CDI ျမန္မာက်မ္းစာသင္တန္း Christian Disciple International Singapore

CDI ျမန္မာက်မ္းစာသင္တန္း
Christian Disciple International 
Singapore 
#02-32 Peninsula Plaza
ဆရာခ်ိဳမနားလိန္း. ဆရာမဆူဆန္ ႏွင့္ သင္တန္းတက္လူငယ္မ်ားအား 
လာေရာက္ေလ့လာ ေတြ႕ဆံုျခင္း
၁၄.ျသဂုတ္.၂၀၁၇
.
အပတ္စဥ္ တနၤလာေန႔.. ျကာသပေတး (တစ္ပါတ္၂ရက္)
ည၆နာရီ လာေရာက္ပါဝင္ ႏိုင္ပါသည္။ 

 

 

ဆရာခ်ိဳမနားလိန္း
HERMENENUTICS သမၼာက်မ္းစာအနက္ဖြင့္ျခင္း
ခါတိုင္းသင္ေနတာက Rogma 36 Lessons ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတပါတ္.က်မ္းစာေက်ာင္းတိုင္း သက္ျကတဲ့ အနက္ဖြင့္နည္းကို ဒီေန႕ (14.Aug.2017) သင္ျကားပါတယ္။ Counseling အေျကာင္းလဲ ဆရာမ ဆူဆန္ က သင္ျကားေပး ေနပါတယ္။
.
သမၼာက်မ္းစာမွာ ဘုရားသခင္ရဲ့ ဆိုလိုရင္း God's Purpose တစ္ခုပဲရွိပါတယ္။ ဖတ္ျပီး မိမိ ကပဲ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္တာမဟုတ္ပဲ သမၼာက်မ္းစာကပဲ မိမိ ကို နားလည္ေစျခင္း တနည္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္မွ မိမိ ကို အနက္အၱိပၸါယ္ နားလည္ေစျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
.
အခု ပို႕ခ်ခ်က္က John Oakes ပို႕ခ်ခ်က္ကို အသံုးျပဳထားတဲ့ Power Point ျဖစ္ပါတယ္။ 
Hermeneutics အနက္ဖြင့္ျခင္း ကို လူသားေတြအတြက္ ဘုရားသခင္က ဂ်ဴ း လူမ်ိဳး (အစၥေရးလူမ်ိဳး) ေတြကို အသံုးျပဳျပီး က်မ္းစာ ေရးသားေစပါတယ္။ စုစုေပါင္း ၄၀ဦး ေက်ာ္က သမၼာက်မ္းစာ ေရးသားခဲ့ျပီး ဓမၼေဟာင္း ၃၂ ဦး (၃၉က်မ္း) .. ဓမၼသစ္ ၈ဦး (၂၇က်မ္း) စုစုေပါင္း ၆၆က်မ္း ရွိပါတယ္။ ရိုမင္ကာသိုလစ္မ်ားက သမိုင္းဆိုင္ရာက်မ္း (ပယ္က်မ္း Apocrycha) မ်ားကိုထည့္သြင္းထားျပီး ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားရဲ့ .ဟီဗရူးက်မ္းစာ Hebrew Bible မွာေတာ့ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမ်ား ျဖစ္ျကပါတယ္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြကို ဘုရားသခင္က အသံုးခ် ျပီး ဓမၼသစ္ ဓမၼေဟာင္း က်မ္းမ်ား ေရးသားေစပါတယ္။ ဂရိဘာသာနဲ႕ေရးထားတဲ့ ဓမၼသစ္က်မ္း မွာ တပါးအမ်ိဳးသား ရွင္လုကာ ဆိုတဲ့ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ပဲ ဂ်ဴ း လူမ်ဳ ိး မဟုတ္ပါ။ ဓမၼသစ္ကို သခင္ခရစ္ေတာ္ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံ . ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျပီး AD 45 မွာ ခရစ္ေတာ္ေယရႈရဲ့ ညီအရင္း ရွင္ယာကုပ္ က ရွင္ယာကုပ္ျသ၀ါဒ စာေစာင္ စတင္ေရးသားခဲ့ပါတယ္။
(စိတ္ဝင္စားသူမ်ား အတြက္ ဝီကီလင့္ခ္ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bible)
.
အနက္ဖြင့္ျခင္း . . ဥပမာ နာမည္ေက်ာ္ ဆာလံ၂၃ မွာ "ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏သိုးထိန္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ငါသည္ဆင္းရဲမခံရ".. က်မ္းပိုဒ္ကို ေရးသားခဲ့တဲ့ ေခတ္ကာလ ဒါဝိတ္မင္းျကီးေခတ္မွာ . . ငါ၏သိုးထိန္း ဆိုတဲ့ စကားက. .ငါ၏အရွင္သခင္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ငါသည္ဆင္းရဲမခံရ..ဆိုတာ တခ်ိဳ႕ တလြဲ ဖြင့္ဆို ေဟာေျပာျကတယ္။ "ခရစ္ယန္မ်ား ခ်မ္းသာရမယ္။ က်န္းမာရမယ္" ဆိုျပီး လြဲမွားစြာ ေဟာျကတယ္။ က်မ္းစာက အဲဒီလို အနက္မဖြင့္ပါဘူး။ လံုေလာက္စြာ ေျကြးေမြးမယ္ Surfficient, Provide လို႕ အနက္ဖြင့္ပါတယ္။ 
