ကြ်န္ ေတာ္ ႏွင့္ ကို ထူး ဆန္း စတင္ေတြ႔ဆံုျခင္း


လွ မင္း သူ
တ ေန ့သ ၌ စာ ေရး သူ သည္ ဇ နီး ႏွင့္ သ မီး ျဖစ္ သူ တို ့က ေဆြ မ်ိဳး မ်ား ရွိ ရာ သို ့ အ လည္ သြား ေန သ ျဖင့္ တ ေယာက္ တည္း အိမ္ ၌ က်န္ ခဲ့ ေလ ရာ ပ်င္း ရိ ျခင္း ရွိ လွ သ ျဖင့္ စိတ္ ေျပ လက္ ေပ်ာက္ အ လို ့ငွာ စ ကာၤ ပူ ရွိ ျမန္ မာ အ မ်ား စု ေ၀း ရာ အ ရပ္ ျဖစ္ ေသာ စီး တီး ေဟာ္(လ္) သို ့ရ ထား ျဖင့္ ထြက္ ခဲ့ ေလ သည္။ Ang Mo Kio ဘူ တာ ရုံ မွ ရ ထား မ ထြက္ မွီ စာ ေရး သူ အ ရြယ္ ႏွင့္ မ တိမ္း မ ယိမ္း ရွိ မည္ ဟု ခန္ ့ မွန္း ရ ေသာ လူ တ ေယာက္ သည္ ရ ထား တံ ခါး မ ပိတ္ မွီ က ေလး တြင္ ၀င္ ေရာက္ လာ ျပီး စာ ေရး သူ ၏ ဘယ္ ဘက္ ေဘး ရွိ ထိုင္ ခံု လြတ္ သို ့ အ လ်င္ စ လို ၀င္ ထိုင္ လိုက္ ေလ သည္။

.

ထို သူ သည္ ဆြဲ အိတ္ က ေလး တစ္ ခု ကို လက္ မွ ကိုင္ ဆြဲ ထား ျပီး အ ထဲ ၌ ေလး လံ ေသာ ပ စၥည္း မ်ား ကို ထည့္ ထား ပံု ရ သည္။ ထို ဆြဲ အိတ္ က ေလး ကို လက္ ႏွင့္ ကိုင္ ထား ရာ မွ ေလး လာ သည္ ထင္ သည္။ ရ ထား ၏ ခံု ေအာက္ ထဲ သို ့ ေခ တၱ ထိုး ၍ ထည့္ လိုက္ ေလသည္။ စာ ေရး သူ သည္ ထို သို ့ထည့္ ထား လိုက္ သည့္ အ ခ်ိန္ ၌ ဆြဲ အိတ္ ထဲ မွ အ ရာ မ်ား ကို လွ်ပ္ တစ္ ျပက္ အ ခ်ိန္ အ တြင္း ေတြ႔ ျမင္ လိုက္ ရ သည္။ ဆြဲ အိတ္ ထဲ ရွိ အ ရာ မ်ား မွာ စာ အုပ္ မ်ား ျဖစ္ ျပီး စ ကၤာ ပူ စာ ၾကည့္ တိုက္ တံ ဆိပ္ အ မွတ္ အ သား မ်ား ပါ ရွိ သ ျဖင့္ စာ ၾကည့္ တိုက္ မွ ငွား လာ ေသာ စာ အုပ္ မ်ား ျဖစ္ ပုံ ရ ေလ သည္။

ထို သူ သည္ ေမး ရိုး ကား ျပီး မ်က္ ခံုး မ်ား မွာ ထူ ထဲ စြာ ရွိ သည္။ မ်က္ လံုး မ်က္ ဖန္ မ်ား ေကာင္း မြန္ ျပီး ေယာက္်ား ပီ သ ေသာ ရုပ္ ရည္ မ်ိဳး ရွိ သည္။ မည္ သည့္ လူ မ်ိဳး ျဖစ္ သည္ ဟူ ၍ ခန္ ့မွန္း ၍ မ ရ ေပ။ စ ကာၤ ပူ ၌ လူ မ်ိဳး ေပါင္း စံု ေန ထိုင္ ေလ ရာ မ ေလး လား၊ ဗ မာ လား၊ အင္ ဒို နီ ရွား လား ေ၀ ခြဲ ရန္ ခဲ ယဥ္း လွ ေပ သည္။ ငွား ယူ လာ ေသာ စာ အုပ္ မ်ား ကို ၾကည့္ ရုံ မွ် ႏွင့္ ပ ညာ တတ္ တစ္ ေယာက္ ျဖစ္ မွန္း ခန္ ့မွန္း ၍ ရ ေလ သည္။ ထို သို ့စာ ေရး သူ က မ သိ မ သာ အ ကဲ ခတ္ ေန စဥ္

