အက်င့္ ႏွင့္ယံုျကည္ျခင္း ဆရာေအာင္ႏိုင္ (ပုသိမ္ ပိုးကရင္) မနက္၇း၃၀ က်မ္းစာေလ့လာျခင္း ၂ .၄.၂၀၁၇ sunday

အက်င့္ ႏွင့္ယံုျကည္ျခင္း
ဆရာေအာင္ႏိုင္ (ပုသိမ္ ပိုးကရင္) မနက္၇း၃၀ က်မ္းစာေလ့လာျခင္း ၂ .၄.၂၀၁၇ sunday
.
တပါးတည္းေသာ ယံုျကည္ျခင္း ရွိသည္။ 
.
ယံုျကည္သူ . .သက္ေသရွိလာတယ္။ 
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ . .ထက္
သမၼာတရားရွိလာျခင္းက ပိုအေရးျကီးပါတယ္။ 
.
အခ်ိန္ေပးလာတယ္။ 
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႕ ေပ်ာ္ေမႊ႕လာတယ္။ ဒီေတာ့မွ ခရစ္ေတာ္ေယရႈ ရဲ႕ ခ်စ္ေမတၱာကို ခံစားလာႏိုင္ျပီး . . မိမိကိုယ္တိုင္လဲ ခ်စ္ေမတၱာရွိလာပါတယ္။ မယံုျကည္သူကိုေတာင္ ခ်စ္လာႏိုင္ပါတယ္။ 
.
ဆရာမ လုလုဝပ္ဆန္ 
၅၀ ၃၀ ၁၀ . . 
အခြက္၁၀ ႏႈတ္သိမ္းမည္။ တရားေဟာခဲ႕သလိုပါပဲ ယံုျကည္ျခင္းကို ေျပာရမယ္။ တိုးပြားေစရပါမယ္။ 
.
အတြင္းသက္ေသ. .ကေန အျပင္သက္ေသ ျပလာပါတယ္။ (ဆရာေဇာ္ဝင္း)။ ခ်စ္တတ္လာပါတယ္။ 
.
ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္
၁ေကာ၁၅ အဆံုးတိုင္ယံုျကည္ဖို႕. . .ျဖစ္လာပါတယ္။ 
.
ရွင္ေပါလု. . ယံုျကည္ျခင္း နဲ႕ ရွင္ယာကုပ္ အက်င့္တရားတို႕ဟာ တကယ္ေတာ့ အတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
ယာကုတ္ . .အက်င့္
.
ဓမၼေဟာင္း = အက်င့္ 
ဓမၼသစ္ = ေက်းဇူးေတာ္
ဧဖက္၂ ေကာင္းေသာအက်င့္မွာ ရွင္တန္ဖို႕ . . 
ဖိ ၂:၁၃ ဘုရားသခင္ေပတည္း . . 


ဆရာေအာင္ႏိုင္၊ ဆရာဂ်ဲလ္ဆင္ ႏွင့္ အနန္းကုန္းေက်းရြာ (ပုသိမ္-ေငြေဆာင္ လမ္းမအနီး) သင္းအုပ္ဆရာႏွင့္ မဂၤလာေဆာင္ပြဲ
အမွတ္တရဓါတ္ပံုမ်ား