ကေလးမ်ားကို ဘုရားသခင္ အေလးထားပါတယ္။


လွမင္းသူ

သင္တို႔သည္ ဤသူငယ္တစံုတေယာက္ကိုမထီမဲ့ျမင္မျပဳမည္အေၾကာင္း သတိရွိၾကေလာ့။ ငါဆိုသည္ကား၊ သူတို႔၏ ေကာင္းကင္တမန္တို႔သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာငါ့အဘ၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကိုအစဥ္မျပတ္ဖူးျမင္ၾက၏။ မႆဲ ၁၈း၁၀

ဘုရားသခင္က ကေလးေတြကို အေလးထားပါတယ္။ ကိုယ္ကလည္း သူတို႔ေလးေတြကို အေလးထားသင့္ပါတယ္။ ရွင္မႆဲထဲမွာ ခရစ္ေတာ္က "သူငယ္တစံုတေယာက္ကိုမထီမဲ့ျမင္မျပဳ" ဖို႔ သတိေပးထားပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ စကားကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ နားေထာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္သံုးဆယ္ အခ်ိန္၊ Saddleback အသင္းေတာ္ကို စတင္ မတည္ေထာင္ခင္ အခ်ိန္တုံးက၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေနထိုင္တဲ့ လူေနမႈအဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ တအိမ္၀င္ တအိမ္ထြက္ျပီး ထင္ျမင္ခ်က္ စစ္တမ္းကို ေကာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ေကာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘုရားေက်ာင္းမတက္တဲ့ လူေတြ အေၾကာင္း နဲ႕ ဘာေၾကာင့္ ဒီလူေတြ ဘုရားေက်ာင္းမတက္ရသလဲဆိုတာကို အထူးဂရုျပဳ ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့မွ လူအေတာ္မ်ားမ်ား ဘုရားေက်ာင္းမတက္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းက ကြ်န္ေတာ္တို႔၀န္းက်င္ လူေနမႈအဖြဲ႕အစည္းထဲက အသင္းေတာ္ေတြမွာ ကေလးေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အရာေတြ မရွိလို႔ မတက္တာကို ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ အဲဒီ လိုအပ္ခ်က္ျဖည့္ဆည္းေပးတဲ့အေနနဲ႕ ကေလးမ်ား၊လူငယ္ေလးမ်ား အတြက္ အရွိန္အဟုန္နဲ႕ ၾကီးထြားလာမဲ့ သာသနာလုပ္ငန္းမ်ားကို တည္ေထာင္ဖို႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ အားသြန္ခြန္စိုက္ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူၾကီးတေယာက္အေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႕က ကေလးေတြကို ဘာေတြသင္ေပးႏိုင္မလဲ ဆိုတာကိုပဲ ဂရုစိုက္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ေလးေတြက ကိုယ့္ကို ဘာေတြ သင္ေပးႏိုင္သလဲဆိုတာကိုေကာ ဂရုစိုက္ၾကပါသလား။ " ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ သင္တို႔သည္ေျပာင္းလဲ၍သူငယ္ကဲ့သို႔မျဖစ္လွ်င္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ မေရာက္ရၾက၊ " လို႔ ခရစ္ေတာ္က ဆိုပါတယ္။ ကိုယ့္ဘ၀မွာ ကေလးေတြဟာ လိုကို လိုအပ္ပါတယ္။ သူတို႔ေလးေတြက ကိုယ့္ကို ရင့္က်က္ၾကီးထြားေစပါတယ္။

ကေလးေတြ မရွိပဲနဲ႔ ဘုရားက ကိုယ့္ကို  ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ အရာေတြအားလံုး မျဖစ္ႏိုင္ႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒါ လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကေလးေတြက တကိုယ္ေကာင္းမဆန္ဖို႔ ကိုယ့္ကို သင္ေပးပါတယ္။ ကိုယ့္ကို အျမဲမီေနရတဲ့ ကေလးေတြ ရွိေနရင္ ကိုယ္က တကိုယ္ေကာင္းဆန္ဖို႔ ခက္ခဲလွပါတယ္။

ကိုယ့္ဘ၀မွာ ကေလးေတြရွိေနဖို႔ မိဘျဖစ္ရန္ မလိုပါဘူး။ ကိုယ္ေနထိုင္တဲ့ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ လူၾကီးေတြ ၾကည့္ရွဳေစာင့္ေရွာက္မႈကို လိုတဲ့ ကေလးေတြ အမ်ားၾကီး ရွိပါတယ္။ အစ္ကိုၾကီးပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အစ္မၾကီးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၀င္ျပီးလုပ္ရင္ ရပါတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ ကိုယ့္အသင္းေတာ္မွာရွိတဲ့ ကေလးမ်ားအတြက္ သာသနာ့လုပ္ငန္းမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လူငယ္မ်ားအတြက္ သာသနာ့လုပ္ငန္းမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ပါ၀င္ဆပ္ကပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ့္ဘ၀မွာ ကေလးေတြ ရွိဖို႔ မလိုဘူးဆိုတဲ့ အခ်ိန္ဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ မရွိပါဘူးဗ်ာ။ သူတို႔ေလးေတြရဲ့ ဘ၀မွာ အေျပာင္းအလဲေလးေတြ ျဖစ္ေအာင္ ကိုယ္က လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ သူတို႔ေလးေတြက ကိုယ့္ဘ၀ကို အေျပာင္းအလဲေလးေတြ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္ ဗ်ား။

နာမေတာ္ျမတ္၌

လွမင္းသူ

ရစ္၀ါရင္၏ ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ စာေစာင္မ်ားမွ ၉ ရက္ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ စာမ်က္ႏွာအား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုပါသည္။