ေလးစားအားက်ဖြယ္ ထက္ျမက္ေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား (၁) - ၂၀၁၆ ဧရာဝတီသတင္းဌာန

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ဆက္လက္ ပါဝင္ေနသည့္ အမ်ဳိးသမီး တခ်ဳိ ႔ကို မွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပ လုိက္ပါသည္။

ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္ (ဓာတ္ပံု – ေဂ်ပိုင္/ဧရာ၀တီ)

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီေရး ေတာင္းဆိုဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ပြားအၿပီး ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္သည္ ကရင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ခြာခဲ့ကာ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ ညစ္ညစ္ေပေပ အေဆာက္အအုံတခုမွာပင္ သူ၏ေဆးခန္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ လက္ရွိ ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္၏ “မယ္ေတာ္ေဆးခန္းတြင္ ေျမျမွဳပ္မုိင္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူမ်ား၊ မီးဖြားျခင္းႏွင့္ HIV ေရာဂါသမားမ်ားအား ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းတုိ႔ အပါအ၀င္ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေနၿပီး၊ ၀န္ထမ္း ၇၀၀ ႏွင့္ တႏွစ္လွ်င္ လူနာ ၇၅၀၀၀ ကုိ ကုသမႈ ေပးေနသည္။

လူသိမ်ား ေက်ာ္ၾကားေသာ ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားတြင္ လူမႈအေျချပဳ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္ႏွင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့က်ေရးတို႔ အတြက္ စည္း႐ံုးေနသူ တဦးလည္း ျဖစ္သည္။

“တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ေကာင္းမြန္ၿပီး ထိေရာက္တဲ့ က်န္းမာေရးစနစ္ေတြကုိ ပ်ိဳးေထာင္ဖုိ႔ အစိုးရက ရသမွ် ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ အရမ္း လိုအပ္ေနတယ္။ တုိင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ေတြကုိ ခန္႔ခြဲဖုိ႔ တုိင္းရင္သား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးသင့္တယ္” ဟု ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာခဲ့သည္။

ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္သည္ သူ၏ ေက်ာ္ၾကားမႈကို အသံုးျပဳကာ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားအား ေပၚလစီခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ရန္ပုံေငြ ခြဲေ၀သတ္မွတ္ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏွစ္လရွည္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္း မျပဳရန္ တုိက္တြန္းသည္။

ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာက္သည္ ဆစ္ဒနီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု၊ အာရွ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆု ႏွင့္ ရာမြန္ မက္ေဆးေဆးဆု အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာမွ ဆုေပါင္း ၁၄ ဆု ရရွိထားသည္။

 

ေဒါက္တာ ခ်စ္သုေ၀ (ဓာတ္ပံု – စတိဗ္ တကၠနာ/ဧရာဝတီ)

အႏုပညာရွင္ ခ်စ္သုေ၀သည္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အိုးအိမ္မဲ့ျဖစ္ရေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ အလယ္ပိုင္းရွိ စစ္ေျပးေရွာင္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားသုိ႔ မၾကာေသးခင္က သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP/ SSA) တို႔ အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ခ်စ္သုေ၀က ထပ္မံသြားေရာက္ရန္ ဆႏၵရွိသည္။

“ထရီဇာ လက္ကိုင္ထားတာက We Love, We Care, We Share ေပါ့ေနာ္။ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ ခ်စ္ၾကမယ္၊ ဂရု စိုက္ၾကမယ္၊ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ Sharing လုပ္ၾကမယ္ဆုိတဲ့ Concepts ေလးနဲ႔ ထေရဇာတို႔ သြားေနတာပါ။ ပရဟိတကိုလည္း ဒီသေဘာေလးပဲ၊ လုိအပ္ေနတာက စိတ္ဓာတ္၊ ခြန္အား လိုအပ္ေနတယ္ဆုိရင္ စိတ္ဓာတ္ ခြန္အား ေပးလုိက္တယ္။ ေငြေၾကး လုိအပ္ေနတဲ့ သူေတြဆုိရင္ ထေရဇာ တတ္ႏုိင္တဲ့ ပဏာမကုိ လွဴဒါန္းလုိက္တယ္။ အႏုပညာအား လုိအပ္ေနတဲ့ေနရာဆုိရင္ အႏုပညာအားကို လွဴဒါန္းတယ္” ဟု ခ်စ္သုေ၀က ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

