အစၥေရးႏိုင္ငံ နဲ႕ ေဂ်ရုဆလင္ဗိမၼာန္ေတာ္ 2018

အစၥေရးႏိုင္ငံ နဲ႕ ေဂ်ရုဆလင္ဗိမၼာန္ေတာ္
၉၇၀ဘီစီ မွာ 
ဒါဝိတ္မင္းရဲ့ သားေတာ္ ေဆာ္လမုန္မင္းျကီး 
ဗိမၼာန္ေတာ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။
.
၆၀၅ဘီစီ
ေဘဗီလုန္အင္ပါယာ ေအာက္မွာ ေနဖို႕ ပေရာဖက္ျကီး ေယရမိက ေျပာခ့ဲေပမဲ့ မရပါ။ စစ္ပြဲျကီးျဖစ္ျပီး ဗိမာန္ေတာ္ ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရပါတယ္။ ေဘဗီလုန္စစ္တပ္ ခါလဒဲေတြ အင္မတန္ ရက္စက္စြာ ဖ်က္ဆီးခဲ့ျပီး ပညာရွိမ်ားစြာ ဒံေယလ ေနဟမိ မ်ိဳးဆက္မ်ား တို႕အပါအဝင္ သိမ္းပိုက္ေခၚေဆာင္ သြားပါတယ္။(ေနဟမိက်မ္းစာ ႏွင့္ ျမည္တမ္း)။
.
၃၇ဘီစီ မွ ၃ ေအဒီ
ေရာမအင္ပါယာ လက္ေအာက္ခံ ယုဒဘုရင္ မဟာေဟရုဒ္မင္း လက္ထက္မွာ ဒုတိယဗိမၼာန္ေတာ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ ေရာမေတြကို ေတာ္လွန္ဖို႕ ေဇလုတ္ ဆိုတဲ့ ဂ်ဴ း အမ်ဴိ ဳးသား ဝါဒီ မ်ားက ျကိုးစားခဲ့ပါတယ္။ ေအဒီ ၇၀ မွာ ေရာမအင္ပါယာ စစ္တပ္ျကီးက ဖ်က္ဆီးျပီး ဂ်ဴ း လူမ်ိဳ း အားလံုး သတ္ျဖတ္ခံရ. ေဂ်ရုဆလင္ျမိဳ႕ကေနလဲ ေမာင္းထုတ္ခံခ့ဲရပါတယ္။ 
.

သခင္ေယရွဳ လူ႔ဇာတိခံယူ ဖြားျမင္ျပီး ေလာကသားေတြကို ကယ္တင္ဖို႕ ျကြလာခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ဴ း လူမ်ိဳ း ေတြက လက္မခံပဲ. လက္ဝါးကားတိုင္ေပၚ တင္ၿပီးသတ္ျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ လူသားေတြရဲ့ အျပစ္အတြက္ အေသြးသြန္းေလာင္း.. အေသခံျပီး . . ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။ 
.
.ေအဒီ ၁၉၆၇ 
အဂၤလိပ္အင္ပါယာ ေအာက္မွာ ဂ်ဳဴ း လူမ်ိဳးမ်ား ကမၻာအႏွံ႕က ျပန္လာခြင့္ ေပးပါတယ္။ ျပန္လာျကျပီး အဂၤလိပ္တို႕က ၁၉၄၉ မွာ အစၥေရး ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ခြင့္ေပးပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႕ စစ္ျကီး ၄ျကိမ္ ၁၉၄၉ ၁၉၅၆ ၁၉၆၇ ၁၉၇၃ ျဖစ္ပြားျပီး. .၁၉၆၇စစ္ပြဲမွာ ေယရုဆလင္ျမိဳ႕ အျပီးသိမ္းပိုက္ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အစၥေရး က အႏုျမဴ ဗံုးလက္နက္မ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ေနျပီ ေသခ်ာေပါက္ ယူဆေနၾကလို႕ အာရပ္ေတြလည္း အႏုျမဴ ဗံုးပိုင္ဆိုင္ဖို႕ ျကိဳးစားေနျကပါတယ္။
.
ေနာက္ဆံုးေသာကာလ
တတိယဗိမၼာန္ေတာ္ တည္ေဆာက္ဖို႕ အသင့္ျဖစ္ေနပါျပီ။ မူလေနရာမွာ မြတ္ဆလင္ဗလီျကီး အခိုင္အမာရွိေနတဲ့အတြက္ . .ခက္ခဲေနပါတယ္။ ဘာသာျကီး၃ခု ခရစ္ယာန္ မြတ္ဆလင္ ဂ် ဴ း ဘာသာမ်ားရဲ့ အထြဋ္ထိပ္ ေယရုဆလင္ျမိဳ႕ေတာ္ကို အစၥေရးႏိုင္ငံ ျမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ၁၉၆၇ ကတည္းက သတ္မွတ္ ေျကညာေပမဲ့ ဘယ္ႏိုင္ငံမွ လက္မခံခ့ဲၾကပါဘူး။ ၂၀၁၇ မွာေတာ့ အေမရိိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႕ က လက္ခံျပီး အေမရိကန္သံရံုးကို ေျပာင္း ေရႊ႕ေနပါျပီ။ ေနာက္ဆံုးေသာကာလ (မသဲ၂၄ နဲ႕ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း) မျကာခင္ ( ႏွစ္၅၀အတြင္း ) ေရာက္မယ္လို႕ ေျပာဆိုေနသူ မ်ားစြာ ရွိေနပါျပီ။ အေျခအေန မ်ားကလဲ က်မ္းစာေရးထားသလို ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ား ျပည့္စံုလာပါျပီ. . ။ 
.
ေနာက္ဆံုးေသာကာလ နိမိတ္လကၡဏာ၄၀
လင္ခ္. .
https://www.slideshare.net/mobile/secret/3ZeK3GaAjdZwNj
.
ပံု. .အစၥေရးႏိုင္ငံ ယခု ၂၀၁၈ ေျမပံု ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္လက္ထက္ ေအဒီ၃-၄၀
.
ငါသည္အလဖ ျဖစ္၏။ ျသေမဃလည္း ျဖစ္၏။ အဦးဆံုးေသာသူ. ေနာက္ဆံုးေသာသူ ျဖစ္၏။ အသက္ပင္ႏွင့္ ဆိုင္၍ ျမိဳ႕ဝင္ေပါက္ တံခါအတြင္းသို႕ ဝင္အံ့ေသာငွာ ပညတ္ေတာ္ တို႕ကို က်င့္ေသာ သူတို႕သည္ မဂၤလာရွိျက၏။ . . . ငါသည္ အလ်င္အျမန္ ျပန္လာမည္ မွန္ေပ၏ ဟု ဤအရာမ်ားကို သက္ေသခံေသာသူ မိန္႕ေတာ္မူ၏။ အာ မင္။ သခင္ေယရွဳ ျကြလာေတာ္ မူပါ။ ေက်းဇူးေတာ္ သည္ သန္႕ ရွင္းသူ အေပါင္းတို႕၌ ရွိေစသတည္း။
ဗ်ာဒိတ္ ၂၂ (အဆံုး က်မ္းပိုဒ္)။ 
အာ မင္။