မိမိကိုအပ္ႏွင္းထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္ 20/5/2011


လွမင္းသူ

ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ဤေလာကသို႔ ေစလႊတ္ ေတာ္မူသည္နည္းတူ၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤသူတို႔ကိုေစလႊတ္ပါ၏။
ရွင္ေယာဟန္ ၁၇း၁၈


သူမ်ားနဲ႔မတူ တမူထူးျခားတဲ့ မိမိရဲ့သီးသန္႔ ကိုယ္ပိုင္ ဘ၀အျဖစ္အပ်က္ေလးေတြကို  ဒီေလာကၾကီးမွာ ေ၀ငွႏိုင္ေအာင္ မိမိကို ဘုရားက ဖန္ဆင္းထားတယ္ဆိုတာ သိၾကပါရဲ့လား။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ သားသမီးေတြကို သင္ၾကားေပးရမွာက လူတိုင္းသိၾကတဲ့ ေ၀ငွခ်က္ေတြကို ဘုရားက သူတို႔ကို ေပးထားတဲ့အျပင္ တဦးခ်င္းနဲ႔သာ ဆိုင္တဲ့ သီးသန္႔ ေ၀ငွခ်က္ကေလးေတြပါ သူတို႔ကို ဘုရားက ေပးထားတဲ့အေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူတိုင္းသိရွိၾကတဲ့ ေ၀ငွခ်က္ကေလးကေတာ့ သခင္ေယရွဳ အေၾကာင္းကို ေျပာျပျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္အတြက္ သီးသန္႔ေပးထားတဲ့ ေ၀ငွခ်က္ကေလးေတြကေတာ့ တဦးခ်င္းစီရဲ့ ပံုစံေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ့ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ နဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳစတဲ့ အရာေတြေပၚမွာ တည္ပါတယ္။ အဲဒီလူရဲ့ အေတြ႔အၾကံဳက ဆိုးရင္လည္း ဆိုးမယ္၊ ေကာင္းရင္လဲ ေကာင္းမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘုရားဟာ လူတေယာက္ရဲ့ ဘ၀မွာ ေတြ႔ၾကံဳ ခံစားရတဲ့ နာက်င္ခက္ခဲမွဳေတြ အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိပါတယ္။ ကိုယ္ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ခက္ခဲနာက်င္ရမွဳေတြ ျပန္သံုးျပီး တျခားလူေတြကို ျပန္ျပီး ကူညီလို႔ ရေအာင္ပါ။ဆိုပါစို႔။


အရက္သမားတေယာက္ကို အရက္ျဖတ္ဖို႔ ကူညီတဲ့ေနရာမွာ ကိုယ္တိုင္ အရက္ေက်းကြ်န္ျဖစ္ခဲ့ျပီး အဲဒီဘ၀က လြတ္ေျမာက္ေအာင္ တိုက္ပြဲ၀င္ရုန္းထြက္ခဲ့တဲ့ အရက္သမားထက္ တျခားဘယ္သူက ပိုျပီးေကာင္းေအာင္ ကူညီႏိုင္မွာလဲ။


အထူးေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ လိုတဲ့ ကေလးငယ္ရဲ့ မိဘကို ကူညီတဲ့ေနရာမွာ ကိုယ္တိုင္ အဲဒီလိုကေလးမ်ိဳးကို ၾကည့္ခဲ့ရတဲ့ မိဘထက္ တျခားဘယ္သူက ပိုျပီးေကာင္းေအာင္ ကူညီႏိုင္မွာလဲ။


ျပိဳကြဲေတာ့မဲ့ အိမ္ေထာင္တစ္ခုကို ကူညီတဲ့ေနရာမွာ ကိုယ္တိုင္ အိမ္ေထာင္ကြဲခဲ့ျပီး နာက်ည္းမွဳကို ခံစားခဲ့ရတဲ့ သူထက္ တျခားဘယ္သူက ပိုျပီးေကာင္းေအာင္ ကူညီႏိုင္မွာလဲ။