” အစ္ ကို က ခ ရစ္ ယာန္ ဘာ သာ ၀င္ လား”

ဟု စာ ေရး သူ အား ရုတ္ တ ရက္ ဗ မာ လို ပီ ပီ သ သ ၾကီး ေမး လိုက္ ေလ သည္။ ေမွ်ာ္ လင့္ ထား ျခင္း မ ရွိ သ ျဖင့္ စာ ေရး သူ မွာ ေၾကာင္ အမ္း အမ္း ျဖစ္ သြား ျပီး မွ

”ဟုတ္ ပါ တယ္ ငါ့ ညီ။ ငါ့ ညီ က ေကာ ခ ရစ္ ယာန္ ပဲ လား”

ဟု ေမး လိုက္ သည္။

” ကြ်န္ ေတာ္ က ဘယ္ ဘာ သာ ၀င္ မွ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး ”

”ေၾသာ္... ဘာ သာ တ ရား တစ္ ခု ခု ရွိ ရင္ ေတာ့ ပို ေကာင္း တာ ေပါ့။ ဒါ နဲ ့ငါ့ ညီ က အစ္ ကို ခ ရစ္ ယာ န္ ျဖစ္ မွန္း ဘယ္ လို လုပ္ သိ တာ လဲ။”

” အစ္ ကို ့ လည္ ပင္း မွာ ဆြဲ ထား တဲ့ ဆြဲ ၾကိဳး ေၾကာင့္ သိ တာ ပါ။”

ထို သို ့ ဆို လိုက္ ေတာ့ မွ စာ ေရး သူ ၏ လက္ ၀ါး ကပ္ တိုင္ ပံု ပါ ေသာ ဆြဲ ၾကိဳး ကို သ တိ ရ မိ သည္။ ထို သူ က ပင္ ဆက္ လက္ ၍

” ဒါ ေပ မဲ့ အစ္ ကို ငယ္ ငယ္ တံုး က ခ ရစ္ ယာန္ တ ေယာက္ ျဖစ္ ပံု မ ရ ဘူး။ တ ျခား ဘာ သာ ၀င္ ျဖစ္ ပံု ရ တယ္။ ၾကီး လာ မွ ေျပာင္း သြား တဲ့ ”ၾကီး ေျပာင္း” ျဖစ္ ပံု ရ တယ္ ”

ဟု စာ ေရး သူ ကို အား မ နာ တမ္း ေျပာ ေလ ေတာ့ သည္။ စာ ေရး သူ မွာ စိတ္ ထဲ ၌ မ ေက် မ နပ္ အ နည္း ငယ္ ျဖစ္ သြား ေသာ္ လည္း စိတ္ ကို အ နည္း ငယ္ ထိန္း ခ်ဳပ္ လိုက္ ျပီး

”ဟုတ္ ပါ တယ္ ငါ့ ညီ။ အစ္ ကို ဘာ သာ ေျပာင္း တာ ႏွစ္ သိပ္ မ ၾကာ ေသး ဘူး။ ဒါ နဲ ့ ငါ့ ညီ က ဘယ္ လို လုပ္ သိ တာ လဲ။”

”ဒီ လို ရွိ တယ္ အစ္ ကို ရ။ လူ ေတြ မွာ Body Language ဆို တာ ရွိ တယ္။ ဒီ ပ ညာ ကို အ ေသ အ ခ်ာ တတ္ ရင္ လူ တ ေယာက္ ရဲ့ ကိုယ္ ေန ဟန္ ထား၊ အ ျပဳ အ မူ ကို ၾကည့္ ရုံ နဲ ့ ဒီ လူ ရဲ့ အ ေၾကာင္း တင္ မ က ဘူး၊ ဒီ လူ ရဲ့ စိတ္ ေန စိတ္ ထား ကို ေတာင္ သိ ႏိုင္ တယ္။ ငယ္ ငယ္ က တည္း ခ ရစ္ ယာန္ ျဖစ္ ခဲ့ တဲ့ လူ ေတြ ဟာ ခ ရစ္ ယာန္ ဘာ သာ အ သံုး အ ႏူန္း ေတြ ကို အ သား က် ေန တယ္။ ျပီး ေတာ့ ကုိယ္ ခ ႏၶာ အ ျပဳ အ မူ ကို ၾကည့္ ရုံ နဲ ့Body Language တတ္ ထား တဲ့ လူ ရဲ့ မ်က္ စိ ထဲ မွာ ခ ရစ္ ယာန္ တ ေယာက္ မွန္း အ လို လို သိ တယ္။ အစ္ ကို ့ကို Body Language နည္း နဲ ့ ဖတ္ လိုက္ ေတာ့ အစ္ ကို ့ရဲ့ အ ျပဳ အ မူ အ ေန အ ထိုင္ အ ေျပာ အ ဆို ေတြ ဟာ အ သား က် ေန တဲ့ ခ ရစ္ ယာန္ တ ေယာက္ နဲ ့ မ တူ ဘူး။ တစ္ ဖက္ က လည္း အစ္ ကို ဆြဲ ထား တဲ့ ဆြဲ ၾကိဳး က ေန ခ ရစ္ ယာန္ တ ေယာက္ ျဖစ္ ေန တယ္ လို ့ေျပာ လို ့ ရ တယ္။ ဒီ ႏွစ္ ခ်က္ ကို အ ေျခ ခံ ျပီး ေကာက္ ခ်က္ ဆြဲ လိုက္ ရင္ အ သက္ ၾကီး မွ ဘာ သာ ေျပာင္း လာ တဲ့ သူ ဆို တဲ့ အ ေျဖ ကို ရ တာ ေပါ့။”