.
ေရးတဲ့ေခတ္ကာလရဲ့ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ Culture နဲ႕ စာေပ Literature ေတြကိုလဲ ေလ့လာရပါေသးတယ္။ အနက္ဖြင့္ Hermeneutics ျခင္းမွာ , မူရင္းအဓိပၸါယ္မပ်က္ျခင္း Exegesis, ေဟာျကားဖို႕အသင့္ျဖစ္ျခင္း Homiletics , မူရင္းမပ်က္ပဲဘာသာျပန္ျခင္း Eisegesis တို႕ကို ရွင္းျပပါတယ္။
.
ႏွစ္ျခင္းခံျပီးရင္ ေကာင္းကင္ဘံုေရာက္ျပီ လို႕ လြဲမွားစြာ သြန္သင္မႈမ်ားလဲ ေျကာက္စရာပါ။ အခုေခတ္မွာ သမၼာက်မ္းစာ ဘာသာျပန္ျခင္း ေဟာေျပာျခင္း သင္ျကားျခင္း အလြန္မ်ားျပားစြာ ေပၚေပါက္လာခ်ိန္ သမၼာက်မ္းစာျသဝါဒကို နားလည္ပိုင္းျခား ခံယူအသက္ရွင္ဖို႕ အထူးလိုအပ္ေနပါတယ္။ 
.
.
ဘာသာျပန္ျခင္း ျပသနာမ်ား Problem of Mis-interpretation က႑မွာ .. က်မ္းစာက မေျပာတဲ့စကားမ်ား မပါဖို႕. .က်မ္းစကားမ်ား ဟန္ခ်က္မညီ မျဖစ္ဖို႕ Unbalance Way မ်ာေရွာင္ရပါတယ္။ ကယ္တင္ျခင္း ဆိုတာ က်မ္းစာမွာေတာ့ ေနာင္တရျခင္း ကေန ယံုျကည္ျခင္း ျဖစ္လာျပီး ကယ္တင္ျခင္း ရရွိပါတယ္။ ေနာင္တမပါပဲ ကယ္တင္ျခင္း ရျပီ ဆိုရင္ လုပ္ခ်င္တာလုပ္လို႕ ရျပီ ဆိုတဲ့ လြဲမွားေသာ သြန္သင္ခ်က္ေတြ ျဖစ္လာတယ္။ က်မ္းစာက ကယ္တင္ျခင္း အစစ္မွန္ရရွိရင္ မဆံုးရံႈးေတာ့ပါဘူး။ ဆာလံ ၂၃ .. ထာဝရ ကယ္တင္ျခင္း ျဖစ္ျပီး ဆာလံ၅၀း၂၃ .. ေန႕စဥ္ကယ္တင္ျခင္း က်မ္းပိုဒ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ 
.
God Speaks, Bible Translation, Bible is Perfect အေျကာင္းမ်ားကိုလည္း ရွင္းျပပါတယ္။
.
Bible is Complete အခန္းမွာ ေလာေကာ့စ္ Logos နဲ႕ ရီးမား Remah ေတြကို ရွင္းျပပါတယ္။ 
.
အနက္ဖြင့္ျခင္းကိုု တားဆီးတဲ့အေျကာင္းအရာမ်ား Hindrames to Good Hermeneutics မ်ားစြာ ဥပမာ လူ႕အစြဲမ်ား Prejudice, Pride, Laziness, လူျကိုက္မ်ား လိုခ်င္ျခင္း Desire to Like, Popular စသျဖင့္ ေဆြးေႏြး သင္ျကားပါတယ္။ 
.႕ 
အဆံုးသပ္မွာေတာ့ က်မ္းစာကို ဖတ္ပါ။ က်မ္းပိုဒ္ေလးေတြ . ျကံုသလို ေန႕စဥ္လွန္ေလွာ ဖတ္တာေကာင္းပါတယ္။ စနစ္တက်ဖတ္ျခင္း Reading Plan ဆိုတဲ့ တႏွစ္ျပည့္ရင္ က်မ္းစာတစ္အုပ္လံုး တေခါက္ေတာ့ ဖတ္ျပီးျခင္း Plan နဲ႕ ဖတ္ျကေစလိုေျကာင္း . .ဆရာခ်ိဳမနားလိန္း က တိုက္တြန္း အားေပးပါတယ္။ . . သင္တန္းသားတစ္ဦးက ဆုေတာင္း အဆံုးသပ္ပါတယ္။.
.
နားေထာင္ၾကည့္ရႈရန္ ဗြီဒီယိုလင့္ Link ...  
https://www.facebook.com/murann.ezine/posts/1535026589897277
.
.
ဆက္သြယ္ရန္. .
COS ျမန္မာမိတ္သဟာရ က်မ္းစာေက်ာင္းေနရာ.. ဒုတိယထပ္ ပင္နီစူလာပလာစာ စင္ကာပူ။ 02-34 Peninsula Plaza, Singapore. 
Rev. Cho Ma Na Ling BA, M.Th, D.D This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
အသင္းေတာ္လိပ္စာ Church Of Singapore COS, 145 Marine Parade Road, Singapore 449274
.

