သတၱမေျမာက္ ကဗ်ာစာပိုဒ္ The Seventh Stanza

သတၱမေျမာက္ ကဗ်ာစာပိုဒ္ The Seventh Stanza

19.12.2015 ေန႕စဥ္ခြန္အား
ဖတ္ရန္: လု ၂း၈-၁၄ | သမၼာက်မ္းစာတစ္ႏွစ္စာ: □ ေယာန 1-5 □ ဗ်ာ ၁၀
ယေန႔တြင္ ဒါ၀ိဒ္ၿမိဳ႕၌ သခင္ခရစ္ေတာ္တည္း ဟူေသာ ကယ္တင္ေသာ အရွင္သည္ သင္တုိ႔အဖုိ႔ အလို႔ငွာ ဘြားျမင္ျခင္းကို ခံေတာ္မူၿပီ။ (း၁၁)
.
၁၈၆၁ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီ၌ Henry Wadsworth Longfellow ၏ဇနီး Frances မီးထဲ ပါသြားသည္။ သူမ မရွိေသာ ပထမဆံုးခရစ္စမတ္တြင္ သူက ‘‘ေျပာမျပတတ္ေအာင္ လြမ္းေဆြးဖြယ္၊ ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းေသာ အားလပ္ရက္မ်ား’’ဟု မွတ္စုစာအုပ္ထဲတြင္ ေရးခဲ႔သည္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္လည္း ဘာမွ်မထူး၊ သူက ‘‘ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ခရစ္စမတ္’’ ဟု ကေလးမ်ားက ႏႈတ္ခြန္းဆက္ရာ ‘‘ငါ႔အတြက္ ေတာ႔ မဟုတ္ပါလား’’ ဟုေရးျပန္သည္။
.
၁၈၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ၾကာရွည္စြာ အေမရိကန္ ျပည္တြင္းစစ္ ဆက္ျဖစ္ေနခ်ိန္ သားျဖစ္က သူ႔ဆႏၵကို ဆန္႔က်င္၍ စစ္ထဲ၀င္ခဲ႔ၿပီး ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ႔သည္။ ထိုႏွစ္ ခရစ္စမတ္ေန႔တြင္ ‘‘ရင္ဆို႔ႏွစ္ဖြယ္ရာ ခရစ္စမတ္ ေရာက္ၿပီ’’ ဟု ဘုရားေက်ာင္းေခါင္းေလာင္းသံက အသိေပး လာသည္။ Longfellow သည္ ေဖာင္တိန္ကိုင္ၿပီး ‘‘ခရစ္စမတ္
ေန႔တြင္ ေခါင္းေလာင္းသံကိုၾကားခဲ႔ရၿပီ’’ ဟုစေရးလိုက္သည္။
.
ကဗ်ာေလးသည္ ႏွစ္လိုဖြယ္ ခံစားခ်က္ႏွင္႔ စတင္ခဲ႔ေသာ္လည္း အပ်က္သေဘာ သို႔ ဦးတည္သြားသည္။ ျပင္းထန္ေသာနိမိတ္ကို ေဖာ္ျပသည့္ စတုတၳအပိုဒ္က ခရစ္စမတ္ ကယ္ရယ္သီခ်င္းမ်ားကို ေပါ႔တန္သြားေစသည္။ ပဥၥမအပိုဒ္ႏွင့္ ဆ႒မအပိုဒ္တြင္ သူ၏ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို အားလံုးနီးပါးကို ေရးဖြဲ႕ထားသည္။ ‘‘က်ိန္စာသင္႔လ်က္ မိုးၿခိမ္းသံပမာ
ေပါက္ကြဲျမည္ဟီး၊ … အပူမီးဖိုႀကီး လႈပ္ရွားျပင္းထန္ … စိတ္ပ်က္လွစြာ ေခါင္းငိုက္စိုက္က်၊
ေျမႀကီးေပၚ၌ ၿငိမ္သက္ျခင္း မရွိပါတကားဟု ငါဆိုမိ’’
သို႔ေသာ္ ဆိုးရြားလွသည့္ ခရစ္စမတ္ဒုကၡတြင္းထဲမွေန၍ မတားဆီးႏိုင္ေသာ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းအသံကို Longfellow ၾကားလိုက္ရသည္။ ထို႔ေနာက္ သတၱမေျမာက္ အပုိဒ္ကို ဆက္လက္ေရးသားခဲ႔သည္။ ‘‘က်ယ္ေလာင္နက္႐ႈိင္းေသာ ေခါင္းေလာင္းသံမ်ား ဘုရားသခင္ မေသပါ၊ အိပ္ေပ်ာ္၍လည္း မေနပါဟု ျမည္ဟီးေန၊ မတရားမႈမ်ား က်႐ံႈးၿပီး အမွန္တရားသည္ ေအာင္ႏိုင္မွာ၊ ကမာၻေျမ၌ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိေစ၊ လူတို႔အား ေမတၱာ က႐ုဏာရွိေစသတည္း’’ ဟု၍ေရးသားခဲ႔သည္။
.
ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးက ပိုဆိုးရြားလာသကဲ့သို႔ သူ၏ပုဂၢိဳလ္ေရး ၀မ္းနည္းဖြယ္ အမွတ္တရမ်ားလည္း ပိုု၍ဆိုးရြားလာခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ၎အရာမ်ားက ခရစ္စမတ္ကို မတားဆီးႏိုင္ပါ။ ေမ႐ွိယ ဖြားျမင္ၿပီ။ ‘‘ငါသည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို အသစ္ ဖန္ဆင္းသည္’’ (ဗ်ာ ၂၁း၅)ဟု ကတိရွိထားပါသည္။ TIM GUSTAFSON
.
.

ဧမာေႏြလ — ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင္႔အတူရွိေတာ္မူေသာဘုရား။
.
.
.
.
The Seventh Stanza
December 19, 2015
Read: Luke 2:8-14 | Bible in a Year: Jonah 1–4; Revelation 10

00:00
Download MP3 Subscribe to iTunes
Today in the town of David a Savior has been born to you; he is the Messiah, the Lord.

Luke 2:11

In the summer of 1861, Henry Wadsworth Longfellow’s wife, Frances, died tragically in a fire. That first Christmas without her, he wrote in his diary, “How inexpressibly sad are the holidays.” The next year was no better, as he recorded, “ ‘A merry Christmas,’ say the children, but that is no more for me.”

In 1863, as the American Civil War was dragging on, Longfellow’s son joined the army against his father’s wishes and was critically injured. On Christmas Day that year, as church bells announced the arrival of another painful Christmas, Longfellow picked up his pen and began to write, “I Heard the Bells on Christmas Day.”

God makes everything new.
The poem begins pleasantly, lyrically, but then takes a dark turn. The violent imagery of the pivotal fourth verse ill suits a Christmas carol. “Accursed” cannons “thundered,” mocking the message of peace. By the fifth and sixth verses, Longfellow’s desolation is nearly complete. “It was as if an earthquake rent the hearth-stones of a continent,” he wrote. The poet nearly gave up: “And in despair I bowed my head; ‘There is no peace on earth,’ I said.”

But then, from the depths of that bleak Christmas day, Longfellow heard the irrepressible sound of hope. And he wrote this seventh stanza.

Then pealed the bells more loud and deep: “God is not dead, nor doth He sleep! The wrong shall fail, the right prevail, with peace on earth, good-will to men!”

The war raged on and so did memories of his personal tragedies, but it could not stop Christmas. The Messiah is born! He promises, “I am making everything new!” (Rev. 21:5).

Immanuel—God with us!