ေက်ာင္းရဲ့ အတန္းထဲမွာ မတူမတန္ဘူးလို႔ စိတ္သိမ္ငယ္စြာ ခံစားေနရတဲ့ ကေလးငယ္ကို ကူညီတဲ့ ေနရာမွာ ကိုယ္တိုင္ အတန္းထဲမွာ အဲဒီလိုမ်ိဳးခံစားခ်က္နဲ႔ ၾကီးျပင္းလာခဲ့ရတဲ့ သူတေယာက္ထက္ တျခားဘယ္သူက ပိုျပီးေကာင္းေအာင္ ကူညီႏိုင္မွာလဲ။


ဘုရားဟာ ကိုယ့္ဘ၀မွာ အရွက္ၾကီးရွက္ခဲ့ရတဲ့၊ အပ်က္ၾကီးပ်က္ခဲ့ရတဲ့ အေတြ႔အၾကံဳေတြကိုပဲ ျပန္သံုးျပီး အျခားသူေတြကို ကူညီေစခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထင္တာက တျခားလူေတြကို တိုက္တြန္းအားေပးစကားေျပာတဲ့အခါ

မွာ ကိုယ့္ရဲ့ အားသာခ်က္ေတြကို သံုးျပီး တိုက္တြန္းအားေပးတယ္လို႔ပဲ ထင္ၾကပါတယ္။ တမွန္တကယ္က ကိုယ့္ဘ၀မွာ ရွက္လို႔ မေျပာခ်င္ပဲ လွိ်ဳ ႔၀ွက္ထားတဲ့ အရာကေလးေတြကို ေျပာျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ အားေပးစကားနားေထာင္ရတဲ့ သူေတြကလည္း ကိုယ့္ကို ဘုရားသခင္က စံုစမ္းခံရတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံုနဲ႔  အားနည္းတဲ့ ၾကားကပဲ အသံုးျပဳခဲ့တာကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ၾကပါတယ္။

မိမိရဲ့ ဘ၀ေပးတာ၀န္က ဘာလဲ
။ မိမိရဲ့ ဘ၀ေပးတာ၀န္က ကိုယ့္ဘ၀မွာ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္မွဳေတြမွာ ခရစ္ေတာ္က ဘယ္လို ကူညီခဲ့ေၾကာင္း တျခားသူေတြကို ေျပာျပ ဖို႔ပါပဲ။ သူတို႔ကို သတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရမွာလည္း  ကယ္တင္ျခင္းဟာ အခမဲ့ လက္ေဆာင္ ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံကို ေရာက္ဖို႔ရန္ ကိုယ္တိုင္ ၾကိဳးစားဖို႔ မလိုေၾကာင္း ရုိးရုိးလြယ္လြယ္ေလး ေျပာဖို႔ပါပဲ။ ဘုရားဟာ သူတို႔နဲ႔ အျမဲေနခ်င္ေၾကာင္းနဲ႔ သူတို႔ ျပဳခဲ့မိတဲ့ မေကာင္းမွဳမွန္သမွ်ဟာ ဘုရားရဲ့ ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ ဖ်က္ပစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာျပဖို႔ပါပဲ။

ထုိသို႔ျဖစ္ေသာ္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ျဖစ္ၾက၏။ ဘုရားသခင္သည္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ငါတို႔၏ ရန္ကုိၿငိမ္းေစ၍ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ မိႆဟာယဖဲြ႔ေစေတာ္မူ၏။ ထုိမိႆဟာယတရားကို ေဟာရေသာအခြင့္အရာကို ငါတို႔၌အပ္ေပးေတာ္မူ၏။
၂ ေကာ ၅း၁၈


မိမိဘ၀အေၾကာင္းကို မိမိကလြဲလို႔ တျခားဘယ္သူကမွ မေျပာျပႏိုင္ပါဘူး။ မိမိကမွ မေျပာရင္၊ ဘယ္ေတာ့မွ တျခားလူေတြကလည္း သိၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။


ရစ္၀ါရင္၏ ေန႔စဥ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ စာေစာင္ပါ ၂၀ ေမလ ၂၀၁၁ စာမ်က္ႏွာအား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုပါသည္။


နာမေတာ္ျမတ္၌

May 20, 2011 Daily Hope ကုိ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။
Daily Hope:  Burmese:  http://murann.com/dailyhope.htm
.