ဆရာမ လုလုဝပ္ဆမ္ (ပုသိမ္၊ ပိုးကရင္အသင္းေတာ္) ႏွင့္ ေျမျပန္႕သာသနာ (ဆရာေမာင္ေမာင္သန္း - ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္၊ ရန္ကုန္)


ဆရာမ လုလုဝပ္ဆမ္ (ပုသိမ္၊ ပိုးကရင္အသင္းေတာ္) ႏွင့္ ေျမျပန္႕သာသနာ (ဆရာေမာင္ေမာင္သန္း - ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္၊ ရန္ကုန္)
.
တနဂၤေႏြ မနက္ကိုးကြယ္ က်မ္းစာေလ့လာ ေဆြးေႏြးရာမွာ မာကု၄ ကို အေျချပဳ ျပီး ဆရာမ လုလုဝပ္ဆမ္က ပို႕ခ်ပါတယ္။ ဆရာမ ေလးဒီယာက အသင္းေတာ္အတြင္းပဲ ပ္ု႕ခ်ႏိုင္လို႕ အျပင္ထြက္ ဧဝံေဂလိ အားနည္းေျကာင္း ဝမ္းနည္းစြာေျပာေတာ့ . . အားလံုးက အသင္းေတာ္တေြင္း ပို႕ခ်တာ ႏိုးထမႈ revible ျဖစ္ေျကာင္း။ တေယာက္ႏိုးထလာရင္ သူက မယံုျကည္သူ ၁၀ေယာက္ကို ဧဝံေဂလိ လိုက္ေျပာေျကာင္း . . အတူတူပဲ လို႕ ေဆြးေႏြးပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ အသင္းေတာ္မွာ ႏိုးထျခင္း ေတြ မ်ားမ်ားလုပ္ မ်ားမ်ားေျပာျခင္းက မိမိတို႕ တပည့္ေတာ္မ်ာရဲ့ အမႈေဆာင္အလုပ္ပါ။
.
မေန႕က ဆရာေမာင္ေမာင္သန္း ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္လာတယ္။ ဆေရာေစာလားေျမျပန္႕သာသနာ ပုသိမ္ နဲ႕ ေခ်ာင္းသာဖက္ မိုင္၅၀ေလာက္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေနာက္ ထိုင္စီးျပီး ဧဝံေဂလိ ခရီးစဥ္ လိုက္သြားတယ္။ ခါးကိုနာသြားတယ္တဲ့။ ဒါေလာက္ေဝးေဝး ဆိုင္ကယ္ေနာက္ ထိုင္မစီးဖူးပါ . .တဲ့။
.
ဓမၼဆရာေတြကို အျပစ္တင္ျခင္းကေတာ့ တင္ႏိုင္ေပမဲ့ အသင္းေတာ္ကိုေတာ့ အျပစ္တင္ျခင္းမလုပ္ျကဖို႕ သတိေပးလိုေျကာင္း ဆရာေမာင္ေမာင္သန္းက ေမတၱာနဲ႕ ေျပာပါတယ္။
.
သူေတာ္ကုန္းတပည့္ေတာ္စု .. ေျမျပန္႕သာသနာအတြက္ ေန႕ခင္းကို ဝိုင္ဝမ္ (လူငယ္သာသနာ စက္ခ်ဳပ္ ဧဝံေဂလိ အဖြဲ႕နဲ႕အတူ သြားေရာက္အားေပး သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္း က်မ္းစာေလ့လာျခင္း၊ သက္ေသခံျခင္းမ်ားကို မိတ္သဟာရျပဳၾကပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံရရွိသြားတဲ့ ေရႊဘိုျမိဳ႕က ေဒၚခင္မာေအး၊ ဧရာဝတီတိုင္းက ကိုတင္ထြန္းႏိုင္ နဲ႕အတူ ခရစ္ေတာ္ကို ျမည္းစမ္းေနတဲ့ ကိုဘိုဘို (ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႕) တို႕က သက္ေသခံၾကပါတယ္။ 
.
ဘုရားသခင္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားပါေစ။ မုရန္