His Glory JBCS Mission Centre ေဒါင္းမီးခြက္ေက်းရြာ (၁၉မိုင္)

ယုဒသန္အသင္းေတာ္ က်မ္းစာေက်ာင္း

ေဒါင္းမီးခြက္ေက်းရြာ ၁၉မိုင္ ရန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္း
.
၂၀၁၇ တြင္ သင္တန္းစတင္သည္။ သင္တန္းဓါတ္ပံုမ်ား ေဖ့ဘုတ္တြင္ၾကည့္ရန္

Link:  https://goo.gl/8rABHL
.
.

သခင့္ဘုန္းအမႈသာသနာ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ ၂လ သင္တန္း (သံတြဲ /က်ိဳင္းတံု) ျမန္မာျပည္မွဆရာမ်ားနဲ႕ စင္ကာပူမွဆရာမ်ား JBCS အသင္းေတာ္ ပို႕ခ်ခ်က္ စာေစာင္အခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။

မွ တပည့္ေတာ္ျဖစ္သင္တန္း ျမန္မာျပည္တြင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ခဲ့ျပီး၊ ယခုအခါ ၂၀၁၇ တြင္ ရန္ကုန္-မႏၱေလးအျမန္လမ္း ၁၉မိုင္၊ ေဒါင္းမီးခြက္ေက်းရြာတြင္ က်မ္းစာေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ျပီးစီး၊ သင္တန္းမ်ား စတင္ေနျပီ ျဖစ္သည္။  

 

 

( ၂၀၁၅ ဇူလိုင္-ၾသဂုတ္ သံတြဲျမိဳ႕။  ၾသဂုတ္-စက္တင္ဘာ က်ိဳင္းတံု  သင္တန္းပို႕ခ်ခဲ့သူမ်ား)

သင္တန္းတာဝန္ခံမ်ား  ဆရာရဲေနာင္၊ ဆရာျမင့္ေအာင္၊ ဆရာစဝင္းထက္၊ ဆရာေစာသႏိုးထူး၊ ဆရာဂြ်ိဳင္း  

ပို႕ခ်မည့္ဘာသာရပ္ မ်ား
- ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ  (ဆရာေစာကြယ္ဝါး)
- တစ္ဦးခ်င္း ဧဝံေဂလိ (ဆရာေအာင္ျငိမ္း)
- ဧဝံေဂလိႏွင့္သာသနာ (ဆရာမန္းေအာင္ေက်ာ္ျမင့္)
- Love, Dating, Marrage (ဆရာလာဂ်ာ၊ ဆရာမ မီးမီး)
- ကေလးသူငယ္ဧဝံေဂလိ (စီအီးအက္)
- သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္း (ဆရာရဲဝင့္လတ္)
- ဝိညာဥ္ေရး (ဆရာမဇင္မာသြင္)
- က်မ္းစာေလ့လာျခင္း (ဆရာစထိုက္ေဝဆိုင္)
- တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း (ဆရာဂြ်ိဳင္း၊ ဆရာရဲေနာင္၊ ဆရာစေဇာ္ဝင္းထက္)
.

သင္တန္းစည္းကမ္းမ်ား 
- ကြမ္း၊ ေဆးလိပ္၊ အရက္ေသစာ ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲခြင့္ လံုးဝခြင့္မျပဳ
- သမီးရည္းစားထားခြင့္မျပဳ
- သတ္မွတ္ခ်ိန္မွလြဲ၍ ဖုန္းသံုးစြဲခြင့္မျပဳ
- ညစ္ညဴးၾကမ္းတမ္းေသာ စကားေျပာျခင္း၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း လံုးဝမျပဳရ။
- မိမိတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ စည္းကမ္းရွိရမည္။
- တစ္ကိုယ္ေရ သန္႕ရွင္းမႈရွိရမည္။

- သင္တန္းက႑အသီးသီးတြင္ မိမိအသိစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္၍
- သင္တန္းမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား မလြဲမေသြ လိုက္နာျခင္းရွိရမည္။ 

Vision:  To know Him and make Him known

Mission: Revival, Worship, and Bible Training.  Worship Training Center, Evangelism and Discipleship Training, Recreation Center, Socisal Outreach