ဟု ဆို ကာ မိ မိ စ ကား မိ မိ သ ေဘာ က် သြား သည့္ အ လား ျပံဳး ၍ ေန ေလ သည္။ စာ ေရး သူ မွာ ထုိ သူ ကို မည္ သို ့ စ ကား ဆက္ ၍ ဆို ရ မည္ ကို ပင္ စဥ္း စား ၍ မ ရ ႏိုင္ ေအာင္ ျဖစ္ သြား သည္။ အ ခန္႔ မ သင့္ လ်င္ မိ မိ ေျပာ ေသာ စ ကား မွ ေနာက္ ထပ္ ေကာက္ ခ်က္ မ်ား ဆြဲ လ်င္ ဖံုး ဖိ ထား သည္ မ်ား ပင္ ေပၚ သြား ႏိုင္ ေပ သည္။ ငယ္ စဥ္ က ဖတ္ ခဲ့ ရ ေသာ ၀တၱဳ မ်ား ထဲ မွ ဆား ပု လင္း ႏွင္း ေမာင္ ႏွင့္ အ မ်ိဳး မ်ား ေတာ္ စပ္ ေန သ လား ဟု ပင္ မ ဆီ မ ဆိုင္ ေတြး မိ ေလ ေတာ့ သည္။ သူ ေကာင့္ သား အား ဘာ မွ ဆက္ မ ေျပာ ပဲ ေန မည္ ဟု ဆံုး ျဖတ္ ခ်က္ ခ် လိုက္ ေလ ေတာ့ သည္။ အ တန္ ငယ္ ၾကာ ေသာ အ ခါ မွ ဘာ သာ မဲ့ ျဖစ္ ေန ေသာ ထို သူ အား ခ ရစ္ ေတာ္ ၏ ကယ္ တင္ ျခင္း အ ေၾကာင္း ကို ေျပာ ရန္ စိတ္ ကူး ရ လာ သ ျဖင့္ ဆံုး ျဖတ္ ခ်က္ ကို ျပင္ ကာ စ ကား ကို ျပန္ ဆက္ လိုက္ သည္။

”ငါ့ ညီ ၾကည့္ ရ တာ စာ ဖတ္ ၀ါ သ နာ ပါ ပံု ရ တယ္။ အစ္ ကို တို ့ ဆီ မွာ က်မ္း စာ ရွိ တယ္။ ငါ့ ညီ ဖတ္ ၾကည့္ ပါ လား။ မ ရွိ ရင္ အစ္ ကို ေပး မယ္ ေလ။”

”အစ္ ကို ့ရဲ့ Observation က မ ဆိုး ပါ ဘူး။ ကြ်န္ ေတာ္ အစ္ ကို႔ ေဘး နား ကို လာ ထိုင္ က တည္း က ကြ်န္ ေတာ့္ ကို အ ကဲ ခတ္ ေန တာ ကြ်န္ ေတာ္ သိ ပါ တယ္။ စာ အုပ္ ေတြ ငွား လာ တာ ရယ္၊ ငွား တဲ့ စာ အုပ္ ေတြ ကို ၾကည့္ ျပီး စာ ဖတ္ ၀ါ သ နာ ပါ တယ္ လို ့ အစ္ ကို ေျပာ တာ မ ဟုတ္ လား။ အစ္ ကို လည္း ေခ သူ တ ေယာက္ ေတာ့ မ ဟုတ္ ဘူး ဆို တာ သိ တာ ေပါ့။ က်မ္း စာ ကို ကြ်န္ ေတာ္ အ မ်ား ၾကီး ေလ့ လာ ဘူး ပါ တယ္။ က်မ္း စာ စာ အုပ္ က စာ အုပ္ ငယ္ ေပါင္း ၆၆ အုပ္ နဲ ့ ဖြဲ ့ စည္း ထား တာ မ ဟုတ္ လား။ အဲ့ ဒီ ၆၆ အုပ္ ရဲ့ အ မည္ ေတြ ကို အစ္ ကို အ စ က ေန အ ဆံုး ေျပာ ျပ ႏိုင္ မ လား။”

