ယုဒသန္အသင္းေတာ္ က်မ္းစာေက်ာင္း ေဒါင္းမီးခြက္ေက်းရြာ ၁၉မိုင္ ရန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္း

ယုဒသန္အသင္းေတာ္ က်မ္းစာေက်ာင္း
ေဒါင္းမီးခြက္ေက်းရြာ ၁၉မိုင္ ရန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္း
၁၁.၂.၂၀၁၇ စေနေန႕

 


ဆရာရဲေနာင္ ဆရာျမင့္ေမာင္ တို႕အား လာေရာက္အားေပးေသာ ဆရာဘုတ္+ဆရာမမိုရင္း အဆိုေတာ္ ကနဲ . . ေန႕လည္စာ
ျက္ဆင္ ျက္ဘဲ ဝက္မ်ား 
ေတာင္ကုန္းရႈခင္း. .
က်မ္းစာေက်ာင္း၂ထပ္ေဆာင္ ၄ခု . .ေရ လွ်ပ္စစ္ ေဘာ္လီေဘာကြင္း . .
ဇြန္လ ၂၀၁၇ ၃လ စပယ္ရွယ္ေရြးေကာက္ခံ မ်ားနဲ႕ စတင္ဖြင့္လစ္ဖို႕ ဆုေတာင္း ပါဝင္ျကဖို႕။ 

 

 


မုရန္

 

 

facebook link
https://www.facebook.com/murann.ezine/posts/1345994032133868