သရုပ္ေဆာင္တေယာက္၊ အဆုိေတာ္တေယာက္၊ ဆရာ၀န္တေယာက္အေနျဖင့္ ခ်စ္သုေ၀သည္ တကုိယ္ရည္ သန္႔ရွင္းေရး ပညာေပး အစီအစဥ္၊ ဆပ္ျပာျဖင့္ လက္ေဆးျခင္းျဖင့္ ေရာဂါကာကြယ္ေရး လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သူသည္ လက္ေဆးျခင္း သံတမန္ (Hand-washing Ambassador) အျဖစ္ ယမန္ႏွစ္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိ အဓိက ေထာက္ခံသူတဦးလည္း ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္မႈတြင္လည္း ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။

ေဒၚနီလာသိန္း (ဓာတ္ပံု – ဧရာ၀တီ)

လူ႔အခြင့္အေရး ျမွင့္တင္ေရးႀကိဳးပမ္းသူ ေဒၚနီလာသိန္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ တႏွစ္က ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ေတာင္းဆုိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေထာက္ခံ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ အင္းစိန္ေထာင္၌ ထိန္းသိမ္းခံထားရသည္။ သူ႔ကို အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံျခင္း မရွိဘဲ ဆႏၵျပခဲ့သည္ဟုဆိုၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည္။

ဤသုိ႔ အက်ဥ္းက်ခံရျခင္းမွာ သူ႔အတြက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ မဟုတ္ပါ။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ား တေလွ်ာက္တြင္လည္း ေဒၚနီလာသိန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဖိႏိွပ္ခံရမႈမ်ားအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ရန္ ေရွ႕ဆုံးမွ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ဒီမုိကေရစီ အေရး လႈပ္ရွားမႈကုိ ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ယခင္ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေထာင္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ က်ခံခဲ့ရသည္။

လက္ရွိတြင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အမ်ိဳးသမီးေရးရာဌာန အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေဒၚနီလာသိန္းက အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အေလးထား ေဆာင္ရြက္လုိေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ေအာက္ေျခမွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကို သူတုိ႔ရဲ႕အသိ၊ အျမင္၊ ဗဟုသုတေတြ ႂကြယ္၀လာေအာင္ သူတုိ႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ ကိုယ္တုိင္ ေတာင္းဆိုရဲလာေအာင္၊ သူတုိ႔ကို ကာကြယ္ႏုိင္တဲ့ ဥပေဒေတြ ရွိတယ္ဆုိတာ သိေအာင္၊ အဲဒီ ဥပေဒေတြ အသက္၀င္လာေအာင္၊ သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားေတြ ေရာက္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔လည္း အမ်ားႀကီး လိုအပ္ေနပါေသးတယ္” ဟု ေဒၚနီလာသိန္းက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာခဲ့သည္။

 

ေဒၚတင္အိ

မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိ (ဓာတ္ပံု – ေဒၚတင္အိ/ေဖ့စ္ဘုတ္)

၃၅ ႏွစ္တာ ေရွ႕ေနအျဖစ္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းခဲ့သည့္ မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚတင္အိသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ပထမဆုံး အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရး မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ အသက္ ၇၀ အရြယ္ ေဒၚတင္အိက မြန္ျပည္နယ္တြင္ ဥပေဒေရးရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ၎တာ၀န္ကို အသံုးျပဳကာ အားေပးေထာက္ခံသြားမည္ဟု ေျပာသည္။ လက္ရွိတြင္လည္း ယခင္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားနွင့္ အတည္မျပဳရေသးေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပန္လည္ သုံးသပ္လ်က္ရွိသည္။

“ဥပေဒက အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြအတြက္ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္မယ့္ ဥပေဒမ်ဳိးေတြ၊ ျပည္နယ္ ေကာင္းစားေစဖို႔ လုပ္မယ္” ဟု ေဒၚတင္အိက ဧရာဝတီသုိ႔ ၿပီးခဲ့သည့္လက ေျပာသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကတည္းက အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အဖြဲ႔၀င္ တေယာက္ျဖစ္ေသာ ေဒၚတင္အိ၏ ပထမဆံုး အေတြ႔အႀကံဳက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္မွ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မြန္အမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦးမွ ၿပိဳင္ဘက္ကို ရႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။