CDI, Rogma Class ပို႕ခ်သူဆရာမ်ားရဲ့ ေအာ္ဒီယိုပို႕ခ်ခ်က္မ်ား။ ဆရာတိုးစက္(East Bible School)၊ ဆရာခ်ိဳမနားလိန္း (COS)၊ ဆရာမ်ိဳးသူ (JBCS)

ျမန္မာလိုသခန္းစာမ်ားကို ဖတ္ရင္း၊ ပို႕ခ်ခ်က္မ်ားနဲ႕ေလ့လာဆည္းပူးပါ။ အေမးအေျဖမ်ားကို ဆရာခ်ိဳမနားလိန္းထံ ပို႕ေပးပါ။ အေဝးေရာက္က်မ္းစာသင္တန္းျဖစ္ပါတယ္။ ၁၂ခု အေျဖလႊာမ်ား ပို႕ေပးသူမ်ား၊ ေအာင္ျမင္ရင္ ေအာင္လက္မွတ္ပို႕ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.
.
Christian Discipleship International Bible School (Singapore)
ဗီြဒီယို အပါတ္စဥ္ ပို႕ခ်ခ်က္။
Facebook Video Teaching link      https://goo.gl/yn2ht4


CDI  ေမွာ္ဘီ အေဆာက္အဦဖြင့္ပြဲ (၂၄.ၾသဂုတ္.၂၀၁၇)  ဆရာခ်ိဳမနားလိန္း၊ ဆရာမဆူဆန္