ဂြ က် ေခ် ျပီ။ ထို က်မ္း စာ အုပ္ ၆၆ အုပ္ ၏ အ မည္ မ်ား ကို ဘယ္ တုန္း က မွ အ လြတ္ မ ရ ခဲ့။ ယ ခု ေတာ့ သူ ေကာင့္ သား က ေမး ေန ေလ ျပီ။ မ တတ္ ႏိုင္ ေတာ့။ မိ မိ မွတ္ ဥာ ဏ္ ကို ျဖစ္ ညွစ္ ၍ ထုတ္ ခါ ေအာက္ ပါ အ တိုင္း ဆက္ ၍ ေျဖ လိုက္ သည္။

” ပ ထ မ ဆံုး က်မ္း က .. က မာၻ ဦး က်မ္း၊ျပီး ေတာ့ ထြက္ ေျမာက္ ရာ က်မ္း ၊ ေနာက္ ေတာ့ ၀တ္ ျပဳ ရာ က်မ္း၊ ေတာ လည္ ရာ က်မ္း၊ တ ရား ေဟာ ရာ က်မ္း၊ ေယာ ရႈ မွတ္ စာ၊ ျပီး ေတာ့ ...အင္း.. အဲ.............။ အစ္ ကို လည္း သိပ္ မ မွတ္ မိ ေတာ့ ဘူး။ ငါ့ ညီ ရ ”

ထို သူ သည္ စာ ေရး သူ အ ထစ္ ထစ္ အ ေငါ့ အ ေငါ့ ေျဖ ဆို သည္ ကို ၾကည့္ ၍ ျပဳံး ေလ သည္။ စာ ေရး သူ ၏ စိတ္ ထဲ ၌ မူ ေလွာင္ ျပံဳး ဟူ ၍ အ ဓိ ပၸါယ္ ျပန္ မိ ေလ သည္။ ရွက္ က လည္း ရွက္ သ ျဖင့္ ခပ္ မ ဆိတ္ ပင္ ေန လိုက္ သည္။ ထို သ႔ို ့ေန စဥ္ မွာ ပင္

”အစ္ ကို။ ကြ်န္ ေတာ္ ဒီ က်မ္း ၆၆ ခု ရဲ့ အ မည္ အား လံုး ကို ကြ်န္ ေတာ္ အ လြတ္ ရ ပါ တယ္။ ”

ဟု ဆို ကာ ေအာက္ ပါ ၆၆ က်မ္း လံုး ၏ အ မည္ မ်ား ကို အ ထစ္ အ ေငါ့ မ ရွိ ရွည္ လ်ား စြာ ရြတ္ ဆို ေလ သည္။