NLD အစုိးရသည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အျပင္ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ဓာတ္ကုိ ေျပာင္းလဲရန္ အခြင့္အေရး တရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚတင္အိက ရႈျမင္သည္။

“က်မတို႔ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေတြကို ေျပာင္းရပါမယ္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္နဲ႔အညီ ေနထုိင္ရပါမယ္” ဟု ေဒၚတင္အိက ဆိုသည္။

(ရင္စႏိုင္း ေရးသားသည္)

 

ေဒၚဇင္မာေအာင္

 လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚဇင္မာေအာင္ (ဓာတ္ပံု – ဧရာ၀တီ)

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တေယာက္ ျဖစ္မလာခင္ကတည္းက ေဒၚဇင္မာေအာင္သည္ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ တေယာက္အေနျဖင့္ ေထာင္ ၁၁ ႏွစ္ က်ခံခဲ့ရသည့္အတြက္ လူသိမ်ားခဲ့သည္။

အသက္ ၄၀ အရြယ္ ေဒၚဇင္မာေအာင္သည္ လက္ရွိတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ကုိယ္စားျပဳ တက္ေရာက္ေနၿပီး ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီတြင္လည္း အဖြဲ႔၀င္တေယာက္အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္း အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးမႈတခုတြင္ ေဒၚဇင္မာေအာင္က မူးယစ္ေဆး၀ါး အျမစ္ျပတ္ သုတ္သင္ရွင္းလင္းေရး အစီအစဥ္အား ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ရန္ အစုိးရကုိ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ “ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လွ်ပ္စစ္မီးမရဘူး။ ဒါေပမယ့္ မူးယစ္ ေဆး၀ါးေတြက လြယ္လြယ္ကူကူ ရေနတယ္” ဟု လည္း ေဒၚဇင္မာေအာင္က ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာမတူသူခ်င္း ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းကုိ အဓိက တားျမစ္ထားေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒကုိ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားခဲ့သည့္အတြက္ အစြန္းေရာက္ အမိ်ဳးသားေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေဒၚဇင္မာေအာင္အား ဆဲေရးတုိင္းထြာေသာ အီးေမးလ္မ်ား ပုိ႔ျခင္းႏွင့္ အသက္အႏၱရာယ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ဒီ ဥပေဒၾကမ္းကို လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရာ မရွိပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဒီဥပေဒၾကမ္းက အမ်ိဳးသားေရးနဲ႔ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ ၀ါဒေတြအေပၚမွာ အေျခခံထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ လူဦးတေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ကုိ ၀င္စြက္ဖက္သလုိ ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ေဒၚဇင္မာေအာင္က ေျပာသည္။

ေဒၚဇင္မာေအာင္သည္ ရန္ကုန္ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္းကုိ ပူးတြဲ တည္ေထာင္သူတဦး ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ဆီ ဦးတည္ေနခ်ိန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ေရးကုိ အားေပးရန္အတြက္ Rainfall အဖြဲ႔အစည္းကုိလည္း တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ လႈပ္ရွားခဲ့သည့္အတြက္ ေဒၚဇင္မာေအာင္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အမ်ဳိးသမီးသတိၱရွင္ဆု (International Woman of Courage) ဆုကုိ ခ်ီးျမင့္ခံခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္၌ ကမာၻ႔လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။

(စမ္းယမင္းေအာင္ ေရးသားသည္)

 

ေဒၚသႏၲာ

လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚသႏၱာ (ဓာတ္ပံု – ဧရာ၀တီ)

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္မွ ထိန္းသိမ္းထားစဥ္အတြင္း ေသဆံုးခဲ့ေသာ သူ၏အမ်ဳိးသား ကုိပါႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမွန္တရားအတုိင္း ျဖစ္ေစရန္ ေတာင္းဆုိ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထင္ရွားလာသူ ေဒၚသႏၲာသည္ ယခင္ကတည္းကပင္ ႏုိင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္႐ွားသူ တေယာက္ ျဖစ္သည္။

