အုုပ္စုုအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါ (DailyHope)

လွမင္းသူ

ထိုအခါ လက္ေျခေသေသာသူတေယာက္ကို အိပ္ရာႏွင့္တကြ အထံေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့၍ ေရွ႔ေတာ္၌သြင္းထားျခင္းငွါ ရွာႀကံၾက၏။
လူစုေဝးလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ဝင္စရာလမ္းကို မေတြ႔သျဖင့္ အိမ္မိုးေပၚသို႔တက္၍ အုတ္မိုးကိုေဖာက္ၿပီးမွ လူနာကို အိပ္ယာႏွင့္တကြ လူမ်ားအလယ္ ေယရႈ၏ ေရွ႔ေတာ္သို႔ေလ်ာ့ခ်ၾက၏။
ကိုယ္ေတာ္သည္ ထိုသူတို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းကိုျမင္လွ်င္ လူနာအား၊ အခ်င္းလူ၊ သင္၏အျပစ္ကိုလြတ္ေစၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။
လုုကာ ၅း၁၈-၂၀
 
အခုုႏွစ္ ခရစ္စမတ္ရာသီမွာ အုုပ္စုုတစုုဖြဲ႔ျပီး ခရစ္ေတာ္အတြက္ လူေတြဆီကိုု အေရာက္သြားတဲ့လမ္း ၇ လမ္းရွိပါတယ္။ အဲဒီလမ္းေတြထဲက ဆ႒မနည္းလမ္းကေတာ့  အလုုပ္ျပီးေျမာက္ဖိုု႔အတြက္ ကိုုယ္ရဲ့အုုပ္စုုကေလးထဲမွာ အတူတကြ လုုပ္ေဆာင္ ၾကဖိုု႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
လူတေယာက္ကိုု လူနာတင္ထမ္းစဥ္ေပၚတင္ျပီး လူသံုုးေယာက္တည္းနဲ႔ ထမ္းၾကည့္ဖူးပါသလား။ သံုုးေယာက္တည္းနဲ႔ ထမ္းလိုု႔မရပါဘူး။ သူငယ္ခ်င္းေလးေယာက္လံုုးက ကူမထမ္းဘူးဆိုုရင္၊ ေျခလက္ေသေနတဲ့လူဟာ ထမ္းစဥ္ေပၚက ျပဳတ္ၾကသြားႏိုုင္ပါတယ္။
 
အုုပ္စုုတစုုလံုးရဲ့ စြမ္းေဆာင္မွဳနဲ႔မွသာ လူတခ်ိဳ႕ဟာ ခရစ္ေတာ္ဆီကိုု လွည့္လာၾကပါတယ္။ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ေဖးမေထာက္ပံ့မွဳေကာင္းတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ လူေတြဟာ ခရစ္ေတာ္ဆီကိုု ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေရာက္လာတတ္ၾကတာကိုု ေတြ႕ရပါတယ္။
 
ဒါေၾကာင့္ လူေတြကိုု ခရစ္ေတာ္ဆီကိုု ေခၚလာႏိုုင္ဖိုု႔ အုုပ္စုုအဖြဲ႕ေလးေတြ မရွိမျဖစ္ လိုုအပ္ပါတယ္။
လုုပ္ငန္းခြင္မွာ လူတေယာက္နဲ႔ မိတ္ေဆြစကားေျပာမယ္ ဆိုုရင္၊ အဲဒီလူနဲ႔ မိတ္ေဆြႏွစ္ေယာက္တည္းပဲ ရွိပါတယ္။ သက္ေသခံေျပာၾကားတဲ့လူက မိတ္ေဆြတေယာက္တည္းပဲ ရွိပါတယ္။ တကယ္လိုု႔မ်ား သူတိုု႔တေတြကိုု လူအုုပ္စုုနဲ႔က်င္းပတဲ့ ခရစ္စမတ္ရာသီပြဲတခုုခုု ( အထူးသျဖင့္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲတခုုခုု) ကိုု မိတ္ေဆြ ဖိတ္ၾကားႏိုုင္ခဲ့မယ္ ဆိုုရင္၊ အဲဒီလူေတြက " ဟား၊ ဒီလူေတြက ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္လူေတြ မဟုုတ္ဘူး။ ဘာသာရူး ရူးေနတဲ့ လူေတြလဲမဟုုတ္ဘူး။ သာမာန္ သူလိုုငါလိုု လူေတြပါပဲလား။ " လိုု႔ ေျပာလာၾကပါလိမ့္မယ္။
 
"လူႏွစ္ဦး သံုးဦးတို႔သည္ ငါ၏နာမကိုေထာက္၍ စည္းေဝးၾက၏၊ ထိုအရပ္၌ သူတို႔အလယ္မွာ ငါရွိသည္"(မႆဲ ၁၈း၂၀) လိုု႔ ခရစ္ေတာ္ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ ဆိုုလိုုရင္းက ကြ်န္ေတာ္တိုု႔အားလံုုး အျခားသူမ်ားဆီကိုု အေရာက္လွမ္းတဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔အားလံုုး "တလံုးတဝတည္း ၾကံစည္ျခင္းႏွင့္ တကြ၊ သေဘာတညီတညြတ္တည္းရွိၾက"(ဖိလိပိ ၂း၂) ဖိုု႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
 
နာမေတာ္ျမတ္၌
လွမင္းသူ
(ရခ္၀ါရင္၏ ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားထဲမွ စာမ်က္ႏွာ တမ်က္ႏွာအား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပန္ဆိုုပါသည္။)