ေလးစားအားက်ဖြယ္ ထက္ျမက္ေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား (၂) - ဧရာဝတီသတင္းဌာန

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဆႏၵျပမႈ ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္သည့္အတြက္ ပထမဆုံး လူသိမ်ား နာမည္ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သည္။

ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံခဲ့ရေသာ ၁၅ ႏွစ္ အပါအ၀င္ ေနာက္ထပ္၂၈ ႏွစ္ၾကာေသာအခါ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ၏ ဥကၠ႒တေယာက္ျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတုိ႔တြင္ အေျပာင္းအလဲ ေဆာင္ယူလာႏုိင္ေသာ တစုံတေယာက္အျဖစ္  ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္မႈကုိ ရရွိခဲ့သည္။

ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတျဖစ္ရန္ တားျမစ္ခံထားရေသာ္လည္း အသက္ ၇၁ ႏွစ္အရြယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အာဏာလႊဲေျပာင္းရယူမည့္ အစုိးရသစ္ကုိ အဓိကအခန္းက႑မွ ကုိင္တြယ္ရန္ အခြင့္အေရး ရရွိခဲ့သည္။ ထုိအခြင့္အေရးကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္  “သမၼတအထက္တြင္ ရွိေနလိမ့္မည္” ဟု မၾကာခဏ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေခ်ာေမြ႔ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတခု အဆင္ေျပေစရန္ ကတိေပးခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တုိ႔ႏွင့္ သီးျခားစီ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တုိင္းျပည္၏ “အနာဂတ္ ေခါင္းေဆာင္” အျဖစ္ ရည္ညႊန္းခဲ့ေသာ အာဏာရွင္ေဟာင္း အၿငိမ္းစား ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ဦးသန္းေရႊႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။

(ေက်ာ္ၿဖိဳးသာ ေရးသားသည္)

 

ေဒၚစုစုလြင္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီတြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေဒၚစုစုလြင္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြကတည္းက လႊတ္ေတာ္ အမတ္တဦး ျဖစ္သည္။

ေဒၚစုစုလြင္သည္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပညာေရး ေကာ္မတီ၏ အႀကီးအကဲတဦးလည္း ျဖစ္သည္။ တႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပခဲ့ေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းကုိ ေရးဆြဲရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးလြင္သည္ တပ္မေတာ္မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း တဦးျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစ ီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္လည္း အဓိက ဦးေဆာင္ခဲ့သူတဦး ျဖစ္သည္။ ေဒၚစုစုလြင္ မိသားစုသည္ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈအေပၚ အားေပး ေထာက္ခံခဲ့သည့္အတြက္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံရျခင္းႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရၿပီး စစ္အာဏာရွင္ လက္ထက္တြင္ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္း၊ ပိတ္ဆုိ႔ခံရျခင္းတုိ႔ကုိ ႀက့ံႀက့ံခံခဲ့ရသည္။

ေဒၚစုစုလြင္သည္ အဂၤလိပ္စာ အထူးျပဳဘြဲ႔ကုိ ရရွိခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ားရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ UNICEF တြင္လည္း အလုပ္ လုပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္၌ သုံးခြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တဦးျဖစ္သလုိ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ တင္ေျမွာက္ေသာ ေရြးခ်ယ္ခံသမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၏ ဇနီးလည္း ျဖစ္သည္။

(ၿငိမ္းၿငိမ္း ေရးသားသည္)

 

ေဒၚခင္မမမ်ိဳး  

ေဒၚခင္မမမ်ိဳး (ဓာတ္ပံု – ဟိန္းထက္/ဧရာဝတီ)

ေဒၚခင္မမမ်ိဳးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး အေရးႀကီးသည္ကုုိ ေထာက္ခံ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့သူတဦး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကုိ ေခ်ာေမြ႔ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေသာ ျမန္မာ့ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးသိပၸံ (MIPSS) တြင္ ေဒၚခင္မမမ်ိဳးက အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာႏွင့္ တည္ေထာင္သူတဦး ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသို႔ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔တုိ႔ ႏွင့္အတူ ေဒၚခင္မမမ်ိဳးလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ေဒၚခင္မမ်ိဳးသည္ ဂ်ပန္ႏွင့္ UK တုိ႔တြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာတုိ႔ကုိ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ကာ အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ကထိကတေယာက္၊ ကြ်မ္းက်င္သူတေယာက္ အေနျဖင့္  အေတြ႔အႀကံဳ မ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈတြင္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ တဦးအျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီ မွ်ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိလည္း ေဆာင္ပါးမ်ား ေရးသားခဲ့သည္။

