ဘုရားသခင္ႏွင့္ကံတရား (အပိုင္း-၂ ရသစာေပ)

ဘုရားသခင္ႏွင့္ကံတရား (အပိုင္း-၂ ရသစာေပ)
အိုင္တီနည္းပညာေခတ္နဲ႕ ရသစာေပအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲတခုမွာ နားေထာင္ခဲ့ရပါတယ္။ ရသစာေပ ဆိုတာ လူေတြရဲ့ ဝိညာဥ္ေရးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုလူအမ်ားစု လက္ခံၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ စာေပေဟာေျပာပြဲေတြမွာ ရသစာေပအျဖစ္ ကဗ်ာအရသာ ခံျခင္းေတြ ေဆြးေႏြးတာ နားေထာင္ရပါတယ္။ ကဗ်ာဆရာၾကီး ဦးတင္မိုးရဲ့ မူလတန္းေက်ာင္းသံုးကဗ်ာမ်ားက ကေလးမ်ားကို ငယ္စဥ္ကတည္းက ရသစာေပျဖစ္တဲ့ ကဗ်ာနဲ႕ မိတ္ဖြဲ႕ေပးျခင္းပါ။ ရသစာေပ ဆိုတာ လူေတြကို သဘာဝနဲ႕မိတ္ဆက္ေပးတဲ့ ဝိညာဥ္ေရးစာေပျဖစ္ပါတယ္။ 
.
ကံတရားဆိုတာ သဘာဝတရား ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ဆိုတာလဲ သဘာဝတရား ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ဘာသာမွ မကိုးကြယ္သူတဦးအဖို႕လည္း သဘာဝတရားကို လက္ခံရပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ဘုရားသခင္နဲ႕ကံတရား ဆိုတာ သဘာဝတရားအေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
.
သဘာဝတရားအေၾကာင္း သဘာဝကို ခံစားဖို႕လိုေၾကာင္း လူတိုင္းသိပါတယ္။ သဘာဝကို ခံစားဖို႕ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့ ရသစာေပမ်ားကို ဖတ္ရႈအရသာခံျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေထာင္က်ေနတဲ့လူေတြ သူတို႕စိတ္ဝိညာဥ္ထဲမွာ ကံတရားအေၾကာင္း စဥ္းစားရင္း အခ်ိန္မေလာက္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္မယ္။ ဘုရားသခင္အေၾကာင္းစဥ္းစားရင္ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးအလြန္တင္ျပီး လက္ရွိအေျခအေနကို လက္ခံမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ သဘာဝအေၾကာင္းကို စဥ္းစားရင္း ကဗ်ာအရွည္ၾကီးေတြ စိတ္ထဲမွာေရးမယ္၊ ျပန္လည္ခံစားမယ္၊ အခ်ိန္ေတြမေလာက္ႏိုင္ေအာင္ ခံစားအသက္ရွင္လို႕ရပါမယ္။ 
.
ဒါေၾကာင့္ ရသစာေပဆိုတာ လူေတြရဲ့ စိတ္ဝိညာဥ္ေရး ခြန္အားေပးတဲ့အရာျဖစ္ပါတယ္။ ကဗ်ာေတြ လူ႕စရိုက္ရသစာေပစာအုပ္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ေစ၊ ေဆာင္းပါး၊ စာတိုကေလးမ်ားျဖစ္ေစ ဖတ္ရႈ စဥ္းစား သံုးသပ္ရင္း လူ႕ဘဝေက်နပ္မႈရေစပါတယ္။ စာမဖတ္သူ ဆိုရင္လဲ အခ်င္းခ်င္းေျပာစကားမ်ားနဲ႕ ရသစာေပကို ခံစားႏိုင္ပါတယ္။
.