၁။ ကမၻာဦးက်မ္း ၂။ ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၃။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၄။ ေတာလည္ရာက်မ္း ၅။ တရားေဟာရာက်မ္း ၆။ ေယာရႈမွတ္စာ ရ။ တရားသူၾကီးမွတ္စာ ၈။ ရုသ၀တၱဳ ၉။ ဓမၼရာဇ၀င္ ၁ ၁၀။ ဓမၼရာဇ၀င္ ၂ ၁၁။ ဓမၼရာဇ၀င္ ၃ ၁၂။ ဓမၼရာဇ၀င္ ၄ ၁၃။ရာဇ၀င္ခ်ဳပ္ ၁ ၁၄။ ရာဇ၀င္ခ်ဳပ္ ၂ ၁၅။ ဧဇရမွတ္စာ ၁၆။ ေနဟမိမွတ္စာ ၁၇။ ဧသတာ၀တၱဳ ၁၈။ ေယာဘ၀တၱဳ ၁၉။ ဆာလံက်မ္း ၂၀။ သုတၱံက်မ္း ၂၁။ ေဒသနာက်မ္း ၂၂။ ေရွာလမုန္သီခ်င္း ၂၃။ ေဟရွာယအနာဂတၱိ ၂၄။ ေယရမိအနာဂတၱိ ၂၅။ ေယရမိျမည္တမ္း ၂၆။ ေယဇေက်လအနာဂတၱိ ၂၇။ ဒံေယလအနာဂတၱိ ၂၈။ ေဟာေရွအနာဂတၱိ ၂၉။ ေယာလအနာဂတၱိ ၃၀။ အာမုတ္အနာဂတၱိ ၃၁။ ၾသဗဒိအနာဂတၱိ ၃၂။ ေယာန၀တၱဳ ၃၃။ မိကၡာအနာဂတၱိ ၃၄။ နာဟံုအနာဂတၱိ ၃၅။ ဟဗကၠဳတ္အနာဂတၱိ ၃၆။ ေဇဖနိအနာဂတၱိ ၃၇။ ဟဂၢဲအနာဂတၱိ ၃၈။ ဇာခရိအနာဂတၱိ ၃၉။ မာလခိအနာဂတၱိ ၄၀။ ရွင္မႆဲခရစ္၀င္ ၄၁။ ရွင္မာကုခရစ္၀င္ ၄၂။ ရွင္လုကာခရစ္၀င္ ၄၃။ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ၄၄။ တမန္ေတာ္၀တၱဳ ၄၅။ ေရာမၾသ၀ါဒစာ ၄၆။ ေကာရိႏၱဳၾသ၀ါဒစာ ၁ ၄၇။ ေကာရိႏၱဳၾသ၀ါဒစာ ၂ ၄၈။ ဂလာတိၾသ၀ါဒစာ ၄၉။ ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာ ၅၀။ ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၅၁။ ေကာေလာသဲၾသ၀ါဒစာ ၅၂။ သက္သာေလာနိတ္ ၁ ၅၃။ သက္သာေလာနိတ္ ၂ ၅၄။ တိေမာေသ ၁ ၅၅။ တိေမာေသ ၁ ၅၆။ တိတုၾသ၀ါဒစာ ၅၇။ ဖိေလမုန္ ၅၈။ ေဟျဗဲၾသ၀ါဒစာ ၅၉။ ရွင္ယာကုပ္ၾသ၀ါဒစာ ၆၀။ ရွင္ေပတရု ၁ ၆၁။ ရွင္ေပတရု ၂ ၆၂။ ရွင္ေယာဟန္ ၁ ၆၃။ ရွင္ေယာဟန္ ၁ ၆၄။ ရွင္ေယာဟန္ ၁ ၆၅။ ရွင္ယုဒၾသ၀ါဒစာ ၆၆။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း

ထို သူ သည္ က်မ္း ေပါင္း ၆၆ က်မ္း ၏ အ မည္ မ်ား ကို မ စဥ္း စား ပဲ ေပါ့ ေပါ့ ပါး ပါး ရြတ္ ဆို သြား ရာ စာ ေရး သူ မွာ လြန္ စြာ မွ ပင္ အံ့ ၾသ ရ ေလ သည္။ သို ့ ေသာ္ ဟန္ ကုိယ့္ ဖို ့ ဆို သည့္ အ တိုင္း အံ့ ၾသ ျခင္းကို ျမိဳ သိပ္ လ်က္ စ ကား ဆက္ လိုက္ သည္။

” ငါ့ ညီ က ေတာ္ ေတာ္ မွတ္ ဥာ ဏ္ ေကာင္း တာ ပဲ ။ အ သက္ ငယ္ ေသး တံုး ဆို ေတာ့ ရ တာ ေပါ့ ေလ။ အစ္ ကို က အ သက္ ၾကီး ျပီ ဆို ေတာ့ သိပ္ မ မွတ္ ႏိုင္ ေတာ့ ဘူး။”

”ကြ်န္ ေတာ္ ရဲ့ မွတ္ ဥာဏ္ က အစ္ ကို႔ ထက္ ပို မ ေကာင္း ပါ ဘူး။ ဒါ ေပ မဲ့ ကြ်န္ ေတာ္ က ဘယ္ လို မွတ္ ရ မ လဲ ဆို တာ ကို ေလ့ လာ ထား တယ္။ ျပီး ေတာ့ အ ပ်င္း လဲ မ ၾကီး ဘူး။ ရ ေအာင္ မွတ္ တတ္ တယ္။ လူ ေတြ အ ေတာ္ မ်ား မ်ား က ” အ ခ်မ္း ျပင္း ၀ွမ္၊ အ လြန္ ပူ ႏိုး၊ မိုး ခ်ဳပ္ လွ ေမာ၊ ေစာ လြန္း လွ ေယာင္၊ ဆာ ေလာင္ ျပင္း ေထြ၊ ၀မ္း ၀ ေန ၍” ဆို တဲ့ အ ပ်င္း ေျခာက္ ပါး ၾကီး က တား ဆီး ေန တာ ေၾကာင့္ ရ သင့္ တာ မ ရ၊ ျဖစ္ သင့္ တာ မ ျဖစ္ ျဖစ္ ေန ၾက တာ ပါ။”

