မိမိဂရုထားလွ်င္ ဂရုျပဳမိမည္ရွမာရိ လူတေယာက္သည္ ခရီးသြားရာတြင္ ထိုလူနာရွိရာသို႔ေရာက္၍ ျမင္ေသာအခါ ဂရုဏာစိတ္ရွိသည္ႏွင့္၊
လု ၁၀း၃၃


ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္သူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ် ခ်စ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ မိမိပတ္၀န္းက်င္က လူေတြရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေတြ႕ျမင္တတ္ဖို႔လိုပါတယ္။

လမ္းရဲ့အျခားတဖက္မွာ ရွိေနတဲ့ ဒဏ္ရာအနာတရ ျဖစ္ေနတဲ့သူကို ေတြ႔ႏိုင္ဖို႔ရန္ မလြယ္ကူတဲ့အေၾကာင္းကို ခရစ္ေတာ္က ျပသပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ မ်က္စိေတြကို ဖြင့္ျပီး ပတ္၀န္းက်င္မွာ ရွိသူမ်ားရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ကို ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔တေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမတၱာထားႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ " ရွမာရိ လူတေယာက္သည္ ခရီးသြားရာတြင္ ထိုလူနာရွိရာသို႔ေရာက္၍ ျမင္ေသာအခါ ဂရုဏာစိတ္ရွိသည္" ဆိုတဲ့ အတိုင္းျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

မ်က္စိကိုဖြင့္လိုက္ျခင္းအားျ

ဖင့္ သနားၾကင္နာျခင္း စျပီး ျဖစ္ေပၚပါတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ကိုေလ့လာလိုက္တာနဲ႔ သနားၾကင္နာျခင္းဟာ အစျပဳပါတယ္။ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို သတိမျပဳမိဘူးဆိုရင္၊ အဲဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ဂရုစိုက္မိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္ရဲ့အျမင္ကို က်ယ္ေအာင္ခ်ဲ႕ျပီး ကိုယ့္ရဲ့အာရုံကို ထက္ျမက္ေနေအာင္ထားရပါမယ္။

ကမာၻတ၀ွမ္း ဒဏ္ရာရေနသူ ေျမာက္ျမားစြာရွိပါတယ္။ အခ်ိဳ႕က ကိုယ့္ရဲ့ အိမ္နီးနားခ်င္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕က ကိုယ့္ရဲ့ အလုပ္ထဲက လူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕က အသင္း၀တ္ျပဳအစည္းအေ၀းမွာ မိမိနဲ႔ ကပ္လ်က္ ထိုင္ေနတဲ့သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။


ဒီလူေတြရဲ့ ဒဏ္ရာေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘာေၾကာင့္ မေတြ႕ျမင္ႏိုင္ၾကတာလဲ။ စကားတလံုးထဲနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ "အလုပ္ရွဳပ္" ေနလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ "အလ်င္စလို" ျဖစ္ေနျခင္းဟာ အျခားသူေတြကို ေမတၱာျပႏိုင္ျခင္းရဲ့ "ေသမင္း" ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေမတၱာျပတတ္ဖို႔အတြက္ အရင္ဆံုး အရွိန္ေလွ်ာ့ျပီး ေျဖးညွင္းစြာ ျပဳတတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ရွမာရိလူ လိုပဲ အရွိန္ေလွ်ာ့ျပီး ရပ္တန္႔လိုက္ဖို႔ လိုပါတယ္။


သနားၾကင္နာတတ္ဖို႔ရန္ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ "၀ိညာဥ္ေရဒါကရိယာ" ေလးကို ေပးဖို႔ ဘုရားသခင္ထံ ေတာင္းပါ။ ဒါမွလဲ ကိုယ္ရဲ့ ပတ္၀န္းက်င္မွာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ခႏၶာပိုင္းဆိုင္ရာ၊ အျခားအျခားေသာ ကိစၥပိုင္းဆိုင္ရာေတြမွာ ထိခိုက္နာၾကင္ေနၾကတဲ့ လူေတြေတြကို အရွာအေဖြ ေတြ႕ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


" ဘုရားသခင္ လူေတြကို ကိုယ္ေတာ္ေတြ႕ျမင္ေနတဲ့အတိုင္း ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးအား ေတြ႕ခြင့္ေပးပါ။ " လို႔ ဆုေတာင္းပါ။

အကူအညီလိုအပ္ေနတဲ့သူ၊ ခြန္အားေပးမွဳ လိုအပ္ေနတဲ့သူ၊ ဂရုစိုက္မွဳ လိုအပ္ေနတဲ့ လူေတြကို အရွာအေဖြထြက္ပါ။

ကိုယ့္ရဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ သတိထားမွဳကို အနီးအနားက လူအမ်ား( လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား) က ဘယ္လို ေကာက္ခ်က္ခ် သတ္မွတ္ေနပါသလဲ။


အပတ္တိုင္း ေတြ႕ေနရတဲ့ လူသံုးေယာက္ရဲ့ အမည္မ်ားကို ေရးခ်လိုက္ပါ။ ျပီးေတာ့ သူတို႔တေတြ ရုန္းကန္ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အရာမ်ားကို ခ်ေရးလိုက္ပါ။


" ကိုယ္အက်ိဳးကို အဘယ္သူမွ်မရွာေစႏွင့္။ သူ႔အက်ိဳးကို လူတိုင္းရွာေစ။ " ၁ ေကာ ၁၀း၂၄


နာမေတာ္ျမတ္၌


လွမင္းသူ


ရစ္(ခ္)၀ါရင္၏ ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ စာေစာင္မ်ားထဲမွာ စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုအား ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုပါသည္။