သူသည္ တရားမွ်တမႈ၊ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးႏွင့္ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းမႈ ကိစၥမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထင္႐ွားၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ရက္ကုိ ပူးတြဲတည္ေထာင္ခဲ့သူ တဦး ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒၚသႏၲာသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္တေယာက္ ျဖစ္လာၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရသည္။

“အခုေတာ့ အခြင့္အေရးေတြ ပုိရလာေတာ့မယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးအတြက္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔၊ တရားေရးတုိ႔နဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္တာမ်ဳိးေပါ့” ဟု လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚသႏၲာက ေျပာသည္။

ေဒၚသႏၲာ၏ အမ်ဳိးသား ေသဆုံးမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္ဟု ယူဆျခင္းခံရသည့္ စစ္သားႏွစ္ေယာက္အား စစ္ခုံ႐ုံးက လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တရားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ သူ၏ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ သတင္းေထာက္ ကုိပါႀကီးမွာ တပ္မေတာ္မွ ထိန္းသိမ္းထားစဥ္အတြင္း ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ျခင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း တပ္မေတာ္၏သမုိင္းတြင္ ပထမဆုံး အႀကိမ္အျဖစ္ ဝန္ခံခဲ့ရသည္။

“က်မ အမ်ဳိးသားအတြက္ တရားမွ်တမႈကုိ ႐ွာေဖြေပးႏုိင္မယ္ဆုိရင္၊ သူ႔လုိမ်ဳိး လူမသိသူမသိ အသတ္ခံလုိက္ရတဲ့ သူေတြအတြက္ အမွန္တရား ေပၚေပါက္လာမယ္ဆုိရင္ ဒီလုိအျဖစ္မ်ဳိးေတြ ေနာက္ထပ္မျဖစ္ေအာင္ က်မတုိ႔ ကာကြယ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္” ဟုု ေဒၚသႏၲာက ေျပာခဲ့ဖူးသည္။

(ေက်ာ္ၿဖိဳးသာ ေရးသားသည္)

 

 

ဂ်ာနန္ လေထာ

ဂ်ာနန္ လေထာသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အမ်ဳိးသမီး အနည္းစုထဲမွ တဦးျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမဳိ႕ အေျခစုိက္ ေဒသတြင္း ဖြံၿဖဳိးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔အစည္း တခုျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒး႐ွင္း၏ ဒါ႐ုိက္တာ တေယာက္ျဖစ္သည့္ ဆရာမ ဂ်ာနန္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အေထာက္အကူျပဳ အႀကံေပးအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေနသူ အနည္းငယ္ထဲတြင္ ပါ၀င္သည္။

သူ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကဳိးပမ္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယမန္ႏွစ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳသည့္ ထင္႐ွားေသာ ဆုတခုျဖစ္သည္ ့ N-Peace Award ကုိ ရ႐ွိခဲ့သည္။

၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ျပည္ပ၌လည္း ပညာသင္ၾကားခဲ့ေသာ ဂ်ာနန္သည္ သူ႔ဖခင္၏ ေျခရာကုိ နင္းႏုိင္သူလည္း ျဖစ္သည္။ သူ႔ဖခင္သည္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပါးျဖစ္ၿပီး KBC အသင္းခ်ဳပ္၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒး႐ွင္းကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ဂ်ာနန္၏ ဖခင္ ဆဘြဲဂ်ဳံ ႏွင့္ သူ၏ညီသည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) တုိ႔ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ ညီခ်က္ရရန္ အဓိက ေစ့စပ္ေပးခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္။

ၿင္ိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေပးတဲ့ အလုပ္ဆုိတာ `မိသားစုအေမြလုိပါပဲ’ ဟု ဂ်ာနန္က ဆုိသည္။

(ၿငိမ္းၿငိမ္း ေရးသားသည္)

 

 

ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကရင္ျပည္နယ္၏ ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္တဦးျဖစ္ေသာ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္သည္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္တဦး ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးခင္က ကရင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးအတြက္လည္း ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္သည္ ေရွ႕ဆုံးမွ ေရပန္းစားလ်က္ရွိခဲ့သည္။

