သခင့္စကားဝိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္ (၁၃ႏွစ္ေျမာက္) အမွတ္စဥ္-၁၅၇၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၄...ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ - ၁၆ (ေျပာ၍မကုန္ႏိုင္ေသာဘုရားသခင္၏ဆုေက်းဇူးေတာ္)(ေျပာ၍မကုန္ႏိုင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကို ေအာက္ေမ့၍ ခ်ီးမြမ္း ျခင္း ရွိေစသတည္း။ ၂ေကာ ၉း၁၅)

တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလုသည္ ေကာရိႏၲဳ အသင္းေတာ္သို႕ ေရးသား ေပးပို႕ ေသာစာေစာင္ ထဲတြင္ ေပးလွဴျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ သင္ခန္းစာ မ်ားကို ေတြ႕ရ ပါသည္။ သူေဖာ္ျပ ခဲ့ေသာသင္ခန္းစာမွာ ခရစ္ယာန္ အသက္တာ၏ ျပည့္စံု

Read more: သခင့္စကားဝိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္ (၁၃ႏွစ္ေျမာက္)...

ကႏၱာရ၏သီခ်င္းသံ စာအုပ္အေၾကာင္း - ေရးသူ၊ ေဒါက္တာေဖျမတ္ဝင္း

ေမတၱာတမန္ႏွင့္ ျမန္မာ့တမန္မဂၢဇင္းမ်ား၌ ေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါး(၂၃)ခုကို ေပါင္းစည္းထားသည္။ ဘဝမွရရွိခဲ့သည့္ သင္ခဏ္းစာႏွင့္ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ားကို ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစေရးအတြက္ ေဝငွျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာကို အေျခခံေရးသားထားပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၄ႏွစ္က ပထမအၾကိမ္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ္လည္း

Read more: ကႏၱာရ၏သီခ်င္းသံ စာအုပ္အေၾကာင္း - ေရးသူ၊...

ျငိမ္ဝပ္ျခင္းခ်မ္းသာ - ဓမၼမဂၢဇင္း၊ Charch of Singapore (Myanmar Service) စာအုပ္ထြက္ပါတယ္။THE REST , 2014 Vol 2, Magazine
ျငိမ္ဝပ္ျခင္းခ်မ္းသာ - ဓမၼမဂၢဇင္း၊ Charch of Singapore (Myanmar Service) စာအုပ္ထြက္ပါတယ္။ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ခ်ိဳမနားလိန္း (BA, Mth, DD) Rev, ရဲ့ အမွာစကား၊ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ အာေဘာ္ (Rev ေစာစံေအာင္ MRE, M Div တို႕ျဖစ္ပါတယ္။

Read more: ျငိမ္ဝပ္ျခင္းခ်မ္းသာ - ဓမၼမဂၢဇင္း၊ Charch of...

အသက္ရွင္ေသာသူ (He that Liveth) - Saw San Aung (rev)

“အသက္ရွင္ေသာသူလည္း ျဖစ္၏။ ငါသည္ အရင္ေသသည္ျဖစ္၍ ကမၻာအဆက္ဆက္ အသက္ႏွင့္ျပည့္စံု၏။ မရဏာ ႏွင့္ မရဏာႏိုင္ငံကိုလည္း ငါအစိုးရ၏ ” (ဗ်ာ ၁း ၁၈)

သခင္ေယ႐ႈသည္  အသက္ရွင္ေသာဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္ မူ၏။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ၾကားသိရသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ခ်စ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ခံရမည့္ အျပစ္အ

Read more: အသက္ရွင္ေသာသူ (He that Liveth) - Saw San Aung...

သခင့္စကား ဝိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္ ၾသဂုတ္-၂၀၁၄ အမွတ္(၁၅၆)

ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ႏွင့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား

 

ႀကီးျမတ္ျခင္း သုိးသူငယ္(ဒါးက)

ေနခ်င္တယ္ သခင့္အရိပ္ S Jame

ထာဝရတိုင္ ေစာလားေသာ

 

Read more: သခင့္စကား ဝိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္ ၾသဂုတ္-၂၀၁၄...

ေန႕စဥ္ခြန္အား - ကၽြႏု္ပ္တို႔သိသင့္သမွ် ၂ခုတည္းသာ

04.08.2014 ဖတ္ရန္: ေရာ ၇း ၁၈ - ၂၅

ငါ့အထဲမွာ ငါ့ဇာတိပကတိ၌ ေကာင္းေသာအရာ တစ္စံုတစ္ခုမွ် မတည္သည္ကို ငါသိ၏။ ေရာ ၇း၁၈

သမၼာက်မ္းစာ တစ္ႏွစ္တာ: □ ဆာ ၆၆-၆၇ □ ေရာ ၇

အဆိုေတာ္  ဖာနန္ဒို ေအာ္တီဂါက

Read more: ေန႕စဥ္ခြန္အား - ကၽြႏု္ပ္တို႔သိသင့္သမွ် ၂ခုတည္းသာ

စံခ်ိန္မီခရစ္ယာန္အသက္တာ (Watchman Ngee - ဂ်ီေဇာ္ခြန္ ဘာသာျပန္သည္)။


က်မ္းစာသင္တန္းမ်ားက သင္ၾကားခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕အသံုးျပဳဖို႕ အလိုအပ္ဆံုးကေတာ့ ဝိညဥ္ေတာ္ ရရွိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိျပီးတဲ့ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္က ဧဝံေဂလိသိပ္လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ တစ္ျခားလူတစ္ေယာက္ကုိ ကယ္တင္ျခင္းရေစခ်င္၊ ခရစ္ယန္ျဖစ္ေစခ်င္လို႕ က်မ္းစာေက်ာင္းမ်ားမွာ ၉ႏွစ္ေက်ာ္ ျမန္မာဓမၼဆရာတစ္ဦးရဲ့

Read more: စံခ်ိန္မီခရစ္ယာန္အသက္တာ (Watchman Ngee -...