(တင္ထက္ပိုင္ ေရးသားသည္)

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

 

 

မိကြန္ခ်မ္းႏြန္

မိကြန္ခ်မ္းႏြန္သည္ မြန္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခု ေက်ာ္ၾကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုိသုိ႔ အားထုတ္မႈအတြက္ N-Peace Award ဆုကုိ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လည္း ေထာက္ပံ့အားေပးခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသုိ႔ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔တုိ႔ႏွင့္ အတူ မိကြန္ခ်မ္းႏြန္သည္လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

မြန္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔၏ ဒုတိယ ဥကၠ႒ မိကြန္ခ်မ္းႏြန္သည္ ႏုိင္ငံတြင္းႏွင့္ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တုိ႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

မိကြန္ခ်မ္းႏြန္က လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အမိ်ဳးသမီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈကုိ နားလည္လက္ခံရန္ တြန္းအားေပးခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီး တဦးတေယာက္ခ်င္းစီအတြက္ ေနရာမွ်ေ၀ရန္ အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

 

“က်မတုိ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြက ေနရာရဖုိ႔အတြက္ ကုိယ့္ကုိေနရာေပးဖုိ႔ ေစာင့္ေနရတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မတုိ႔လုပ္ႏုိင္မယ္။ လုပ္ဖုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္တယ္္ဆုိရင္ က်မတုိ႔ဘက္က ေတာင္းဆုိရမယ္” ဟု မိကြန္ခ်မ္းႏြန္က ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။
(ၿငိမ္းၿငိမ္း ေရးသားသည္)

 

 

ေဒၚ၀င္း၀င္းတင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အႀကီးဆုံး လက္ကား အေရာင္းလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ City Mart Holdings ၏ မန္ေနဂ်င္း ဒါရုိက္တာ ေဒၚ၀င္း၀င္းတင့္သည္ ယမန္ႏွစ္ မတ္လက Forbes မဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပေသာ ၾသဇာရွိ အာရွအမ်ိဳးသမီး လုပ္ငန္းရွင္ဦးေရ ၅၀ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တဦး ပထမဆံုးအေနျဖင့္ စာရင္း၀င္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဒီပလုိမာရၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လာခဲ့ကာ အသက္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ေဒၚ၀င္း၀င္းတင့္က မိသားစုပုိင္လုပ္ငန္းကုိ လႊဲေျပာင္း တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ေဒၚ၀င္း၀င္းတင့္သည္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈ အပါအ၀င္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တုိ႔တြင္ ကုန္တုိက္ႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ တျခားကုန္တုိက္ႀကီး ၁၅ ခုေက်ာ္ကုိ ဖြင့္လွစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးဖုိရမ္၌ ကမာၻ႔လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ASEAN Business Awards ၏ အမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရး ထူးခြ်န္ဆုကုိလည္း ရရွိခဲ့ပါသည္။
အကယ္၍ စူပါမားကက္မ်ားႏွင့္ ၂၄ နာရီ၀ယ္ယူႏုိင္ေသာ စတုိးဆုိင္မ်ား (Convenience stores) က ၂၁ ရာစု လူေနမႈဘ၀၏ ထင္ရွားေသာ အမွတ္အသားတခ်ိဳ႕ ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ ေဒၚ၀င္း၀င္းတင့္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေခတ္သစ္ ထင္ရွားသူမ်ားအနက္မွ တေယာက္ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။
(စမ္းယမင္းေအာင္ ေရးသားသည္)

 

 

ေဒၚယဥ္မ်ိဳးစု

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း အင္းေလးကန္ ကုန္းေျမေပၚတြင္ တည္ရွိေသာ ေညာင္ေရႊၿမဳိ႕ရွိ မိသားစုပုိင္ တည္းခိုခန္းငယ္၌ ေဒၚယဥ္မ်ိဳးစုသည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားမ်ားအား ရုိးရာအကျဖင့္ တင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည္။