အသက္ ၆၂ အရြယ္ ႏုိင္ငံေရးသမားျဖစ္ေသာ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္က အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ပထမဆုံး အက်ဥ္းက်ခံခဲ့ရၿပီး လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၄၀ တေလွ်ာက္တြင္ အင္းစိန္ေထာင္ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ေထာင္တုိ႔၌ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ အက်ဥ္းက်ခံခဲ့ရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ အႀကီးအကဲေဟာင္း တဦးျဖစ္သာ ေဒါက္တာ ေစာလွထြန္း၏ သမီးျဖစ္သူ တေယာက္အေနျဖင့္ ေဒၚနန္းခင္ ေထြးျမင့္သည္ မိသားစု စကား၀ုိင္းမ်ားၾကားတြင္ ဖယ္ဒရယ္၀ါဒ၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား သမုိင္းေၾကာင္း စသည့္ ဗဟု သုတမ်ားျဖင့္ ႀကီးျပင္းခဲ့သည္။

ယေန႔တြင္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္က ဖခင္ျဖစ္သူ၏ အလုပ္ျဖစ္ေသာ တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ေရးတုိ႔ကုိ အေမြဆက္ခံသူတဦး ျဖစ္လာသည္။

“ဖက္ဒရယ္၀ါဒကုိ အေျချပဳၿပီး ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ တႏုိင္အျဖစ္ ထူေထာင္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့အခါ က်မ ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာပဲ ဆက္ၿပီး အလုပ္လုပ္သြားမွာပါ ” ဟု ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္က ဧရာ၀တီသုိ႔ေျပာသည္။

“အမိ်ဳးသမီးေတြက ပုိၿပီး သည္းခံႏုိင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ စိန္ေခၚမႈေတြကုိလည္း ေကာင္းေကာင္းေျဖရွင္းႏုိင္တယ္” ဟု ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္က အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပုိမုိပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

“လုိအပ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ အသုံးခ်ႏုိင္ဖုိ႔ ကုိယ့္ရဲ႕လုပ္ႏုိင္စြမ္းရည္ အရည္အခ်င္းေတြကုိ ျမွင့္တင္ၿပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ။ အဲဒါက အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္က ေျပာသည္။

(ၿငိမ္းၿငိမ္း ေရးသားသည္)

 

 

မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္

မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္ (ဓာတ္ပံု-ေဂ်ပိုင္/ဧရာ၀တီ)

အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပရာတြင္ ဦးေဆာင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့သည့္အတြက္ လက္ရွိတြင္ တရားရင္ဆုိင္ေနရေသာ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္သည္ ပဲခူးတုိင္း လက္ပံတန္းၿမိဳ႕ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ား စခန္းခ်ေနထုိင္ေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ႏွိမ္နင္းမႈအတြင္း ယမန္ႏွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။

ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အတြင္းေရးမွဴး တဦးျဖစ္ေသာ အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္သည္ ေက်ာင္းသားအေရး လႈပ္ရွားသူ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ကိုလင္းထက္ႏုိင္ ႏွင့္အတူ လက္ပံတန္း ဆႏၵျပမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္အတြက္ အမႈ ၅ ခုျဖင့္ တရားစြဲဆုိခံထားရၿပီး အမ်ားဆုံး ေထာင္ဒဏ္ ၉ ႏွစ္ခြဲ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရႏုိင္ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႔ကုိ ျပန္လည္စု ေ၀းရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည့္အတြက္ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ အက်ဥ္းက်ခံခဲ့ရသည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ျခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးရန္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ အဖြဲ႔မ်ားက မၾကာခင္ အာဏာစြန္႔လႊတ္ရေတာ့မည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ဖိအားေပးခဲ့ေသာ္လည္း အစုိးရသည္ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားအား တရားစြဲဆုိမႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္က ေျပာသည္။

“လက္ရွိအစုိးရ မေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့တဲ့ ျပႆနာေတြ တပုံႀကီးကုိ ေနာက္တက္လာမည့္ အစုိးရလက္ထဲ ထည့္ၿပီး သြားေတာ့မယ္။ သူတုိ႔က က်မတုိ႔ အမႈကုိ ပုိၿပီး ႐ႈပ္ေထြးေအာင္္ ရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္ေနတာပါ” ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီလက ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကုိ ဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တရားရင္ဆုိင္ေနရေသာ ဆႏၵျပေက်ာင္းသား ၇၀ ေက်ာ္မွာ သာယာ၀တီေထာင္တြင္ က်န္ရွိေနေသးသည္။

(Sally Kantar ေရးသားသည္)