ဘုရားသခင္နဲ႕ကံတရား အေၾကာင္း ဘာသာေရးရသစာေပ ဆိုတာ က်မ္းဂန္စာေပေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ စာေပေတြကို ေလ့လာ စဥ္းစားေနမယ္ဆိုရင္ အံ့ၾသဘြယ္ရာမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနျပီး စိတ္ဝိညာဥ္ခြန္အား အလြန္ျမင့္မားေစပါတယ္။ 
ခရစ္ယာန္သမၼာက်မ္းစာအုပ္၊ မြတ္ဆလင္ကိုရမ္က်မ္းစာအုပ္ (စာမ်က္ႏွာတစ္ေထာင္ခန္႕) ကို ဖတ္ရႈ သံုးသပ္ ခံစားတတ္သူတစ္ဦးရဲ့ အခ်ိန္ေတြဟာ ေလာက္ငွတယ္မရွိပါ။ အလားတူ ဗုဒၶဘာသာရဲ့ ျမန္မာဘာသာျပန္ထားတဲ့ တရားစာအုပ္မ်ား၊ ဗုဒၶဝင္ဇတ္လမ္းမ်ား ဗုဒၶရဲ့ဘဝျဖစ္စဥ္ က်မ္းဂန္စာအုပ္မ်ားရွိပါတယ္။ သူတို႕ရဲ့ စိတ္ဝိညာဥ္ေရး အလြန္ခြန္အားရေစပါတယ္။ ဖတ္ရႈျပီး ဘာသာဝင္ ယံုၾကည္သူအခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္မွ်ေဝ ခံစားရင္း မိမိတို႕ဘဝအသက္တာကို ေက်နပ္ေရာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေစပါတယ္။ ဘာသာမဲ့မ်ားအတြက္ေတာ့ ေလာကနိတိ သဘာဝတရားအေၾကာင္း ေရးထားတဲ့က်မ္းဂန္မ်ား၊ လူ႕က်င့္ဝတ္နီတိမ်ားကို ဖတ္ရႈလိုက္နာ ၾကည့္သံုးရပါတယ္။
.
.
အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ အုပ္စိုးမဲ့ အစိုးရမင္းမ်ားဟာ သူတို႕ယံုၾကည္ရာဘာသာတရားကို အေျခခံျပီး တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္။ အင္ပါယာအဆင့္ အလြန္ၾကီးမားလာရင္ ဥပမာ ခရစ္ယာန္ေတြၾကီးစိုးတဲ့ ျဗိတိသွ်အင္ပါယာၾကီးဆို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာဓေလ့ထံုးစံ၊ ေဆာဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံမွာ အာရပ္မြတ္ဆလင္ဓေလ့ထံုးစံ၊ အိႏၷိယႏိုင္ငံမွာ ဟိျဒၵဴဓေလ့ထံုးစံ စသျဖင့္ ေဒသထံုံစံမ်ားကို အေျခခံျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ရပါတယ္။ ဒါမွ သူတို႕အင္ပါယာ အဓြန္႕ရွည္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားျဖစ္ေစ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူတန္းစားျဖစ္ေစ ရသစာေပကို သင္ၾကားရပါတယ္။ ခံစားရပါတယ္။ သူတို႕ယံုၾကည္တဲ့ ဘာသာေရးပညာက တပိုင္း၊ သဘာဝအေၾကာင္း၊ လူေတြအေၾကာင္း အမွန္တရားေတြကို ခံစားျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ရင္ေတာ့ တိုင္းျပည္သာယာဝေျပာမွာျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ရသစာေပ အစစ္အမွန္ကို ခံစားႏိုင္သူမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ရင္ တိုင္းျပည္ေကာင္းစားပါမယ္။ 
.
ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကလည္း ရသစာေပျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕ဘဝမွာ လူ႕နဲ႕ပါတ္ဝန္းက်င္နဲ႕ မဟပ္စပ္လို႕ ျပန္လည္ဖာေထး ျပဳျပင္ရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ဆိုတာလည္း အလားတူျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ဆိုတာေတာ့ အေကာင္းဆံုးစနစ္အျဖစ္ လက္ခံေနတဲ့ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာလည္း တႏိုင္ငံနဲ႕တႏိုင္ငံ အေျခအေန၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားအရ မတူၾကပါဘူး။ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ ေရးသလို ေခတ္စနစ္ဆိုတာ အႏွစ္၂၀ေလာက္မွာ တစ္ခါ ေျပာင္းလဲတတ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ က်ေနာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း ျဗမၼာစိုလ္တရားမ်ား ထြန္းကားလာျပီျဖစ္လို႕ ဝမ္းေျမာက္ရပါတယ္။ 
.
.
.
နိဂံုး 

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတဦးျဖစ္ဖို႕ဆိုတာ အနစ္နာခံရပါမယ္။ တနည္းအားျဖင့္ လူထုအက်ိဳးလုပ္ငန္း ဝါသနာပါရမယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စင္ကာပူေရာက္တဲ့ ၂၀၁၃ မွာေျပာခဲ့တာကေတာ့... "က်မႏိုင္ငံေရးလုပ္တာ အနစ္နာခံလုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဝါသနာပါလို႕လုပ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ္လုပ္တဲ့အက်ိဳး ေထာင္က်၊ ဒုကၡေရာက္ခဲ့တာကို ခံႏိုင္ပါတယ္။ အနစ္နာခံျပီးလုပ္ပါတယ္လို႕ ေျပာလာသူမ်ားကို က်မကေတာ့ ခပ္ေၾကာက္ေၾကာက္ပဲ၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တေန႕မွာ အဲဒီလူေတြက အဖိုးအခေတာင္းလာႏိုင္ပါတယ္" လို႕ေျပာခဲ့ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ စြန္႕လႊတ္တဲ့စိတ္ဓါတ္ ရွိရပါတယ္။ ေနဘုန္းလတ္ ၅-ဇူလိုင္-၂၀၁၆ မိုမခရသစာေပအေၾကာင္း ေျပာျပခ်က္အရဆိုရင္ သူေထာင္က်ေနတဲ့ကာလမွာ ရသစာေပေတြ အမ်ားၾကီးဖတ္ခဲ့၊ ေရးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ့္စာျပန္ဖတ္တာေတာင္ ကိုယ္ေရးႏိုင္ပါလား လို႕အံ့ၾသမိ ေျပာျပပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ အနစ္နာခံစိတ္ ျမင့္မားလာဖို႕ဆိုတာ အထုအေထာင္းဒဏ္ မ်ားမ်ားခံရသျဖစ္ဖို႕လိုပါတယ္။ ေထာင္က်ရမယ္မဆိိုလိုဘူး။ ကိုယ့္ရဲ့ရူးသြတ္မႈ အတြက္ အခ်ိန္အမ်ားၾကီးေပးၾကရပါမယ္၊ မိမိလုပ္ေဆာင္မႈေတြက ေငြကိုဗဟုိျပဳသလား၊ လူကိုဗဟိုျပဳတာလား၊ သဘာဝကိုဗဟိုျပဳသလား၊ အမ်ားစုကေတာ့ လူအသိုင္းအဝိုင္း ျဗမၼာစိုလ္တရား ထြန္းကားေရးဗဟိုျပဳေပမဲ့ လုပ္ရင္းလုပ္ရင္း လူကိုဗဟိုျပဳတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ ျဖစ္သြားတတ္တာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနက သက္ေသျပေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ စာရိတၱျမွင့္တင္တဲ့ "ရသစာေပအစစ္အမွန္" ကို ဗဟုိျပဳႏိုင္သူမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္သူအဆင့္ေရာက္လာရင္ေတာ့ တိုင္းျပည္တိုးတက္လာမွာပါ။ ရသစာေပ ဖတ္ရႈခံစားျပီး မိသားစုအတြက္ အနစ္နာခံတတ္သူမ်ား ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားမ်ား ျဖစ္လာေစခ်င္ပါတယ္။ ေဇာ္ေအာင္(မံုရြာ)