ငန္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းရခက္သည့္လူမ်ား Of Geese and Difficult People 12.11.2015 ေန႕စဥ္ခြန္အား.

ငန္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းရခက္သည့္လူမ်ား Of Geese and Difficult People

12.11.2015 ေန႕စဥ္ခြန္အား..
ဖတ္ရန္: ေရာမ ၁၂း၁၄-၂၁ | သမၼာက်မ္းစာတစ္ႏွစ္စာ: □ ေယ ၅၁ - ၅၂ □ ေဟျဗဲ ၉
သင္တို႔သည္ တတ္ႏိုင္သမွ်အတိုင္း လူအေပါင္းတို႔ႏွင့္ အသင့္အတင့္ ေနၾက ေလာ့။ (း၁၈)
.
လက္ရွိကၽြႏု္ပ္တို႔ေနထိုင္သည့္အိမ္သို႔ စတင္ေျပာင္းခဲ႔စဥ္က အနီးအနားတြင္ အသိုက္ဖြဲ႔ ေနေသာ ငန္းမ်ား၏အလွကို ကၽြႏု္ပ္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္။ ၎တို႔ တစ္ေကာင္ႏွင့္ တစ္ေကာင္ ဂ႐ုတစိုက္႐ွိပံု၊ ေရထဲတြင္ မ်ဥ္းေျဖာင့္အတိုင္း အတန္းလိုက္ ကူးခတ္ပံု၊ ေလထဲတြင္ ဗြီပံုသဏၭာန္အတိုင္း တင့္တယ္စြာ ပ်ံသန္းပံုမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ ျမတ္ႏိုးမိသည္။
သို႔ႏွင့္ ေႏြရာသီေရာက္ေသာ္ ထိုအေမြးအေတာင္ ပိုင္႐ွင္ ကၽြႏု္ပ္မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ က်က္သေရ မရွိလွသည့္ အမွန္တရားမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္သိလာရသည္။ ငန္းမ်ားသည္ ျမက္မ်ားကို စားေသာက္တတ္ၿပီး ၎တို႔ စားေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျမက္ခင္းအလွ ပ်က္စီးသြားလည္း ၎တို႔က ဂ႐ုမစိုက္ပါ။ ပို၍ဆိုးသည္က ၎တို႔ စြန္႔ခဲ႔သည့္ မစင္မ်ားက ျခံ၀င္းကိုအလြန္ညစ္ပတ္ေပေရေစပါသည္။
.
.
ေပါင္းသင္းရ အလြန္ခက္သည့္လူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရသည့္ အခါ ဤငန္းမ်ားအေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္ ေတြးမိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဤသူမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္၏ဘ၀ထဲမွေမာင္းထုတ္လိုေသာဆႏၵမ်ား ျဖစ္လာသည္။
.
ထိုအခ်ိန္မ်ားတြင္ ထိုသူမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ဆက္ဆံရင္း ဆက္ဆံေရး မေျပျပစ္ဆံုးေသာ သူမ်ားတြင္ပင္ ၎တို႔၏ အလွတရားမ်ားကို ေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း ဘုရား႐ွင္က သတိေပးသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုသူတို႔ ဖြင့္ထုတ္ျပေသာ နာက်င္မႈ၊ ၾကမ္းတမ္းမႈမ်ားသည္ ၎တို႔ ကိုယ္တိုင္ ခံစားရေသာနာက်င္မႈမ်ား၏ ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ဘုရားရွင္က ကၽြႏု္ပ္အား သိျမင္ေစသည္။ ေရာမ ၁၂း၁၈ တြင္ ရွင္ေပါလုက ‘‘သင္တို႔သည္ တတ္ႏိုင္သမွ်အတိုင္း လူအေပါင္းတို႔ႏွင့္ အသင့္အတင့္ေနၾကေလာ့’’ဟူ၍ ေျပာၾကားခဲ႔ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ သူတစ္ပါးတို႔၏ ‘‘မာေၾကာခက္ထန္ေသာအပိုင္း’’မ်ားကို သည္းခံတတ္ရန္ ဘုရားရွင္ထံ ေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ႔သည္။ ဤသို႔ ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္းျဖင့္
အျမဲတမ္း ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ၊ အေကာင္းမ်ားျဖင့္ အဆံုးမသတ္ႏိုင္ခဲ႔ေသာ္လည္း ဤသို႔ေသာ လူမႈဆက္ဆံေရးမ်ားကို ဘုရား႐ွင္က ေကာင္းမြန္လာေအာင္ အက်ိဳး႐ွိလာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးသည္ကိုျဖင့္ သတိထားမိပါသည္။
.
ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ပင္ ဆက္ဆံပံု ခက္ခဲလွေသာသူမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ရသည့္အခါတြင္ပင္ ထိုသူတို႔အား ဘုရား႐ွင္၏အျမင္ျဖင့္ ၾကည့္ၿပီး ခ်စ္ခင္လာႏိုင္ ပါသည္။ Randy Kilgore
.
.
အို အဘ၊ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ အျခားသူတုိ႔ႏွင့္ ေအးခ်မ္းၿငိမ္၀ပ္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ မစပါ။
.
ကၽြႏု္ပ္သည္ အျခားသူမ်ားအတြက္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရခက္သူျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ေတာ္၏ သြန္သင္မႈ လိုၿပီဆိုလွ်င္ မိမိကိုယ္ကို ျပန္သိရန္ မစပါ။ မိမိကိုယ္ကို ေျပာင္းလဲလိုစိတ္ေပးမူပါ။
.
.
.
Of Geese and Difficult People
November 12, 2015
Read: Romans 12:14-21 | Bible in a Year: Jeremiah 51–52; Hebrews 9

00:00
Download MP3 Subscribe to iTunes
If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone.

Romans 12:18

When we first moved into our present home, I enjoyed the beauty of the geese that nest nearby. I admired the way they cared for each other and the way they moved in straight lines in the water and in majestic V-formations in the air. It was also a joy to watch them raise their young.

Then summer came, and I discovered some less beautiful truths about my feathered friends. You see, geese love to eat grass, and they don’t really care if it ruins the look of the lawn. Worse, what they leave behind makes a stroll across the yard a messy adventure.

God helps us see the beauty in even the most difficult people. 
I think of these geese when I’m dealing with difficult people. Sometimes I wish I could simply shoo them out of my life. It’s then that God usually reminds me that there is beauty in even the most difficult person if we can get close enough to discover it, and the pain they’re giving out may be reflective of the pain they are feeling. The apostle Paul says in Romans, “If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone” (12:18). So I ask God to help me be patient with the “hard side” of others. This doesn’t always produce a happy outcome, but it is remarkable how often God redeems these relationships.

As we encounter difficult people, by God’s grace we can see and love them through His eyes.

By Your grace, Lord, help me to live peaceably with others. And help me to recognize when I’m the difficult person in other people’s lives and need Your intervention. Give me the will and desire to change.

Peace can come if we respond with a gentle answer.

INSIGHT:
When the apostle Paul instructs the Roman Christians to bless rather than curse those who persecute them, he’s not talking just about words. The biblical concept of blessing and cursing nearly always meant both words and actions. In today’s passage Paul is calling for radical acts of love, for—as Jesus showed us—true love is not just conveyed by what we say but also by what we do (John 15:13; 1 John 3:18). Dennis Moles

ျမန္မာႏွင့္အဂၤလိပ္ ေန႕စဥ္ခြန္အား Myanmar-English ODB to learn....