ပညတ္တရား ေျပာင္းျပန္အေၾကာင္းဟုတ္တယ္။ အခန္းခဲြၿပီး တင္လို႔ရေပမဲ့ တစ္အုပ္လံုး ၃၂မ်က္ႏွာ တစ္ထိုင္ထဲ ဖတ္ဖို႕ တင္လိုက္ပါတယ္။

အေၾကာင္းရင္းက ယံုၾကည္သူမ်ား၊ အသင္းေတာ္မ်ား ဝိညာဥ္ေတာ္မပါပဲ ဘာသာေရးေနာက္သို႔ ေျပာင္းျပန္ေလွ်ာက္ျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္တယ္။ အရင္ဖတ္ၾကည့္ၾကပါ။

Read more: ပညတ္တရား ေျပာင္းျပန္အေၾကာင္း

သခင့္စကား the Lord's Word ဇြန္၂၀၁၄ HAPPY FATHER'S DAY, ေပ်ာ္ရႊင္ေသာဖခင္မ်ားေန႕ျဖစ္ပါေစ

သခင့္စကား the Lord's Word ဇြန္၂၀၁၄
HAPPY FATHER'S DAY, ေပ်ာ္ရႊင္ေသာဖခင္မ်ားေန႕ျဖစ္ပါေစ
Download link from Judson Baptist Church
http://www.jbcs.org.sg/NewLordsWord/doc/JUN2014.pdf

ကဗ်ာမ်ား
သံေဝဂနဲ႕ေနာင္တ Jon Joy (Thomson) 
ျခားနားခ်က္ သိုးသူငယ္ (ဒါးက)
ဝန္ခံတယ္ ( ခ်ီးမြမ္းျခင္း )

Read more: သခင့္စကား the Lord's Word ဇြန္၂၀၁၄ HAPPY...

ထြန္းေတာက္ေသာ မိုဃ္းေသာက္ၾကယ္ The BRIGHT and MORNING STAR - ဆရာေစာစံေအာင္

“ငါေယ႐ႈသည္ အသင္းေတာ္တို႔အဖို႔ ဤအရာမ်ားကိုသင္တို႔ အား သက္ေသခံေစျခင္းငွါ ငါ၏ေကာင္းကင္တမန္ကိုေစလႊတ္ ၏။ ငါသည္ကား ဒါ၀ိဒ္၏အျမစ္ျဖစ္၏။ အႏြယ္လည္းျဖစ္၏။ ထြန္းေတာက္ေသာ မိုဃ္းေသာက္ၾကယ္လည္း ျဖစ္၏”(ဗ်ာ၊ ၂၂ း ၁၆)။

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၏ေနာက္ဆံုးအခန္း၌ ေယ႐ႈကို

Read more: ထြန္းေတာက္ေသာ မိုဃ္းေသာက္ၾကယ္ The BRIGHT and...

မွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ရဲရင့္ျခင္း - ေသာ္တာေဆြ လမ္းျပၾကယ္(စင္ကာပူ) စာၾကည့္တိုက္ ႏွစ္လည္စာေစာင္

သတၱိႏွင့္သစၥာ၊ မွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ရဲရင့္ျခင္း တို႕သည္ ဒြန္တြဲေန၏။ သစၥာမဲ့သူသည္ သတၱိမဲ့သူျဖစ္၏။ သစၥာရွိသူသည္ သတၱိရွိသူျဖစ္၏။ သစၥာကို သတၱိႏွင့္ေစာင့္ထိန္းရ၏။ သတၱိဆိုရာ၌ မွန္ကန္ေသာ ကိစၥကို ရဲဝံ့စြာျပဳလုပ္ျခင္းသာ မဟုတ္ေသး၊ မေကာင္းမႈကို ေစာင့္ထိန္းရျခင္း၊ မွာယြင္းေသာ ဆႏၵေလာဘကို ခ်ဳပ္တည္းႏိုင္ျခင္း၊

Read more: မွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ရဲရင့္ျခင္း - ေသာ္တာေဆြ...

သခင့္စကား ဝိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္ ေမလ-၂၀၁၄ the Lord's Word 153

ကဗ်ာမ်ား

ေက်းဇူးရွင္ေမေမ (သဲျမတ္မြန္)

သခင္ေယရႈခရစ္ သုိးသူငယ္ (ဒါးက)

ခ်စ္ရပါေသာ ေမေမႏွင့္ အမိေျမထံသို႔ မယ္မင္းရံ (ေျမာက္ဒဂံု)

ေမေမ (မ.က.န)ေဆာင္းဦး

အေမ့ေမတၱာ

Read more: သခင့္စကား ဝိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္ ေမလ-၂၀၁၄ the Lord's...