မိမိႏွင့္ အျခားသူနဲ႔ မႏွိဳင္းယွဥ္ခုိင္းပါ

ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း ႏွင့္ အျခားသူမ်ား လိုခ်င္သည့္ ပံုစံအတိုင္း အမွဳေတာ္ထမ္းျခင္း

မေန႔က ကြၽန္ေတာ္ တစ္ခု သတိျပဳမိတယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့ စာတန္ဟာ မိတ္ေဆြရဲ့ အမွဳေတာ္ျမတ္မွာ ထမ္းေဆာင္ေနလို႔ရတဲ့ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ခိုးယူဖို႔ ၾကိဳးစားေနတာပါပဲ။ စာတန္သံုးတဲ့ နည္းတစ္နည္းကေတာ့ မိတ္ေဆြရဲ့ အမွဳေတာ္ေဆာင္လုပ္ရပ္ကို အျခားသူမ်ားရဲ့ အမွဳေဆာင္လုပ္ရပ္မ်ားနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္လိုစိတ္ကို ေမြးေပးမယ္။  ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ အျခားသူမ်ားရဲ့ လုိခ်င္တဲ့ ပံုစံအတိုင္း အမွဳေတာ္ေဆာင္ဖို႔ ဖ်ားေယာင္းလိမ့္မယ္။ ဒီနည္းႏွစ္နည္းလံုးဟာ စာတန္ရဲ့ ေသမင္းေထာင္ေခ်ာက္ေတြျဖစ္ျပီး ဘုရားသခင္က မိတ္ေဆြအတြက္ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ အမွဳေတာ္ေဆာင္လမ္းေၾကာင္းကို ေသြဖည္သြားေစမဲ့ အရာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

က်မ္းစာကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အျခားသူမ်ားနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ မႏွဳိင္းယွဥ္ၾကဖို႔ သတိေပးထားပါတယ္။

"Do your own work well, and then you will have something to be proud of. But don't compare yourself with others." (Galatians 6:4 CEV)

မိတ္ေဆြရဲ့ လုပ္ရပ္ပံုစံ၊ အမွဳေတာ္ေဆာင္မွဳ၊အမွဳေဆာင္လို႔ရတဲ့ အသီးအပြင့္ေတြကို အျခားသူနဲ႔ မႏွိဳင္းယွဥ္ခုိင္းတာ အေၾကာင္းၾကီး ႏွစ္ရပ္ ရွိပါတယ္။

ပထမ တစ္ရပ္ကေတာ့ - မိတ္ေဆြထက္ သာလြန္တဲ့ အျခားအမွဳေဆာင္တစ္ေယာက္ကို မိတ္ေဆြ မေတြ႔ပဲ မေနပါဘူး။ အဲဒီအခါမွာ ယွဥ္ျပိဳင္စိတ္ ေမြးလိုက္ရင္ စိတ္ဓါတ္က်စရာ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။
ဒုတိယ တစ္ရပ္ကေတာ့ - မိတ္ေဆြထက္ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ အျခားအမွဳေဆာင္တစ္ေယာက္ကိုလည္း ေတြ႔ဦးမွာပဲ။ ယွဥ္ၿပိဳင္စိတ္ကေလး ေမြးလိုက္ရင္ ကုိယ့္ကိုကိုယ္ ဘ၀င္ျမင့္စရာ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။

စိတ္ဓါတ္က်ရင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘ၀င္ျမင့္ရင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မိတ္ေဆြရဲ့ အမွဳေဆာင္ျခင္းကို ရပ္တန္႔သြားေစႏိုင္ပါတယ္။

ရွင္ေပါလုကလည္း မိမိကုိယ္ကို သူမ်ားနဲ႔ ႏွိဳင္းယွဥ္ျခင္းဟာ မိုက္မဲရာက်ေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။ သူက ဘာေျပာသလဲ ဆိုရင္

"We do not dare to classify or compare ourselves with some who commend themselves. When they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they are not wise." (2 Corinthians 10:12 NIV)

ဒီ က်မ္းပိုဒ္ကိုပဲ စကားေျပ ျပန္ထားတာကေတာ့

"In all this comparing and grading and competing, they quite miss the point." (2 Corinthians 10:12b Msg)

မိတ္ေဆြရဲ့ အမွဳေဆာင္မွဳ လုပ္ရပ္ပံုစံကို နားမလည္ ႏိုင္ပဲ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္တဲ့ လူတစ္ခ်ိဳ ႔ကို မိတ္ေဆြ ေတြ ႔ၾကံဳရမွာပါပဲ။ သူတို႔ က သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ အမွဳေဆာင္ျခင္းပံုစံထဲကို မိတ္ေဆြကို ဆြဲသြင္းၾကလိမ့္မယ္။ ဂရုမစိုက္ပါနဲ႔။

ရွင္ေပါလုကိုယ္တိုင္လည္း သူ႔ရဲ့ အမွဳေတာ္ေဆာင္ျခင္းကို နားမလည္ပဲ မေကာင္းျမင္တဲ့ ေ၀ဖန္သူ တစ္ခ်ိဳ ႔နဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ ခဲ့ရပါတယ္။ သူရဲ့ တုန္႔ျပန္ခ်က္ကေတာ့ အျမဲတမ္း အတူတူပါပဲ။ ယွဥ္ၿပိဳင္တာေတြကို ေရွာင္က်ဥ္တယ္။ ပံုၾကီးခ်ဲ ႔ ေျပာတာေတြကို တြန္းလွန္တယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကိုပဲ ခံယူတယ္။

ဘုရားသခင္က ရွင္ေပါလုကို အသံုးျပဳျခင္း အေၾကာင္းမ်ားစြာအနက္ တစ္ခုကေတာ့ ရွင္ေပါလုဟာ ေ၀ဖန္မွဳေတြေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းေတြေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း စိတ္မယိမ္းယိုင္သြားတဲ့အျပင္ သူရဲ့ အမွဳေဆာင္မွဳကို အက်ိဳးမရွိ အျငင္းပြားေနတာေတြကိုလည္း ဂရုမစိုက္ျခင္းပါပဲ။

Pilgrims Progress စာအုပ္ကို ေရးတဲ့ စာေရးဆရာ John Bunyan က ဘာေျပာသလဲဆိုရင္

”လူေတြ ဘယ္ေလာက္ ခ်ီးမြမ္းေနပါေစ အက်ိဳးမရွိဘူး ဆိုရင္ ငါ့ဘ၀ဟာ အလကားပဲ။ လူေတြ ဘယ္ေလာက္ ကဲ့ရဲ့ ေနပါေစ အက်ိဳးရွိရင္ ေတာ့ ငါ့ဘ၀ဟာ တန္ဖိုးရွိတယ္။”


မူရင္းကေတာ့ ေအာက္မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

Friday, January 15, 2010
Don't compare or conform your shape to others
by Rick Warren

.