ဟူ ၍ လူ အ မ်ား အား ျခံဳ ၍ ေျပာ သ လို လို ႏွင့္ စာ ေရး သူ အား ႏွိပ္ ကြပ္ ေလ သည္။ စာ ေရး သူ မွာ မ ယံု ၾကည္ သူ တ ေယာက္ က မိ မိ ထက္ က်မ္း စာ အ ေၾကာင္း ကို ပို ၍ သိ ေန ျခင္း အ ျပင္၊ ပ်င္း ရိ သည္ ဟု ေစာင္း ေၿမာင္း ေျပာ ဆို ျခင္း ပါ ခံ ရ ေလ ရာ မိ မိ ေဘး ကို ပိ သာ ေလး ႏွင့္ ထု သ ကဲ့ သို႔ နာ က်င္ လွ ေပ သည္။ သို ့ ပါ ေသာ္ လည္း က်မ္း ၆၆ က်မ္း ၏ အ မည္ မ်ား အား မွတ္ သည့္ နည္း ကို သိ ခ်င္ စိတ္ က ပို မို ၍ ျပင္း ျပ ေန ေလ ရာ၊ သူ ေကာင့္ သား အား ခံ ရ ခက္ ခက္ ႏွင့္ ပင္ မွတ္ နည္း ကို ေမး ျမန္း လိုက္ သည္။

” ငါ႔ ညီ ေျပာ လည္း အစ္ ကို က ခံ ရ မွာ ပဲ၊ ဒါ ေပ မယ့္ အဲ ဒီ မွတ္ နည္း ေလး ကို အစ္ ကို႔ ကို ေျပာ ျပ လို႔ မ ရ ဘူး လား။”

” ရ တာ ေပါ့ အစ္ ကို ရာ။ က်မ္း စာ ကို ပ ထ မ ဦး ဆံုး ဓမၼ ေဟာင္း ႏွင့္ ဓ မၼ သစ္ ဆို ျပီး အ ပိုင္း ၾကီး ႏွစ္ ပိုင္း ၊ ပိုင္း ရ တယ္။ ျပီး ေတာ့ ဒီ အ ပိုင္း ၾကီး ႏွစ္ ပိုင္း ကို မွ ဒီ လို အ ပိုင္း ငယ္ ေလး ေတြ ပိုင္း ရ တယ္။”

ဟု ဆို ကာ ေဘာ လ္ ပင္ တ ေခ်ာင္း ႏွင့္ စာ ရြက္ ပိုင္း တ ခု ေပၚ တြင္ ေအာက္ ပါ အ တိုင္း ေရး ျပ ေလ ေတာ့ သည္။

ဓ မၼ ေဟာင္း

အ ပိုင္း (၁)။ ေမာ ေရွ ၏ စာ မ်ား

အ ပိုင္း (၂)။ အ စၥ ေရး သ မိုင္း

အ ပိုင္း (၃)။ ဥာ ဏ္ အ ေျမာ္ အ ျမင္ ႏွင့္ ဆိုင္ သည့္ စာ မ်ား

အ ပိုင္း (၄)။ အ ၾကီး စား ပ ေရာ ဖက္ ျပဳ ျခင္း မ်ား

အ ပိုင္း (၅)။ အ ေသး စား ပ ေရာ ဖက္ ျပဳ ျခင္း မ်ား

ဓ မၼ သစ္

အ ပိုင္း(၁)။ ခ ရစ္ ၀င္ ႏွင့္ က န ဦး အ သင္း ေတာ္ မ်ား

အ ပိုင္း(၂)။ ရွင္ ေပါ လု ၏ စာ မ်ား

အ ပိုင္း(၃)။ တ မန္ ေတာ္ တို႔ ႏွင့္ ပတ္ သက္ သည့္ စာ မ်ား

အ ပိုင္း(၄)။ ဗ်ာ ဒိတ္

” ဒီ လို အ ပိုင္း ငယ္ ေလး ေတြ ပိုင္း ျပီး ရင္၊ အ ပိုင္း ငယ္ ေလး တ ခု စီ နဲ ့ ဆိုင္ တဲ့ က်မ္း ေတြ ကို ဒီ လို ျပန္ ျပီး စီ ရ တယ္”

