔လားဟင္။ "  "အေဖ... စေနေန႔ ေရာက္ဖို႔ ဘယ္ႏွစ္ရက္လိုေသးလဲဟင္။" လို႔ ေမးေနက် ျဖစ္ပါတယ္။

ခရစ္ေတာ္က ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ၀င္ဖို႔ရန္ ဒီလို ကေလးငယ္ရဲ့ သေဘာမ်ိဳးရွိဖို႔ လိုတယ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္သားက ေနာက္ျဖစ္မယ့္အရာဟာ ျဖစ္မွျဖစ္ပါ့မလားလို႔ ေမးခြန္းထုတ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ တကယ္က ေနာက္ျဖစ္မဲ့ အရာက ေသခ်ာေပါက္ျဖစ္မယ္ဆိုတာ သူယံုၾကည္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလို ျဖစ္မဲ့ အရာဟာ ဘယ္ေတာ့ျဖစ္မယ္ဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္ ဒါမွမဟုတ္ ကြ်န္ေတာ့္ဇနီးကို ေမးေနရေသးတယ္။


My Utmost for His Highest စာအုပ္ကို ေရးသားတဲ့ စာေရးဆရာ Oswald Chambers က သူ႔ရဲ့ စာအုပ္မွာ

" ၀ိညာဥ္အသက္တာရဲ့ သေဘာသဘာ၀ ဆိုတာ မေသမခ်ာ ျဖစ္ေနတဲ့ ၾကားကပဲ ေသခ်ာေနျခင္းပါပဲ။" လို႔ ဆိုပါတယ္။ သူဆိုလိုတာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေနာက္လွမ္းရမယ့္ ေျခလွမ္းဟာ ဘာမွန္းေသေသခ်ာခ်ာ မသိေပမဲ့လည္း ဘုရားကိုေတာ့ ေသခ်ာစိတ္ခ်ႏိုင္ေၾကာင္းဆိုလိုျ

ခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာကို လုပ္ေဆာင္ရမယ္လို႔ အေသးစိတ္ ေသေသခ်ာခ်ာ မသိေသးေပမဲ့ ဘုရားရဲ့ အစီအစဥ္ကိုေတာ့ စိတ္ခ်ႏိုင္ပါတယ္။  ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ မေသမေရရာမွဳေတြနဲ႔ ျဖစ္ေနေပမဲ့ ဘုရားက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မပ်က္ေစဘူးဆိုတာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ထားႏိုင္ပါတယ္။ ေရာမၾသ၀ါဒစာ ၅း၅

ေနာက္ျပီး ဒါကဘာကို ေျပာျပန္သလဲဆိုရင္ ကိုယ္နဲ႔ မဆိုင္တဲ့ အလုပ္ေတြကို ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္ျပီး အဲဒီအလုပ္ေတြအတြက္ မပူတတ္ဖို႔ပါပဲ။ ဥပမာ ေျပာရမယ္ဆိုရင္၊ ကြ်န္ေတာ့္သားက ကြ်န္ေတာ္ သူ႔ကို ကစားပြဲ ထိေရာက္ေအာင္ ေမာင္းပို႔မယ္ဆိုတာ စိတ္ခ်ထားျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အတြက္ ကစားပြဲေရာက္ေအာင္သြားဖို႔ ကားကို ဆီဘယ္ေလာက္ျဖည့္ရမယ္၊ ကစားပြဲကို ေရာက္ေအာင္ ဘယ္လို ေမာင္းရမလဲ ဆိုတာေတြအတြက္ မပူပါဘူး။ ကေလးေတြရဲ့ သဘာ၀အတိုင္း အျမဲတေစ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေလးေနျပီး၊ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ကြ်န္ေတာ္က အေဖတေယာက္အေနနဲ႔ အေသးစိတ္အစီအစဥ္ ေတြကို ေဆာင္ရြက္လိမ့္မယ္၊ အခ်ိန္တန္ရင္ ကစားပြဲ သြားဖို႔ လာေခၚလိမ့္မယ္ ဆိုတာကို ယံုၾကည္စိတ္ခ် ထားပါတယ္။


ခရစ္ေတာ္ ေျပာတဲ့ သူငယ္တစ္ေယာက္ရဲ့ ယံုၾကည္မွဳမ်ိဳးဆိုတာ ဒီလို ယံုၾကည္မွဳမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဘုရားသခင္ဟာ အခ်ိန္တန္ရင္ မွန္ကန္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ လာမယ္ဆိုတာကို တေန႔ထက္ တေန႔ တိုးပြား စိတ္ခ် ယံုၾကည္ၾကဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။


ရစ္၀ါရင္၏ ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ စာေစာင္မ်ားမွ ၂၇ ရက္ ေမလ ၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ စာမ်က္ႏွာအား ျပန္ဆိုပါသည္။
Friday May 27 2011  Posted by Jon Walker

.