အသက္ ၄၄ ႏွစ္အရြယ္ ေဒၚယဥ္မ်ဳိးစုက လက္ရွိအခါတြင္ အင္းေလး အပန္းေျဖစခန္းတခုႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕အနီးရွိ အပန္းေျဖစခန္းတခုတုိ႔၏ မန္ေနဂ်င္း ဒါရုိက္တာျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈ ေလ့က်င့္ေပးသည့္ သင္တန္းတခုကုိလည္း တည္ေထာင္သူျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဒၚယဥ္မ်ိဳးစု၏ Inthar Heritage Foundation က ေဒသတြင္း အင္းေလးရုိးရာႏွင့္ အင္းေလးကန္၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ကာကြယ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။

“က်မတုိ႔ရဲ႕ ဘုိးဘြားေတြဆီကေန အင္းေလးကန္ကုိ အေမြရခဲ့တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ရရွိခဲ့တဲ့အေမြကုိ ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ လက္ထဲ လႊဲေပးဖုိ႔က က်မ တာ၀န္ပါ။ ဒါေပမယ့္ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရး က႑ေတြမွာလုိ တုိးတက္မႈ အနည္းငယ္ေတာ့ ရွိရပါမယ္။ အရာအားလုံးက ထာ၀ရ မတည္ၿမဲႏုိင္ဘူးဆုိတာ က်မ နားလည္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႀကိဳးစား မၾကည့္ရေသးဘဲနဲ႔ေတာ့ က်မ အရႈံးမေပးခ်င္ပါဘူး” ဟု ေဒၚယဥ္မ်ိဳးစုက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာခဲ့သည္။

ေဒၚယဥ္မ်ိဳးစုသည္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ေထာက္ခံအားေပးျခင္းအတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ Global Leadership Award ကုိ ရရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ Goldman Sachs & Fortune Global Women Leaders Award ကုိလည္း ရရွိခဲ့သည္။

(ေက်ာ္ၿဖိဳးသာ ေရးသားသည္)

 

 

ေဒၚေအးေအး၀င္း

ဂ်ာနယ္လစ္တေယာက္အျဖစ္ ၂၅ႏွစ္ လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ အနားယူခဲ့ေသာ ေဒၚေအးေအး၀င္းက ဂ်ာနယ္လစ္အလုပ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္အတြက္ အၿမဲဂုဏ္ယူေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ဂ်ာနယ္လစ္တေယာက္အျဖစ္္ ရင္ထဲမွာ က်န္ရွိေနပါမယ္” ဟု ေဒၚေအးေအး၀င္းက အနားယူေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေျပာခဲ့သည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအးေအး၀င္းက Associated Press သတင္းဌာနတြင္ သတင္းေထာက္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီး ထုိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနည္းငယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးသတင္းေထာက္မ်ား အနက္မွ တေယာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၎၏ တာ၀န္မွာ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္အေပၚ တင္းက်ပ္ခ်ဳပ္ကုိင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ကမာၻက သိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရေသာအခါ စြန္႔စားမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအးေအး၀င္းသည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေနွာင့္အယွက္ျပဳျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ေဒၚေအးေအး၀င္းသည္ တယ္လီဖုန္းလုိင္း ၾကားျဖတ္ နားေထာင္ခံရၿပီး အစုိးရ၏ ေစာင့္ၾကည့္ စာရင္းတြင္လည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ၾကာၿပီးေနာက္ ယခုအခါတြင္  ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီး ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအတြက္ အႀကံေပး လမ္းညႊန္သူတေယာက္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။ ေဒၚေအးေအး၀င္းသည္ “life-long dedication to honest and courageous journalism” ဆု ခ်ီးျမင့္ခံခဲ့ရေသာ အဓိက မီဒီယာဆုႀကီး ၄ ဆုကုိ ရရွိခဲ့သည့္ တဦးတည္းေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးသတင္းေထာက္ ျဖစ္ပါသည္။

(ေက်ာ္ၿဖိဳးသာ ေရးသားသည္)

 

 

ေဒၚေမစပယ္ျဖဴ
လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ေဒၚေမစပယ္ျဖဴကုိ ျပည္တြင္းသာမက ႏုိင္ငံတကာကလည္း အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။

ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ရက္ (Kachin Peace Network) ကုိ ပူးတြဲ တည္ေထာင္သူတဦးျဖစ္ေသာ ေဒၚေမစပယ္ျဖဴသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ အဆုံးသတ္ေရးအတြက္ အရွိန္ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေဒၚေမစပယ္ျဖဴက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အဆုံးသတ္ရန္ အဓိကထား၍ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ (Gender Equality Network) ကုိလည္း တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဒါရုိက္တာအျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည္။

“ရုိးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္းက သတိၱတမ်ိဳးပါပဲ” ဟု ေဒၚေမစပယ္ျဖဴက ေျပာသည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂြ်န္ကယ္ရီ (John Kerry) က ေပးအပ္သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီး ရဲစြမ္းသတၱိရွင္ဆုကို လက္ခံရရွိျခင္း မရွိေသးမီက ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

“တျခားဘက္ကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ က်မတို႔ရဲ႕လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းက အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ တန္းတူညီမွ်ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အနည္းငယ္ သတိထားမိလာၾကၿပီ၊ လက္ခံလာၾကၿပီလို႔ ထင္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ အဲဒါက မမွန္ပါဘူး” ဟု သူက ေျပာသည္။

ကေလး ၃ ေယာက္ မိခင္ျဖစ္ေသာ ေဒၚေမစပယ္ျဖဴသည္ သူ၏အလုပ္အတြက္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ျခင္းႏွင့္ ပုဂၢဳိလ္ေရး တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ရင္ဆုိင္ခဲ့ရေသာ္လည္း ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ယခုႏွစ္ အေစာပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အား သေရာ္ထားသည့္ပုံကုိ လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘုတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ရွယ္ခဲ့သည္ဟုဆုိကာ တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးခံရၿပီးေနာက္ ျပန္လြတ္လာခဲ့သည္။

(Sally Kantar ေရးသားသည္)

 

 

မေ၀ေ၀ႏု

ဥပေဒေရးရာနွင့္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ မေဝေဝႏုသည္ ျမန္မာအစုိးရက ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရေသာ (နိုင္ငံတကာက ရိုဟင္ဂ်ာဟု သိၾကေသာ) ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးစုအေရး ႏုိင္ငံတကာက သိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူ ျဖစ္သည္။

“က်မကို ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ေမြးတယ္။ အေရးႀကီးဆံုး တခုက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူျဖစ္ေနေပမယ့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ေတြကို ကိုယ္တိုင္လည္း ႀကံဳေတြ႔ေနရတယ္။ ကိုယ့္ လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းအေပၚမွာ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ေတြဟာ မွားယြင္းေနပါလား ဆုိတဲ့အသိ၊ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လိုတယ္ဆိုတဲ့ အသိေၾကာင့္ ဒါေတြကို လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ တြန္းအား ျဖစ္ေစခဲ့တာပါ” ဟု မေဝေဝႏုက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဧရာဝတီသုိ႔ ေျပာခဲ့ဖူးသည္။

ထုိသုိ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရေသာ အေတြ႔အႀကံဳက သူမကို လူနည္းစု အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ားမ တန္းတူညီမွ်ေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ တြန္းအား ျဖစ္ေစသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က သူ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္တြင္ သူမ ဖခင္၏ နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး နာမည္ဆုိးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ အင္းစိန္ေထာင္၌ တမိသားစုလုံးႏွင့္အတူ ၁၇ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

ဖခင္ျဖစ္သူသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္တဦး ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာသိမ္း စစ္တပ္က ၎အား တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ မည္သည့္အခါမွ ခြင့္မျပဳခဲ့ေပ။ ေထာင္ထဲတြင္ ၇ ႏွစ္သာ ေနခဲ့ရသည္။ သူမဖခင္ကိုလည္း မွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ မမွန္မကန္ ေဖာ္ျပမႈႏွင့္ တရားစြဲဆုိၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၄၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သူမ ေထာင္ခ်ခံရျခင္းေၾကာင့္ ပညာေရး တဝက္တပ်က္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ မေဝေဝႏုက အက်ဥ္းေထာင္အား သူ၏ ဘဝတကၠသုိလ္အျဖစ္ ရည္ညႊန္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ပုိ္င္းရွိ ရခုိင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီ (ရိုဟင္ဂ်ာ) မြတ္စလင္မ်ားအၾကား ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ရခုိင္ အမ်ိဳးသမီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္ (Women’s Peace Network Arakan) တြင္ မေဝေဝႏုက ဒါရုိက္တာတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သူမသည္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည့္ Justice for Women အဖြဲ႔ကိုလည္း ပူးတြဲ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ မေဝေဝႏု၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အိမ္ျဖဴေတာ္ နွင့္ Nobel Women’s Initiative တို႔က အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။

(Sally Kantar ေရးသားသည္)

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

 

ဧရာဝတီသတင္းဌာနမွ ေရြးခ်ယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစာရင္းသာ ျဖစ္သည္။