ဟု ဆို ျပန္ ကာ ေအာက္ ပါ အ တိုင္း ေသ ခ်ာ စြာ စာ ရင္း ျပဳ စု ျပန္ ေလ သည္။

အ ပိုင္း (၁)။ ေမာ ေရွ ၏ စာ မ်ား - ကမၻာဦးက်မ္း ၊ ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၊ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၊ ေတာလည္ရာက်မ္း ၊ တရားေဟာရာက်မ္း

အ ပိုင္း (၂)။ အ စၥ ေရး သ မိုင္း - ေယာရႈမွတ္စာ ၊ တရားသူၾကီးမွတ္စာ ၊ ရုသ၀တၱဳ ၊ ဓမၼရာဇ၀င္ ၁-၂-၃-၄၊ ရာဇ၀င္ခ်ဳပ္ ၁-၂ ၊ ဧဇရမွတ္စာ ၊ ေနဟမိမွတ္စာ ၊ ဧသတာ၀တၱဳ

အ ပိုင္း (၃)။ဥာ ဏ္ အ ေျမာ္ အ ျမင္ ႏွင့္ ဆိုင္ သည့္ စာ မ်ား - ေယာဘ၀တၱဳ ၊ ဆာလံက်မ္း ၊ သုတၱံက်မ္း ၊ ေဒသနာက်မ္း ၊ ေရွာလမုန္သီခ်င္း

အ ပိုင္း (၄)။ အ ၾကီး စား ပ ေရာ ဖက္ ျပဳ ျခင္း မ်ား - ေဟရွာယအနာဂတၱိ ၊ ေယရမိအနာဂတၱိ ၊ ေယရမိျမည္တမ္း ၊ ေယဇေက်လအနာဂတၱိ ၊ ဒံေယလအနာဂတၱိ

အ ပိုင္း (၅)။ အ ေသး စား ပ ေရာ ဖက္ ျပဳ ျခင္း မ်ား - ေဟာေရွအနာဂတၱိ ၊ ေယာလအနာဂတၱိ ၊ အာမုတ္အနာဂတၱိ ၊ ၾသဗဒိအနာဂတၱိ ၊ ေယာန၀တၱဳ ၊ မိကၡာအနာဂတၱိ ၊ နာဟံုအနာဂတၱိ ၊ ဟဗကၠဳတ္အနာဂတၱိ ၊ ေဇဖနိအနာဂတၱိ ၊ ဟဂၢဲအနာဂတၱိ ၊ ဇာခရိအနာဂတၱိ ၊ မာလခိအနာဂတၱိ

အ ပိုင္း (၆)။ ခ ရစ္ ၀င္ ႏွင့္ က န ဦး အ သင္း ေတာ္ မ်ား - ရွင္မႆဲခရစ္၀င္၊ ရွင္မာကုခရစ္၀င္၊ ရွင္လုကာခရစ္၀င္ ၊ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ၊ တမန္ေတာ္၀တၱဳ

အ ပိုင္း (၇)။ ရွင္ ေပါ လု ၏ စာ မ်ား - ေရာမၾသ၀ါဒစာ ၊ ေကာရိႏၱဳၾသ၀ါဒစာ ၁-၂ ၊ ဂလာတိၾသ၀ါဒစာ ၊ ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာ ၊ ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာ ၊ ေကာေလာသဲၾသ၀ါ ဒစာ ၊ သက္သာေလာနိတ္ ၁ - ၂ ၊ တိေမာေသ ၁-၂ ၊ တိတုၾသ၀ါဒစာ ၊ ဖိေလမုန္

အ ပိုင္း (၈)။ တ မန္ ေတာ္ တို႔ ႏွင့္ ပတ္ သက္ သည့္ စာ မ်ား - ေဟျဗဲၾသ၀ါဒစာ ၊ ရွင္ယာကုပ္ၾသ၀ါဒစာ ၊ ရွင္ေပတရု ၁-၂ ၊ ရွင္ေယာဟန္ ၁-၂-၃၊ ရွင္ယုဒၾသ၀ါဒစာ