 

 

 

 

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ အပတ္စဥ္ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း

 

၂၀၁/ ဇူလိုင္ ၂၀၁ရ စတင္ခဲ့သည္။ 

သခင့္ဘုန္းတပည့္ေတာ္စု(JBCS) ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း

 

အခ်ိန္ » ညေန၅:၀၀ တိတိ

 

ေနရာ » အမွတ္ F၂၀၁ သဇင္မင္းရိပ္သာ၊ သုမင္ဂလာအိမ္ရာ၊ သင္ကန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္

 

Junction Zawana မွလာရန္ , YIS, ILBC ႏွင့္နီးသည္

 

ရထားလမ္းမေရာက္ပါ

ဆက္သြယ္ရန္။  ႏိုင္စိုးစု 
ေဖ့ဘုတ္.Naing Soe Su.. 
https://goo.gl/urjJD4

 Organization -  Jesus  a leader.  
Spritual leaders  ဆရာေစာၾသဂတ္စတပ္၊ ဆရာေစာကြယ္ဝါး၊ ဆရာေစာသႏိုးထူး၊ ဆရာစထိုက္ေဝဆိုင္၊

Board Members:  Rev Dr ထြန္းလင္းဦး၊ ဦးေစာေဝါလ္ထယ္ခိုင္၊ ဦးေဌးသြင္၊ ေဒၚႏိုင္စိုးစု၊ ဆရာမ အယ္လ္ေနာ (ဘ႑ာထိန္း)

 

ပိုမိုသိလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္ - 
ခရစ္ေတာ္အတြက္ တပည့္ေတာ္မ်ား သာသနာျပဳလုပ္ငန္း 
စာတိုက္ေသတၱာအမွတ္ ( ၃၂၁)
ဗဟိုစာတိုက္ႀကီး ရန္ကုန္
.

.

.

 

ကိုးကား
မုရန္ ေဆာင္းပါးေဟာင္းမ်ား  (၂၇.ၾသဂုတ္.၂၀၁၇)

1. သခင့္ဘုန္းအမႈေတာ္ သာသနာကို ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္
(Bible Study က်မ္းစာေလ့လာျခင္း)

 

... အတြက္ ခရစ္ေတာ္ဗဟိုျပဳ ကာ ' ဆုေတာင္းျခင္း ' ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေလ့လာျခင္း ' မိတ္သဟာရဖြဲ႕ျခင္း ႏွင့္ ' သက္ေသခံျခင္းမ်ား။     သခင့္ဘုန္းအမႈသာသနာ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ ၂လ သင္တန္း (သံတြဲ /က်ိဳင္းတံု) ျမန္မာျပည္မွဆရာမ်ားနဲ႕ ...

 

2. ယုဒသန္အသင္းေတာ္ က်မ္းစာေက်ာင္း ေဒါင္းမီးခြက္ေက်းရြာ ၁၉မိုင္ ရန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္း

(Literature စာေပ)Murann Ezine added 10 new photos. February 12 at 8:47am · Pathein ·  ယုဒသန္အသင္းေတာ္ က်မ္းစာေက်ာင္း ေဒါင္းမီးခြက္ေက်းရြာ ၁၉မိုင္ ရန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္း ၁၁.၂.၂၀၁၇ ...Created on 14 February 20173. ေဒါင္းမီးခြက္ရြာ သခင္ဘုန္းေတာ္က်မ္းစာသင္တန္း Yangon 19-miles(Life Experience / Testimony ဘ၀အေတြ႔အၾကံဳ)ေဒါင္းမီးခြက္ရြာ သခင္ဘုန္းေတာ္က်မ္းစာသင္တန္း ရန္ကုန္-မႏၱေလးအျမန္လမ္းမ ၁၉မိုင္ သိႏၵိေအာင္ျမန္မာဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသို႕ ဆိုတဲ့ဆိုင္းဘုတ္ရွိတဲ့လမ္းအတိုင္း ကားေမာင္းသြားရင္ တမိုင္ေလာက္မွာ ေရာက္ပါတယ္။ မိုးရာသီျဖစ္ေတာ့ ...