ေ၀ခြဲမရျဖစ္ေနမွဳအတြက္ ဘုုရားသခင္ရဲ့ေျဖေဆး


ငါ့ဝိညာဥ္ကို  အားျဖည့္၍ နာမေတာ္ အဘို႔အလို႔ငွါ တရားလမ္းထဲ၌ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူ၏၊

ဆာလံ ၂၃း၃

တခါတရံမွာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မွားမွာကိုု စိုုးရိမ္တတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီစိုုးရိမ္စိတ္နဲ႔ပဲ စိတ္ဖိစီးမွဳေတြ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ဒီလိုု ေ၀ခြဲမရ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏိုုင္ျဖစ္ေနမွဳအတြက္ ေျဖေဆးရွိပါတယ္လိုု႔ ဘုုရားသခင္က ဆိုုပါတယ္။ ဆာလံ ၂၃း၃ မွာ "ငါ့ဝိညာဥ္ကို  အားျဖည့္၍ နာမေတာ္ အဘို႔အလို႔ငွါ တရားလမ္းထဲ၌ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူ၏" လိုု႔ ဆိုုပါတယ္။ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုုင္ဖိုု႔အေရး စိတ္ဖိစီးေနတာကိုု ေျဖရွင္းႏိုုင္ဖိုု႔အတြက္ ဘုုရားသခင္ရဲ့ လမ္းျပမွဳကိုု ခံယူဖိုု႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ လုုပ္ၾကည့္ျပီးပါျပီ လိုု႔ မိတ္ေဆြ ထင္ေကာင္း ထင္မွာပါ။ ဘုုရားရဲ့ လမ္းျပမွဳကိုု မိတ္ေဆြ ေတာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရင္ကထက္ ပိုုျပီးလိုု႔ေတာင္ စိတ္ရွဳပ္သြားတယ္။ ဘုုရားအလိုုေတာ္ဆိုုတာ ဘာလဲ ဆိုုတာကိုု မသိႏိုုင္ဘူး။ " ဘုုရားရဲ့ အလိုုေတာ္ကိုု သိဖိုု႔ တကယ္ခက္တာပဲ" လိုု႔ မိတ္ေဆြ ေတြးလိမ့္မယ္။

ဘုုရားသခင္က ကြ်န္ေတာ္တိုု႔နဲ႔ ေဆာ့ကစားေနတာမ်ားလား။ ဘယ္ဟုုတ္ပါ့မလဲဗ်ာ။ ဘုုရားသခင္က ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ကိုု လမ္းျပခ်င္ပါတယ္။ သူ႔အလိုုေတာ္ကိုု ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ သိခ်င္တာထက္ ပိုုျပီးေတာင္ သိေစခ်င္ပါေသးတယ္။

တခ်ိဳ႕လူေတြက အလိုုေတာ္ဘယ္လိုုရွိမလဲ ဆိုုတာကိုု၊ စိတ္မွာ ဘယ္လိုု ခံစားမွဳမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာမလဲ ဆိုုတာနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္တတ္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕က်တာ့ ဘုုရားဆီကေန ပံုုေသနည္းလိုု အရာမ်ိဳးကိုု လိုုခ်င္ၾကတယ္။ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ျပတ္ျပတ္သားသား ခ်ႏိုုင္ဖိုု႔အတြက္ ပံုုေသနည္းကိုု လိုုခ်င္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ျပန္ေတာ့ ထူးထူးျခားျခား နည္းကိုု လိုုက္ျပီး ဘုုရားသခင္ဆီက ထူဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ နိမိတ္ေတြနဲ႔ တန္ခိုုးေတြကိုု ေမွ်ာ္လင့္တတ္ၾကပါတယ္။

အဲဒီလိုု၊အဲဒီလိုု မ်ိဳးေတြေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္ကုုန္ၾကျပီး ဘုုရားသခင္ရဲ့ အလိုုေတာ္အမွန္နဲ႔ လြဲသြားႏိုုင္ပါတယ္။

ဘုုရားသခင္က ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ကိုု စိတ္မရွဳပ္ေထြးေစခ်င္ပါဘူး။ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမခ်ႏိုုင္ျဖစ္ျပီး စိတ္ဖိစီးေနတာကိုုလဲ မလိုုလားပါဘူး။ သူဟာ အျမဲကိုုယ္နဲ႔အတူရွိေနျပီး၊ တလွမ္းတိုုင္းတလွမ္းတိုုင္းကိုု လမ္းျပေနတယ္ဆိုုတာကိုုသာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ကိုု သိေစခ်င္ပါတယ္။

ဒါဟာ ကတိေတာ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီကတိေတာ္ကိုု အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုုၾကည္ၾကဖိုု႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ "နာမေတာ္ အဘို႔အလို႔ငွါ တရားလမ္းထဲ၌ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူ" ျခင္းကိုု ခံယူဖိုု႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ (ဆာလံ ၂၃း၃)

နာမေတာ္ျမတ္၌

လွမင္းသူ

(ရစ္(ခ္) ၀ါရင္၏ ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ စာေစာင္မ်ားထဲမွ ၂၁ ရက္ ေအာက္တိုုဘာ ၂၀၁၁ ပါ စာမ်က္ႏွာအား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုုပါသည္။)