အ ပိုင္း(၉)။ ဗ်ာ ဒိတ္ - ဗ်ာ ဒိတ္ က်မ္း

ထို သို ့ ေရး သား ျပီး ေနာက္

” ဒီ အ ပိုင္း ငယ္ တ ခု မွာ ပါ တဲ့ က်မ္း ေတြ ကို တ ေန ့တ ပိုင္း စီ မွတ္ သြား ရုံ ပါ ပဲ။ ဥ ပ မာ - ေမာ ေရွ ရဲ့ စာ မ်ား ဆို တဲ့ အ ပိုင္း ငယ္ မွာ ပါ တဲ့ က်မ္း ငါး က်မ္း ကို တ ေန႔ နဲ႔ ျပီး ေအာင္ မွတ္ ။ ျပီး ေတာ့ ေနာက္ တ ေန႔ မွာ ေနာက္ အ ပိုင္း ငယ္ နဲ႔ ဆိုင္ တဲ့ က်မ္း ေတြ ကို မွတ္။ ဒီ လို မွတ္ သြား လို႔ ရွိ ရင္ ၉ ရက္ တိ တိ မွာ ၆၆ က်မ္း လံုး ကို မွတ္ မိ သြား လိမ့္ မယ္။ ကြ်န္ ေတာ္ ကိုယ္ တိုင္ ဒီ နည္း နဲ႔ မွတ္ တာ ခု ထက္ ထိ မ ေမ့ ေသး ဘူး အစ္ ကို ရ။ အဲ... အ ပ်င္း ေျခာက္ ပါး ေတာ့ မ ၀င္ လာ နဲ႔ ေနာ္။ ဒါ ဆုိ ရင္ ရ မွာ မ ဟုတ္ ဘူး”

ဟု ဆို ကာ အ ဆံုး သတ္ လိုက္ ေလ သည္။

ထို အ ခိုက္ ရ ထား သည္ စီး တီး ေဟာ္(လဲ) ဘူ တာ ထဲ သို ့ ၀င္ ေရာက္ ဆိုက္ နား ေလ ေတာ့ သည္။ စာ ေရး သူ လည္း ေက်း ဇူး တင္ စ ကား ဆို ရင္း၊ ႏူတ္ လည္း ႏူတ္ ဆက္ ရင္း ျဖင့္

” ငါ့ ညီ ကို ေက်း ဇူး တင္ ပါ တယ္။ ဒါ နဲ႔ ငါ့ ညီ ရဲ႔ နာ မည္ ဘယ္ လို ေခၚ သ လဲ။ ဘယ္ မွာ ေန သ လဲ။”

” ကြ်န္ ေတာ့္ နာ မည္ ထူး ဆန္း လို႔ ေခၚ ပါ တယ္။ ေန တာ က ေတာ့ .....” ဟု ဆို ကာ ၄င္း ၏ လိပ္ စာ ကို ေအာက္ ပါ အ တိုင္း ေရး ခ် ေလ ေတာ့ သည္။

Htoo San

Blk ---, #-----.

Jurong West Ave ---

စာ ေရး သူ သည္ ထို လိပ္ စာ ၊ စာ ရြက္ ျဖတ္ ပိုင္း ေလး အား ပိုက္ ဆံ အိတ္ ထဲ သို႔ ထည့္ လုိက္ ကာ၊ မ ၾကံဳ စ ဘူး ဤ လူ ထူး ကို ထပ္ မံ ႏွဳတ္ ဆက္ စ ကား ဆို လိုက္ ျပီး ရ ထား မွ ဆင္း သက္ လိုက္ ေလ သည္။ စာ ေရး သူ ၏ စိတ္ ထဲ ၌ မူ မိ မိ ကုိယ္ ကို ခ ရစ္ ယာန္ တ ေယာက္ အ ျဖစ္ ခံ ယူ ထား ျပီး က်မ္း စာ ကို အ ခ်ိန္ ေပး မ ဖတ္ ရႈ ျခင္း အ ေပၚ ၌ ေနာင္ တ ရ မိ ေလ သည္။ က်မ္း စာ ပါ စာ အုပ္ ၆၆ အုပ္ ၏ အ မည္ မ်ား ကို လည္း မ ရ ရ ေအာင္ က်က္ မွတ္ မည္ ဟု ဆံုး ျဖတ္ ခ်က္ ပါ ခ် မွတ္ လိုက္ ေလ ေတာ့ သည္။ ဤ သည္ မွာ ကို ထူး ဆန္း ႏွင့္ စာ ေရး သူ တို႔ ပ ထ မ ဦး ဆံုး အ ၾကိမ္ ေတြ ႔ ဆံု ျခင္း ပင္ ျဖစ္ ေလ သ တည္း။

နာ မ ေတာ္ ျမတ္ ၌

လွ မင္း သူ

မွတ္ခ်က္။  ယုဒႆန္ အင္တာနက္မွတဆင့္ စာေရးသူ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေဖၚျပပါသည္္။
Download all articles in PDF  http://murann.com/htoo.htm