ေတးဂီတသရုပ္ေဖာ္ ျပဇတ္ၾကီးနဲ႕ ၊ က်မ္းစာေက်ာင္းဆင္းပြဲ၊ ဓမၼေတးဂီတပြဲ

 

၃နာရီခြဲၾကာတဲ့ ျမဴးဇစ္ဒရမ္မာ သခင္ေယရႈသက္ေတာ္စဥ္ကို ေတးဂီတသရုပ္ေဖာ္ ျပဇတ္ၾကီးနဲ႕ ၊ က်မ္းစာေက်ာင္းဆင္းပြဲ၊ ဓမၼေတးဂီတပြဲကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွ ၂ရက္ဆက္တိုက္ ျပသျပီးသြားပါျပီ။ JBCS စင္ကာပူျမန္မာအသင္းေတာ္ ဆရာၾသဂတ္စတပ္၊ ဆရာရဲ၀င့္လတ္ နဲ႕အဖြဲ႕၊ ျမန္မာျပည္ သခင္ဘုန္းသာသနာ မစ္ရွင္နဲ႕က်မ္းစာေက်ာင္းအဖြဲ႕၊ ျမန္မာျပည္က မိတ္ေဆြမ်ားစြာ ပါ၀င္၊ လာေရာက္အားေပးၾကပါတယ္။ 
.
လာေရာက္ၾကည့္ရႈ၊ ခြန္အားယူၾကသူမ်ားရဲ့ ကြန္မင့္ဗီြဒိယိုကိုလည္း ဆရာရဲ၀င့္လတ္ လူမႈကြန္ယက္မွာ ရွယ္ထားပါတယ္။ 
Ye Wint Latt shared Eagle Kanè Saw's post.
https://www.facebook.com/eagle.kane.9/posts/484041148662088
.
ဓါတ္ပံုမ်ား
Naw Wint Mar Oo added 6 new photos — with Ye Wint Latt.
https://www.facebook.com/naw.w.oo.5/posts/10203394077448313?pnref=story
.
.
JBCS အသင္းေတာ္၀က္ဆိုဒ္မွ LIVE လႊင့္တင္ပါတယ္။ ၾကည့္ရႈရန္လင့္
https://goo.gl/xY9cW1
.
.
သူခံရေသာ ဒဏ္ခ်က္ေတာ္အားျဖင့္ အနာေပ်ာက္လွ်က္ရွိၾကသည္။ ငါတို႕ ရွိသမွ်တို႕သည္ သိုးကဲ့သို႕ လမ္းလႊဲလွ်က္ ကိုယ့္လမ္းအသီးသီးသို႕ လိုက္သြားၾကသည္ျဖစ္၍ ထာ၀ရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာ ငါတို႕အျပစ္မ်ားကို သူ႕အေပၚတင္ေတာ္မူသည္။ ထိုသူသည္ ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကို ခံလွ်က္ ႏႈတ္ကိုမဖြင့္ပဲေနသည္။ အသေသတ္ျခင္းငွါ ေဆာင္သြားေသာ သိုးသငယ္ကဲ့သို႕ ေဆာင္သြား၍ သိုးသည္ အေမႊးညွပ္ေသာသူ ေရွ႕မွာ မျမည္ပဲေနသကဲ့သို႕ သူသည္ ႏႈတ္ကိုမဖြင့္ပဲ ေန၏။ မတရားစြာ စီရင္ျခင္းအားျဖင့္ သူ႕ကို ထုတ္သြားၾကသည္။
ေဟရွာယ ၅၃

Ye Wint Latt shared Judson Baptist Church Singapore's live video.
Link
https://goo.gl/xY9cW1
.
မုရန္ 
ခရစ္ယန္စာေပ၊ Christian Literature