ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆိုတာ လုပ္ေဆာင္မွဳတခု ျဖစ္ပါတယ္လို႔ က်မ္းစာက ေျပာပါတယ္။ခ်စ္သားတို႔၊ ငါတုိ႔သည္စကားေျပာကာမွ်အားျဖင့္ သာမခ်စ္ဘဲ၊ စိတ္ပါကိုယ္ေရာက္ဧကန္ အမွန္ခ်စ္ၾက ကုန္အံ့။
(၁ ေယာ ၃း၁၈)


တေယာက္ေယာက္ကို အမွန္ဧကန္ ခ်စ္ခင္ပါတယ္ဆိုရင္၊ အဲဒီလူကို ကိုယ့္ရဲ့ လုပ္ေဆာင္မွဳနဲ႔ သက္ေသျပဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


ခ်စ္ေမတၱာဆိုတာ စိတ္စြဲလမ္းမွဳ ထက္လည္းပိုျပီး၊ စိတ္ထက္သန္ႏူိးၾကားေနမွဳထက္လည္း ပိုပါတယ္။ အခုေခတ္ေပၚ ေတးသီခ်င္းမ်ားကေပးတဲ့ စိတ္ခံစားလွဳပ္ရွားမွဳေတြထက္လည္

း သာပါတယ္။

ခ်စ္ခ်င္းေမတၱာဟာ စိတ္ခံစားမွဳခ်ည္းသက္သက္ပဲျဖစ္တယ္ ဆိုရင္၊ စိတ္ခံစားမွဳမရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္ ခ်စ္ေမတၱာကေကာ ေပ်ာက္သြားေရာလား။ လံုး၀ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ။ ဘာေၾကာင့္မလို႔လဲဆိုေတာ့ ခ်စ္ျခင္းဆိုတာ လုပ္ေဆာင္မွဳတခုျဖစ္သလို၊ အျပဳအမွဳတစ္ရပ္လဲ ျဖစ္ပါတယ္။


ဘုရားသခင္က အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကဖို႔ က်မ္းစာထဲမွာ အၾကိမ္ၾကိမ္ မိန္႔မွာထားပါတယ္။ " စိတ္ခံစားမွဳ" တခုကို ျပဳလုပ္ဖို႔ အမိန္႔ေပးလို႔ မရပါဘူး။ ဆိုပါစို႔။ " ၀မ္းနည္းလိုက္စမ္း " လို႔ အခုပဲ ကြ်န္ေတာ္က ခင္ဗ်ားကို ေျပာလိုက္ရင္၊ အခုခ်က္ျခင္း ခင္ဗ်ား၀မ္းနည္းလိုက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ႏိုင္ပါဘူး။ ဟန္ေဆာင္၀မ္းနည္းျခင္းကို သရုပ္ေဆာင္တေယာက္လိုေတာ့ ခင္ဗ်ားလုပ္ေကာင္းလုပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ခင္မ်ားရဲ့ စိတ္အေျခအေနကို အမိန္႔ေပးတိုင္း ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ဖို႔ ခင္ဗ်ားကို ဒီဇိုင္းဆြဲ တည္ေဆာက္ထားတာမဟုတ္ပါဘူး။


ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆိုတာ စိတ္ခံစားမွဳတရပ္ပဲသာ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္၊ ဘုရားသခင္က အမိန္ေပးလို႔မရပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေမတၱာဆိုတာ ကိုယ္က လုပ္ျပရတဲ့ အရာတခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမတၱာက စိတ္ခံစားမွဳကို ျဖစ္ေပၚေစေပမဲ့၊ ေမတၱာဟာ လုပ္ေဆာင္မွဳ တခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။


" ခ်စ္သားတို႔၊ ငါတုိ႔သည္စကားေျပာကာမွ်အားျဖင့္ သာမခ်စ္ဘဲ၊ စိတ္ပါကိုယ္ေရာက္ဧကန္ အမွန္ခ်စ္ၾက ကုန္အံ့။ " (၁ ေယာ ၃း၁၈) လို႔ က်မ္းစာက ေျပာပါတယ္။


" လူေတြကို ခ်စ္ပါတယ္ " လို႔ လုပ္ေဆာင္မွဳေကာင္းတရပ္ကို ပါးစပ္ေလးနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေျပာလို႔ ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ အမွန္တကယ္ ခ်စ္ၾကပါရဲ့လား။ လူေတြအေပၚ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ျပဳမွဳေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကမွ ခ်စ္ျခင္းတရားကို ျပသႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ဒီလရာသီမွာ အျခားသူေတြကို ခ်စ္ေၾကာင္း မိတ္ေဆြ ဘယ္လို ျပသမလဲ။ တိတိက်က် ေျပာပါမယ္။ ကိုယ့္မိသားစု၀င္ အေယာက္စီတိုင္းကို စဥ္းစားလိုက္ပါ။ ______________ ကို ခ်စ္ေၾကာင္း မိတ္ေဆြ ဘယ္လို ျပသပါမလဲ။


နာမေတာ္ျမတ္၌


လွမင္းသူ


(ရစ္(ခ္) ၀ါရင္၏ ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်င္ စာေစာင္မ်ားထဲမွ စာမ်က္ႏွာ တခုအား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုပါသည္။)